за Образованието » Стандартни сензори

Vernier сензорите са здрави, с доказана технология, която е лесна за употреба. Сензорите осигуряват последователни, висококачествени резултати съгласно изискванията за обучение на ученици и студентите. Стандартните сензори изискват интерфейс за изпращане на данни от сензорите към софтуера за събиране и анализ на данни на различни платформи.
30V-BTA, 30-волтова сонда за напрежение 30V-BTA, 30-волтова сонда за напрежение
Кат № 30V-BTA. Този сензор се използва за измерване на напрежение в диапазона от -30 до +30 волта. Използвайте този сензор в експерименти, които включват напрежения, по-големи от 10 волта, като например при работа с големи слънчеви панели. Предназначен е за гимназии, професионални училища и колежи.
Цена: 210,00 лв.без ДДС
 
3D-BTA, Три-осен датчик за ускорение (±5g) 3D-BTA, Три-осен датчик за ускорение (±5g)
Кат № 3D-BTA. Датчик за ускорение (акселерометър) за измерване ускорението по трите оси. Предназначен главно за образователни цели. Обхват на измерване ±49 m/s2 (±5 g). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства LabQuest2 и LabQuest Mini.
Цена: 330,00 лв.без ДДС
 
ACC-BTA, Едноосен датчик за ускорение (±25g) ACC-BTA, Едноосен датчик за ускорение (±25g)
Кат № ACC-BTA. Едноосен датчик за ускорение (акселерометър) за измерване ускорението на движещи се обекти. Предназначен главно за образователни цели. Обхват на измерване ±245 м/с2 (±25g). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства LabQuest2, LabQuest Mini, Go!Link и др.
Цена: 340,00 лв.без ДДС
 
ANM-BTA, Анемометър ANM-BTA, Анемометър
Кат № ANM-BTA. Сензор за измерване скоростта на вятъра. Предназначен е главно за образователни цели. Обхват на измерване от 0,5 до 30 m/s. Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства LabQuest2, LabQuest Mini, Go!Link. Доставя се заедно с кабел, конектор, мачта и ръководство за работа. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 340,00 лв.без ДДС
 
BPS-BTA, Сензор за кръвно налягане BPS-BTA, Сензор за кръвно налягане
Кат № BPS-BTA. Сензор за измерване кръвно налягане (систолно, диастолно и средно). Препоръчва се за колежи и гимназии. Обхват на измерване от 0 mm до 256 mm Hg. Използва осцилометричен метод. Отчита се и честота на пулса. Интерфейсът и софтуерът се продават отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 3, LabQuest Mini, Go!Link.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
BAR-BTA, Барометър BAR-BTA, Барометър
Кат № BAR-BTA. Сензор за измерване на атмосферното налягане. Предназначен е главно за образователни цели. Обхват на измерване от 0.8 до 1.05 atm. Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства LabQuest2, LabQuest Mini, Go!Link.
Цена: 260,00 лв.без ДДС
 
CRG-BTA, Сензор за електрически заряд CRG-BTA, Сензор за електрически заряд
Кат № CRG-BTA. Сензор за измерване на електрически заряди (електронен електроскоп). Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване ± 0.5 V (± 5 nC), ± 2 V (± 20 nC), ± 10 V (± 100 nC). Интерфейсът и софтуера се продават отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 2, LabQuest Stream, LabQuest Mini, Go!Link.
Цена: 290,00 лв.без ДДС
 
GNM-BTA, Гониометър GNM-BTA, Гониометър
Кат № GNM-BTA. Гониометърът измерва ъгъла на ставата, като например коляното или лакътя. Използвайте го, за да анализирате обхвата на движение на крайник по време на различни видове физическа активност. Използвайте го с ЕКГ сензорите на Vernier (EKG-BTA, EKG СЕНЗОР или GDX-EKG, GO DIRECT® EKG СЕНЗОР). Сензорът може също да бъде отделен от основната плоча и гъвкавите рамена, така че да може да се използва в различни STEM и инженерни дейности.
Цена: 500,00 лв.без ДДС
 
HCS-BTA, Високотоков сензор (>1A) HCS-BTA, Високотоков сензор (>1A)
Кат № HCS-BTA. Използвайте сензора за ток в експерименти, които включват токове, по-големи от 1 A, като слънчеви панели, ръчни генератори и други проекти за алтернативна енергия.
Цена: 290,00 лв.без ДДС
 
HD-BTA, Ръчен динамометър HD-BTA, Ръчен динамометър
Кат № HD-BTA. Изометричен ръчен динамометър, базиран на тензометър, може да се използва за измерване на силата на захващане, силата на прищипване и за извършване на изследвания на мускулната умора. Използвайте ръчния динамометър с други сензори (напр. ЕКГ сензор), за да изследвате мускулната активност.
Цена: 380,00 лв.без ДДС
 
HGH-BTA, Монитор за сърдечен ритъм с ръкохватка HGH-BTA, Монитор за сърдечен ритъм с ръкохватка
Кат № HGH-BTA. Мониторът за пулс с ръкохватка е идеален за непрекъснато наблюдение на пулса преди, по време и след тренировка или докато човек е неподвижен.
Цена: 390,00 лв.без ДДС
 
MLT-BTA, Мелт станция MLT-BTA, Мелт станция
Кат № MLT-BTA. Melt Station дава възможност за точно определяне на температурата на топене на твърди вещества. Точни резултати с помощта на вграден RTD в диапазон от 30°C до 260°C
Цена: 1 630,00 лв.без ДДС
 
SPR-BTA, Спирометър SPR-BTA, Спирометър
Кат № SPR-BTA. Спирометърът е проектиран да извършва измервания на дишането на хора в покой и по време на умерена активност. Използвайте го, за да извършвате различни експерименти, свързани с въздушния поток и белодробния обем. Подвижната глава на потока (22 mm ID/30 mm OD) улеснява почистването и стерилизирането.
Цена: 680,00 лв.без ДДС
 
TRB-BTA, Сензор за мътност TRB-BTA, Сензор за мътност
Кат № TRB-BTA. Използвайте сензора за мътност, за да измерите мътността на проби от сладка или морска вода и да определите качеството на водата. Лесната настройка и калибриране го правят удобен за използване на мястото за събиране или когато се върнете в класната стая.
Цена: 380,00 лв.без ДДС
 
CA-BTA, Йон-селективен електрод за калций (Ca2+) CA-BTA, Йон-селективен електрод за калций (Ca2+)
Кат № CA-BTA. Йон-селективен електрод (ISE) за измерване концентрацията на калциеви йони (Ca2+) във водни разтвори. Изисква поне един от интерфейсите на Vernie (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Препоръчват се за студенти и ученици от специализирани учебни заведения. Доставя се заедно с калциев стандарт за ниска и висока концентрация, разтвор за краткотрайно накисване и ръководство за работа.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
CL-BTA, Йон-селективен електрод за хлориди (Cl-) CL-BTA, Йон-селективен електрод за хлориди (Cl-)
Кат № CL-BTA. Йон-селективен електрод (ISE) за измерване концентрацията на хлорния йони (Cl-) във водни разтвори. Изисква поне един от интерфейсите на Vernie (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Препоръчват се за студенти и ученици от специализирани учебни заведения. Доставя се заедно със стандарт за ниска и висока концентрация, разтвор за краткотрайно накисване и ръководство за работа.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
NO3-BTA, Йон-селективен електрод за нитрати (NO3-) NO3-BTA, Йон-селективен електрод за нитрати (NO3-)
Кат № NO3-BTA. Йон-селективен електрод (ISE) за измерване концентрацията на нитратни йони (NO3-) във водни разтвори. Изисква поне един от интерфейсите на Vernie (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Препоръчват се за студенти и ученици от специализирани учебни заведения. Доставя се заедно с нитратен стандарт за ниска и висока концентрация, разтвор за краткотрайно накисване и ръководство за работа.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
NH4-BTA, Йон-селективен електрод за амоняк (NH4+) NH4-BTA, Йон-селективен електрод за амоняк (NH4+)
Кат № NH4-BTA. Йон-селективен електрод (ISE) за измерване концентрацията на амониеви йони (NH4+) във водни разтвори. Изисква поне един от интерфейсите на Vernie (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Препоръчват се за студенти и ученици от специализирани учебни заведения. Доставя се заедно с амонячен стандарт за ниска и висока концентрация, разтвор за краткотрайно накисване и ръководство за работа.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
K-BTA, Калиево-йон-селективен електрод (K+) K-BTA, Калиево-йон-селективен електрод (K+)
Кат № K-BTA. Калиево-йон-селективният електрод може да се използва за измерване на концентрацията на калиеви (K+) йони във водни разтвори. Обхват на измерване от 1 до 39000 mg/L (или ppm). Не може да работи самостоятелно. Съвместим е със следните интерфейси / устройства на Vernier LabQuest Mini и LabQuest 3. Доставя се заедно с висок и нисък стандартен разтвор (по 30 ml бутилки) и Инструкции.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
CCS-BTA, Система за постоянен ток CCS-BTA, Система за постоянен ток
Кат № CCS-BTA. Система с DC източник на захранване и вградена токова сонда. Предназначена e за използване в електрохимия експерименти. Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване от 0 до 0,6А. Интерфейсът и софтуерът се купуват отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 3, LabQuest Mini, Go!Link.
Цена: 250,00 лв.без ДДС
 
CHEM-POL Поляриметър CHEM-POL Поляриметър
Кат № CHEM-POL .Вертикален поляриметър за измерване на въртенето на поляризирана светлина, причинено от оптично активни органични, неорганични или биологични съединение. Може да се използва за определяне на отличителните свойства на тези вещества, без химическо модифициране или разрушаване на пробата. Доставя си заедно с една оптична тръба и ръководство за работа.
Цена: 1 425,00 лв.без ДДС
 
CO2-BTA, Сензор за въглероден диоксид CO2-BTA, Сензор за въглероден диоксид
Кат № CO2-BTA. Сензор за измерване на газообразен въглероден диоксид в два диапазона – от 0 до 10000 ppm и от 0 to 100000 ppm. Препоръчва се за образователни цели. За работа със сензора е необходимо допълнително да се закупи интерфейс: LabQuest 2, LabQuest Mini, Go Wireless Link и Go!Link. Доставя се в комплект с интерфейсен кабел и 250 ml пластмасова камера за пробонабиране.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
COL-BTA, Колориметър COL-BTA, Колориметър
Кат № COL-BTA. Сензор за измерване на оптическата плътност и коефициента на преминаване на течности и разтвори. Може да се използва и за определяне концентрацията на вещества в разтвори. Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване на оптическата плътност от 0 до 3 (абсорбция). Интерфейсът и софтуерът се продават отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 2, LabQuest Mini, Go!Link. Доставя се заедно със свързващи кабели, конектор, 3,5 ml кювети и ръководство за работа
Цена: 390,00 лв.без ДДС
 
CON-BTA, Сонда за проводимост CON-BTA, Сонда за проводимост
Кат № CON-BTA. Сонда за измерване относителната електрическа проводимост на разтвори (ЕС) и определяне на концентрацията на йоните във водни разтвори. Може да се използва и за определяна на количеството на общо разтворени вещества (TDS). Удобна за работа както в лаборатория, така и на открито. Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване от 0 to 20000 μS/cm. Интерфейсът и софтуерът се купуват отделно.
Цена: 350,00 лв.без ДДС
 
CONPT-BTA, Сонда за проводимост CONPT-BTA, Сонда за проводимост
Кат № CONPT-BTA. Сонда с платинена клетка за измерване електрическата проводимост на разтвори. Препоръчва се за образователни цели. Изисква интерфейс и софтуер, които се продават отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 2, LabQuest Stream, LabQuest Mini, Go!Link. Доставя се заедно с ръководство за работа.
Цена: 500,00 лв.без ДДС
 
DCU-BTD, Цифрово управляващо устройство DCU-BTD, Цифрово управляващо устройство
Кат № DCU-BTD. Цифрово управляващо устройство (DCU). Улеснява използването на цифровите изходни линии на интерфейс за управление на DC електрически устройства. Позволява управление на двигатели, лампи, светодиоди, зумери и други електрически компоненти с постоянен ток. Работи с всеки интерфейс на Верние, който има поне един DIG порт (SensorDAQ, LabPro и всички модели на LabQuest). Може да се използва за създаване на проекти, базирани на сензори, като алармени системи, контролирана температура, автоматизирани научни инструменти, кинетични скулптури и интелигентни роботи. Проектите на DCU са чудесен начин за въвеждане на STEM, инженеринг, електроника, програмиране или математиката на обратната връзка и контрола. Доставя се заедно с ръководство за работа.
Цена: 230,00 лв.без ДДС
 
DCP-BTA, Датчик за ток (0,6A) DCP-BTA, Датчик за ток (0,6A)
Кат № DCP-BTA. Датчик за изследване на основните закони на електричеството. Може да се използва за измерване силата на тока във вериги на постоянен и променлив ток с ниско напрежение. Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване от – 0,6A до + 0,6А. Интерфейсът и софтуерът се купуват отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 2, LabQuest Mini, Go!Link. Доставя се заедно със свързващи кабели, конектор и ръководство за работа.
Цена: 180,00 лв.без ДДС
 
DFS-BTA, Сензор за сила с двоен обхват DFS-BTA, Сензор за сила с двоен обхват
Кат № DFS-BTA. Сензор за сила с двоен обхват. Може да се използва в голямо разнообразие от експерименти, включително изследване на триене, просто хармонично движение, удар при сблъсъци или центростремителна сила. Двата диапазона позволяват да се измерва сили от 0,01 нютона и до 50 нютона.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
VP-BTA, Датчик за напрежение (10V) VP-BTA, Датчик за напрежение (10V)
Кат № VP-BTA. Биполярен датчик за изследване на потенциалната разлика във вериги на постоянен и променлив ток. Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване от – 10V до +10V. Интерфейсът и софтуерът се купуват отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 3, LabQuest Mini, Go!Link.
Цена: 90,00 лв.без ДДС
 
DVP-BTA, Датчик за напрежение DVP-BTA, Датчик за напрежение
Кат № DVP-BTA. Датчик за изследване на основните закони на електричеството . Може да се използва и за измервания във вериги на постоянен и променлив ток с ниско напрежение. Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване от – 6V до +6V. Интерфейсът и софтуерът се купуват отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 2, LabQuest Mini, Go!Link. Доставя се заедно със свързващи кабели, конектор и ръководство за работа.
Цена: 180,00 лв.без ДДС
 
FPH-BNC, Плосък рН електрод FPH-BNC, Плосък рН електрод
Кат № FPH-BNC. Плосък рН-електрод с BNC конектор за измерване на рН. Има плоска стъклена мембрана, вместо стъклено балонче. Прилага се за измервани на влажни повърхности и много малки количества проби, включително полутвърди такива. Препоръчва се за средните училища, гимназии, техникуми, колежи и университети. Доставя се заедно с кабел, BNC конектор, разтвор за съхранение на електрода и ръководство за работа.
Цена: 205,00 лв.без ДДС
 
GPH-BNC, Стъклен рН-електрод с BNC GPH-BNC, Стъклен рН-електрод с BNC
Кат № GPH-BNC. Висококачествен pH електрод със стъклено тяло, който може да се използва в неводни разтвори и разтвори, които съдържат органични разтворители, силни киселини или силни основи. Електродът има запечатан, гел-напълнен Ag-AgCl комбиниран референтен електрод и използва BNC конектор. Той е проектиран да се използва с усилвател Electrode Amplifier (код на поръчка EA-BTA) или безжичния усилвател Go Direct® Electrode Amplifier (код на поръчка GDX-EA) за извършване на измервания в диапазона на pH от 0 до 14. Доставя се заедно с кабел и BNC конектор, предпазна капачка с разтвор за съхранение на pH-електрода и ръководство за употреба.
Цена: 235,00 лв.без ДДС
 
FLO-BTA, Сензор за скорост на поток FLO-BTA, Сензор за скорост на поток
Кат № FLO-BTA. Сензор за измерване скорост на водата. Използва се при заустване, определяне на поточни модели и пренос на седименти в потоци и реки. Препоръчва се за средните училища, гимназии, техникуми, колежи и университети. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernie (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се в комплект с 5 метра кабел, три щранг удължители, конектор за свързване с интерфейсно устройство на Vernier и ръководство за работа.
Цена: 390,00 лв.без ДДС
 
GPS-BTA, Датчик за налягане GPS-BTA, Датчик за налягане
Кат № GPS-BTA. Датчик за налягане. Използва се за наблюдаване на промените на налягането на газове при експерименти в областта на химията, физиката, биологията и др. Обхват на измерване от 0 до 210 кРа (от 0 до 2.1 atm или от 0 до 1600 mm Hg). Не може да работи самостоятелно – използва се с интерфейсните устройства на Vervier LabQuest 2, LabQuest Mini, Go Wireless® Link и Go!Link. Интерфейсът и софтуерът се купуват отделно. Доставя се в комплект с конусни конектори, запушалки, двупосочен клапан, 18 инчов Tygon тръби с Luer Lock конектори, 20 мл спринцовка, скоби и ръководство за употреба.
Цена: 300,00 лв.без ДДС
 
IRT-BTA, Безконтактен IR-термометър IRT-BTA, Безконтактен IR-термометър
Кат № IRT-BTA. Безконтактен инфрачервен термометър. Обхват на измерване от -20 до 400°C. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernier (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 445,00 лв.без ДДС
 
LGA-BTA, Едноосен датчик за ускорение (±5g) LGA-BTA, Едноосен датчик за ускорение (±5g)
Кат № LGA-BTA. Едноосен датчик за ускорение (акселерометър). Измерва ускорението на движещи се обекти. Предназначен е главно за образователни цели. Обхват на измерване ±50 m/s2 (±5g). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства LabQuest2, LabQuest Mini, Go!Link и др.
Цена: 310,00 лв.без ДДС
 
LS-BTA, Сензор за осветеност LS-BTA, Сензор за осветеност
Кат № LS-BTA. Сензор за измерване на интензитета на светлината в различни ситуации, например демонстрация на трептенето на флуоресцентни и други лампи, проучвания за слънчевата енергия, измерване интензитета на светлината и пр. Обхват на измерване от 0 до 150 000 лукса. Предназначен е главно за образователни цели. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernier (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 230,00 лв.без ДДС
 
MG-BTA Сонда/сензор за измерване на магнитно поле MG-BTA Сонда/сензор за измерване на магнитно поле
Кат № MG-BTA. Сензор/сонда за измерване на магнитно поле. Може да се използва за проучване на областта около постоянни магнити, намотки, и електрически устройства. Той разполага въртящ се сензор, който може да се огъва на 90 градуса. Сензорът има два обхвата на измерване: обхватът означен като „6.4 mT“ за измерване на относително силни магнитни полета в границите ± 64 Гаус или ± 6,4х10-3 Тесла и обхвата означен като „0.3 mT“ за измерване на магнитното поле на Земята и други много слаби полета в границите ±3.2 Гаус или ± 3.2 х 10-4 Тесла. Доставя се с кабел и конектор.
Цена: 230,00 лв.без ДДС
 
MCA-BTA, Микрофон MCA-BTA, Микрофон
Кат № MCA-BTA, МикрофонМикрофон за изучаване формите на вълните на звуци от гласове и музикални инструменти.
Цена: 200,00 лв.без ДДС
 
 O2-BTA, Сензор за въздушен кислород O2-BTA, Сензор за въздушен кислород
Кат № О2-BTA. Сензор за измерване концентрацията на кислород във въздуха и газове. Предназначен е за измерване количеството на кислород в най-различни физиологични, биологични и химични експерименти. За работа със сензора е необходимо допълнително да се закупи интерфейс: LabQuest 2, LabQuest Mini, Go Wireless Link и Go!Link. Доставя се в комплект с интерфейсен кабел и 250 ml пластмасова камера за пробонабиране.
Цена: 600,00 лв.без ДДС
 
ORP-BTA, Редокс електрод ORP-BTA, Редокс електрод
Кат № ORP-BTA. Сензор за измерване на окислително-редукционния потенциал (ORP). Обхват на измерване от -450 до +1100 mV. Използвайте ORP сензора, за да измерите окислителната способност на хлора в плувните басейни или да определите кога е достигната еквивалентната точка при окислително-редукционни реакции. Препоръчва се за колеж и гимназия. Доставя се като комплект от един ORP-Електрод с BNC конектор, един Усилвател на електроди и ръководство за работа
Цена: 350,00 лв.без ДДС
 
ORP-BNC, Пластмасов ORP-Електрод ORP-BNC, Пластмасов ORP-Електрод
Кат № ORP-BNC. Пластмасов ORP-електрод. Обхват на измерване от -450 до +1100 mV. Съвместим с ORP-метри, които имат стандартен BNC конектор. Може да се използва за измерване на окислителната способност на хлора в басейните или за определяне кога е достигнат еквивалентния пункт при окислително-редукционни реакции. Доставя се с кабел и BNC конектор.
Цена: 150,00 лв.без ДДС
 
ODO-BTA, Оптична сонда за разтворен кислород ODO-BTA, Оптична сонда за разтворен кислород
Кат № ODO-BTA. Оптична сонда за измерване на разтворен кислород във вода. Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване 0~20 mg/L (ppm), 0~100%. Интерфейсът и софтуерът се купуват отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 3, LabQuest Mini.
Цена: 1 005,00 лв.без ДДС
 
PAR-BTA, PAR сензор PAR-BTA, PAR сензор
Кат № PAR-BTA. Сензор за измерване на фотосинтетична фотонна плътност на светлината (PPFD). Обхват на измерване от 0 до 2000 μmol m-2 s-1. Предназначен е главно за образователни цели. Този сензор е идеален за експерименти, изследващи фотосинтезата, първичната продуктивност и много други приложения в земеделието и околната среда. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernier (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 700,00 лв.без ДДС
 
PH-BTA, pH-Електрод / сонда PH-BTA, pH-Електрод / сонда
Кат № PH-BTA. Сензор за измерване на рН. Препоръчва се за средните училища, гимназии, техникуми, колежи и университети. Не може да работи самостоятелно – използва се с интерфейсните устройства LabQuest 2, LabQuest Mini и Go!Link.
Цена: 310,00 лв.без ДДС
 
RH-BTA, Сензор за влажност RH-BTA, Сензор за влажност
Кат № RH-BTA. Сензор за измерване относителната влажност на въздуха. Обхват на измерване от 0 до 95% RH. Предназначен е главно за образователни цели. Може да се използва за проучвания на времето, наблюдение на оранжерии или в други експерименти за измерване влажността на въздуха. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernier (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 260,00 лв.без ДДС
 
SAL-BTA, Сензор за соленост SAL-BTA, Сензор за соленост
Кат № SAL-BTA. Сензор за измерване на общото количество разтворени соли в морета, океани и слабо солена вода. Обхват на измерване от 0 до 50 ppt (0 … 50000 ppm; 0 … 50000 mg/L). Препоръчва се за средните училища, гимназии, техникуми, колежи и университети. Не може да работи самостоятелно – използва се с интерфейсните устройства LabQuest 2, LabQuest Mini и/или Go!Link.
Цена: 420,00 лв.без ДДС
 
SLS-BTA, Сензор за ниво на звука SLS-BTA, Сензор за ниво на звука
Кат № SLS-BTA. Сензор за ниво на звука. Измерва нивота на звука, например в класната стая. Сензорът за нивото на звука е с претегляне на А, което означава, че реагира на силата на звука по същия начин, както човешкото ухо. Той измерва нивото на звука в рамките на 3 dB в границите от 55 до 110 dB, без да е необходимо да превключвате между диапазоните по време на експериментите.
Цена: 230,00 лв.без ДДС
 
SMS-BTA, Сонда за почвена влага SMS-BTA, Сонда за почвена влага
Кат № SMS-BTA. Сонда за измерване съдържанието на вода в почвата. Предназначен е главно за образователни цели. Обхват на измерване от 0 до 45 обемни % влага. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernier (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 390,00 лв.без ДДС
 
STS-BTA, Сензор за повърхностна температура STS-BTA, Сензор за повърхностна температура
Кат № STS-BTA. Сензор за измерване на повърхностната температура, включително температурата на кожата. Обхват на измерване от –25 до 125°C. Препоръчва се за всички групи учащи се. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernier (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 140,00 лв.без ДДС
 
SDAQ, DAQ USB интерфейс SDAQ, DAQ USB интерфейс
Кат № SDAQ. SensorDAQ е USB интерфейс за събиране на данни от National Instruments и Vernier, който предлага удобство и мощност на инженерите. Съвместим с над 55 Vernier аналогови и цифрови сензори. Доставя се заедно сонда за напрежение на нониуса, USB компютърен кабел и ръководство за работа.
Цена: 635,00 лв.без ДДС
 
EKG-BTA, EKG сензор EKG-BTA, EKG сензор
Кат № EKG-BTA. ЕКГ сензор за измерване на електрическите сигнали, получени по време на мускулните контракции, които могат да се използват за изготвяне на 3-канални електрокардиограми (ЕКГ) или повърхностни електромиография (ЕМГ) записи. Препоръчва се за колежи и гимназии. Интерфейсът и софтуерът се продават отделно.
Цена: 520,00 лв.без ДДС
 
EHR-BTA, Монитор за пулс при упражнения EHR-BTA, Монитор за пулс при упражнения
Кат № EHR-BTA. Мониторът за сърдечен ритъм при упражнения е отлична опция за свободни ръце за непрекъснато наблюдение на сърдечната честота преди, по време и след тренировка или докато човек е неподвижен. Гръдният колан е идеален за бягане, колоездене и други физически дейности. С помощта на презрамката за гърдите могат да се предават данни към устройства или интерфейси, които поддържат безжична технология Bluetooth®. Предназначен е за гимназии, професионални училища и колежи.
Цена: 310,00 лв.без ДДС
 
FPH-BTA, Сензор с плосък рН електрод FPH-BTA, Сензор с плосък рН електрод
Кат № FPH-BTA. Сензор с плосък рН-електрод за измерване на киселинност/алкалност на разтвори. Има плоска стъклена мембрана, вместо стъклено балонче. Прилага се за измервани на влажни повърхности и много малки количества проби, включително полутвърди такива. Препоръчва се за средните училища, гимназии, техникуми, колежи и университети. Използва се с интерфейсните устройства LabQuest 2, LabQuest Mini и Go!Link. Доставя се заедно с кабел, BNC конектор, усилвател за електроди, разтвор за съхранение на електрода и ръководство за работа.
Цена: 380,00 лв.без ДДС
 
ETH-BTA, Сензор за етанол ETH-BTA, Сензор за етанол
Кат № ETH-BTA.Сензорът за етанол може да се използва за измерване на концентрацията на етанол във въздуха над водна проба. Предназначен е за гимназии, професионални училища и колежи. Може да се използва за определяне на скоростта на производство на етанол по време на ферментация и може също да се използва за измерване на дискретно количество етанол в дадена проба.
Цена: 390,00 лв.без ДДС
 
FP-BTA, Силова плоча FP-BTA, Силова плоча
Кат № FP-BTA. Проектирана да събира данни за силите, развити по време на стъпване, скачане и други действия в човешки мащаб. Предназначен е за основни училища, гимназии, професионални училища и колежи.
Цена: 890,00 лв.без ДДС
 
TCA-BTA, Сензор за много високи температури TCA-BTA, Сензор за много високи температури
Кат № TCA-BTA. Сензор (термодвойка тип К) за измерване на много ниски и много високи температури от -200 до 1400°C. Може да се използва за измерване на температурата на пламък до 1400˚C или на температурата на течен азот при -196˚C. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernier (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 260,00 лв.без ДДС
 
TMP-BTA, Сонда за температура TMP-BTA, Сонда за температура
Кат № TMP-BTA. Температурна сонда от неръждаема стомана за общо приложение. Може да се използва в органични течности, разтвори на соли , киселини и основи. Особено подходяща за измерване на температурата при експерименти в областта на химията, физиката, биологията, науката за земята, науката за околната среда и др. Обхват на измерване от -40 до 135°C. Доставя се заедно с ръководство за работа.
Цена: 160,00 лв.без ДДС
 
TPL-BTA, Сонда за температура с дълъг кабел TPL-BTA, Сонда за температура с дълъг кабел
Кат № TPL-BTA. Сонда за измерване температура с удължен до 30 m свързващ кабел. Специално предназначена за външно наблюдение на температурата или за измерване на температурата на различни дълбочини в езера и реки. Обхват на измерване от -50 до 150°C. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernier (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се с 30 m кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 310,00 лв.без ДДС
 
UVA-BTA, UVA Сензор UVA-BTA, UVA Сензор
Кат № UVA-BTA. Сензора за ултравиолетова светлина, UVA радиация (прибл. 320-390 nm). Сензорът за UVA се препоръчва за експерименти, които използват UV лампа. Изисква съвместим интерфейс и софтуер за събиране на данни. Съвместими интерфейси са LabQuest 2, LabQuest Mini, Go Wireless® Link, Go!Link. Доставя се заедно с вграден светлинен дифузер и ръководство за употреба. Интерфейсите и софтуерът се продават отделно.
Цена: 360,00 лв.без ДДС
 
UVB-BTA, UVB Сензор UVB-BTA, UVB Сензор
Кат № UVB-BTA. Сензора за ултравиолетова светлина, UVB радиация (прибл. 290-320 nm). Сензорът за UVB се препоръчва за експерименти, които използват UV лампи и слънчева светлина. Изисква съвместим интерфейс и софтуер за събиране на данни. Съвместими интерфейси са LabQuest 2, LabQuest Mini, Go Wireless® Link, Go!Link. Доставя се заедно с вграден светлинен дифузер и ръководство за употреба. Интерфейсите и софтуерът се продават отделно.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
VPG-BTD, Photogate VPG-BTD, Photogate
Кат № VPG-BTD. Сензор за изучаване на свободно падане, търкаляне на обекти, сблъсъци и махала. Фотовратата позволява изключително точно определяне на времето на събитията в рамките на експерименти по физика, за изучаване на свободно падане, сблъсъци на въздушни коловози, скорост на търкалящ се обект и др. Доставя се заедно с интерфейсен кабел, прът за аксесоари и ръководство за работа.
Цена: 135,00 лв.без ДДС
 
VRM-BTD, Монитор на радиация VRM-BTD, Монитор на радиация
Кат № VRM-BTD. Сензор за изследване на радиационната статистика - измерва скорост на ядрено разпадане и на радон. Състои от тръба на Geiger-Mueller, монтирана в малък, здрав, пластмасов корпус. Тънък прозорец, защитен от метален екран, позволява да се открие алфа лъчение заедно с бета и гама. Не изисква батерия и се захранва от интерфейса за събиране на данни. Предназначен е главно за образователни цели. Препоръчва се за колежи и гимназии. Изисква интерфейс и софтуер, които се поръчват отделно.
Цена: 460,00 лв.без ДДС
 
MD-BTD, Детектор за движение MD-BTD, Детектор за движение
Кат № MD-BTD. Детекторът на движение се използва за измерване на положение, скорост и ускорение на движещи се обекти. Детекторът използва ултразвук за измерване на позицията на количка, топки, хора и други предмети. Измерва обекти на разстояние от 15 cm до 6 m. Въртящата се глава позволява гъвкавост при настройката на експеримента. Доставя се заедно с цифров сензорен кабел и ръководство за работа.
Цена: 310,00 лв.без ДДС
 
WDSS, Безжична динамична сензорна система WDSS, Безжична динамична сензорна система
Кат № WDSS. Безжична динамична сензорна система WDSS ( Wireless Dynamics Sensor System) за едновременно измерване на приложената сила, ускорението на тялото и промяна на височината. Безжично предаване на експерименталните данни към компютър с помощта на Bluetooth и Logger Pro софтуер. Обхват на измерване на датчика за сила ±50N, датчика за ускорение ±50 m/s2 (±5 g) и датчика за височина ±300m. Доставя се без софтуера, който се закупува отделно.
Цена: 690,00 лв.без ДДС
 
WRT-BTA, Сонда за средно високи температури WRT-BTA, Сонда за средно високи температури
Кат № WRT-BTA. Сонда за измерване температура с разширен обхват от -20 до 330°C. Високата горна граница позволява определяне на точката на топене на повечето органични съединения. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernier (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG