за Индустрията » Налягане - диференциално

При измерване на налягането интерес представлява абсолютното налягане /Рабс/, свръхналягането / Рс /, атмосферното налягане / Ра /. диференциалното налягане /Рд/ и вакуумът / Рв /. За измерване на налягане, в измерителната техника се използват различни типове уреди. В зависимост от измерваната величина тези уреди са разделят на следните групи: уреди за измерване на атмосферно налягане, наречени барометри, уреди за измерване на свръхналягане – манометри, уреди за измерване разлики в налягания - диференциални манометри и уреди за измерване на вакуум - вакууммери.
DMS-01, Диференциален манометър (±200 Pa) DMS-01, Диференциален манометър (±200 Pa)
Кат № DMS01. Цифров преносим уред за измерване на диференциалното налягане в границите от -200 до +200 Pa. Голям графичен дисплей с фоново осветление. Възможност за измерване в 17 различни мерни единици за налягане, функции Мин / Макс, задържане и др. Захранва се с 2xAA батерии. USB комуникация чрез стандартен микро USB кабел. Доставя се заедно с 2 бр. акумулаторни батерии тип АА, микро USB кабел, USB адаптер и ръководство за работа.
Цена: 695,00 лв.без ДДС
 
GMH 3161-002, Диференциален манометър, ±500,0 Pa GMH 3161-002, Диференциален манометър, ±500,0 Pa
Кат № 600469. Преносим уред за измерване на абсолютно, свръх-, под- и диференциално налягане. Обхват на измерване от -500,0 до +500,0 Pa. Подходящ за въздух и неагресивни газове. Функции за задържане, Мин./Макс., памет и автоматично изключване. Доставя се заедно с батерия, тест протокол и ръководство за работа.
Цена: 715,00 лв.без ДДС
 
PCE-MPM 10, Диференциален манометър (±5000 Pa) PCE-MPM 10, Диференциален манометър (±5000 Pa)
Кат № PCE-MPM 10. Манометър за определяне на диференциално налягане / За газообразни среди / LC дисплей / Диапазон на измерване ±5000 Pa / За мобилна употреба / 11 различни единици за налягане. Доставя се заедно с две меки тръбички по 1 метър дължина, 3 х 1,5 V батерия и ръководство за употреба.
Цена: 270,00 лв.без ДДС
 
MP50, Диференциален манометър (±1000 Ра). MP50, Диференциален манометър (±1000 Ра).
Кат № 24604. Микроманометър с вграден сензор за измерване на диференциално налягане (от 0 до ± 1000 Pa) и едноредов екран. Функция за автоматично нулиране, смяна на мерните единици (Pa, mmH2O, inWg или daPa) и автоматично изключване. Доставя се в транспортен калъф, заедно със заводски сертификат, 2 броя силиконови тръби (черна и бяла) и инструкция за работа.
Цена: 650,00 лв.без ДДС
 
MP51, Диференциален манометър (±1000 mmH2O). MP51, Диференциален манометър (±1000 mmH2O).
Кат № 24605. Цифром микроманометър с вграден сензор за измерване на диференциално налягане (от 0 до ± 1000 mmH2O) и едноредов екран. Функция за автоматично нулиране, смяна на мерните единици (mmH2O, kPa, inWg, mbar, mmHg, daPa) и автоматично изключване. Доставя се в транспортен калъф, заедно със заводски сертификат, 2 броя силиконови тръби (черна и бяла) и инструкция за работа.
Цена: 600,00 лв.без ДДС
 
MP110 S, Диференциален манометър (±1000 Ра). MP110 S, Диференциален манометър (±1000 Ра).
Кат № 24712. Преносим микроманометър с вграден сензор за измерване на диференциално налягане (от 0 до ± 1000 Pa). Двуредов дисплей. Функции: налягане, задържане, Min, Max, подсветка, промяна на мерните единици (Pa, mmH2O, inWg, daPa), автоматично изключване, нулиране. Доставя се в транспортен калъф, заедно с 2 броя силиконови тръби (черна и бяла), 1 бр. неръждаема стоманена тръба (Ø 6mm, L 100mm), заводски сертификат за калибриране и инструкция за работа.
Цена: 770,00 лв.без ДДС
 
MP111 S, Диференциален манометър (±1000 mmH2O). MP111 S, Диференциален манометър (±1000 mmH2O).
Кат № 24713. Преносим микроманометър с вграден сензор за измерване на диференциално налягане (от 0 до ± 1000 mmH2O). Двуредов дисплей. Функции: налягане, задържане, Min, Max, подсветка, промяна на мерните единици (kPa, mmH2O, inWg, mBar, mmHg, daPa), автоматично изключване, нулиране. Доставя се в транспортен калъф, заедно с 2 броя силиконови тръби (черна и бяла), 1 бр. неръждаема стоманена тръба (Ø 6mm, L 100mm), заводски сертификат за калибриране и инструкция за работа.
Цена: 640,00 лв.без ДДС
 
MP112 S, Диференциален манометър (±2000 mBar). MP112 S, Диференциален манометър (±2000 mBar).
Кат № 24721. Преносим микроманометър с вграден сензор за измерване на диференциално налягане (от 0 … ±2000 mBar), Специална функция за ръчно или автоматично калибриране, „холд“ функция, минимални, максимални стойности, регулируема автоматично изключване, както и голям задно осветен дисплей. Доставя се в транспортен калъф, заедно с 2 броя силиконови тръби (черна и бяла), 1 бр. неръждаема стоманена тръба, заводски сертификат за калибриране и инструкция за работа.
Цена: 640,00 лв.без ДДС
 
MP115 S, Диференциален манометър (±500 mBar). MP115 S, Диференциален манометър (±500 mBar).
Кат № 24720. Портативен микроманометър с вграден сензор за измерване на атмосферно налягане (от -500 до +500 mBar), Специална функция за ръчно или автоматично калибриране, „холд“ функция, минимални, максимални стойности, регулируемо автоматично изключване, задно осветен дисплей. Доставя се в транспортен калъф, заедно с 2 броя по 1 метър силиконови тръби (черна и бяла), 1 бр. тръба от неръждаема стоманена, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 640,00 лв.без ДДС
 
MP120 S, Диференциален манометър (± 1000 Ра). MP120 S, Диференциален манометър (± 1000 Ра).
Кат № 24722. Микроманометър с вграден сензор за измерване на диференциално налягане (от 0 до ± 1000 Pa), Възможност да измерва скорост на въздуха чрез тръби на Пито (2 … 40 m/s). Специална функция за ръчно или автоматично калибриране, „холд“ функция, минимални, максимални стойности, регулируема автоматично изключване, както и голям задно осветен дисплей. Доставя се в транспортен калъф, заедно с 2 броя силиконови тръби (черна и бяла), 1 бр. неръждаема стоманена тръба, заводски сертификат и инструкция за работа.
Цена: 1 010,00 лв.без ДДС
 
MP210, Термо-анемо-манометър. MP210, Термо-анемо-манометър.
Кат № 24730. Преносим мулти-функционален уред за измерване налягане (P), температура (T), скорост и дебит на въздуха. Графичен дисплей, 2 входни канали за температурни сонди тип Pt100, изход за PC и принтер. Възможност за работа с четири сменяеми модула за измерване на налягане, един сменяем модул за измерване на температура и голямо разнообразие от сменяеми сензори, в това число тръби на Пито, крилчати сензори за скорост на въздуха, сензор тип гореща струна за скорост на въздуха, СО газ-сензор, сензор за теч на газове, тахометър, термодвойки и др. Доставя се в куфар, заедно с един кабел с mini-DIN конектор за включване на външните измервателни сонди, литиеви акумулаторни батерии и USB захранващ адаптер. Измервателни сонди, сменяеми модули, софтуер, мобилен принтер, тахометър, детектори на течове и др. се поръчват отделно.
Цена: 1 100,00 лв.без ДДС
 
MP210 P, Термо-мометър (±500 Pa), MP210 P, Термо-мометър (±500 Pa),
Кат № 24731. Преносим мулти-функционален термо-анемо-манометър за измерване налягане (от -500 до + 500 Pa), температура, скорост и дебит на въздуха. Графичен дисплей, 2 входни канали за температурни сонди тип Pt100, изход за PC и принтер. Възможност за работа с пет сменяеми модула за измерване на налягане, един сменяем модул за измерване на температура и голямо разнообразие от сменяеми сензори, в това число крилчати сензори за скорост на въздуха, сензор тип гореща струна за скорост на въздуха, СО газ-сензор, сензор за теч на газове, тахометър, термодвойки, Pt100 и др. Доставя се в куфар, заедно един сменяем модул за налягане (-500 до +500 Pa, 2 до 28 m/s), един кабел с mini-DIN конектор за включване на външните измервателни сонди, 2 броя по 1 m силеконови тръбички (черна и бяла), едан метална тръба (Ø 6 mm, дължина 100mm), литиеви акумулаторни батерии и USB захранващ адаптер и сертификат за калибриране. Други измервателни сонди, сменяеми модули за налягане, софтуер, мобилен принтер, тахометър, детектори на течове и пр. могат да се поръчват допълнително.
Цена: 2 350,00 лв.без ДДС
 
MP210 M, Термо-манометър (±2500 Pa). MP210 M, Термо-манометър (±2500 Pa).
Кат № 24732. Преносим мулти-функционален термо-манометър за измерване налягане (от -2500 до +2500 Pa), температура, скорост и дебит на въздуха. Графичен дисплей, 2 входни канали за температурни сонди тип Pt100, изход за PC и принтер. Възможност за работа с пет сменяеми модула за измерване на налягане, един сменяем модул за измерване на температура и голямо разнообразие от сменяеми сензори, в това число крилчати сензори за скорост на въздуха, сензор тип гореща струна за скорост на въздуха, СО газ-сензор, сензор за теч на газове, тахометър, термодвойки, Pt100 и др. Доставя се в куфар, заедно един сменяем модул за налягане (MPR 2500, обхват от -2500 до +2500 Pa, 2 до 60 m/s) с един канал за термодвойки тип K/J/T/S/N, един кабел с mini-DIN конектор за включване на външните измервателни сонди, 2 броя по 1 m силеконови тръбички (черна и бяла), едан метална тръба (Ø 6 mm, дължина 100mm), литиеви акумулаторни батерии и USB захранващ адаптер и сертификат за калибриране. Други измервателни сонди, сменяеми модули за налягане, софтуер, мобилен принтер, тахометър, детектори на течове и пр. могат да се поръчват допълнително.
Цена: 2 140,00 лв.без ДДС
 
MP210 G, Термо-манометър (±10000 Pa) MP210 G, Термо-манометър (±10000 Pa)
Кат № 24733. Преносим мулти-функционален термо-манометър за измерване налягане (от -10000 до +10000 Pa), температура, скорост и дебит на въздуха. Графичен дисплей, 2 входни канали за температурни сонди тип Pt100, изход за PC и принтер. Възможност за работа с пет сменяеми модула за измерване на налягане, един сменяем модул за измерване на температура и голямо разнообразие от сменяеми сензори, в това число крилчати сензори за скорост на въздуха, сензор тип гореща струна за скорост на въздуха, СО газ-сензор, сензор за теч на газове, тахометър, термодвойки, Pt100 и др. Доставя се в куфар, заедно един сменяем модул за налягане (MPR 10000, обхват от -10000 до +10000 Pa, 4 до 100 m/s) с един канал за термодвойки тип K/J/T/S/N, един кабел с mini-DIN конектор за включване на външните измервателни сонди, 2 броя по 1 m силеконови тръбички (черна и бяла), едан метална тръба (Ø 6 mm, дължина 100mm), литиеви акумулаторни батерии и USB захранващ адаптер и сертификат за калибриране. Други измервателни сонди, сменяеми модули за налягане, софтуер, мобилен принтер, тахометър, детектори на течове и пр. могат да се поръчват допълнително.
Цена: 1 880,00 лв.без ДДС
 
MP210 H, Термо-анемо-манометър (±500 mBar). MP210 H, Термо-анемо-манометър (±500 mBar).
Кат № 24734. Преносим мулти-функционален термо-анемоманометър. Възможност за работа с много сменяеми измервателни сонди и измервателни модули. С графичен дисплей с подсветка, 2 входни канала за включване на температурни сонди PT100 (-200 до + 600°C), изход за компютър и принтер. Функции: измерване на налягане, температура, скорост на въздуха и въздушен поток. Доставя в куфарче, заедно с модул за налягане (-500 до 500 mbar / 9 до 100 m/s), вход за 1 термодвойка тип K/J/T/S/N, с 1 кабел с мини-DIN конектор за включване на измервателни сонди (поръчват се и купуват отделно) , 2x1m силиконова тръби 4x6, 2x1m силиконова тръба 4x7, тръба от неръждаема стомана Ø 6 мм и дължина 100 мм, литиево-йонна акумулаторна батерия с USB захранващ кабел за адаптер, сертификат за калибриране. Опция: модули за налягане, модул с 4 канала за термодвойка, сонди за скорост на въздуха и температура (жични или безжични), за CO, за теч на газ, софтуер и принтер.
Цена: 1 880,00 лв.без ДДС
 
MP210 HP, Термо-анемо-манометър (±2000 mBar). MP210 HP, Термо-анемо-манометър (±2000 mBar).
Кат № 24735. Преносим мулти-функционален термо-анемоманометър. Възможност за работа с много сменяеми измервателни сонди и измервателни модули. С графичен дисплей с подсветка, 2 входни канала за включване на температурни сонди PT100 (-200 до + 600°C), изход за компютър и принтер. Функции: измерване на налягане, температура, скорост на въздуха и въздушен поток. Доставя в куфарче, заедно с модул за налягане (-2000 до 2000 mbar / 18 до 100 m/s), вход за 1 термодвойка тип K/J/T/S/N, с 1 кабел с мини-DIN конектор за включване на измервателни сонди (поръчват се и купуват отделно) , 2x1m силиконова тръби 4x6, 2x1m силиконова тръба 4x7, тръба от неръждаема стомана Ø 6 мм и дължина 100 мм, литиево-йонна акумулаторна батерия с USB захранващ кабел за адаптер, сертификат за калибриране. Опция: модули за налягане, модул с 4 канала за термодвойка, сонди за скорост на въздуха и температура (жични или безжични), за CO, за теч на газ, софтуер и принтер.
Цена: 1 880,00 лв.без ДДС
 
PCE-P01, Диференциален манометър ±137 mBar PCE-P01, Диференциален манометър ±137 mBar
Кат № PCE-P01. Преносим уред за измерване на диференциалното налягане с обхват от -137 до +137 mBar ((-2000 до 2000 psi). Компактен, с голям дисплей и възможност за избор на 11 мерни единици. Разполага с възможности за регистриране на данни в реално време с помощта на включения компютърен софтуер и USB кабел Лесен за използване. Доставя се със софтуер, USB интерфейсен кабел, батерия и ръководство за работа.
Цена: 345,00 лв.без ДДС
 
PCE-P05, Диференциален манометър ±344 mBar PCE-P05, Диференциален манометър ±344 mBar
Кат № PCE-Р05. Уред за измерване на диференциалното налягане с обхват от -344 of +344 mBar. Компактен, с голям дисплей и възможност за избор на 11 мерни единици. Лесен за използване. Доставя се със софтуер, USB кабел и захранващ адаптер.
Цена: 345,00 лв.без ДДС
 
PCE-P15, Диференциален манометър ±1000 mBar PCE-P15, Диференциален манометър ±1000 mBar
Кат № PCE-P15. Професионален уред за измерване на диференциалното налягане с обхват от -1000 до +1000 mBar. Компактен, с голям дисплей и възможност за избор на 11 мерни единици. Лесен за използване. Доставя се 2 PVC тръби с дължина по 1 метър.
Цена: 475,00 лв.без ДДС
 
PCE-P30, Диференциален манометър ±2000 mBar PCE-P30, Диференциален манометър ±2000 mBar
Кат № PCE-P30. Професионален уред за измерване на диференциалното налягане с обхват от -2000 до +2000 mBar. Компактен, с голям дисплей и възможност за избор на 11 мерни единици. Лесен за използване. Доставя се 2 PVC тръби с дължина по 1 метър.
Цена: 475,00 лв.без ДДС
 
PCE-P50, Диференциален манометър ±6900 mBar PCE-P50, Диференциален манометър ±6900 mBar
Кат № PCE-Р50. Професионален уред за измерване на диференциалното налягане с обхват от -6900 до +6900 mBar. Компактен, с голям дисплей и възможност за избор на 11 мерни единици. Лесен за използване. Доставя се 2 PVC тръби с дължина по 1 метър.
Цена: 505,00 лв.без ДДС
 
PCE-917, Диференциален манометър ±7000 mBar PCE-917, Диференциален манометър ±7000 mBar
Кат № PCE-917. Професионален измервателен уред за диференциално налягане на течности и не-експлозивни газове. RS-232 интерфейс и допълнителен софтуер. Обхват на измерване ±7000 mbar. Различни мерни единици (PSI, mbar, inH2O, mH2O, inHg, mmHg, Torr, Pa/kPa, cmH2O, Kg/cm²). Особено подходящ за измерване на налягането в хидравлични или пневматични системи. Доставя се заедно с батерия, 2 бр. специални адаптери от неръждаема стомана, 1 м силиконова тръба и ръководство за работа.
Цена: 560,00 лв.без ДДС
 
DK656, Измервател и регистратор на dP/RH/T DK656, Измервател и регистратор на dP/RH/T
Кат № DK656. Здрав измервател с LCD екран и функция за записване (data logger). Вграден сензор за диференциално налягане (dP, ±1000Pa), относителна влажност (RH, 0~100%) и температура (T, -40~90oC). Капацитет на паметта до 4 милиона показания. Живот на батерията до 4 години. Доставя се заедно с батерия, USB кабел, софтуер и ръководство за работа.
Цена: 955,00 лв.без ДДС
 
DK658, Измервател и регистратор на dP/RH/T/Lux DK658, Измервател и регистратор на dP/RH/T/Lux
Кат № DK658. Мултифункционален измервател с LCD екран и функция за записване (data logger). Вграден сензор за диференциално налягане (dP, ±1000Pa), относителна влажност (RH, 0~100%), температура (T, -40~90oC) и осветеност (0~40000 Lux). Капацитет на паметта до 4 милиона показания. Живот на батерията до 4 години. Доставя се заедно с батерия, USB кабел, софтуер и ръководство за работа.
Цена: 1 090,00 лв.без ДДС
 
DK659, Измервател и регистратор на P/dP/RH/T/Lux DK659, Измервател и регистратор на P/dP/RH/T/Lux
Кат № DK659. Мултифункционален измервател с LCD екран и функция за записване (data logger). Вграден сензор за барометрично налягане (10~13000hPa), диференциално налягане (dP, ±1000Pa), относителна влажност (RH, 0~100%), температура (T, -40~90oC) и осветеност (0~40000 Lux). Капацитет на паметта до 4 милиона показания. Живот на батерията до 4 години. Доставя се заедно с батерия, USB кабел, софтуер и ръководство за работа.
Цена: 1 400,00 лв.без ДДС
 
CP111-AO, Трансмитер за диференциално налягане (±100 Pa) CP111-AO, Трансмитер за диференциално налягане (±100 Pa)
Кат № 23902. Трансмитер за диференциално налягане. Конфигурируем диапазон от -100 до +100 Pa. Аналогов 0-10V или 4-20 mA изход с 24 Vdc/Vac захранване (активен 3-4 проводника). Със 10-цифрен дисплей. Корпус ABS V0, IP65, със система за лесен монтаж. Опция: LCC-S конфигурационен софтуер.
Цена: 630,00 лв.без ДДС
 
CP112-AO, Трансмитер за диференциално налягане (±1000 Pa) CP112-AO, Трансмитер за диференциално налягане (±1000 Pa)
Кат № 23906. Трансмитер за диференциално налягане. Конфигурируем диапазон от -1000 до +1000 Pa. Аналогов 0-10V или 4-20 mA изход с 24 Vdc/Vac захранване (активен 3-4 проводника). С 10-цифрен дисплей. Корпус ABS V0, IP65, със система за лесен монтаж. Опция: LCC-S конфигурационен софтуер. Доставя се заедно с ABS монтажна плоча и Ръководство за бърз старта.
Цена: 490,00 лв.без ДДС
 
CP211-BO-R, Трансмитер за температура и диференциално налягане  (±100 Pa) CP211-BO-R, Трансмитер за температура и диференциално налягане (±100 Pa)
Кат № 25613. Трансмитер за диференциално налягане и температура. Обхват на измерване ±100 Pa. Два релейни изхода. Два аналогови изхода, 4-жична технология, 0 -1/5/10 V или 0 / 4-20 mA. Конфигуриране чрез клавиатура или чрез софтуер. 24 Vdc / Vac захранване с галванично изолация. С двуредов дисплей, с подсветка и индикатор за тенденция. ABS V0 корпус, IP65. Предназначен за измерване на температура и диференциално налягане на въздух и неутрални газове. Идеален за използване в промишлени и фармацевтични приложения. Доставя се със заводски сертификат и ръководство за работа. Сондата за температура се поръчва отделно.
Цена: 970,00 лв.без ДДС
 
CPE310-S, Многофункционален трансмитер за диференциално налягане (±100 Pa) CPE310-S, Многофункционален трансмитер за диференциално налягане (±100 Pa)
Кат № 24439. Многофункционален трансмитер за диференциално налягане за вграждане. Диапазон, конфигурируем от -100 до +100 Pa (минимален диапазон: 0 до +/- 10 Pa). Постоянен електромагнитен клапан за автоматично калибриране. Връзка под налягане за калибриране на предната страна. Три 0-5 V / 10 V или 0-20 mA / 4-20 mA, 4-проводна технология, Вход за взаимозаменяеми сонди (сондите се предлагат като опция). Конфигуриране на параметри, 3 звукови аларми с изключване чрез клавиатурата на предната страна или чрез софтуер (софтуерът се предлага като опция), с Mini-Din конектор на предната страна. Електролуминесцентен 2-редов дисплей, лице от неръждаема стомана. 24 Vac/Vdc захранване. Доставя се със сертификат за настройка. Всички сменяеми сонди се предлагат като опции.
Цена: 1 490,00 лв.без ДДС
 
KP-320, Логер за диференциално налягане (±1000 Pa) KP-320, Логер за диференциално налягане (±1000 Pa)
Кат № 25250. Стационарен измервател и регистратор (datalogger) на диференциално налягане (±1000 Pa). Вътрешен сензор. Двуредов екран, IP65 защита, магнитен държател и система за заключване. Bluetooth комуникация за мобилни приложения (Android и iOC). Вътрешна памет с капацитет 2000000 измервания. Идеален за едновременен контрол и проследяване на няколко параметри. Доставя се със софтуер, батерия и ръководство за работа.
Цена: 680,00 лв.без ДДС
 
KP-321, Логер за диференциално налягане ±10000 Pa KP-321, Логер за диференциално налягане ±10000 Pa
Кат № 25251. Стационарен измервател и регистратор (datalogger) на диференциално налягане (±10000 Pa). Вътрешен сензор. Двуредов екран, IP65 защита, магнитен държател и система за заключване. Bluetooth комуникация за мобилни приложения (Android и iOC). Вътрешна памет с капацитет 2000000 измервания. Идеален за едновременен контрол и проследяване на няколко параметри. Доставя се със софтуер, батерия и ръководство за работа.
Цена: 690,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG