Сензори » Стандартни сензори

Vernier сензорите са здрави, с доказана технология, която е лесна за употреба. Сензорите осигуряват последователни, висококачествени резултати съгласно изискванията за обучение на ученици и студентите. Стандартните сензори изискват интерфейс за изпращане на данни от сензорите към софтуера за събиране и анализ на данни на различни платформи.
IRT-BTA, Безконтактен IR-термометър IRT-BTA, Безконтактен IR-термометър
Кат № IRT-BTA. Безконтактен инфрачервен термометър. Обхват на измерване от -20 до 400°C. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernier (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 445,00 лв.без ДДС
 
LGA-BTA, Едноосен датчик за ускорение (±5g) LGA-BTA, Едноосен датчик за ускорение (±5g)
Кат № LGA-BTA. Едноосен датчик за ускорение (акселерометър). Измерва ускорението на движещи се обекти. Предназначен е главно за образователни цели. Обхват на измерване ±50 m/s2 (±5g). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства LabQuest2, LabQuest Mini, Go!Link и др.
Цена: 245,00 лв.без ДДС
 
LS-BTA, Сензор за осветеност LS-BTA, Сензор за осветеност
Кат № LS-BTA. Сензор за измерване на интензитета на светлината в различни ситуации, например демонстрация на трептенето на флуоресцентни и други лампи, проучвания за слънчевата енергия, измерване интензитета на светлината и пр. Обхват на измерване от 0 до 150 000 лукса. Предназначен е главно за образователни цели. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernier (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 190,00 лв.без ДДС
 
MG-BTA Сонда/сензор за измерване на магнитно поле MG-BTA Сонда/сензор за измерване на магнитно поле
Кат № MG-BTA. Сензор/сонда за измерване на магнитно поле. Може да се използва за проучване на областта около постоянни магнити, намотки, и електрически устройства. Той разполага въртящ се сензор, който може да се огъва на 90 градуса. Сензорът има два обхвата на измерване: обхватът означен като „6.4 mT“ за измерване на относително силни магнитни полета в границите ± 64 Гаус или ± 6,4х10-3 Тесла и обхвата означен като „0.3 mT“ за измерване на магнитното поле на Земята и други много слаби полета в границите ±3.2 Гаус или ± 3.2 х 10-4 Тесла. Доставя се с кабел и конектор.
Цена: 190,00 лв.без ДДС
 
NO3-BTA, Йон-селективен електрод за нитрати (NO3-) NO3-BTA, Йон-селективен електрод за нитрати (NO3-)
Кат № NO3-BTA. Йон-селективен електрод (ISE) за измерване концентрацията на нитратни йони (NO3-) във водни разтвори. Изисква поне един от интерфейсите на Vernie (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Препоръчват се за студенти и ученици от специализирани учебни заведения. Доставя се заедно с нитратен стандарт за ниска и висока концентрация, разтвор за краткотрайно накисване и ръководство за работа.
Цена: 480,00 лв.без ДДС
 
MCA-BTA, Микрофон MCA-BTA, Микрофон
Кат № MCA-BTA, МикрофонМикрофон за изучаване формите на вълните на звуци от гласове и музикални инструменти.
Цена: 140,00 лв.без ДДС
 
NH4-BTA, Йон-селективен електрод за амоняк (NH4+) NH4-BTA, Йон-селективен електрод за амоняк (NH4+)
Кат № NH4-BTA. Йон-селективен електрод (ISE) за измерване концентрацията на амониеви йони (NH4+) във водни разтвори. Изисква поне един от интерфейсите на Vernie (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Препоръчват се за студенти и ученици от специализирани учебни заведения. Доставя се заедно с амонячен стандарт за ниска и висока концентрация, разтвор за краткотрайно накисване и ръководство за работа.
Цена: 560,00 лв.без ДДС
 
 O2-BTA, Сензор за въздушен кислород O2-BTA, Сензор за въздушен кислород
Кат № О2-BTA. Сензор за измерване концентрацията на кислород във въздуха и газове. Предназначен е за измерване количеството на кислород в най-различни физиологични, биологични и химични експерименти. За работа със сензора е необходимо допълнително да се закупи интерфейс: LabQuest 2, LabQuest Mini, Go Wireless Link и Go!Link. Доставя се в комплект с интерфейсен кабел и 250 ml пластмасова камера за пробонабиране.
Цена: 535,00 лв.без ДДС
 
ORP-BTA, Редокс електрод ORP-BTA, Редокс електрод
Кат № ORP-BTA. Сензор за измерване на окислително-редукционния потенциал (ORP). Обхват на измерване от -450 до +1100 mV. Използвайте ORP сензора, за да измерите окислителната способност на хлора в плувните басейни или да определите кога е достигната еквивалентната точка при окислително-редукционни реакции. Препоръчва се за колеж и гимназия. Доставя се като комплект от един ORP-Електрод с BNC конектор, един Усилвател на електроди и ръководство за работа
Цена: 230,00 лв.без ДДС
 
ORP-BNC, Пластмасов ORP-Електрод ORP-BNC, Пластмасов ORP-Електрод
Кат № ORP-BNC. Пластмасов ORP-електрод. Обхват на измерване от -450 до +1100 mV. Съвместим с ORP-метри, които имат стандартен BNC конектор. Може да се използва за измерване на окислителната способност на хлора в басейните или за определяне кога е достигнат еквивалентния пункт при окислително-редукционни реакции. Доставя се с кабел и BNC конектор.
Цена: 150,00 лв.без ДДС
 
ODO-BTA, Оптична сонда за разтворен кислород ODO-BTA, Оптична сонда за разтворен кислород
Кат № ODO-BTA. Оптична сонда за измерване на разтворен кислород във вода. Препоръчва се за образователни цели. Обхват на измерване 0~20 mg/L (ppm), 0~100%. Интерфейсът и софтуерът се купуват отделно. Съвместим интерфейс: LabQuest 3, LabQuest Mini.
Цена: 1 005,00 лв.без ДДС
 
PAR-BTA, PAR сензор PAR-BTA, PAR сензор
Кат № PAR-BTA. Сензор за измерване на фотосинтетична фотонна плътност на светлината (PPFD). Обхват на измерване от 0 до 2000 μmol m-2 s-1. Предназначен е главно за образователни цели. Този сензор е идеален за експерименти, изследващи фотосинтезата, първичната продуктивност и много други приложения в земеделието и околната среда. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernier (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 680,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plushttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG