Сензори » Стандартни сензори

Vernier сензорите са здрави, с доказана технология, която е лесна за употреба. Сензорите осигуряват последователни, висококачествени резултати съгласно изискванията за обучение на ученици и студентите. Стандартните сензори изискват интерфейс за изпращане на данни от сензорите към софтуера за събиране и анализ на данни на различни платформи.
3D-BTA, Три-осен датчик за ускорение (±5g) 3D-BTA, Три-осен датчик за ускорение (±5g)
Кат № 3D-BTA. Датчик за ускорение (акселерометър) за измерване ускорението по трите оси. Предназначен главно за образователни цели. Обхват на измерване ±49 m/s2 (±5 g). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства LabQuest2 и LabQuest Mini.
Цена: 285,00 лв.без ДДС
 
ACC-BTA, Едноосен датчик за ускорение (±25g) ACC-BTA, Едноосен датчик за ускорение (±25g)
Кат № ACC-BTA. Едноосен датчик за ускорение (акселерометър) за измерване ускорението на движещи се обекти. Предназначен главно за образователни цели. Обхват на измерване ±245 м/с2 (±25g). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства LabQuest2, LabQuest Mini, Go!Link и др.
Цена: 300,00 лв.без ДДС
 
ANM-BTA, Анемометър ANM-BTA, Анемометър
Кат № ANM-BTA. Сензор за измерване скоростта на вятъра. Предназначен е главно за образователни цели. Обхват на измерване от 0,5 до 30 m/s. Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства LabQuest2, LabQuest Mini, Go!Link. Доставя се заедно с кабел, конектор, мачта и ръководство за работа. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 300,00 лв.без ДДС
 
BPS-BTA, Сензор за кръвно налягане BPS-BTA, Сензор за кръвно налягане
Кат № BPS-BTA. Сензор за измерване кръвно налягане (систолно, диастолно и средно). Препоръчва се за колежи и гимназии. Обхват на измерване от 0 mm до 250 mm Hg. Интерфейсът и софтуерът се продават отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 2, LabQuest Mini, Go!Link.
Цена: 300,00 лв.без ДДС
 
BAR-BTA, Барометър BAR-BTA, Барометър
Кат № BAR-BTA. Сензор за измерване на атмосферното налягане. Предназначен е главно за образователни цели. Обхват на измерване от 0.8 до 1.05 atm. Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства LabQuest2, LabQuest Mini, Go!Link.
Цена: 215,00 лв.без ДДС
 
CRG-BTA, Сензор за електрически заряд CRG-BTA, Сензор за електрически заряд
Кат № CRG-BTA. Сензор за измерване на електрически заряди (електронен електроскоп). Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване ± 0.5 V (± 5 nC), ± 2 V (± 20 nC), ± 10 V (± 100 nC). Интерфейсът и софтуера се продават отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 2, LabQuest Stream, LabQuest Mini, Go!Link.
Цена: 205,00 лв.без ДДС
 
CA-BTA, Йон-селективен електрод за калций (Ca2+) CA-BTA, Йон-селективен електрод за калций (Ca2+)
Кат № CA-BTA. Йон-селективен електрод (ISE) за измерване концентрацията на калциеви йони (Ca2+) във водни разтвори. Изисква поне един от интерфейсите на Vernie (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Препоръчват се за студенти и ученици от специализирани учебни заведения. Доставя се заедно с калциев стандарт за ниска и висока концентрация, разтвор за краткотрайно накисване и ръководство за работа.
Цена: 480,00 лв.без ДДС
 
CCS-BTA, Система за постоянен ток CCS-BTA, Система за постоянен ток
Кат № CCS-BTA. Система с DC източник на захранване и вградена токова сонда. Предназначена e за използване в електрохимия експерименти. Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване от 0 до 0,6А. Интерфейсът и софтуерът се купуват отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 3, LabQuest Mini, Go!Link.
Цена: 180,00 лв.без ДДС
 
CL-BTA, Йон-селективен електрод за хлориди (Cl-) CL-BTA, Йон-селективен електрод за хлориди (Cl-)
Кат № CL-BTA. Йон-селективен електрод (ISE) за измерване концентрацията на хлорния йони (Cl-) във водни разтвори. Изисква поне един от интерфейсите на Vernie (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Препоръчват се за студенти и ученици от специализирани учебни заведения. Доставя се заедно със стандарт за ниска и висока концентрация, разтвор за краткотрайно накисване и ръководство за работа.
Цена: 480,00 лв.без ДДС
 
CHEM-POL Поляриметър CHEM-POL Поляриметър
Кат № CHEM-POL .Вертикален поляриметър за измерване на въртенето на поляризирана светлина, причинено от оптично активни органични, неорганични или биологични съединение. Може да се използва за определяне на отличителните свойства на тези вещества, без химическо модифициране или разрушаване на пробата. Доставя си заедно с една оптична тръба и ръководство за работа.
Цена: 1 425,00 лв.без ДДС
 
CO2-BTA, Сензор за въглероден диоксид CO2-BTA, Сензор за въглероден диоксид
Кат № CO2-BTA. Сензор за измерване на газообразен въглероден диоксид в два диапазона – от 0 до 10000 ppm и от 0 to 100000 ppm. Препоръчва се за образователни цели. За работа със сензора е необходимо допълнително да се закупи интерфейс: LabQuest 2, LabQuest Mini, Go Wireless Link и Go!Link. Доставя се в комплект с интерфейсен кабел и 250 ml пластмасова камера за пробонабиране.
Цена: 755,00 лв.без ДДС
 
COL-BTA, Колориметър COL-BTA, Колориметър
Кат № COL-BTA. Сензор за измерване на оптическата плътност и коефициента на преминаване на течности и разтвори. Може да се използва и за определяне концентрацията на вещества в разтвори. Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване на оптическата плътност от 0 до 3 (абсорбция). Интерфейсът и софтуерът се продават отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 2, LabQuest Mini, Go!Link. Доставя се заедно със свързващи кабели, конектор, 3,5 ml кювети и ръководство за работа
Цена: 305,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plushttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG