за Въздуха » Газ анализатори

Преносими уреди за оценка на качеството на въздуха, в т.ч. въглероден диоксид (СО2), въглероден оксид (СО), температура (T), относителна влажност (RH), кислород и други.
XM-R-CH4_5, Газ анализатор на метан (CH4, 0-5%Vol) XM-R-CH4_5, Газ анализатор на метан (CH4, 0-5%Vol)
Кат № XM-R-CH4_5. Преносим газ-анализатор на метан (CH4) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 5 %. Тип на сензора NDIR. Пробонабиране чрез вътрешна всмукателна помпа. Може да се използва за непрекъснат мониторинг на околната среда, включително на биогаз, електроцентрали, промишлени производствени процеси, работна среда и пр. Доставя се в алуминиево куфарче, заедно със заводски сертификат, зарядно устройство и ръководство за работа.
Цена: 1 610,00 лв.без ДДС
 
ZT100K-NH3, Газ-анализатор за амоняк (NH3, 0-200ppm) ZT100K-NH3, Газ-анализатор за амоняк (NH3, 0-200ppm)
Кат № ZT100K-NH3. Преносим дифузионен анализатор на амоняк (NH3) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 200 ppm. Резултатът от измерването се показва в реално време на LCD екран. Звукова, светлинна и вибрационна аларма. Доставя се в алуминиево куфарче, заедно с USB зарядно устройство и ръководство работа.
Цена: 780,00 лв.без ДДС
 
ZT100K-Cl2, Газ-анализатор за хлор (Cl2, 0-200ppm) ZT100K-Cl2, Газ-анализатор за хлор (Cl2, 0-200ppm)
Кат № ZT100K-Cl2. Преносим дифузионен анализатор на хлор (Cl2) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 200 ppm. Резултатът от измерването се показва в реално време на LCD екран. Звукова, светлинна и вибрационна аларма. Доставя се в алуминиево куфарче, заедно с USB зарядно устройство и ръководство работа.
Цена: 525,00 лв.без ДДС
 
ZLT811-EX, Газ анализатор за лесно запалими газове (LEL, 0~100%) ZLT811-EX, Газ анализатор за лесно запалими газове (LEL, 0~100%)
Кат № ZLT811-EX. Преносим газ анализатор на запалими газове (Ex / LEL / CH4) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 100% LEL. Ниска аларма при 20 % LEL и висока аларма при 50 % LEL. Осигурявайки защита срещу запалими и токсични концентрации чрез непрекъснато наблюдение и показване на концентрациите на газа. LEL (Lower Explosive Limit или долна граница на взривоопасност), е онази концентрация на запалим газ във въздуха, над която газът може да се запали и да експлодира. Доставя се заедно със зарядно устройство, USB кабел, защитен капак и ръководство за работа.
Цена: 295,00 лв.без ДДС
 
ZLT811-O2, Газ-анализатор за кислород (O2, 0~30%) ZLT811-O2, Газ-анализатор за кислород (O2, 0~30%)
Кат № ZLT811-O2-30. Преносим дифузионен анализатор на кислород (O2) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 30 об.%. Резултатът от измерването се показва в реално време на LCD екран. Звукова, светлинна и вибрационна аларма. Доставя се в алуминиево куфарче, заедно с USB зарядно устройство и ръководство работа.
Цена: 455,00 лв.без ДДС
 
ZLT811-O3, Газ-анализатор за озон (O3, 0~100 ppm) ZLT811-O3, Газ-анализатор за озон (O3, 0~100 ppm)
Кат № ZLT811-O3-100. Преносим дифузионен анализатор на озон (O3) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 100 ppm. Резултатът от измерването се показва в реално време на LCD екран. Звукова, светлинна и вибрационна аларма. Доставя се в алуминиево куфарче, заедно с USB зарядно устройство и ръководство работа.
Цена: 525,00 лв.без ДДС
 
ZLT811-H2S, Газ анализатор за сероводород (H2S, 0~100ppm) ZLT811-H2S, Газ анализатор за сероводород (H2S, 0~100ppm)
Кат № ZLT811-H2S. Преносим газ анализатор на сероводород (H2S) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 100 ppm. Ниска аларма при 10 ppm и висока аларма при 35 ppm. Осигурявайки защита срещу токсични концентрации чрез непрекъснато наблюдение и показване на концентрациите на газа. Доставя се заедно със зарядно устройство, USB кабел, защитеен капак и ръководство за работа.
Цена: 395,00 лв.без ДДС
 
ZLT811-CO, Газ-анализатор за въглероден оксид (CO, 0~1000) ppm) ZLT811-CO, Газ-анализатор за въглероден оксид (CO, 0~1000) ppm)
Кат № ZLT811-CO-1000. Преносим дифузионен анализатор на въглероден оксид (CO) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 1000 ppm. Резултатът от измерването се показва в реално време на LCD екран. Звукова, светлинна и вибрационна аларма. Доставя се в алуминиево куфарче, заедно с USB зарядно устройство и ръководство работа.
Цена: 525,00 лв.без ДДС
 
MS100-O2, Анализатор на кислород (O2, 0~30%) MS100-O2, Анализатор на кислород (O2, 0~30%)
Кат № Zetron MS100-O2. Преносим анализатор на кислород (О2) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 30%. Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни опасни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Възможност за показване на измерените концентрации в различни мерни единици: %VOL, %LEL, mg/m3, ppm, pph, ppb. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 570,00 лв.без ДДС
 
MS100-CO, Анализатор на въглероден оксид (CO, 0~10000 ppm) MS100-CO, Анализатор на въглероден оксид (CO, 0~10000 ppm)
Кат № Zetron MS100-CO. Преносим анализатор на въглероден оксид (СО) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 10000ppm. Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни опасни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Възможност за показване на измерените концентрации в различни мерни единици: %VOL, %LEL, mg/m3, ppm, pph, ppb. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 1 250,00 лв.без ДДС
 
MS100-Ar, Анализатор на аргон (Ar, 0~100%VOL) MS100-Ar, Анализатор на аргон (Ar, 0~100%VOL)
Кат № Zetron MS100-Ar. Преносим анализатор на аргон (Ar) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 100%VOL. Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Възможност за показване на измерените концентрации в различни мерни единици: %VOL, %LEL, mg/m3, ppm, pph, ppb. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 1 495,00 лв.без ДДС
 
MS100-CH2O, Анализатор на формалдехид (0~10ppm) MS100-CH2O, Анализатор на формалдехид (0~10ppm)
Кат № Zetron MS100-CH2O. Преносим анализатор на формалдехид (HCHO) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 10ppm. Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Възможност за показване на измерените концентрации в различни мерни единици: %VOL, %LEL, mg/m3, ppm, pph, ppb. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 1 530,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plushttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG