за Въздуха » Газ анализатори

Преносими уреди за оценка на качеството на въздуха, в т.ч. въглероден диоксид (СО2), въглероден оксид (СО), температура (T), относителна влажност (RH), кислород и други.
MS104K-CO2, Газ-анализатор на въглероден диоксид (CO2, 0~100%) MS104K-CO2, Газ-анализатор на въглероден диоксид (CO2, 0~100%)
Кат № MS104K-CO2H. Преносим дифузионен анализатор за въглероден диоксид (СO2). Обхват на измерване по избор 0-20% или 0-100%. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на въглероден диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 255,00 лв.без ДДС
 
MS104K-NH3, Газ-анализатор на амоняк (NH3, 0~1000ppm) MS104K-NH3, Газ-анализатор на амоняк (NH3, 0~1000ppm)
Кат № MS104K-NH3L. Преносим дифузионен анализатор за амоняк (NH3). Обхват на измерване по избор 0-100ppm или 0-1000ppm. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 035,00 лв.без ДДС
 
MS104K-NH3, Газ-анализатор на амоняк (NH3, 0~5000ppm) MS104K-NH3, Газ-анализатор на амоняк (NH3, 0~5000ppm)
Кат № MS104K-NH3H. Преносим дифузионен анализатор за амоняк (NH3). Обхват на измерване по избор 0-2000ppm или 0-5000ppm. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 255,00 лв.без ДДС
 
MS104K-SO2, Газ-анализатор на серен диоксид (SO2, 0~100ppm) MS104K-SO2, Газ-анализатор на серен диоксид (SO2, 0~100ppm)
Кат № MS104K-SO2L. Преносим дифузионен анализатор за серен диоксид (SO2). Обхват на измерване от 0 до 100ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на серен диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 135,00 лв.без ДДС
 
MS104K-SO2, Газ-анализатор на серен диоксид (SO2, 0~5000ppm) MS104K-SO2, Газ-анализатор на серен диоксид (SO2, 0~5000ppm)
Кат № MS104K-SO2H. Преносим дифузионен анализатор за серен диоксид (SO2). Обхват на измерване от 0 до 5000ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на серен диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 280,00 лв.без ДДС
 
MS104K-3, Газ-анализатор на метан, амоняк и сероводород (CH4, NH3, H2S) MS104K-3, Газ-анализатор на метан, амоняк и сероводород (CH4, NH3, H2S)
Кат № MS104K_CH4_NH3_H2S. Преносим газ-анализатор на амоняк (NH3, 0-1000ppm), метан (CH4, 0-100%) и сероводород (H2S, 0-200ppm) във въздуха. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 295,00 лв.без ДДС
 
MS104K-3, Газ-анализатор на въглероден диоксид, амоняк и сероводород (CO2, NH3, H2S) MS104K-3, Газ-анализатор на въглероден диоксид, амоняк и сероводород (CO2, NH3, H2S)
Кат № MS104K_CO2_NH3_H2S. Преносим газ-анализатор на въглероден диоксид (CO2, 0-10000ppm), амоняк (NH3, 0-1000ppm) и сероводород (H2S, 0-1000ppm) във въздуха. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 2 145,00 лв.без ДДС
 
MS400, Четири-канален газ-анализатор MS400, Четири-канален газ-анализатор
Кат № MS400. Преносим четири-канален газ-анализатор със засмукваща помпа. Предназначен е да измерва концентрацията от един до четири различни газа (VOC, Азотен диоксид NO2, Азотен оксид NO, Азотни окиси NOX, Амоняк NH3, Бензен C6H6, Винилхлорид C2H3Cl, Водород H2, Въглероден оксид CO, Горивен газ Ex, Етанол C2H6O, Етиленов окис C2H5OH, Кислород O2, Ксилен C8H10, Метан CH4, Метанол CH3OH, Озон O3, Серен диоксид SO2, Сероводород H2S, Стирен C8H8, Толуен C7H8, Трихлоретилен C2HCl3, Формалдехид CH2O, Фосфин PH3, Хлор Cl2q Хлорен диоксид ClO2q Хлороводород HClq Циановодород HCN. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа. Газ-сензорите се поръчват отделно.
Цена: 690,00 лв.без ДДС
 
MS400-CH4, Газ-анализатор за CH4/CO2/O2/H2S MS400-CH4, Газ-анализатор за CH4/CO2/O2/H2S
Кат № MS400-CH4/CO2/O2/H2S. Преносим четири-канален газ-анализатор със засмукваща помпа за измерване концентрацията на метан (CH4, 0~100%VOL), въглероден диоксид (CO2, 0~100%VOL), кислород (O2, 0~30%VOL) и сероводород (H2S, 0~10000ppm). Пробонабиране посредством засмукваща помпа. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 3 320,00 лв.без ДДС
 
MS400-C2H4, Газ-анализатор за етилен C2H4 MS400-C2H4, Газ-анализатор за етилен C2H4
Кат № MS400-C2H4. Преносим газ-анализатор със засмукваща помпа за измерване концентрацията на етилен (C2H4). Обхват на измерване от 0 до 5000ppm с резолюция 0,1ppm. Пробонабиране посредством засмукваща помпа. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Уредът може да се използва и за измерване на етилен в складове и опаковки при съхраняване на широка гама от видове плодове или цветя и е особено подходящ за управление на емисии на етилен от бързо развалящи се продукти. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 3 060,00 лв.без ДДС
 
MS400-H2, Газ-анализатор на водород (0~100%) MS400-H2, Газ-анализатор на водород (0~100%)
Кат № MS400-H2-100. Преносим газ-анализатор на водород (H2). Обхват на измерване от 0 до 100%Vol. Пробонабиране със засмукваща помпа. Предназначен за бързо определяне концентрацията на водород в единична газова среда. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 3 125,00 лв.без ДДС
 
ZC10-O3, Газ-анализатор на озон (O3, 0~50ppm) ZC10-O3, Газ-анализатор на озон (O3, 0~50ppm)
Кат № ZC10-O3. Преносим анализатор на озон във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 50 ppm. Подходящ е за откриване на концентрация на газ в различни индустриални и специални среди. 2.6-инчов IPS цветен екран, разделителната способност е 320x240. Превключвайте между ppm и mg/m3. 4. Пробонабиране чрез вътрешна смукателна помпа. Функция за съхранение на данни (до 16000 групи данни), исторически данни могат да се преглеждат на екрана и да се изтеглят чрез USB. Едновременно измерване на температура и влажност. Захранване с акумулаторна батерия. Доставя се в куфарче, заедно с USB зарядно устройство, интерфейсен кабел и ръководство за работа.
Цена: 1 540,00 лв.без ДД
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/https://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG