за Въздуха » Газ анализатори

Преносими уреди за оценка на качеството на въздуха, в т.ч. въглероден диоксид (СО2), въглероден оксид (СО), температура (T), относителна влажност (RH), кислород и други.
MS104K-NH3, Газ-анализатор на амоняк (NH3, 0~1000ppm) MS104K-NH3, Газ-анализатор на амоняк (NH3, 0~1000ppm)
Кат № MS104K-NH3L. Преносим дифузионен анализатор за амоняк (NH3). Обхват на измерване по избор 0-100ppm или 0-1000ppm. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 035,00 лв.без ДДС
 
MS104K-NH3, Газ-анализатор на амоняк (NH3, 0~5000ppm) MS104K-NH3, Газ-анализатор на амоняк (NH3, 0~5000ppm)
Кат № MS104K-NH3H. Преносим дифузионен анализатор за амоняк (NH3). Обхват на измерване по избор 0-2000ppm или 0-5000ppm. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 255,00 лв.без ДДС
 
MS104K-SO2, Газ-анализатор на серен диоксид (SO2, 0~100ppm) MS104K-SO2, Газ-анализатор на серен диоксид (SO2, 0~100ppm)
Кат № MS104K-SO2L. Преносим дифузионен анализатор за серен диоксид (SO2). Обхват на измерване по избор 0-20ppm, 0-50ppm или 0-100ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на серен диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 035,00 лв.без ДДС
 
MS104K-SO2, Газ-анализатор на серен диоксид (SO2, 0~5000ppm) MS104K-SO2, Газ-анализатор на серен диоксид (SO2, 0~5000ppm)
Кат № MS104K-SO2H. Преносим дифузионен анализатор за серен диоксид (SO2). Обхват на измерване по избор 0-1000ppm, 0-2000ppm или 0-5000ppm. Отговаря на установените норми и прагове за нивата (концентрациите) на серен диоксид в атмосферния въздух. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабела за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 180,00 лв.без ДДС
 
MS104K-3, Газ-анализатор на метан, амоняк и сероводород (CH4, NH3, H2S) MS104K-3, Газ-анализатор на метан, амоняк и сероводород (CH4, NH3, H2S)
Кат № MS104K_CH4_NH3_H2S. Преносим газ-анализатор на амоняк (NH3, 0-1000ppm), метан (CH4, 0-100%) и сероводород (H2S, 0-200ppm) във въздуха. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 1 295,00 лв.без ДДС
 
MS104K-3, Газ-анализатор на въглероден диоксид, амоняк и сероводород (CO2, NH3, H2S) MS104K-3, Газ-анализатор на въглероден диоксид, амоняк и сероводород (CO2, NH3, H2S)
Кат № MS104K_CO2_NH3_H2S. Преносим газ-анализатор на въглероден диоксид (CO2, 0-10000ppm), амоняк (NH3, 0-1000ppm) и сероводород (H2S, 0-1000ppm) във въздуха. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 2 145,00 лв.без ДДС
 
MS400, Четири-канален газ-анализатор MS400, Четири-канален газ-анализатор
Кат № MS400. Преносим четири-канален газ-анализатор със засмукваща помпа. Предназначен е да измерва концентрацията от един до четири различни газа (VOC, Азотен диоксид NO2, Азотен оксид NO, Азотни окиси NOX, Амоняк NH3, Бензен C6H6, Винилхлорид C2H3Cl, Водород H2, Въглероден оксид CO, Горивен газ Ex, Етанол C2H6O, Етиленов окис C2H5OH, Кислород O2, Ксилен C8H10, Метан CH4, Метанол CH3OH, Озон O3, Серен диоксид SO2, Сероводород H2S, Стирен C8H8, Толуен C7H8, Трихлоретилен C2HCl3, Формалдехид CH2O, Фосфин PH3, Хлор Cl2q Хлорен диоксид ClO2q Хлороводород HClq Циановодород HCN. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа. Газ-сензорите се поръчват отделно.
Цена: 690,00 лв.без ДДС
 
MS400-H2, Газ-анализатор на водород (0~100%) MS400-H2, Газ-анализатор на водород (0~100%)
Кат № MS400-H2-100. Преносим газ-анализатор на водород (H2). Обхват на измерване от 0 до 100%Vol. Пробонабиране със засмукваща помпа. Предназначен за бързо определяне концентрацията на водород в единична газова среда. Резултатите от измерването се показват в реално време на 2.31-инчов цветен екран с висока разделителна способност. Възможност за настройка на аларми. Функция за съхранение на данни с капацитет до 100000 записи с възможност за прехвърляне на компютър през USB интерфейс. Възможност за показване на екрана на графики в реално време, за да се проследят тенденциите за концентрацията на газа през определен период от време. Доставя се в твърда кутия, заедно с USB зарядно устройство, кабел за данни, щипка за колан и ръководство работа.
Цена: 3 125,00 лв.без ДДС
 
ZC10-O3, Газ-анализатор на озон (O3, 0~50ppm) ZC10-O3, Газ-анализатор на озон (O3, 0~50ppm)
Кат № ZC10-O3. Преносим анализатор на озон във въздуха. Обхват на измерване от 0 до 50 ppm. Подходящ е за откриване на концентрация на газ в различни индустриални и специални среди. 2.6-инчов IPS цветен екран, разделителната способност е 320x240. Превключвайте между ppm и mg/m3. 4. Пробонабиране чрез вътрешна смукателна помпа. Функция за съхранение на данни (до 16000 групи данни), исторически данни могат да се преглеждат на екрана и да се изтеглят чрез USB. Едновременно измерване на температура и влажност. Захранване с акумулаторна батерия. Доставя се в куфарче, заедно с USB зарядно устройство, интерфейсен кабел и ръководство за работа.
Цена: 1 540,00 лв.без ДД
 
OZ-ONE, Газ-анализатор на озон (O3, (0~1ppm) OZ-ONE, Газ-анализатор на озон (O3, (0~1ppm)
Кат № 3510006110. Професионален озономер с разширени функции за измерване на температура и влажност. Обхват на измерване: Озон (О3): 0 ~ 1996 mg/m3; Температура (Т): 0 ~ 50оС; Влажност (RH): 0,0 ~ 99,9 % RH. Допълнителни функции за изчисляване и показване на температура на точката на оросяване и температурата на мокър термометър. Двуредов дисплей, захранване с батерии, захранващ адаптер или USB порт. Намира приложение за оценка на качеството на въздуха на работното място в индустрията и търговията, анализ на околната среда, контроли на гранични стойности след използване на озонови генератори за неутрализиране на миризми или дезинфекция, например в хотелиерството, пречистване на питейна вода, както след пожар и възстановяване на щети от наводнения. Доставя се в транспортна чанта, заедно с батерии, ръководство за работа, декларация за съответствие и сертификат за калибриране.
Цена: 1 350,00 лв.без ДДС
 
NH3-ext, Газ-детектор на амоняк (NH3, 0~400ppm) NH3-ext, Газ-детектор на амоняк (NH3, 0~400ppm)
Кат № BWS2-A2-Y. Лесен за обслужване газ-детектор за амоняк (висок обхват от 0 до 400 ppm), който осигурява в реално време данни за състоянието и безопасността на работниците в опасни зони, помагайки им да реагират по-бързо, по-съзнателно и решително на инциденти с безопасността. Лесен за използване и поддръжка с удобната за потребителя работа с един бутон. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 785,00 лв.без ДДС
 
PTM600, Шест канален газ-анализатор PTM600, Шест канален газ-анализатор
Кат № PTM600. Преносим уред за измерване на от 1 до 6 вида газове. Измерва, записва и съхранява. Множество режими на показване: многоканален дисплей за концентрация, едноканален дисплей с голям шрифт, автоматичен или ръчен дисплей на цикъла, крива в реално време и историческа крива. 3,5-инчов цветен екран с висока разделителна способност, икона на симулационно меню. Стандартната точност на конфигурацията е 2%, а капацитетът за съхранение до 100 000 записа. Вграден Bluetooth филтър за автоматична комуникация с компютъра за анализ на данни. Звукова и светлинна аларма, визуална аларма, аларма със средно претеглена стойност. Доставя се в алуминиев куфар, заедно с ръководство, сертификат за квалификация, гаранционна карта, USB зарядно устройство (включително кабел за данни), вграден филтър за прах и влага, тръба от неръждаема стомана и дръжка за вземане на проби и маркуч с филтър за прах. Измервателните сонди се поръчват отделно.
Цена: 1 575,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/http://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plushttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG