за Въздуха » Газ анализатори

Преносими уреди за оценка на качеството на въздуха, в т.ч. въглероден диоксид (СО2), въглероден оксид (СО), температура (T), относителна влажност (RH), кислород и други.
MS100-NH3, Анализатор на амоняк (0~100ppm) MS100-NH3, Анализатор на амоняк (0~100ppm)
Кат № Zetron MS100-NH3. Преносим анализатор на амоняк (NH3) във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 100ppm. Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Възможност за показване на измерените концентрации в различни мерни единици: %VOL, %LEL, mg/m3, ppm, pph, ppb. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 1 530,00 лв.без ДДС
 
MS100_H2, Анализатор на водород (0~100%Vol) MS100_H2, Анализатор на водород (0~100%Vol)
Кат № Zetron MS100_H2. Преносим анализатор на водород (H2). Обхват на измерване от 0 до 100%Vol. Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни опасни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Възможност за показване на измерените концентрации в различни мерни единици: %VOL, %LEL, mg/m3, ppm, pph, ppb. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 1 760,00 лв.без ДДС
 
MS100-VOC, Газ-детектор на VOC (0-50ppm) MS100-VOC, Газ-детектор на VOC (0-50ppm)
Кат № MS100-VOC. Преносим газ-анализатор на летливи органични вещества (VOC, ЛОС). Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни опасни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 3 480,00 лв.без ДДС
 
MS104K, Четири-канален газ-анализатор MS104K, Четири-канален газ-анализатор
Кат № MS104K. Преносим газ-анализатор за измерване концентрацията на различни газове във въздуха (VOC, Азотен диоксид NO2, Азотен оксид NO, Азотни окиси NOX, Амоняк NH3, Бензен C6H6, Винилхлорид C2H3Cl, Водород H2, Въглероден оксид CO, Горивен газ Ex, Етанол C2H6O, Етиленов окис C2H5OH, Кислород O2, Ксилен C8H10, Метан CH4, Метанол CH3OH, Озон O3, Серен диоксид SO2, Сероводород H2S, Стирен C8H8, Толуен C7H8, Трихлоретилен C2HCl3, Формалдехид CH2O, Фосфин PH3, Хлор Cl2q Хлорен диоксид ClO2q Хлороводород HClq Циановодород HCN. Възможност за измерване по избор на от един до четири различни газове. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа. Газ-сензорите се поръчват отделно.
Цена: 590,00 лв.без ДДС
 
MS104K-O2, Газ-анализатор за кислород (O2, 0~30%) MS104K-O2, Газ-анализатор за кислород (O2, 0~30%)
Кат № MS104K-O2. Преносим дифузионен анализатор за кислород (O2). Обхват на измерване по избор 0-2%, 0-25% или 0-30%. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 810,00 лв.без ДДС
 
MS104K-H2, Газ-анализатор за водород (H2, 1~40000ppm) MS104K-H2, Газ-анализатор за водород (H2, 1~40000ppm)
Кат № MS104K-H2. Преносим дифузионен анализатор за водород (H2). Обхват на измерване по избор 0-1000ppm, 0-2000ppm или 0-40000ppm. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 035,00 лв.без ДДС
 
MS104K-NO2L, Газ-анализатор за азотен диоксид (NO2, 0~100ppm) MS104K-NO2L, Газ-анализатор за азотен диоксид (NO2, 0~100ppm)
Кат № MS104K-NO2L. Преносим дифузионен анализатор за азотен диоксид (NO2). Обхват на измерване по избор 0-20ppm, 0-50ppm или 0-100ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на азотен диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 035,00 лв.без ДДС
 
MS104K-NO2, Газ-анализатор на азотен диоксид (NO2, 0~5000ppm) MS104K-NO2, Газ-анализатор на азотен диоксид (NO2, 0~5000ppm)
Кат № MS104K-NO2H. Преносим дифузионен анализатор за азотен диоксид (NO2). Обхват на измерване по избор 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm или 0-5000ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на азотен диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 180,00 лв.без ДДС
 
MS104K-O3, Газ-анализатор на озон (O3, 0~100ppm) MS104K-O3, Газ-анализатор на озон (O3, 0~100ppm)
Кат № MS104K-O3L. Преносим дифузионен анализатор за озон (O3). Обхват на измерване по избор 0-10ppm, 0-20ppm, 0-50ppm или 0-100ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на озон в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 035,00 лв.без ДДС
 
MS104K-O3, Газ-анализатор на озон (O3, 0~2000ppm) MS104K-O3, Газ-анализатор на озон (O3, 0~2000ppm)
Кат № MS104K-O3H. Преносим дифузионен анализатор за озон (O3). Обхват на измерване по избор 0-200ppm, 0-1000ppm или 0-2000ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на озон в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 180,00 лв.без ДДС
 
MS104K-CO2L, Газ-анализатор на въглероден диоксид (CO2, 0~10000ppm) MS104K-CO2L, Газ-анализатор на въглероден диоксид (CO2, 0~10000ppm)
Кат № MS104K-CO2L. Преносим дифузионен анализатор за въглероден диоксид (СO2). Обхват на измерване по избор 0-2000ppm, 0-5000ppm или 0-10000ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на въглероден диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 255,00 лв.без ДДС
 
MS104K-CO2, Газ-анализатор на въглероден диоксид (CO2, 0~100%) MS104K-CO2, Газ-анализатор на въглероден диоксид (CO2, 0~100%)
Кат № MS104K-CO2H. Преносим дифузионен анализатор за въглероден диоксид (СO2). Обхват на измерване по избор 0-20% или 0-100%. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на въглероден диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 255,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/http://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plushttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG