за Индустрията » Скорост на вятъра

Ветромерите / Анемометрите са устройство за измерване на скоростта на движение на газове, например вятъра или на въздуха. По принципа на действие разграничаваме механични анемометри, в които движението на газа предизвиква въртенето на работно колело и термични анемометри, при които се измерва спадането на температурата на проводник с нажежаема жичка. Предлагат се същи и ултразвукови анемометри.
W410/BAT/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра W410/BAT/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра
Кат № W410/BAT/WSD. Система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Обхват на измерване е от 0,8 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват е до 500 метра. Анемометърът и приемникът се захранват с батерии. Възможност за задаване на алармени граници. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Доставя се в комплект с батерии за незабавно започване на работа.
Цена: 1 305,00 лв.без ДДС
 
W410XB/BAT/WS Безжична система за скорост на вятъра с Bluetooth W410XB/BAT/WS Безжична система за скорост на вятъра с Bluetooth
Кат № W410XB/BAT/WS.Система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Звукова и светлинна аларма. Bluetooth изходен сигнал за смарт устройства чрез безплатно приложение. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s. Безжичен обхват за комуникация между анемометъра и приемника до 500 метра. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Анемометърът и приемникът се захранват с батерии. Доставя се в комплект с батерии и ръководство за работа.
Цена: 1 300,00 лв.без ДДС
 
W410XB/BAT/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра с Bluetooth W410XB/BAT/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра с Bluetooth
Кат № W410XB/BAT/WSD.Система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Звукова и светлинна аларма. Bluetooth изходен сигнал за смарт устройства чрез безплатно приложение. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s и от 0 до 359 градуса. Безжичен обхват за комуникация между анемометъра и приемника до 500 метра. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Анемометърът и приемникът се захранват с батерии. Доставя се в комплект с батерии и ръководство за работа.
Цена: 1 515,00 лв.без ДДС
 
WL12/WS Безжичен логер за скорост на вятъра (до 300m) WL12/WS Безжичен логер за скорост на вятъра (до 300m)
Кат № WL12/WS. Безжична система за измерване и записване скорост на вятъра, състояща се от един измервател/предавател за скорост на вятъра и един приемник - регистратор на данни (data logger). Комуникацията между двете устройства е по безжичен път с обхват до 300 метра. Обхватът на измерване на скоростта на вятъра е от 0,6 до 50 m/s. Едновременно измерва и температура на вятъра от -40 до + 60оС. Захранването и на двете устройства е с батерии. Доставя се в комплект готов за незабавна инсталация и започване на работа.
Цена: 860,00 лв.без ДДС
 
WL12X/WS Безжичен логер за скорост на вятъра (до 1000m) WL12X/WS Безжичен логер за скорост на вятъра (до 1000m)
Кат № WL12X/WS. Безжична система за измерване и записване скорост на вятъра, състояща се от един измервател/предавател за скорост на вятъра и един приемник - регистратор на данни (data logger). Комуникацията между двете устройства е по безжичен път с разширен безжичен обхват до 1000 метра. Обхватът на измерване на скоростта на вятъра е от 0,6 до 50 m/s. Едновременно измерва и температура на вятъра от -40 до + 60оС. Захранването и на двете устройства е с батерии. Доставя се в комплект готов за незабавна инсталация и започване на работа.
Цена: 1 150,00 лв.без ДДС
 
WL12/WSD Безжичен логер за скорост и посока на вятъра (до 300m) WL12/WSD Безжичен логер за скорост и посока на вятъра (до 300m)
Кат № WL12/WSD. Безжична система за измерване и записване скорост и посока на вятъра, състояща се от един измервател/предавател за скорост и посока на вятъра и един приемник - регистратор на данни (data logger). Комуникацията между двете устройства е по безжичен път с обхват до 300 метра. Обхватът на измерване на скоростта на вятъра е от 0,6 до 50 m/s, а за посоката на вятъра от 0° до 359°. Едновременно измерва и температура на вятъра от -40 до + 60оС. Захранването и на двете устройства е с батерии. Доставя се в комплект готов за незабавна инсталация и започване на работа.
Цена: 1 010,00 лв.без ДДС
 
WL12X/WSD Безжичен логер за скорост и посока на вятъра (до 10000m) WL12X/WSD Безжичен логер за скорост и посока на вятъра (до 10000m)
Кат № WL12X/WSD. Безжична система за измерване и записване скорост и посока на вятъра, състояща се от един измервател/предавател за скорост и посока на вятъра и един приемник-регистратор на данни (data logger). Комуникацията между двете устройства е по безжичен път с обхват до 1000 метра. Обхватът на измерване на скоростта на вятъра е от 0,6 до 50 m/s, а за посоката на вятъра от 0° до 359°. Едновременно измерва и температура на вятъра от -40 до + 60оС. Захранването и на двете устройства е с батерии. Доставя се в комплект готов за незабавна инсталация и започване на работа.
Цена: 1 300,00 лв.без ДДС
 
W110 4-20/WS, Безжична система за скорост на вятъра (4-20mA изход) W110 4-20/WS, Безжична система за скорост на вятъра (4-20mA изход)
Кат № W110-4-20/WS. Безжична система за измерване скорост на вятъра. Състои се от един сензор (анемометър) за измерване скорост на вятъра, който изпраща измерените данни по безжичен път на приемна станция, която има аналогов изход 4-20 mA. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50 m/s. Безжичен обхват за предаване и приемане на данните до 1300 m. Интервал на трансмисия и показване на резултатите: всяка втора секунда. Трансмисионна честота: 868 MHz. Доставя се заедно със сменяемите сензорни чашки, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 970,00 лв.без ДДС
 
W110 PULSE/WS, Безжична система за скорост на вятъра (честотен изход) W110 PULSE/WS, Безжична система за скорост на вятъра (честотен изход)
Кат № W110-PULSE/WS. Безжична система за измерване скорост на вятъра. Състои се от един сензор (анемометър) за измерване скорост на вятъра, който изпраща измерените данни по безжичен път на приемна станция, която има честотен изход 0-500 Hz. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50 m/s. Безжичен обхват за предаване и приемане на данните до 1300 m. Интервал на трансмисия и показване на резултатите: всяка втора секунда. Трансмисионна честота: 868 MHz. Доставя се заедно със сменяемите сензорни чашки, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 970,00 лв.без ДДС
 
W110 4-20/WSD, Безжична система за скорост и посока на вятъра (4-20mA изход) W110 4-20/WSD, Безжична система за скорост и посока на вятъра (4-20mA изход)
Кат № W110-4-20/WSD. Безжична система за измерване скорост и посока на вятъра. Състои се от един сензор (анемометър) за измерване скорост и посока на вятъра, който изпраща измерените данни по безжичен път на приемна станция, която има аналогов изход 4-20 mA. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50 m/s, а за посока на вятъра от 0 до 359о. Безжичен обхват за предаване и приемане на данните до 1300 m. Интервал на трансмисия и показване на резултатите: всяка втора секунда. Трансмисионна честота: 868 MHz. Доставя се заедно със сменяемите сензорни чашки, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 1 260,00 лв.без ДДС
 
W110L USB/WS Безжичен анемометър за скорост на вятъра и приемник с USB изход W110L USB/WS Безжичен анемометър за скорост на вятъра и приемник с USB изход
Кат № W110L USB/WS. Безжичен сензор (анемометър) за измерване скорост на вятъра. Измерените данни се предават по безжичен път на приемна станция с USB изход. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50 m/s. Безжичен обхват за предаване и приемане на данните до 400 m (опция до 1300 m). Интервал на трансмисия и показване на резултатите: всяка втора секунда. Трансмисионна честота: 868 MHz. Доставя се заедно със сменяемите сензорни чашки, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 855,00 лв.без ДДС
 
W110 USB/WSD, USB система за скорост и посока на вятъра W110 USB/WSD, USB система за скорост и посока на вятъра
Кат № W110 USB/WSD. Безжична система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от два безжични сензора и един приемник. Сензорът измерва и предава по безжичен път данните на приемна станция, която ги трансформира в стандартен USB изход. Обхват на измерване за скорост на вятъра е 0,6 - 50 m/s, а за посока на вятъра 0о - 359о . Безжичният обхват за предаване и приемане на данните е до 400 m (опция до 1300 m). Интервалът на трансмисия и показване на резултатите е на всяка втора секунда. Трансмисионната честота е 868 MHz. Доставя се заедно с двата сензора, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 1 105,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/https://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG