за Въздуха » Газ анализатори

Преносими уреди за оценка на качеството на въздуха, в т.ч. въглероден диоксид (СО2), въглероден оксид (СО), температура (T), относителна влажност (RH), кислород и други.
E1000-SO2, Газ-анализатор на серен диоксид, SO2 E1000-SO2, Газ-анализатор на серен диоксид, SO2
Кат № E1000-SO2. Преносим единичен газов детектор за измерване концентрацията на серен диоксид (SO2) във въздуха (0~30 ppm). Сменяем интелигентен сензорен модул, визуална, звукова и вибрационна аларма, само тест след включване. Захранва се с литиева батерия (DC3.7V 1800mAh). Защита от проникване: IP66. Доставя се с всичко необходимо за незабавно започване на измерване.
Цена: 985,00 лв.без ДДС
 
ZT100K-NH3, Газ-анализатор за амоняк (NH3, 0-200ppm) ZT100K-NH3, Газ-анализатор за амоняк (NH3, 0-200ppm)
Кат № ZT100K-NH3. Преносим дифузионен анализатор на амоняк (NH3) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 200 ppm. Резултатът от измерването се показва в реално време на LCD екран. Звукова, светлинна и вибрационна аларма. Доставя се в алуминиево куфарче, заедно с USB зарядно устройство и ръководство работа.
Цена: 780,00 лв.без ДДС
 
ZT100K-Cl2, Газ-анализатор за хлор (Cl2, 0-200ppm) ZT100K-Cl2, Газ-анализатор за хлор (Cl2, 0-200ppm)
Кат № ZT100K-Cl2. Преносим дифузионен анализатор на хлор (Cl2) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 200 ppm. Резултатът от измерването се показва в реално време на LCD екран. Звукова, светлинна и вибрационна аларма. Доставя се в алуминиево куфарче, заедно с USB зарядно устройство и ръководство работа.
Цена: 525,00 лв.без ДДС
 
ZLT811-EX, Газ анализатор за лесно запалими газове (LEL, 0~100%) ZLT811-EX, Газ анализатор за лесно запалими газове (LEL, 0~100%)
Кат № ZLT811-EX. Преносим газ анализатор на запалими газове (Ex / LEL / CH4) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 100% LEL. Ниска аларма при 20 % LEL и висока аларма при 50 % LEL. Осигурявайки защита срещу запалими и токсични концентрации чрез непрекъснато наблюдение и показване на концентрациите на газа. LEL (Lower Explosive Limit или долна граница на взривоопасност), е онази концентрация на запалим газ във въздуха, над която газът може да се запали и да експлодира. Доставя се заедно със зарядно устройство, USB кабел, защитен капак и ръководство за работа.
Цена: 295,00 лв.без ДДС
 
ZLT811-O2, Газ-анализатор за кислород (O2, 0~30%) ZLT811-O2, Газ-анализатор за кислород (O2, 0~30%)
Кат № ZLT811-O2-30. Преносим дифузионен анализатор на кислород (O2) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 30 об.%. Резултатът от измерването се показва в реално време на LCD екран. Звукова, светлинна и вибрационна аларма. Доставя се в алуминиево куфарче, заедно с USB зарядно устройство и ръководство работа.
Цена: 455,00 лв.без ДДС
 
ZLT811-O3, Газ-анализатор за озон (O3, 0~100 ppm) ZLT811-O3, Газ-анализатор за озон (O3, 0~100 ppm)
Кат № ZLT811-O3-100. Преносим дифузионен анализатор на озон (O3) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 100 ppm. Резултатът от измерването се показва в реално време на LCD екран. Звукова, светлинна и вибрационна аларма. Доставя се в алуминиево куфарче, заедно с USB зарядно устройство и ръководство работа.
Цена: 525,00 лв.без ДДС
 
ZLT811-H2S, Газ анализатор за сероводород (H2S, 0~100ppm) ZLT811-H2S, Газ анализатор за сероводород (H2S, 0~100ppm)
Кат № ZLT811-H2S. Преносим газ анализатор на сероводород (H2S) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 100 ppm. Ниска аларма при 10 ppm и висока аларма при 35 ppm. Осигурявайки защита срещу токсични концентрации чрез непрекъснато наблюдение и показване на концентрациите на газа. Доставя се заедно със зарядно устройство, USB кабел, защитеен капак и ръководство за работа.
Цена: 395,00 лв.без ДДС
 
ZLT811-CO, Газ-анализатор за въглероден оксид (CO, 0~1000) ppm) ZLT811-CO, Газ-анализатор за въглероден оксид (CO, 0~1000) ppm)
Кат № ZLT811-CO-1000. Преносим дифузионен анализатор на въглероден оксид (CO) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 1000 ppm. Резултатът от измерването се показва в реално време на LCD екран. Звукова, светлинна и вибрационна аларма. Доставя се в алуминиево куфарче, заедно с USB зарядно устройство и ръководство работа.
Цена: 525,00 лв.без ДДС
 
MS100-O2, Анализатор на кислород (O2, 0~30%) MS100-O2, Анализатор на кислород (O2, 0~30%)
Кат № Zetron MS100-O2. Преносим анализатор на кислород (О2) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 30%. Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни опасни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Възможност за показване на измерените концентрации в различни мерни единици: %VOL, %LEL, mg/m3, ppm, pph, ppb. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 570,00 лв.без ДДС
 
MS100-CO, Анализатор на въглероден оксид (CO, 0~10000 ppm) MS100-CO, Анализатор на въглероден оксид (CO, 0~10000 ppm)
Кат № Zetron MS100-CO. Преносим анализатор на въглероден оксид (СО) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 10000ppm. Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни опасни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Възможност за показване на измерените концентрации в различни мерни единици: %VOL, %LEL, mg/m3, ppm, pph, ppb. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 1 250,00 лв.без ДДС
 
MS100-Ar, Анализатор на аргон (Ar, 0~100%VOL) MS100-Ar, Анализатор на аргон (Ar, 0~100%VOL)
Кат № Zetron MS100-Ar. Преносим анализатор на аргон (Ar) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 100%VOL. Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Възможност за показване на измерените концентрации в различни мерни единици: %VOL, %LEL, mg/m3, ppm, pph, ppb. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 1 495,00 лв.без ДДС
 
MS100-CH2O, Анализатор на формалдехид (0~10ppm) MS100-CH2O, Анализатор на формалдехид (0~10ppm)
Кат № Zetron MS100-CH2O. Преносим анализатор на формалдехид (HCHO) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 10ppm. Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Възможност за показване на измерените концентрации в различни мерни единици: %VOL, %LEL, mg/m3, ppm, pph, ppb. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 1 530,00 лв.без ДДС
 
MS100-NH3, Анализатор на амоняк (0~100ppm) MS100-NH3, Анализатор на амоняк (0~100ppm)
Кат № Zetron MS100-NH3. Преносим анализатор на амоняк (NH3) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 100ppm. Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Възможност за показване на измерените концентрации в различни мерни единици: %VOL, %LEL, mg/m3, ppm, pph, ppb. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 1 530,00 лв.без ДДС
 
MS100_H2, Анализатор на водород (0~100%Vol) MS100_H2, Анализатор на водород (0~100%Vol)
Кат № Zetron MS100_H2. Преносим анализатор на водород (H2). Обхват на измерване от 0 до 100%Vol. Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни опасни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Възможност за показване на измерените концентрации в различни мерни единици: %VOL, %LEL, mg/m3, ppm, pph, ppb. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 1 760,00 лв.без ДДС
 
MS100-VOC, Газ-детектор на VOC (0-50ppm) MS100-VOC, Газ-детектор на VOC (0-50ppm)
Кат № MS100-VOC. Преносим газ-анализатор на летливи органични вещества (VOC, ЛОС). Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни опасни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 3 480,00 лв.без ДДС
 
MS100-C2H4, Газ-детектор на етилен (C2H4) MS100-C2H4, Газ-детектор на етилен (C2H4)
Кат № Zetron MS100-C2H4. Преносим анализатор за измерване концентрацията на етилен (C2H4). Обхват на измерване от 0 до 200ppm с резолюция 0,1ppm. Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни опасни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Уредът може да се използва и за измерване на етилен в складове и опаковки при съхраняване на широка гама от видове плодове или цветя и е особено подходящ за управление на емисии на етилен от бързо развалящи се продукти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Възможност за показване на измерените концентрации в различни мерни единици: %VOL, %LEL, mg/m3, ppm, pph, ppb. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 1 795,00 лв.без ДДС
 
MS104K-L, Единичен газов анализатор/детектор MS104K-L, Единичен газов анализатор/детектор
Кат № MS104K-L. Преносим анализатор/детектор за бързо и точно откриване на изтичане на газ или концентрация на газ, превишаваща алармената граница. Основните принципи за откриване на газове са: електрохимично, инфрачервено, каталитично изгаряне, топлопроводимост, PID фотойонизация и др. MS104K-L се използва широко при пожарогасене, аварийно спасяване, затворено пространство, петрол, химическа промишленост, металургия, рафиниране, газ , съхранение, медицина, опазване на околната среда, обработка на въздуха и други случаи.
Цена: 1 245,00 лв.без ДДС
 
MS104K-L_CO2, Преносим газ-анализатор на CO2 MS104K-L_CO2, Преносим газ-анализатор на CO2
Кат № MS104K-L_CO2. Преносим газ-анализатор на въглероден диоксид (CO2). Обхват на измерване от 0 до 20% VOL. IR сензор и вътрешна смукателна помпа. Особено подходящ за бързо и точно откриване на изтичане на газ или концентрация на газ, превишаваща алармената граница. MS104K-L се използва широко при пожарогасене, аварийно спасяване, затворено пространство, петрол, химическа промишленост, металургия, рафиниране, газ съхранение, медицина, опазване на околната среда и др.
Цена: 1 110,00 лв.без ДДС
 
ABH842, Четири канален мултигазов детектор. ABH842, Четири канален мултигазов детектор.
Кат № ABH842. Преносим мулти-газ детектор - устройство за безопасност, което може непрекъснато да открива концентрацията на изтичащи газове, например EX запалими газове, H2S сероводород, CO въглероден оксид и O2 кислород. Газ-сензорите не се заменят. Живот на сензорите около 2 години. Детекторът може ефективно да предвиди концентрацията на опасни газове и алармата, така че да гарантира безопасността на работниците и производственото оборудване. Доставя се 4 броя несменяеми газ сензори, акумулаторна батерия и ръководство за работа.
Цена: 420,00 лв.без ДДС
 
ABH842_O2_CH4_CO_H2S, Газ анализатор на O2/CH4/CO/H2S. ABH842_O2_CH4_CO_H2S, Газ анализатор на O2/CH4/CO/H2S.
Кат № ABH842_ O2/CH4/CO/H2S. Преносим мулти-газ детектор - устройство за безопасност, което може непрекъснато да открива концентрацията на изтичащи газове O2 кислород, CH4 метан, CO въглероден оксид и H2S сероводород. Газ-сензорите не се заменят. Живот на сензорите около 2 години. Детекторът може ефективно да предвиди концентрацията на измерваните газове и алармата, така че да гарантира безопасността на работниците и производственото оборудване. Доставя се 4 броя несменяеми газ-сензори за O2/CH4/CO/H2S, акумулаторна батерия и ръководство за работа.
Цена: 590,00 лв.без ДДС
 
MS104K, Четири-канален газ-анализатор MS104K, Четири-канален газ-анализатор
Кат № MS104K. Преносим газ-анализатор за измерване концентрацията на различни газове във въздуха (VOC, Азотен диоксид NO2, Азотен оксид NO, Азотни окиси NOX, Амоняк NH3, Бензен C6H6, Винилхлорид C2H3Cl, Водород H2, Въглероден оксид CO, Горивен газ Ex, Етанол C2H6O, Етиленов окис C2H5OH, Кислород O2, Ксилен C8H10, Метан CH4, Метанол CH3OH, Озон O3, Серен диоксид SO2, Сероводород H2S, Стирен C8H8, Толуен C7H8, Трихлоретилен C2HCl3, Формалдехид CH2O, Фосфин PH3, Хлор Cl2q Хлорен диоксид ClO2q Хлороводород HClq Циановодород HCN. Възможност за измерване по избор на от един до четири различни газове. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа. Газ-сензорите се поръчват отделно.
Цена: 590,00 лв.без ДДС
 
MS104K-O2, Газ-анализатор за кислород (O2, 0~30%) MS104K-O2, Газ-анализатор за кислород (O2, 0~30%)
Кат № MS104K-O2. Преносим дифузионен анализатор за кислород (O2). Обхват на измерване по избор 0-2%, 0-25% или 0-30%. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 810,00 лв.без ДДС
 
MS104K-H2, Газ-анализатор за водород (H2, 1~40000ppm) MS104K-H2, Газ-анализатор за водород (H2, 1~40000ppm)
Кат № MS104K-H2. Преносим дифузионен анализатор за водород (H2). Обхват на измерване по избор 0-1000ppm, 0-2000ppm или 0-40000ppm. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 035,00 лв.без ДДС
 
MS104K-NO2L, Газ-анализатор за азотен диоксид (NO2, 0~100ppm) MS104K-NO2L, Газ-анализатор за азотен диоксид (NO2, 0~100ppm)
Кат № MS104K-NO2L. Преносим дифузионен анализатор за азотен диоксид (NO2). Обхват на измерване по избор 0-20ppm, 0-50ppm или 0-100ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на азотен диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 035,00 лв.без ДДС
 
MS104K-NO2, Газ-анализатор на азотен диоксид (NO2, 0~5000ppm) MS104K-NO2, Газ-анализатор на азотен диоксид (NO2, 0~5000ppm)
Кат № MS104K-NO2H. Преносим дифузионен анализатор за азотен диоксид (NO2). Обхват на измерване по избор 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm или 0-5000ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на азотен диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 180,00 лв.без ДДС
 
MS104K-O3, Газ-анализатор на озон (O3, 0~100ppm) MS104K-O3, Газ-анализатор на озон (O3, 0~100ppm)
Кат № MS104K-O3L. Преносим дифузионен анализатор за озон (O3). Обхват на измерване по избор 0-10ppm, 0-20ppm, 0-50ppm или 0-100ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на озон в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 035,00 лв.без ДДС
 
MS104K-O3, Газ-анализатор на озон (O3, 0~2000ppm) MS104K-O3, Газ-анализатор на озон (O3, 0~2000ppm)
Кат № MS104K-O3H. Преносим дифузионен анализатор за озон (O3). Обхват на измерване по избор 0-200ppm, 0-1000ppm или 0-2000ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на озон в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 180,00 лв.без ДДС
 
MS104K-CO2L, Газ-анализатор на въглероден диоксид (CO2, 0~10000ppm) MS104K-CO2L, Газ-анализатор на въглероден диоксид (CO2, 0~10000ppm)
Кат № MS104K-CO2L. Преносим дифузионен анализатор за въглероден диоксид (СO2). Обхват на измерване по избор 0-2000ppm, 0-5000ppm или 0-10000ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на въглероден диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 255,00 лв.без ДДС
 
MS104K-CH2O, Газ-анализатор (формалдехид 1~100ppm) MS104K-CH2O, Газ-анализатор (формалдехид 1~100ppm)
Кат № MS104K- CH2O. Преносим дифузионен анализатор за формалдехид (CH2O). Обхват на измерване от 0 до 100ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на формалдехид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 990,00 лв.без ДДС
 
MS104K-CO2, Газ-анализатор на въглероден диоксид (CO2, 0~100%) MS104K-CO2, Газ-анализатор на въглероден диоксид (CO2, 0~100%)
Кат № MS104K-CO2H. Преносим дифузионен анализатор за въглероден диоксид (СO2). Обхват на измерване по избор 0-20% или 0-100%. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на въглероден диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 255,00 лв.без ДДС
 
MS104K-NH3, Газ-анализатор на амоняк (NH3, 0~1000ppm) MS104K-NH3, Газ-анализатор на амоняк (NH3, 0~1000ppm)
Кат № MS104K-NH3L. Преносим дифузионен анализатор за амоняк (NH3). Обхват на измерване по избор 0-100ppm или 0-1000ppm. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 035,00 лв.без ДДС
 
MS104K-NH3, Газ-анализатор на амоняк (NH3, 0~5000ppm) MS104K-NH3, Газ-анализатор на амоняк (NH3, 0~5000ppm)
Кат № MS104K-NH3H. Преносим дифузионен анализатор за амоняк (NH3). Обхват на измерване по избор 0-2000ppm или 0-5000ppm. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 255,00 лв.без ДДС
 
MS104K-SO2, Газ-анализатор на серен диоксид (SO2, 0~100ppm) MS104K-SO2, Газ-анализатор на серен диоксид (SO2, 0~100ppm)
Кат № MS104K-SO2L. Преносим дифузионен анализатор за серен диоксид (SO2). Обхват на измерване от 0 до 100ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на серен диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 135,00 лв.без ДДС
 
MS104K-SO2, Газ-анализатор на серен диоксид (SO2, 0~5000ppm) MS104K-SO2, Газ-анализатор на серен диоксид (SO2, 0~5000ppm)
Кат № MS104K-SO2H. Преносим дифузионен анализатор за серен диоксид (SO2). Обхват на измерване от 0 до 5000ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на серен диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 280,00 лв.без ДДС
 
MS104K-3, Газ-анализатор на метан, амоняк и сероводород (CH4, NH3, H2S) MS104K-3, Газ-анализатор на метан, амоняк и сероводород (CH4, NH3, H2S)
Кат № MS104K_CH4_NH3_H2S. Преносим газ-анализатор на амоняк (NH3, 0-1000ppm), метан (CH4, 0-100%) и сероводород (H2S, 0-200ppm) във въздуха. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 295,00 лв.без ДДС
 
MS104K-3, Газ-анализатор на въглероден диоксид, амоняк и сероводород (CO2, NH3, H2S) MS104K-3, Газ-анализатор на въглероден диоксид, амоняк и сероводород (CO2, NH3, H2S)
Кат № MS104K_CO2_NH3_H2S. Преносим газ-анализатор на въглероден диоксид (CO2, 0-10000ppm), амоняк (NH3, 0-1000ppm) и сероводород (H2S, 0-1000ppm) във въздуха. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 2 145,00 лв.без ДДС
 
MS400, Четири-канален газ-анализатор MS400, Четири-канален газ-анализатор
Кат № MS400. Преносим четири-канален газ-анализатор със засмукваща помпа. Предназначен е да измерва концентрацията от един до четири различни газа (VOC, Азотен диоксид NO2, Азотен оксид NO, Азотни окиси NOX, Амоняк NH3, Бензен C6H6, Винилхлорид C2H3Cl, Водород H2, Въглероден оксид CO, Горивен газ Ex, Етанол C2H6O, Етиленов окис C2H5OH, Кислород O2, Ксилен C8H10, Метан CH4, Метанол CH3OH, Озон O3, Серен диоксид SO2, Сероводород H2S, Стирен C8H8, Толуен C7H8, Трихлоретилен C2HCl3, Формалдехид CH2O, Фосфин PH3, Хлор Cl2q Хлорен диоксид ClO2q Хлороводород HClq Циановодород HCN. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа. Газ-сензорите се поръчват отделно.
Цена: 690,00 лв.без ДДС
 
MS400-CH4, Газ-анализатор за CH4/CO2/O2/H2S MS400-CH4, Газ-анализатор за CH4/CO2/O2/H2S
Кат № MS400-CH4/CO2/O2/H2S. Преносим четири-канален газ-анализатор със засмукваща помпа за измерване концентрацията на метан (CH4, 0~100%VOL), въглероден диоксид (CO2, 0~100%VOL), кислород (O2, 0~30%VOL) и сероводород (H2S, 0~10000ppm). Пробонабиране посредством засмукваща помпа. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 3 650,00 лв.без ДДС
 
MS400-C2H4, Газ-анализатор за етилен C2H4 MS400-C2H4, Газ-анализатор за етилен C2H4
Кат № MS400-C2H4. Преносим газ-анализатор със засмукваща помпа за измерване концентрацията на етилен (C2H4). Обхват на измерване от 0 до 5000ppm с резолюция 0,1ppm. Пробонабиране посредством засмукваща помпа. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Уредът може да се използва и за измерване на етилен в складове и опаковки при съхраняване на широка гама от видове плодове или цветя и е особено подходящ за управление на емисии на етилен от бързо развалящи се продукти. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 3 060,00 лв.без ДДС
 
MS400-N2O, Газ-анализатор за диазотен оксид N2O MS400-N2O, Газ-анализатор за диазотен оксид N2O
Кат № MS400- N2O. Преносим газ-анализатор със засмукваща помпа за измерване концентрацията на диазотен оксид (N2O), известен и като „райски газ“. Обхват на измерване от 0 до 1000 ppm с резолюция 0,1ppm. Пробонабиране посредством засмукваща помпа. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Уредът може да се използва и за измерване на етилен в складове и опаковки при съхраняване на широка гама от видове плодове или цветя и е особено подходящ за управление на емисии на етилен от бързо развалящи се продукти. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 2 865,00 лв.без ДДС
 
MS400-O2, Газ-анализатор на кислород O2 MS400-O2, Газ-анализатор на кислород O2
Кат № MS400- O2. Преносим газ-анализатор със засмукваща помпа за измерване концентрацията на кислород (O2). Обхват на измерване от 0 до 5 % или от 0 до 30 % по избор в зависимост от приложението. Пробонабиране посредством засмукваща помпа. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Уредът може да се използва и за измерване на етилен в складове и опаковки при съхраняване на широка гама от видове плодове или цветя и е особено подходящ за управление на емисии на етилен от бързо развалящи се продукти. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 2 985,00 лв.без ДДС
 
MS400-H2, Газ-анализатор на водород (0~100%) MS400-H2, Газ-анализатор на водород (0~100%)
Кат № MS400-H2-100. Преносим газ-анализатор на водород (H2). Обхват на измерване от 0 до 100%Vol. Пробонабиране със засмукваща помпа. Предназначен за бързо определяне концентрацията на водород в единична газова среда. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 3 125,00 лв.без ДДС
 
MS400-CH2O, Газ-анализатор за формалдехид (0~1000ppm) MS400-CH2O, Газ-анализатор за формалдехид (0~1000ppm)
Кат № MS400-CH2O. Преносим газ-анализатор със засмукваща помпа за измерване концентрацията на формалдехид (CH2O). Обхват на измерване от 0 до 1000ppm. Пробонабиране посредством засмукваща помпа. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 830,00 лв.без ДДС
 
MS400-CO-CO2, Газ-анализатор за CO и СО2 MS400-CO-CO2, Газ-анализатор за CO и СО2
Кат № MS400-CO-CO2. Преносим газ-анализатор със засмукваща помпа за едновременно измерване концентрацията на въглероден оксид (CO, 0~500ppm) и въглероден диоксид (CO2, 0~5000ppm). Пробонабиране посредством засмукваща помпа. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 510,00 лв.без ДДС
 
MS400-CO-CO2-NH3, Газ-анализатор за CO, СО2 и NH3 MS400-CO-CO2-NH3, Газ-анализатор за CO, СО2 и NH3
Кат № MS400-CO-CO2-NH3. Преносим газ-анализатор със засмукваща помпа за едновременно измерване концентрацията на въглероден оксид (CO, 0~500ppm), въглероден диоксид (CO2, 0~5000ppm) и амоняк (NH3, 0~100ppm). Пробонабиране посредством засмукваща помпа. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 2 300,00 лв.без ДДС
 
ZC10-O3, Газ-анализатор на озон (O3, 0~50ppm) ZC10-O3, Газ-анализатор на озон (O3, 0~50ppm)
Кат № ZC10-O3. Преносим анализатор на озон във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 50 ppm. Подходящ е за откриване на концентрация на газ в различни индустриални и специални среди. 2.6-инчов IPS цветен екран, разделителната способност е 320x240. Превключвайте между ppm и mg/m3. 4. Пробонабиране чрез вътрешна смукателна помпа. Функция за съхранение на данни (до 16000 групи данни), исторически данни могат да се преглеждат на екрана и да се изтеглят чрез USB. Едновременно измерване на температура и влажност. Захранване с акумулаторна батерия. Доставя се в куфарче, заедно с USB зарядно устройство, интерфейсен кабел и ръководство за работа.
Цена: 1 540,00 лв.без ДД
 
OZ-ONE, Газ-анализатор на озон (O3, (0~1ppm) OZ-ONE, Газ-анализатор на озон (O3, (0~1ppm)
Кат № 3510006110. Професионален озономер с разширени функции за измерване на температура и влажност. Обхват на измерване: Озон (О3): 0 ~ 1996 mg/m3; Температура (Т): 0 ~ 50оС; Влажност (RH): 0,0 ~ 99,9 % RH. Допълнителни функции за изчисляване и показване на температура на точката на оросяване и температурата на мокър термометър. Двуредов дисплей, захранване с батерии, захранващ адаптер или USB порт. Намира приложение за оценка на качеството на въздуха на работното място в индустрията и търговията, анализ на околната среда, контроли на гранични стойности след използване на озонови генератори за неутрализиране на миризми или дезинфекция, например в хотелиерството, пречистване на питейна вода, както след пожар и възстановяване на щети от наводнения. Доставя се в транспортна чанта, заедно с батерии, ръководство за работа, декларация за съответствие и сертификат за калибриране.
Цена: 1 350,00 лв.без ДДС
 
NH3-ext, Газ-детектор на амоняк (NH3, 0~400ppm) NH3-ext, Газ-детектор на амоняк (NH3, 0~400ppm)
Кат № BWS2-A2-Y. Лесен за обслужване газ-детектор за амоняк (висок обхват от 0 до 400 ppm), който осигурява в реално време данни за състоянието и безопасността на работниците в опасни зони, помагайки им да реагират по-бързо, по-съзнателно и решително на инциденти с безопасността. Лесен за използване и поддръжка с удобната за потребителя работа с един бутон. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 785,00 лв.без ДДС
 
PTM600, Мулти газ-анализатор PTM600, Мулти газ-анализатор
Кат № PTM600. Преносим уред за измерване на от 1 до 6 вида газове. Измерва, записва и съхранява. Множество режими на показване: многоканален дисплей за концентрация, едноканален дисплей с голям шрифт, автоматичен или ръчен дисплей на цикъла, крива в реално време и историческа крива. 3,5-инчов цветен екран с висока разделителна способност, икона на симулационно меню. Стандартната точност на конфигурацията е 2%, а капацитетът за съхранение до 100 000 записа. Вграден Bluetooth филтър за автоматична комуникация с компютъра за анализ на данни. Звукова и светлинна аларма, визуална аларма, аларма със средно претеглена стойност. Доставя се в алуминиев куфар, заедно с ръководство, сертификат за квалификация, гаранционна карта, USB зарядно устройство (включително кабел за данни), вграден филтър за прах и влага, тръба от неръждаема стомана и дръжка за вземане на проби и маркуч с филтър за прах. Измервателните сонди се поръчват отделно.
Цена: 1 575,00 лв.без ДДС
 
CO110 S, Газ-анализатор на въглероден оксид и температура CO110 S, Газ-анализатор на въглероден оксид и температура
Кат № 24719. Преносим CO-метър с външна сонда за въглероден оксид (СО) и температура (Т). Обхват на измерване за СО от 0 до 500 ppm и за Т от -20 до +80°C. Двуредов дисплей. Функции за CO Max, Hold, Min, задно осветяване, смяна на мерните единици и автоматично изключване. Доставя се в мека чанта, заедно със заводски сертификат и батерия.
Цена: 680,00 лв.без ДДС
 
EL-USB-CO, Анализатор и регистратор на въглероден оксид (СО) EL-USB-CO, Анализатор и регистратор на въглероден оксид (СО)
Кат № EL-USB-CO. Анализатор и регистратор (data logger) на въглероден оксид (СО). Обхват на измерване от 3 до 1000 ppm. Работна температура от -10 до 40оС. Вътрешна памет за 32510 измервания. Регулируеми интервали на записване (10sec, 30sec, 1min или 5min). Възможност за настройка на алармено ниво и отложено пускане по дата и час. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 290,00 лв.без ДДС
 
CO15, Газ-детектор и анализатор на въглероден оксид (СО) CO15, Газ-детектор и анализатор на въглероден оксид (СО)
Кат № CO15. Преносим уред за откриване и измерване въглероден оксид (СО). Обхват от 0 до 999 ppm. Алармени функции - индикатор за звукова аларма ще издава непрекъснат сигнал при предварително зададено ниво на концентрацията на СО над 25 ppm. (тази стойност може да бъде променена), а дисплеят ще мига, докато нивото на CO се понижи до нормалния обхват. Доставя се в торбичка заедно с батерии, каишка за китка и ръководство за работа.
Цена: 275,00 лв.без ДДС
 
CO5, Газ-анализатор на CO и Т CO5, Газ-анализатор на CO и Т
Кат № GCO-2008. Преносим уред за измерване концентрацията на въглероден моно оксид (CO) и температурата. Обхват на измерване от 0 до 1000 ppm за въглеродния оксид и от 0 до 50оС за температурата. Програмируема алармена функция. Доставя се в мека чантичка, заедно с батерии и ръководство за работа.
Цена: 650,00 лв.без ДДС
 
CO50, Газ-анализатор на въглероден оксид (СО) CO50, Газ-анализатор на въглероден оксид (СО)
Кат № 24611. Преносим CO-метър с интегрирана към корпуса CO/температурна сонда (0 до 500 ppm и -20 до+80°C). Едноредов дисплей. Функции задържане, смяна на мерните еденици и автоматично изключване. Доставя се в мека чанта, заедно със заводски сертификат и батерия.
Цена: 495,00 лв.без ДДС
 
PO2-250, Анализатор на атмосферен кислород (О2) PO2-250, Анализатор на атмосферен кислород (О2)
Кат № TESTER-TSO21. Преносим анализатор за общото ниво на кислород (О2) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 30% О2. Едновременно измерва и температурата на въздуха от 0 до 50°C. Звукова аларма за нива на кислорода под 18%. Галваничен клетъчен тип сензор, температурна компенсация, автоматично изключване, функция задържане, включително на последно измерена стойност. Захранване с 4 броя ААА батерии. Доставя се в мека чанта, заедно със сертификат за инспекции.
Цена: 595,00 лв.без ДДС
 
G 1690, Газ-анализатор за кислород във въздуха G 1690, Газ-анализатор за кислород във въздуха
Кат № G 1690-35-GE-EU. Преносим уред за измерване концентрацията на кислород (О2) във въздуха и газовите смеси. Обхват на измерване от 0 до 100 об.%, препоръчва се от 0,2 до 35,0%. Водоустойчив IP65 и IP67. 3-редов дисплей със задно осветяване. Захранване с батерия. Доставя се заедно със сензора, адаптер за сензора, трипътна проточна наставка, батерии и ръководство за работа.
Цена: 635,00 лв.без ДДС
 
BG20, Газ-анализатор на въглероден диоксид (СО, 0~1000ppm) BG20, Газ-анализатор на въглероден диоксид (СО, 0~1000ppm)
Кат № 3510205060. Преносим уред за бърза проверка на концентрациите на въглероден диоксид (CO). Обхват на измерване от 0 до 1000 ppm. Функция за звукова предупредителна аларма при концентрации над 35 ppm и висока аларма при концентрации над 200 ppm. Доставя се в транспортна чанта заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 570,00 лв.без ДДС
 
XM-R-CH4_5, Газ анализатор на метан (CH4, 0-5%Vol) XM-R-CH4_5, Газ анализатор на метан (CH4, 0-5%Vol)
Кат № XM-R-CH4_5. Преносим газ-анализатор на метан (CH4) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 5 %. Тип на сензора NDIR. Пробонабиране чрез вътрешна всмукателна помпа. Може да се използва за непрекъснат мониторинг на околната среда, включително на биогаз, електроцентрали, промишлени производствени процеси, работна среда и пр. Доставя се в алуминиево куфарче, заедно със заводски сертификат, зарядно устройство и ръководство за работа.
Цена: 1 610,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Pro, Преносим газ-анализатор - 3 газа Si-AQ Pro, Преносим газ-анализатор - 3 газа
Кат № 26516. Най-новото в ръчния IAQ мониторинг и регистриране на данни в реално време за пълен анализ на качеството на въздуха в затворени помещения. Възможност за едновременно измерване на концентрацията на 3 газа по избор (O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO, или CH2O). Вградени сензори за температура, влажност и и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 4 180,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Expert, Преносим газ-анализатор – 7 газа Si-AQ Expert, Преносим газ-анализатор – 7 газа
Кат № 26529. Si-AQ Expert е идеалният инструмент за тестване на качеството на въздуха в помещения в складове и офис сгради. Той може да измерва концентрации на множество различни опасни газове и съединения, които могат да повлияят на качеството на въздуха и безопасността на работниците. Възможност за едновременно измерване на концентрацията на 7 газа по избор (O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO, O3 и CH2O). Вградени сензори за температура, влажност и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 8 875,00 лв.без ДДС
 
M1440, Термо-хигро-СО2 метър M1440, Термо-хигро-СО2 метър
Кат № M1440. Универсален регистратор на данни (DataLogger) с външни сонди за измерване на температура (T), относителна влажност (RH) и въглероден диоксид (CO2). Обхват за измерване на СО2 по избор от 0 до 10000 ppm (0-1%) или от 0 до 50000 ppm (0-5%). Измерваните параметри могат да бъдат записвани през регулируеми интервали от време от 1 секунда до 24 часа. Устройството може да бъде инсталирано за постоянно към Ethernet мрежа или да работа като преносим уред. Измерените стойности могат да бъдат гледани на уеб браузър, както и съхранявани на вътрешна памет и изтеглени за по-късен анализ. Доставя се заедно с 3 бр. акумулаторна батерия AA, захранващ адаптер, държач за стена, USB кабел, ръководство за бърз старт и заводски сертификат за калибриране. Външните сонди за Т, RH и СО2 се избират и поръчват отделно.
Цена: 1 435,00 лв.без ДДС
 
AQ110 S, Газ-анализатор на CO2 и Т AQ110 S, Газ-анализатор на CO2 и Т
Кат № 24727. Преносим газ анализатор с външна сонда за едновременно измерване концентрацията на въглероден диоксид (CO2, 0 … 5000 ppm) и температура (Т, -20 … +80°C). Функции за адържане, минимум, максимум, задно осветяване и автоматично изключване. Доставя се в транспортна чанта, заедно със заводски сертификат за калибриране, батерии и ръководство за работа.
Цена: 1 140,00 лв.без ДДС
 
HQ 210 P, Анализатор на качеството на въздуха (CO2+T+RH) HQ 210 P, Анализатор на качеството на въздуха (CO2+T+RH)
Кат № 24749. Преносим уред за измерване концентрацията на въглероден диоксид (СО2), температура (T) и относителна влажност (RH) на въздуха. Графичен дисплей, 2 входни канали за измервателни сонди и PT100 температурни сонди, изход за PC и принтер. Функции: влажност, температура, CO2. Обхват 0 - 5000 ррм СО2, 3-98% RH и -20 +80°C. Доставя се с комбинирана сонда за СО2/Т/RH, 2 кабела с Mini-Din конектор, литиево-йонна акумулаторна батерия с USB/мрежов адаптер, сертификат за калибриране и транспортен калъф.
Цена: 1 620,00 лв.без ДДС
 
F-950, Газ-анализатор за Етилен, CO2 и O2 F-950, Газ-анализатор за Етилен, CO2 и O2
Кат № F-950. Преносим газ анализатор за измерване на етилен (C2H4, 0-200 ppm ), въглероден диоксид (CO2, 0–100%) и кислород (O2, 0–100%). Уредът е лесен за работа с тегло по-малко от килограм. Анализаторът използва електрохимична клетка за измерване на етилен между 0-200 ppm във въздуха. Той записва дата, час, относителна влажност, температура и GPS местоположение. Уредът е идеален за измерване на етилен в широка гама от видове плодове или цветя и е особено подходящ за управление на емисии на етилен от бързо развалящи се продукти. Доставя се заедно с твърда чанта за носене, два комплекта батерии и зарядно устройство, сменяема SD карта, порт за вземане на проби с игла за вземане на неразрушителни проби от опаковката, сонда със затворен цикъл, използвана за вземане на проби от буркани, филтър за калиев перманганат (KMnO4), воден филтър PolarCept за отстраняване на неетиленови въглеводороди и ръководство за работа.
Цена: 12 295,00 лв.без ДДС
 
MIC100-VOC, Стационарен газ-детектор на VOC (0-50ppm) MIC100-VOC, Стационарен газ-детектор на VOC (0-50ppm)
Кат № MIC100-VOC. Стационарен газ-анализатор за 24 часа непрекъснат онлайн мониторинг на летливи органични вещества (VOC, ЛОС). Обхват на измерване от 0 до 50 ppm. Използва се за непрекъснато онлайн наблюдение на концентрациите на VOC. Потребителски настройки на долно и горно алармено ниво. Звукова и светлинна алармена сигнализация. Аналогов изход 4-20 mA за лесно интегриране в система за управление, за да осигури предупреждения и да позволи контрол на високи нива в работната среда. Цветен 1,7-инчов екран. Доставя се заедно със захранващ 24V адаптер и ръководство за работа.
Цена: 3 480,00 лв.без ДДС
 
MIC-100-CH4, Стационарен газ-детектор на метан (0-10%) MIC-100-CH4, Стационарен газ-детектор на метан (0-10%)
Кат № MIC100-CH4. Стационарен газ-анализатор за 24 часа непрекъснат онлайн мониторинг на газ-метан (СН4). Обхват на измерване от 0 до 10 %VOL. Използва се за непрекъснато онлайн наблюдение на концентрациите на метан. Потребителски настройки на долно и горно алармено ниво. Звукова и светлинна алармена сигнализация. Аналогов изход 4-20 mA за лесно интегриране в система за управление, за да осигури предупреждения и да позволи контрол на високи нива в работната среда. Цветен 1,7-инчов екран. Доставя се заедно със захранващ 24V адаптер и ръководство за работа.
Цена: 3 480,00 лв.без ДДС
 
MIC-600, Онлайн газ-детектор MIC-600, Онлайн газ-детектор
Кат № MIC600. Газодетектор за непрекъснато 24 часово онлайн наблюдение на концентрациите на множество видове газове. Аналогов 4-20 mA изход за лесно интегриране към система за управление (DCS), за да осигури предупреждения и да позволи контрол при високи нива от токсични газове на работното място. Здрава, издръжлива и устойчива на експлозия кутия, подходяща за използване на различни опасни места и корозивни среди. Възможност за наблюдение на от един до 6 вида газове. Измерените резултати могат да бъдат представени в различни мерни единици, като ppm, mg/m3, Vol%, LEL%, ppb, mg/l. 2,5-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Едновременно показване на концентрациите на до 6 вида газове, само на един газ с голям шрифт или на кривите с измерените концентрации в реално време. Функция за съхранение на данни с капацитет за съхранение до 50000 измервания. Доставя се в твърда кутия и ръководство работа. Газ-сензорите се поръчват отделно.
Цена: 790,00 лв.без ДДС
 
MIC-600_CH4, Онлайн газ-детектор за метан MIC-600_CH4, Онлайн газ-детектор за метан
Кат № MIC600-O2_CH4_CO2_H2S. Газодетектор за непрекъснато 24 часово онлайн наблюдение на концентрациите на кислород (O2), метан (CH4), въглероден диоксид (CO2) и сероводород (H2S). Аналогов 4-20 mA изход за лесно интегриране към система за управление (DCS), за да осигури предупреждения и да позволи контрол при високи нива от токсични газове на работното място. Здрава, издръжлива и устойчива на експлозия кутия, подходяща за използване на различни опасни места и корозивни среди. Измерените резултати могат да бъдат представени в различни мерни единици, като ppm, mg/m3, Vol%, LEL%, ppb, mg/l. 2,5-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Едновременно показване на концентрациите на всички газове, само на един газ с голям шрифт или на кривите с измерените концентрации в реално време. Функция за съхранение на данни с капацитет за съхранение до 50000 измервания. Доставя се в твърда кутия и ръководство работа.
Цена: 4 020,00 лв.без ДДС
 
SKY2000, Газ-анализатор за биогаз (CH4, CO2, O2, H2S) SKY2000, Газ-анализатор за биогаз (CH4, CO2, O2, H2S)
Кат № SKY2000-WH-M4. Преносим мултигазов анализатор измерване концентрацията на метан (CH4, 0-100% VOL), въглероден диоксид (CO2, 0-100% VOL), сероводород (H2S, 0-10000ppm) и кислород (O2, 0-30% VOL). Вътрешна помпа за вземане на проби. Аларма със звук, светлина и вибрация. Голям капацитет на литиево-полимерна батерия, Функция за съхранение на данни. Доставя се в алуминиево куфарче с всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 4 315,00 лв.без ДДС
 
PTM600, Газ-анализатор за биогаз (CH4, CO2, O2, H2S) PTM600, Газ-анализатор за биогаз (CH4, CO2, O2, H2S)
Кат № PTM600-biogas. Преносим уред за измерване на биогаз (CH4, 0-100%, CO2, 0-100%, H2S, 0-10000ppm и O2, 0-30%). Измерва, записва и съхранява. Множество режими на показване: многоканален дисплей за концентрация, едноканален дисплей с голям шрифт, автоматичен или ръчен дисплей на цикъла, крива в реално време и историческа крива. 3,5-инчов цветен екран с висока разделителна способност, икона на симулационно меню. Стандартната точност на конфигурацията е 2%, а капацитетът за съхранение до 100000 записа. Вграден Bluetooth филтър за автоматична комуникация с компютъра за анализ на данни. Звукова и светлинна аларма, визуална аларма, аларма със средно претеглена стойност. Доставя се в алуминиев куфар, заедно с ръководство, сертификат за квалификация, гаранционна карта, USB зарядно устройство (включително кабел за данни), вграден филтър за прах и влага, тръба от неръждаема стомана и дръжка за вземане на проби и маркуч с филтър за прах.
Цена: 7 215,00 лв.без ДДС
 
MIC500S-O2, Онлайн O2 газ-анализатор (0-25%) MIC500S-O2, Онлайн O2 газ-анализатор (0-25%)
Кат № MIC500S-O2. Стационарен онлайн газ анализатор за кислород (O2) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 25% об. Използва се за непрекъснато онлайн наблюдение на концентрациите на кислород. Потребителски настройки на долно и горно алармено ниво. Звукова и светлинна алармена сигнализация. Аналогов изход 4-20 mA за лесно интегриране в система за управление, за да осигури предупреждения и да позволи контрол на високи нива в работната среда. Цветен 1,7-инчов екран. Доставя се заедно със захранващ 24V адаптер и ръководство за работа.
Цена: 1 270,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG