за Образованието » Go Direct сензори

Сензорите Go Direct на Vernier се свързват директно с Chromebook ™, мобилни устройства (iPad®, iPhone®, iPod touch®, Android) или компютри. Те включват USB и безжична връзка. Здрави са, с доказана технология, която е лесна за употреба. Сензорите осигуряват последователни, висококачествени резултати съгласно изискванията за обучение на ученици и студентите.
GDX-SVISPL, Go Direct Спектрофотометър, SpectroVis® Plus GDX-SVISPL, Go Direct Спектрофотометър, SpectroVis® Plus
Кат № GDX-SVISPL-INTL. Спектрофотометър за бързо измерване на спектъра в границите от 380 nm до 950 nm. Директно свързване към вашата платформа чрез Bluetooth или кабелно през USB. Препоръчва се за колежи и гимназия. Безплатен софтуер за събиране на данни Spectral Analysis app. Доставя се заедно с 15 пластмасови кювети с капачки, мини USB кабел, захранващ адаптер и ръководство за работа.
Цена: 1 240,00 лв.без ДДС
 
GDX-SPEC-VIS, Go Direct® видим спектрофотометър GDX-SPEC-VIS, Go Direct® видим спектрофотометър
Кат № GDX-SPEC-VIS-EURO. Go Direct® Visible Spectrophotometer е здрав и точен преносим спектрофотометър за видима светлина, който се свързва лесно с вашето устройство чрез Bluetooth® безжична технология или USB за провеждане на експерименти със закона на Beer, кинетични или равновесни изследвания на абсорбцията или анализ на емисионния спектър.
Цена: 5 010,00 лв.без ДДС
 
GDX-SPEC-UV, Go Direct® UV-VIS спектрофотометър GDX-SPEC-UV, Go Direct® UV-VIS спектрофотометър
Кат № GDX-SPEC-UV-EURO. Спектрофотометърът Go Direct® UV-VIS се свързва с вашето устройство чрез безжична технология Bluetooth® или USB, за да генерира пълни спектри, данни по закона на Beer и кинетични следи от ултравиолетови и видимо абсорбиращи проби (като аспирин, ДНК, протеини и NADH) .
Цена: 6 580,00 лв.без ДДС
 
GDX-SPEC-FUV, Go Direct® флуоресцентен/UV-VIS спектрофотометър GDX-SPEC-FUV, Go Direct® флуоресцентен/UV-VIS спектрофотометър
Кат № GDX-SPEC-FUV. Флуоресцентен UV-Vis спектрофотометър. Измерва флуоресценция и спектри на абсорбция на безброй проби, като хинин сулфат, флуоресцеин, хлорофил и флуоресцентни протеини. Свързва се към вашата платформа чрез безжична технология Bluetooth® или USB.
Цена: 7 880,00 лв.без ДДС
 
GDX-SPEC-EM, Go Direct® емисионен спектрометър GDX-SPEC-EM, Go Direct® емисионен спектрометър
Кат № GDX-SPEC-EM.Емисионният спектрометър. Позволява на студентите да извършват анализ на емисиите; измерване на спектри на светлинни проби в диапазона от 350 до 950 nm; и да изследват емисионните спектри на електрически крушки, спектрални тръби или слънце.
Цена: 2 540,00 лв.без ДДС
 
GDX-3MG, Go Direct 3-осен сензор за магнитно поле. GDX-3MG, Go Direct 3-осен сензор за магнитно поле.
Кат № GDX-3MG. Три осен сензор за магнитно поле от серията Go Direct сензори. Позволява определянето на величината и посоката на магнитното поле във всяка точка на пространството. Директно се свързва чрез Bluetooth® или чрез USB към вашата платформа. Доставя се заедно с микро USB кабел и вградена акумулаторна батерия.
Цена: 290,00 лв.без ДДС
 
GDX-ACC, Go Direct Сензор за ускорение GDX-ACC, Go Direct Сензор за ускорение
Кат № GDX-ACC. Сензор за събиране на данните за ускорение плюс висотомер и триосен жироскоп. Свързва се безжично чрез Bluetooth® или кабелно през USB към вашето устройство. Препоръчва се за колежи и гимназии. Безплатен софтуер за събиране на данни. Доставя се заедно с микро USB кабел, подложка за количка, U-скоба за количка, монтажна плоча за цилиндър и ръководство за бърз старт.
Цена: 340,00 лв.без ДДС
 
GDX-CART Go Direct Количка за сензори GDX-CART Go Direct Количка за сензори
Кат № GDX-CART. Количка с вградени безжични сензори за едномерни динамични и кинематични експерименти. Директно свързване с вашия компютър, лаптоп или смарт устройство безжично чрез Bluetooth и безплатен софтуер. Предназначена за изследване на силата, позицията, скоростта и ускорението, без да са необходими никакви кабели или допълнително оборудване. Сензор-количката (зелена или жълта) се доставя заедно с кука, плоска гумена броня, контролер за преобръщане, празни капачки, micro USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 550,00 лв.без ДДС
 
GDX-CCS, Go Direct токова система GDX-CCS, Go Direct токова система
Кат № GDX-CCS. Постоянна токова система, DC захранващ източник, вградена токова сонда, проектирана за използване в електрохимични експерименти. Директно се свързва чрез Bluetooth® или чрез USB към вашата платформа. Доставя се заедно със захранващ адаптер, микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 270,00 лв.без ДДС
 
GDX-CON, Go Direct EC-електрод GDX-CON, Go Direct EC-електрод
Кат № GDX-CON. Иновативна кондуктометрична сонда (ЕС-електрод) за измерване и следене на йонното съдържание на водни разтвори чрез измерване на електрическата проводимост (ЕС). Обхват на измерване от 0 до 20000 μS/cm (0 - 10000 mg/L TDS). Свързва се директно към вашата платформа (компютър, смарт телефон, смарт таблет, LabQuest2 и пр.) безжично чрез Bluetooth® или жично чрез USB порт. Събирането на данни, техният обмен и анализ става с безплатното програмно обезпечение за Chrome™, iOS®, Android™, Windows® и MacOS™ Graphical Analysis™ 4 app. Доставя се заедно с микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
GDX-CONPT, Go Direct® Platinum-Cell Conductivity Probe GDX-CONPT, Go Direct® Platinum-Cell Conductivity Probe
Кат № GDX-CONPT. Перфектен за AP Chemistry и обща химия в колежа, Go Direct Platinum-Cell Conductivity осигурява точно и лесно измерване на проводимостта на разтвора или неговата обща концентрация на йони. Сензорният елемент с платинова клетка осигурява висока точност и химическа съвместимост при измерване на неводни разтвори, силни киселини и силни основи. Тази сонда се свързва чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашето устройство. Доставя се заедно с Micro USB кабел и Ръководство за работа.
Цена: 520,00 лв.без ДДС
 
GDX-CO2 Go Direct CO2 Газ-сензор GDX-CO2 Go Direct CO2 Газ-сензор
Кат № GDX-CO2. Безжичен Bluetooth сензор за измерване нивата на концентрация на газообразен въглероден диоксид (0 – 100000 ppm), температурата на въздуха и относителната влажност. Може да се използва в различни експерименти по биология. Той се свързва чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашето устройство. Този сензор включва вградена температурна компенсация и защита от влага. Доставя се заедно с micro USB кабел, 250 мл бутилка с капак и ръководство за работа
Цена: 640,00 лв.без ДДС
 
GDX-COL, Go Direct колориметър GDX-COL, Go Direct колориметър
Кат № GDX-COL. Колориметър от серията GoDirect, с 4-дължини на вълната за измерване абсорбцията или пропускателната способност на течна проба. Свързва се директно безжично чрез Bluetooth® или кабелно през USB към вашата платформа. Препоръчва се за колежи, гимназии и средни училища. Безплатен софтуер за събиране на данни. Доставя заедно с Микро USB кабел и 15 бр. 3.5 mL кювети.
Цена: 390,00 лв.без ДДС
 
GDX-CUR, Go Direct Сензор за ток GDX-CUR, Go Direct Сензор за ток
Кат № GDX-CUR. Go Direct Current е предназначен за измерване на токове в ниско напрежение в AC и DC вериги. С обхват от ±1A, този сензор е идеален за използване в повечето кръгове "батерии и крушки". Свързва се безжично чрез Bluetooth® или кабелно през USB към вашата платформа (компютър, Chromebook™ или мобилно устройство). Препоръчва се за колежи и гимназии. Безплатен софтуер за събиране на данни. Доставя се заедно с мини USB кабел и ръководство за бърз старт.
Цена: 290,00 лв.без ДДС
 
GDX-EKG, Go Direct® EKG сензор GDX-EKG, Go Direct® EKG сензор
Кат № GDX-EKG. EKG сензорът записва електрически сигнали, произвеждани по време на сърдечни или мускулни контракции. Свързва се чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашето устройство. Доставя се заедно с пакет от 100 електроди за еднократна употреба микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 500,00 лв.без ДДС
 
GDX-FOR, Go Direct Сензор за сила и ускорение GDX-FOR, Go Direct Сензор за сила и ускорение
Кат № GDX-FOR. Сензор за директна сила и ускорение, свързан с триосен акселерометър. Обхват на измерване на силата от ±0,1 N и до ± 50 N. Може да се използва в класната стая или на открито. Директно се свързва чрез Bluetooth® или чрез USB към вашата платформа. Препоръчва се за колежи, гимназии и средни училища. Доставя се заедно с прикачващи накрайници, винт от найлон, помощна щанга, микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
GDX-FPH, Go Direct Плосък tris-съвместим рН-електрод GDX-FPH, Go Direct Плосък tris-съвместим рН-електрод
Кат № GDX-FPH. Безжичен (Bluetooth®) и жичен (USB) иновативен плосък рН-електрод за измерване и следене на рН (киселинност / основност). Обхват на измерване от 0 до 14 рН. Използва се за измерване pH на малки проби от разтвори, меки или полутвърди продукти, като храна, почва, плочи от агарен гел, меса, тесто за хляб и др. подобни проби, включително влажни меки и твърди повърхности. Електродът също е идеален за измерване на кожа, емулсии, хартия и пр. Свързва се безжично чрез Bluetooth® или жично чрез USB порт директно към вашата платформа (компютър, смарт телефон, смарт таблет, LabQuest2 и пр.). Събирането на данни, техния обмен и анализ става с Graphical Analysis™ 4 app - безплатно програмно обезпечение за Chrome™, iOS®, Android™, Windows® и MacOS™. Доставя се заедно с микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 400,00 лв.без ДДС
 
GDX-GC, Мини газ-хроматограф GDX-GC, Мини газ-хроматограф
Кат № GDX-GC. Преносим, достъпен и лесен за използване Go Direct мини газ-хроматограф, който използва уникален детектор за химично съпротивление от въглеродни нанотръби за измерване на полярни и неполярни съединения. Голям набор от безплатни експерименти от включената електронна книга и безплатното приложение Vernier Instrumental Analysis®. Идеалното устройство, с което учениците могат да анализират и идентифицират вещества, съдържащи се в летлива течна или газообразна проба. Go Direct Mini GC използва Bluetooth® безжична технология или USB за свързване с вашето устройство. Може да се продава само на образователни институции.
Цена: 9 580,00 лв.без ДДС
 
GDX-GP, Go Direct Сензор за налягане GDX-GP, Go Direct Сензор за налягане
Кат № GDX-GP. Сензор за налягане от серията сензори GoDirect. Измерва абсолютното налягане на газове. Свързва се директно безжично чрез Bluetooth® или кабелно през USB към вашата платформа. Препоръчва се за колежи, гимназии и средни училища. Безплатен софтуер за събиране на данни. Доставя се заедно със съединители с конусни клапани (2 бр.), запушалка №5, съединител с вентил (1бр.), запушалка №1, двупосочен вентил, 18-инчова тръба Tygon с конектори Luer Lock, 20 ml спринцовка и блокиращи тръби (2бр.)
Цена: 310,00 лв.без ДДС
 
GDX-GPH, Go Direct Стъклен рН-електрод GDX-GPH, Go Direct Стъклен рН-електрод
Кат № GDX-GPH. Стъклен рН-електрод за измерване и следене на рН (киселинност / основност). Обхват на измерване от 0 до 14 рН. Особено подходящ за определяне на рН във водни, хетерогенни и органични разтвори. Свързва се безжично чрез Bluetooth® или жично чрез USB към вашата платформа (компютър, смарт телефон, смарт таблет, LabQuest2 и пр.). Събирането на данни, техния обмен и анализ става с Graphical Analysis™ 4 app - безплатно програмно обезпечение за Chrome™, iOS®, Android™, Windows® и MacOS™. Доставя се заедно с микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 440,00 лв.без ДДС
 
GDX-LC, Go Direct Сензор за светлина и цвят GDX-LC, Go Direct Сензор за светлина и цвят
Кат № GDX-LC. Мощен и универсален сензор за светлина, който измерва светлината във видимия към ултравиолетовия електромагнитен спектър. RGB цветен сензор открива относителния принос на основните цветове в светлината. Свързва се чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашето смарт устройство.
Цена: 290,00 лв.без ДДС
 
GDX-MD, Датчик за движение. GDX-MD, Датчик за движение.
Кат № GDX-MD. Ултразвуков детектор за за измерване на позицията, скоростта и ускорението на движещи се обекти. Обхват от 15 cm до 3,5 m. Безжично Bluetooth® или жично USB свързване към интерфейсно устройство. Захранване с акумулаторна батерия, която осигурява непрекъсната работа, когато използвате сензора безжично. Доставя се заедно с микро USB кабел, батерия и ръководство за работа.
Цена: 380,00 лв.без ДДС
 
GDX-MLT, Go Direct станция за точка на топене GDX-MLT, Go Direct станция за точка на топене
Кат № GDX-MLT. Иновативно устройство за точно определяне температурата на топене на твърдите вещества. Обхват до 260°C. Директно се свързва безжично чрез Bluetooth® или жично чрез USB към вашата платформа. Събирането на данни, техния обмен и анализ става с безплатното програмно обезпечение за Chrome™, iOS®, Android™, Windows® и MacOS™ Graphical Analysis™ 4 app. Доставя се заедно с микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 1 490,00 лв.без ДДС
 
GDX-NRG, Go Direct® Енергиен сензор GDX-NRG, Go Direct® Енергиен сензор
Кат № GDX-NRG. Безжичен и жичен сензор за определяне количествено на напрежението, тока, мощността и енергийната мощност на малки вятърни турбини и слънчеви панели, като тези, използвани в експерименталните комплекти KidWind на Vernier. Комуникира чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB с вашето устройство. Доставя се заедно микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 310,00 лв.без ДДС
 
GDX-O2, Go Direct O2 Газ-сензор GDX-O2, Go Direct O2 Газ-сензор
Кат № GDX-O2. Газов сензор за измерване концентрациите на газообразния кислород и температурата на въздуха. Обхват на измерване от 0 до 100 %. Полезен е за различни експерименти по биология и физиология. Свързва се чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашето устройство (телефон, таблет, компютър). Захранване с акумулаторна батерия, която осигурява непрекъсната работа, когато използвате сензора безжично. Доставя се заедно с микро USB кабел, батерия и ръководство за работа.
Цена: 590,00 лв.без ДДС
 
GDX-ODO, Go Direct Оптична сонда за разтворен кислород GDX-ODO, Go Direct Оптична сонда за разтворен кислород
Кат № GDX-ODO. Безжична (Bluetooth) и жична (USB) оптичната кислородна сонда за едновременно измерване концентрацията на разтворен кислород във водата, температурата на водата и атмосферното налягане. Свързва се чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашето устройство. Използва безплатното приложение Graphical Analysis™ , както и Graphical Analysis Pro и LabQuest® 3. Захранва се с акумулаторна батерия. Доставя се заедно с батерия, USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 990,00 лв.без ДДС
 
GDX-PH, Go Direct рН-електрод GDX-PH, Go Direct рН-електрод
Кат № GDX-PH. Иновативен рН-електрод за измерване и следене на рН на разтвори. Обхват на измерване от 0 до 14 рН. Свързва се директно към вашата платформа (компютър, смарт телефон, смарт таблет, LabQuest2 и пр.) безжично чрез Bluetooth® или жично чрез USB порт. Събирането на данни, техния обмен и анализ става с безплатното програмно обезпечение за Chrome™, iOS®, Android™, Windows® и MacOS™ Graphical Analysis™ 4 app. Доставя се заедно с микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 340,00 лв.без ДДС
 
GDX-ORP, Go Direct ORP-редокс електрод GDX-ORP, Go Direct ORP-редокс електрод
Кат № GDX-ORP. Иновативен ORP-електрод за измерване и следене на окислително-редукционния потенциал на разтвори (способността на даден разтвор да действа като окислител или редуктор). Обхват на измерване ±1000 mV. Свързва се директно към вашата платформа (компютър, смарт телефон, смарт таблет, LabQuest2 и пр.) безжично чрез Bluetooth® или жично чрез USB порт. Събирането на данни, техният обмен и анализ става с безплатното програмно обезпечение за Chrome™, iOS®, Android™, Windows® и MacOS™ Graphical Analysis™ 4 app. Доставя се заедно с микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
GDX-RAD, Go Direct монитор на радиация GDX-RAD, Go Direct монитор на радиация
Кат № GDX-RAD. Иновативно устройство за радиационен мониторинг на алфа, бета, гама и рентгенови лъчи. Директно се свързва безжично чрез Bluetooth® или жична чрез USB към вашата платформа. Събирането на данни, техния обмен и анализ става с безплатното програмно обезпечение за Chrome™, iOS®, Android™, Windows® и MacOS™ Graphical Analysis™ 4 app. Доставя се заедно с микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 570,00 лв.без ДДС
 
GDX-RB, Go Direct респираторен колан GDX-RB, Go Direct респираторен колан
Кат № GDX-RB. Респираторен колан за измерване скоростта на дишане на човека. Свързва се безжично (Bluetooth®) или жично (USB) към смарт устройство или компютър. Измерва и записва скоростта на дишане и стъпките. Използва безплатното приложение Graphical Analysis™ 4. Максимална обиколка на гърдите 140 cm. Доставя се заедно с микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 340,00 лв.без ДДС
 
GDX-SND, Go Direct® сензор за звук GDX-SND, Go Direct® сензор за звук
Кат № GDX-SND. Сензор за лесно улавяне и оценяване на вълните. Обхват на измерване от 55 до 110 dB. Безжично Bluetooth® или жично USB свързване към интерфейсно устройство. Безжично събиране на звуковите данни. Възможност да измерете амплитудата на вълната и нивото на интензивността на звука. Захранване с акумулаторна батерия, осигурява непрекъсната работа, когато използвате сензора безжично. Доставя се заедно с микро USB кабел батерия и ръководство за работа.
Цена: 300,00 лв.без ДДС
 
GDX-ST, Go Direct повърхностна температурна сонда GDX-ST, Go Direct повърхностна температурна сонда
Кат № GDX-ST. Повърхностна температурна сонда с обхват на измерване от -25 до 125°C. Директно се свързва безжично чрез Bluetooth® или жично чрез USB към вашата платформа. Събирането на данни, техния обмен и анализ става с безплатното програмно обезпечение за Chrome™, iOS®, Android™, Windows® и MacOS™ Graphical Analysis™ 4 app. Доставя се заедно с микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 250,00 лв.без ДДС
 
GDX-WRP, Go Direct® широкообхватен сензор за налягане GDX-WRP, Go Direct® широкообхватен сензор за налягане
Кат № GDX-WRP. Измервайте абсолютни налягания до 690 kPa (100 psi) с отлична точност, като използвате Go Direct® Wide-Range Pressure, който включва здрави метални фитинги и непропускливо уплътнение.
Цена: 630,00 лв.без ДДС
 
GDX-TC, Go Direct® Термодвойка GDX-TC, Go Direct® Термодвойка
Кат № GDX-TC. Достъпен и лесен за използване сензор за измерване и събиране на надеждни данни за температура по време на експерименти, които включват екстремни температури. Обхват на измерване от –200ºC до +1400ºC в зависимост от включената термодвойка. Този сензор се свързва безжично с редица устройства, включително Chromebook.
Цена: 360,00 лв.без ДДС
 
GDX-TMP, Go Direct температурна сонда GDX-TMP, Go Direct температурна сонда
Кат № GDX-TMP. Иновативно устройство за измерване и следене на температура. Обхват на измерване от -40 до 125°C. Директно се свързва безжично чрез Bluetooth® или жично чрез USB към вашата платформа. Събирането на данни, техния обмен и анализ става с безплатното програмно обезпечение за Chrome™, iOS®, Android™, Windows® и MacOS™ Graphical Analysis™ 4 app. Доставя се заедно с микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 260,00 лв.без ДДС
 
GDX-VPG, Go Direct® Photogate GDX-VPG, Go Direct® Photogate
Кат № GDX-VPG. Безжичният Go Direct Photogate е сензор с двойна порта, който включва две фотопорти (шлюза), вградени в рамената на сензора, който измерва точно скоростта и ускорението. Устройството се свързва чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашето компютър или смарт мобилно устройство. Доставя се заедно с Микро USB кабел и Ръководство за работа.
Цена: 300,00 лв.без ДДС
 
 GDX-VOLT, Go Direct Сонда за напрежение GDX-VOLT, Go Direct Сонда за напрежение
Кат № GDX-VOLT. Сондата Go Direct Voltage съчетава широк диапазон на входното напрежение и висока точност, което го прави отличен избор за изследване както на електрически вериги, така и на електромагнити. Той се свързва директно чрез Bluetooth® или свързан чрез USB към вашата платформа. Доставя се заедно с микро USB кабел.
Цена: 260,00 лв.без ДДС
 
GDX-WRT, Go Direct Температурна сонда GDX-WRT, Go Direct Температурна сонда
Кат № GDX-WRT.Безжична температурна сонда с обхват на измерване от -20 до 330°C. Директно се свързва безжично чрез Bluetooth® или жично чрез USB към вашата платформа. Събирането на данни, техния обмен и анализ става с безплатното програмно обезпечение за Chrome™, iOS®, Android™, Windows® и MacOS™ Graphical Analysis™ 4 app. Доставя се заедно с микро USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 390,00 лв.без ДДС
 
GDX-BP, Сензор за кръвно налягане GDX-BP, Сензор за кръвно налягане
Кат № GDX-BP. Go Direct Blood Pressure е достъпен, неинвазивен сензор, предназначен за лесно измерване на човешкото кръвно налягане. Нашите сензори Go Direct се свързват директно с вашето мобилно устройство, Chromebook™ или компютър с помощта на нашето приложение Vernier Graphical Analysis™ Pro – не са необходими покупки на допълнително оборудване или софтуер. Сензорите Go Direct могат да се използват кабелно чрез USB или безжично чрез безжична технология Bluetooth®, което ви позволява да изберете най-доброто решение за вашата класна стая или лаборатория.
Цена: 380,00 лв.без ДДС
 
GDX-CVS, Циклична волтаметрична система GDX-CVS, Циклична волтаметрична система
Кат № GDX-CVS. Дайте на вашите ученици практически опит с електрохимични реакции, като използвате този достъпен потенциостат и еднократни електроди със ситопечат. Go Direct Cyclic Voltammetry System е лесна за използване, включва безплатни експерименти в електронна книга за изтегляне и се поддържа от безплатното приложение Vernier Instrumental Analysis®.
Цена: 2 660,00 лв.без ДДС
 
GDX-VSMT, Go Direct® Тестер на конструкции и материали GDX-VSMT, Go Direct® Тестер на конструкции и материали
Кат № GDX-VSMT. Новият Go Direct Structures & Materials Tester помага на учениците да оценят структурата и здравината на материала чрез измерване на приложеното натоварване и деформация и графично изобразяване на получените данни в реално време. Свързва се чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашето устройство.
Цена: 3 180,00 лв.без ДДС
 
GDX-HD. Ръчен динамометър Go Direct® GDX-HD. Ръчен динамометър Go Direct®
Кат № GDX-HD. Измервайте безжично силата на захващане, силата на стискане и мускулната умора с ръчния динамометър Go Direct®. Свързва се чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашето устройство.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
GDX-SPR, Спирометър Go Direct® GDX-SPR, Спирометър Go Direct®
Кат № GDX-SPR. Go Direct Spirometer е проектиран да улесни дихателните измервания при хора. Проектиран с мисъл за класната стая, малкият, лек дизайн на Go Direct Spirometer го прави отличен избор за часовете по човешка физиология. Това е многоканален сензор, който отчита въздушно налягане, скорост на потока, обем и честота на дишане. Измерването на дихателни обеми и други параметри на белодробната функция е просто и лесно благодарение на каналите, които автоматично се настройват за отклонението на базовата линия. С USB и безжични възможности, учениците могат да наблюдават човешките респираторни модели навсякъде, използвайки всяко съвместимо устройство.
Цена: 630,00 лв.без ДДС
 
GDX-ETOH, Go Direct® Сензор за етанол GDX-ETOH, Go Direct® Сензор за етанол
Кат № GDX-ETOH. Измерете концентрацията на етанол във въздуха над водна проба с Go Direct Ethanol Vapor. Свързва се чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашето устройство.
Цена: 490,00 лв.без ДДС
 
GDX-CA, Go Direct Йон-селективен Ca2+ електрод GDX-CA, Go Direct Йон-селективен Ca2+ електрод
Кат № GDX-CA. Безжичен/жичен Go Direct йон-селективен електрод (ISE) за измерване на концентрацията на калциеви йони (Ca2+) във водни проби. Обхват на измерване от 1 of 40000 mg/L (ppm). Устройството се свързва чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашия компютър или смарт мобилно устройство. Доставя се заедно с Go Direct ISE усилвател с BNC конектор, Micro USB кабел, 30 ml бутилка стандартен разтвор на (1000 mg/L Cl–) и 30 ml бутилка стандартен разтвор (10 mg/L Cl–), ISE бутилка за накисване и Ръководство за работа.
Цена: 810,00 лв.без ДДС
 
GDX-Cl, Go Direct Йон-селективен Cl- електрод GDX-Cl, Go Direct Йон-селективен Cl- електрод
Кат № GDX-Cl. Безжичен Go Direct йон-селективен електрод (ISE) за измерване на концентрацията на хлорид (Cl-) във водни проби. Обхват на измерване от 2 of 35000 mg/L (ppm). Устройството се свързва чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашия компютър или смарт мобилно устройство. Доставя се заедно с Go Direct ISE усилвател с BNC конектор, Micro USB кабел, 30 ml бутилка стандартен разтвор на (1000 mg/L Cl–) и 30 ml бутилка стандартен разтвор (10 mg/L Cl–), ISE бутилка за накисване и Ръководство за работа.
Цена: 810,00 лв.без ДДС
 
GDX-K, Go Direct Йон-селективен K+ електрод GDX-K, Go Direct Йон-селективен K+ електрод
Кат № GDX-K. Безжичен/жичен Go Direct йон-селективен електрод (ISE) за измерване на концентрацията на калиеви йони (К+) във водни проби. Обхват на измерване от 1 of 39000 mg/L (ppm). Устройството се свързва чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашия компютър или смарт мобилно устройство. Доставя се заедно с Go Direct ISE усилвател с BNC конектор, Micro USB кабел, 30 ml бутилка стандартен разтвор на (1000 mg/L K+) и 30 ml бутилка стандартен разтвор (10 mg/L K+), ISE бутилка за накисване и Ръководство за работа.
Цена: 810,00 лв.без ДДС
 
GDX-NH4, Go Direct Йон-селективен NH4+ електрод GDX-NH4, Go Direct Йон-селективен NH4+ електрод
Кат № GDX-NH4. Безжичен/жичен Go Direct йон-селективен електрод (ISE) за измерване на концентрацията на амонячни йони (NH4+) във водни проби. Обхват на измерване от 1 до 14000 mg/L (ppm). Устройството се свързва чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашия компютър или смарт мобилно устройство. Доставя се заедно с Go Direct ISE усилвател, прикрепен към Go Direct амониев йон-селективен електрод BNC, Micro USB кабел, 30 ml бутилка със стандартен разтвор (100 mg/L NH4+ като N), 30 ml бутилка със стандартен разтвор (1 mg/L NH4+ като N), ISE бутилка за накисване и Ръководство за работа.
Цена: 810,00 лв.без ДДС
 
GDX-NO3, Go Direct Йон-селективен NO3- електрод GDX-NO3, Go Direct Йон-селективен NO3- електрод
Кат № GDX-NO3. Безжичен/жичен Go Direct нитратен йон-селективен електрод (ISE) за измерване на концентрацията на нитрати (NO3-) във водни проби. Обхват на измерване от 1 до 14000 mg/L (ppm). Устройството се свързва чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашия компютър или смарт мобилно устройство. Доставя се заедно с Go Direct ISE усилвател, прикрепен към Go Direct Nitrate йон-селективен електрод чрез BNC конектор, 30 ml бутилка висок стандарт със SDS (100 mg/L NO3–), 30 ml бутилка разтвор с нисък стандарт със SDS (1 mg/L NO3–), бутилка ISE за накисване, Микро USB кабел и Ръководство за работа.
Цена: 810,00 лв.без ДДС
 
GDX-POL, Поляриметър Go Direct® GDX-POL, Поляриметър Go Direct®
Кат № GDX-POL. Концепцията за хиралност може да бъде трудна за визуализиране на учениците. Go Direct Polarimeter предоставя визуално представяне на тази концепция чрез измерване на оптичното въртене на оптични изомери като захари, аминокиселини и протеини. Поляриметърът Go Direct е лесен за използване, включва безплатни експерименти за изтегляне и се поддържа от безплатното приложение Vernier Instrumental Analysis®.
Цена: 1 480,00 лв.без ДДС
 
GDX-WTHR, Go Direct® сензор за параметри на околната среда GDX-WTHR, Go Direct® сензор за параметри на околната среда
Кат № GDX-WTHR. Безжичен и жичен сензор за наблюдение на голямо разнообразие от факторите на околната среда, като скоростта на вятъра, температура, влажността, „студения вятър“, температура на точката на оросяване, барометричното налягане и други. Цената включва един Go Direct Weather Сензор за скорост на вятъра, микро USB кабел, батерия и ръководство за работа.
Цена: 340,00 лв.без ДДС
 
GDX-WTVA Система за параметри на околната среда GDX-WTVA Система за параметри на околната среда
Кат № GDX-WTVA. Безжично и жично мултифункционално устройство за наблюдение на голямо разнообразие от фактори на околната среда: температура, влажността, скоростта на вятъра, „студения вятър“, температура на точката на оросяване, барометричното налягане и други. Цената включва Go Direct Weather сензора, микро USB кабел, батерия и ръководство за работа.
Цена: 410,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG