Проводимост (ЕС) » EC-Метри

TC-2, EC/Т-Тестер (0-1800 µS/cm) TC-2, EC/Т-Тестер (0-1800 µS/cm)
Кат № TC2. Малък уред за измерване на проводимост (ЕС, 0 ~ 1800 µS/cm) и температура (Т, -50 ~ 70оС). Автоматична температурна компенсация. Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори. Доставя се в пластмасова кутия в комплект с предпазен капак, отвертка за калибриране, батерии и инструкции.
Цена: 140,00 лв.без ДДС
 
TC-3, EC/Т-Тестер (0-19,99 mS/cm) TC-3, EC/Т-Тестер (0-19,99 mS/cm)
Кат № TC3. Малък уред за измерване на проводимост (ЕС, 0 ~ 19,99 mS/cm) и температура (Т, -50 ~ 70оС). Автоматична температурна компенсация. Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори с висока проводимост. Доставя се в пластмасова кутия в комплект с предпазен капак, отвертка за калибриране, батерии и инструкции.
Цена: 140,00 лв.без ДДС
 
C65, Базов EC-метър (0-1999 µS/cm) C65, Базов EC-метър (0-1999 µS/cm)
Кат № C65. Джобен водоустойчив ЕС-метър (кондуктометър) със сменяем електрод за всички приложения, включително пречистване на отпадни води и земеделие. Лесна замяна на електрода и батерията. Обхват на измерване от 0 до 1999 µS/cm. Доставя се заедно с калибриращ разтвор, батерии, ръководство за работа и отвертка за калибриране.
Цена: 120,00 лв.без ДДС
 
C66 Базов EC-метър (0-10.00 mS/cm) C66 Базов EC-метър (0-10.00 mS/cm)
Кат № C66. Джобен водоустойчив ЕС-метър (кондуктометър) със сменяем електрод за всички приложения, включително пречистване на отпадни води и земеделие. Лесна замяна на електрода и батерията. Обхват на измерване от 0.00 до 10.00 mS/cm. Доставя се заедно с калибриращ разтвор, батерии, ръководство за работа и отвертка за калибриране.
Цена: 120,00 лв.без ДДС
 
EC59, EC/TDS/Т-метър (0-3999 µS/cm) EC59, EC/TDS/Т-метър (0-3999 µS/cm)
Кат № EC59. Джобен водоустойчив уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС, 0 … 3999 µS/cm) и температура (Т, 0,0 ... 60,0ºC). Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори. Доставя в комплект с предпазно капаче, калибрационен разтвор, батерии и инструкции..
Цена: 160,00 лв.без ДДС
 
EC60, EC/TDS/Т-Метър (0-20 mS/cm) EC60, EC/TDS/Т-Метър (0-20 mS/cm)
Кат № EC60. Джобен водоустойчив уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС, 0 … 20 mS/cm), общо разтворени вещества (TDS, 0 … 10.00 ppt) и температура (Т, 0,0 ... 60,0ºC). Автоматична температурна компенсация с регулируем ß коефициент, автоматично калибриране, сменяем електрод. Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори. Доставя се със сменяем електрод.
Цена: 160,00 лв.без ДДС
 
MW803, pH/ЕС/TDS/T-Метър нисък обхват). MW803, pH/ЕС/TDS/T-Метър нисък обхват).
Кат № MW803. Джобен преносим измервател на киселинност/алкалност (рН), проводимост (EC), общо количество разтворени вещества (TDS) и температура (T). Обхват измерване за рН 0,0~14,0, за ЕС 0~3999 µS/cm, за TDS 0~2000 ppm и за Т 0.0~50.0ºC. Автоматично калибриране и автоматична температурна компенсация. Доставя се заедно с разтвори за калибриране, батерии и ръководство за работа.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
MW804, pH/ЕС/TDS/T-Метър (висок обхват). MW804, pH/ЕС/TDS/T-Метър (висок обхват).
Кат № MW804. Джобен преносим измервател на киселинност/алкалност (рН), проводимост (EC), общо количество разтворени вещества (TDS) и температура (T). Обхват измерване за рН 0,0~14,0, за ЕС 0~20,0 mS/cm, за TDS 0~10 ppt и за Т 0.0~50.0ºC. Автоматично калибриране и автоматична температурна компенсация. Доставя се със сменяем електрод Mi60P, батерия, 20mL сашета с разтвори за калибровка (pH 7.01, 1382 ppm и 1.413 µS/cm) и ръководство за работа.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
CC-105, EC/NaCl/T-метър (0-100 mS/cm) CC-105, EC/NaCl/T-метър (0-100 mS/cm)
Кат № CC105. Цифров уред за едновременно измерване на проводимост, соленост (NaCl) и температура. Предназначен е за полева работа. Напълно водоустойчив (IP-67). С размери на тестер и функции на лабораторен уред. Има 5 обхвата за проводимост до 100 mS/cm и 5 обхвата за соленост до 60 g/l (6,0 об.%), които се сменят автоматично. Намира приложение при измерване на проводимост в µS/cm или mS/cm на вода, водни разтвори, пчелен мед, почва и други или на соленост в g/l NaCl или изразено като TDS. Доставя се комплект с батерии, ръководство за работа и сменяема кондуктометрична сонда.
Цена: 270,00 лв.без ДДС
 
CPC-105, pH/mV/EC/NaCl/T-Метър. CPC-105, pH/mV/EC/NaCl/T-Метър.
Кат № CPC105. Цифров уред с комбиниран електрод за едновременно измерване на рН, проводимост (EC), соленост (NaCl) и температура (Т). Предназначен е за полева работа. Напълно водоустойчив (IP-67). С размери на тестер и функции на лабораторен уред. Има 5 обхвата за проводимост до 100 mS/cm и 5 обхвата за соленост до 60 g/l (6,0 об.%), които се сменят автоматично,
Цена: 350,00 лв.без ДДС
 
MW301, ЕС-метър (нисък обхват, до 1990 µS/cm) MW301, ЕС-метър (нисък обхват, до 1990 µS/cm)
Кат № MW301. Портативен уред за измерване на кондуктивност (EC, проводимост) в границите от 0 – 1990 µS/cm, с автоматична температурна компенсация, калибриране в една точка. Доставя се заедно с кондуктометрична сонда, батерия и саше с разтвор за калибриране.
Цена: 300,00 лв.без ДДС
 
MW302, ЕС-метър (висок обхват, до 10,0 mS/cm) MW302, ЕС-метър (висок обхват, до 10,0 mS/cm)
Кат № MW302. Портативен уред за измерване на кондуктивност (EC, проводимост) в границите от 0 до 10,0 mS/cm (0-10000 µS/cm), с автоматична температурна компенсация и калибриране в една точка. Доставя се заедно с кондуктометрична сонда, батерия и саше с разтвор за калибриране.
Цена: 300,00 лв.без ДДС
 
MW306 MAX, EC/TDS/NaCl/Temp Logging MW306 MAX, EC/TDS/NaCl/Temp Logging
Кат № MW306 MAX. Преносим измервателен уред за измерване на проводимост (EC), общо количество разтворени вещества (TDS), натриев хлорид (NaCl) и температура. Обхват на измерване за EC: 0,00 до 500,0 mS/cm, за TDS: 0,00 до 400,0 g/L, соленост от 0,0 до 400,0 % Nacl и температура от -20,0 до 120,0°C. Надеждна, бърза и лесна работа, IP67 водоустойчив рейтинг. С точност до ± 1% EC/TDS и соленост с автоматична или ръчна температурна компенсация и вграден GLP ключ. Идеален за използване от хидропоника, градинарство, лаборатории, обработка на храни, обработка на вода и много други приложения. Доставя се в твърда чанта със сонда за проводимост MA815D/1, батерии и разтвори.
Цена: 1 060,00 лв.без ДДС
 
MW801, Комбиниран pH/ЕС/TDS-Метър MW801, Комбиниран pH/ЕС/TDS-Метър
Кат № MW801. Комбиниран преносим измервател на киселинност/алкалност (рН), проводимост (EC) и общо количество разтворени вещества (TDS). Обхват измерване за рН 0,0 - 14,0, за ЕС 0 - 1990 µS/cm и за TDS 0 - 1990 ppm. Ръчно калибриране. Доставя се с комбиниран електрод, батерия, 20mL сашета с разтвори за калибровка pH 7.01, 1382 ppm и 1.413 µS/cm.
Цена: 470,00 лв.без ДДС
 
MW802, EC/pH/TDS-метър (0-6,00 mS/cm ) MW802, EC/pH/TDS-метър (0-6,00 mS/cm )
Кат № MW802. Портативен комбиниран уред за измерване на pH/EC/TDS. рН: 0,00-14,00, TDS: 0-4000 ppm, ЕС: 0,00-6,00 mS/cm (0-6000 µS/cm). Ръчна калибровка. Доставя се заедно с комбиниран електрод, 9V батерия и разтвори за калибриране.
Цена: 470,00 лв.без ДДС
 
MW805, Комбиниран pH/EC/TDS/T уред MW805, Комбиниран pH/EC/TDS/T уред
Кат № MW805. Комбиниран преносим и лабораторен 4-в-1 pH/EC/TDS/T комбиниран измервателен уред. Обхват на измерване: pH: -2,00 до 20,00 pH / EC: 0 до 4000 µS/cm / TDS: 0 до 3200 ppm (mg/L) / Т: -20,0 до 120,0°C. Сменяема усилена комбинирана pH/EC/TDS/Temp сонда с един кабел от 1 метър. Автоматична температурна компенсация. Автоматично калибриране. Вътрешна памет за 1000 записа. Доставя се в комплект с всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 710,00 лв.без ДДС
 
MW806, Комбиниран pH/EC/TDS/T уред MW806, Комбиниран pH/EC/TDS/T уред
Кат № MW806. Комбиниран преносим и лабораторен 4-в-1 pH/EC/TDS/T комбиниран измервателен уред. Обхват на измерване: pH: -2,00 до 20,00 pH / EC: 0,00 до 20,00 mS/cm / TDS: 0,00 до 10,00 ppt (g/L) / Т: -20,0 до 120,0°C. Сменяема усилена комбинирана pH/EC/TDS/Temp сонда с един кабел от 1 метър. Автоматична температурна компенсация. Автоматично калибриране. Вътрешна памет за 1000 записа. Доставя се в комплект с всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 710,00 лв.без ДДС
 
CC-411, EC/NaCl/T-метър (кондуктометър, соленометър) CC-411, EC/NaCl/T-метър (кондуктометър, соленометър)
Кат № CC411. Преносим уред за измерване на проводимост (ЕС, 0~200mS/cm), соленост (NaCl, 0~178g/L) и температура (Т,-50~200oC). Измерването става с външна сонда. Предназначен е за полева и лабораторна работа. Напълно водоустойчив (IP-67).. Отчита проводимостта на пчелен мед, преизчислена към 20oC. Доставя се в пластмасово куфарче в комплект с батерии, ръководство за работа и кондуктометрична сонда тип ECF-1.
Цена: 640,00 лв.без ДДС
 
CC-401, EC/NaCl/KCl/T-метър (0-400 mS/cm) CC-401, EC/NaCl/KCl/T-метър (0-400 mS/cm)
Кат № CC401. Преносим уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС), соленост (като NaCl или KCL), общо разтворени вещества (TDS) и температура (Т). Предназначен е за полева и лабораторна работа. Напълно водоустойчив (IP-67). Има 6 обхвата за проводимост (до 400 mS/cm). Обхватите се сменят автоматично. Вътрешна памет за 4000 измервания. Уредът отговаря на GLP изискванията. Доставя се в пластмасово куфарче в комплект с батерии, ръководство за работа, захранващ адаптер, сонда за температура и сонда за проводимост тип ECF-1 (0-400 mS/cm).
Цена: 790,00 лв.без ДДС
 
CC-461, EC/NaCl/KCl/T-метър (0-1999,9 mS/cm) CC-461, EC/NaCl/KCl/T-метър (0-1999,9 mS/cm)
Кат № CC461. Преносим уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС), соленост (като NaCl или KCl) и температура (Т). Предназначен е за полева и лабораторна работа. Напълно водоустойчив (IP-67). Обхват за измерване на проводимост до 1999,9 mS/cm, соленост като KCl до 200 g/l или като NaCl до 250 g/l. Шест автоматично превключваеми подобхвати (autorange). Възможност за превръщане на проводимост в TDS (g/l или %) с възможност за въвеждане на TDS коефициент. Вътрешна памет за 2000 измервания. Отговаря на изискванията на GLP. Доставя се в пластмасово куфарче в комплект с батерии, ръководство за работа, захранващ адаптер, сонда за температура и сонда за проводимост тип ECF-1.
Цена: 910,00 лв.без ДДС
 
CC-451, Уред за ПРОВОДИМОСТ и СОЛЕНОСТ CC-451, Уред за ПРОВОДИМОСТ и СОЛЕНОСТ
Кат № CC-451. Преносим уред за измерване на проводимост (ЕС, 0 ~ 1000.0 mS/cm), соленост (NaCl 0 ~ 296 g/l и KCl 0 ~ 239 g/l и температура (T, -50.0 ~ 200.0 °C). Цветен, графичен сензорен екран позволява едновременно отчитане на стойността на проводимостта / солеността / температурата. Водоустойчив корпус (IP-66). Памет за 200 резултата с час и дата. Стандартният комплект се доставя с клетка за проводимост ECF-1 и температурен сензор с резистор Pt-1000B и ръководство за работа.
Цена: 660,00 лв.без ДДС
 
CC-404, Измервател на проводимост и соленост CC-404, Измервател на проводимост и соленост
Кат № CC-404. Преносим уред с четириелектродна клетка за измерване на проводимост (EC, 10 µS/cm ÷ 300.0 mS/cm) и соленост (NaCl 0 ÷ 296 g/l или KCl 0 ÷ 223 g/l). Здрава конструкция за дълготрайна работа в течности с утайка, масло и грес, солена вода или битови отпадъци. Не се изисква често почистване на електродите на клетката. Не се препоръчва за измервания в ултра чиста вода. Може да се използва както на полето, така и в лабораторията.
Цена: 890,00 лв.без ДДС
 
CPC-411, рН/mV/ЕС/NaCl/Т-Метър. CPC-411, рН/mV/ЕС/NaCl/Т-Метър.
Кат № CPC411. Преносим, водоустойчив уред за измерване на рН, проводимост (EC), соленост (като NaCl) и температура. Обхват на измерване: рН от 0,00 до 14,00, EC от 0 до 199,9 mS/cm, соленост от 0 до 177,9 g/L) и температура от -50оС до 199,9оС. Доставя се в куфарче, заедно с рН стъклен електрод EPS-1, сонда за проводимост ECF-1, CT2B-121 температурен датчик, батерия от 9V и ръководство за работа.
Цена: 770,00 лв.без ДДС
 
CPC-401, рН/EC/NaCl/KCl/T-Метър. CPC-401, рН/EC/NaCl/KCl/T-Метър.
Кат № CPC401. Водоустойчив, преносим уред за измерване на рН, проводимост (ЕС), соленост (NaCl) и температура (T). В режим на измерване на проводимост (ЕС) е възможно дефиниране на TDS (общо количество разтворени вещества). Може да се използва както в лабораторни, така и в полеви условия. Захранва се с батерии или адаптер. Голям и лесен за четене екран. Калибриране в 1, 2 или 3 точки. Автоматично откриване на рН-буферния разтвор и автоматична температурна компенсация. Вътрешна памет (datalogger) за 4000 измервания. Възможност за свързване с компютър чрез RS-232 или USB (чрез използване на допълнителен адаптер). Отговаря на изискванията на GLP. Доставя се в транспортно куфарче, заедно със стъклен рН-електрод, ЕС-клетка за проводимост, температурна сонда и ръководство за работа.
Цена: 995,00 лв.без ДДС
 
CRC-461 Преносим рН/ORP/EC/NaCl/T-Метър. CRC-461 Преносим рН/ORP/EC/NaCl/T-Метър.
Кат № CRC-461. Преносим уред, предназначен за едновременни измервания на: pH, редокс потенциал (ORP), проводимост (EC), соленост (NaCl) и температура (T). Голям 3,2” цветен графичен сензорен екран, който позволява едновременно показване и преглед на всички измервателни функции. Снабден е с отделни изолирани входове за всяка функция, което елиминира влиянието на отчитане на една измервателна функция върху друга. Уредът отговаря на изискванията на GLP. Комплектът включва температурна сонда CT2S-121, pH електрод EPS-1 за измервания в чиста вода, ECF-1 клетка за проводимост и ERS-2 редокс (ORP) електрод.
Цена: 1 240,00 лв.без ДДС
 
CPC-461, рН/mV/EC/T-Метър. CPC-461, рН/mV/EC/T-Метър.
Кат № CPC461. Водоустойчив преносим уред за едновременно измерване на рН, проводимост (ЕС) и соленост. Голям 3,2" цветен графичен сензорен екран. Възможност за измерване на редокс потенциал (mV, соленост (KCl или NaCl) и общо количество разтворени вещества (TDS). Едновременно показване на екрана на резултатите за рН, проводимост (EC) и температурата (T). Подходящ за измерване на място или в лаборатория. Доставя се заедно с рН-електрод (EPS-1).
Цена: 1 100,00 лв.без ДДС
 
CCO-401, O2/EC/NaCl/KCl/TDS/P/T-Метър CCO-401, O2/EC/NaCl/KCl/TDS/P/T-Метър
Кат № ССО401. Преносим уред (оксиметър и ЕС-метър) за измерване на разтворен кислород, температура, атмосферно налягане и проводимост. Възможност за изчисляване на соленост като NaCl, KCl или TDS (общо разтворени вещества). Вътрешна памет за 4000 измервания. Възможност за свързване с компютър през RS232 порт или USB вход (опция). Доставя се в куфарче, заедно със сонда за разтворен кислород COG-1, сонда за проводимост ECF-1, сонда за температура, акумулаторни батерии (2 x AA), зарядно устройство и ръководство за работа.
Цена: 1 260,00 лв.без ДДС
 
MW170, EC/TDS/NaCl/T-Метър (0-200 mS/cm) MW170, EC/TDS/NaCl/T-Метър (0-200 mS/cm)
Кат № MW170. Лабораторен уред за измерване на проводимост (EC), общо количество разтворени вещества (TDS), натриев хлорид (NaCl) и температура. Уредът автоматично избира резолюцията според изследваната проба. Измерванията отговарят на GLP изискванията. Доставя се заедно със сонда, стойка за електрод, софтуер, USB интерфейсен кабел с дължина 2 метра, 12 VDC адаптер и разтвори за калибриране.
Цена: 1 260,00 лв.без ДДС
 
MW180, pH/ORP/ЕС/TDS/NaCl/T-Метър MW180, pH/ORP/ЕС/TDS/NaCl/T-Метър
Кат № MW180. Лабораторен уред за едновременно измерване и записване на pH/mV/EC/TDS/NaCl/Temp. Отговаря на GLP изискванията. pH; ORP (окислително редукционен потенциал): ±699,9 ... ±2000 mV; EC (проводимост); TDS (общо разтворени вещества); Т (температура). Доставя се с pH електрод, температурна сонда, ЕС електрод, държател за електроди, КЯФ интерфейс с 2 m кабел, 12 VDC адаптер и разтвори за калибриране.
Цена: 1 510,00 лв.без ДДС
 
CC-511, EC/NaCl/KCl/T-Метър (0-1000 mS/cm) CC-511, EC/NaCl/KCl/T-Метър (0-1000 mS/cm)
Кат № CC511. Лабораторен уред за измерване на общо количество разтворени вещества (TDS), проводимост (ЕС), соленост (като NaCl или KCl) и температура (Т). Обхват за измерване на проводимост до 1000 mS/cm в зависимост от включената сонда. Шест автоматично превключваеми под-обхвата. Възможност за преобразуване на EC в TDS чрез въвеждане на подходящ коефициент в границите от 0,20 до 1,00. Доставя се заедно със сонда за проводимост ECF-1 (0-400mS/cm), сонда за температура CT2B-121`(-50 до 199,9оС) захранващ адаптер и ръководство за работа.
Цена: 790,00 лв.без ДДС
 
CC-505, EC/NaCl/KCl/T-метър (0-2000 mS/cm CC-505, EC/NaCl/KCl/T-метър (0-2000 mS/cm
Кат № CC505. Лабораторен уред за измерване на проводимост, соленост в g/l NaCl или KCl, общо разтворени вещества (TDS) и температура. Предназначен е за лабораторна работа. Има 6 обхвата за проводимост до 2000 mS/cm и соленост до 200 g/l KCl или до 250 g/l NaCl, които се сменят автоматично. Уредът отговаря на GLP изискванията.
Цена: 1 090,00 лв.без ДДС
 
CC-502, EC/NaCl/KCl/T-метър с принтер (0-2000 mS/cm) CC-502, EC/NaCl/KCl/T-метър с принтер (0-2000 mS/cm)
Кат № CC502. Лабораторен уред с вграден принтер за измерване на проводимост, соленост в g/l NaCl или KCl, общо разтворени вещества (TDS) и температура. Предназначен е за лабораторна работа. Вграден принтер, работещ с 60 mm термо хартия. Има 6 обхвата за проводимост до 2000 mS/cm и соленост до 200 g/l KCl или до 250 g/l NaCl, които се сменят автоматично. Уредът отговаря на GLP изискванията.
Цена: 1 170,00 лв.без ДДС
 
CC–661, Лабораторен кондуктометър CC–661, Лабораторен кондуктометър
Кат № CC–661. CC-661 принадлежи към най-новото поколение измервателна техника. Отличава се с голям 5” цветен графичен сензорен екран. Уредът може да се използва за точни измервания на проводимост, соленост, TDS, съпротивление и температура. Този уред позволява едновременни измервания, показващи и съхраняващи 2 функции (проводимост и температура). Доставя се в комплектът с температурна сонда CT2S-121 с резистор Pt-1000S и клетка за проводимост ECF-1 с обхват: 0 ÷ 400 mS/cm, който е достатъчен за измерване на проводимост в течности като водни почвени екстракти, вода с грес, масло или мазнини. Металните електроди се почистват лесно. Пластмасов корпус предпазва от механични повреди.
Цена: 1 140,00 лв.без ДДС
 
CPC-661 Лабораторен pH/mV/ORP/EC/Соленост/TDS/T-Метър. CPC-661 Лабораторен pH/mV/ORP/EC/Соленост/TDS/T-Метър.
Кат № CPC-661. Най-новото поколение измервателна техника. Отличава се с голям 5” цветен графичен сензорен екран. Уредът може да се използва за точни измервания на pH, mV, редокс потенциал (ORP), проводимост, соленост, TDS, съпротивление и температура. Този рН/кондуктометър позволява едновременни измервания, показващи и съхраняващи 3 функции (рН, проводимост и температура). Стандартният комплект включва: сензор за проводимост ECF-1, сензор за температура CT2S-121 с резистор Pt-1000S, pH електрод EPS-1 за измервания в чиста вода. Не трябва да се използва в други видове течности.
Цена: 1 360,00 лв.без ДДС
 
CPC-511, рН/EC/TDS/mV/T-Метър. CPC-511, рН/EC/TDS/mV/T-Метър.
Кат № CPC511. Лабораторен уред за едновременно измерване на рН, проводимост (ЕС), общо количество разтворени вещества (TDS), соленост (като NaCl или KCl) и температура (Т). Обхват за измерване на проводимост до 1000 mS/cm в зависимост от включената сонда. Шест автоматично превключваеми под-обхвата. Възможност за преобразуване на EC в TDS чрез въвеждане на подходящ коефициент в границите от 0,20 до 1,00. Доставя се заедно със сонда за проводимост ECF-1 (0-400mS/cm), рН-електрод EPS-1, сонда за температура CT2B-121 (-50 до 199,9оС), захранващ адаптер и ръководство за работа.
Цена: 970,00 лв.без ДДС
 
CPC-505, Лабораторен pH/mV/EC/Соленост-Метър. CPC-505, Лабораторен pH/mV/EC/Соленост-Метър.
Кат № CPC-505, Лабораторен pH/mV/EC/Соленост-Метър Лабораторен уред, който измерва pH, редокс потенциал (ORP), проводимост (EC), соленост (NaCl, KCl), TDS и температура. Предлаганият в момента модел е модифициран и е оборудван с нови функции, които улесняват работата и гарантират по-висока точност. Стандартният комплект включва: сензор за проводимост ECF-1, сензор за температура CT2B-121 с резистор Pt-1000B, pH електрод EPS-1 за измервания в чиста вода.
Цена: 1 220,00 лв.без ДДС
 
CPC-502, Лабораторен рН/EC/Соленос - Метър. CPC-502, Лабораторен рН/EC/Соленос - Метър.
Кат № CPC-502. Лабораторен уред с вграден принтер за измерване на pH, редокс потенциал (mV), проводимост, соленост, TDS, съпротивление и температура. Висока точност и повторяемост във всички измервателни функции. Вграден термопринтер (60мм). Калибриране pH: 1 ÷ 5 точки, проводимост: 1-5 точки. Автоматична корекция на влиянието на температурата върху стойността на стандартния разтвор (NIST), което елиминира необходимостта от загряване или охлаждане. Широк диапазон на α коефициента. Памет за 4000 резултата. USB изход. Стандартният комплект включва: клетка за проводимост ECF-1, температурна сонда CT2B-121 с резистор Pt-1000B и pH електрод EPS-1 за измерване в чиста вода, който не трябва да се използва в други видове течности.
Цена: 1 340,00 лв.без ДДС
 
Mi5165, Комплект за рН и ЕС (нисък обхват). Mi5165, Комплект за рН и ЕС (нисък обхват).
Кат № Mi5165. Преносим комплект, съдържащ pH51 (Водоустойчив pH тестер с 2 точково ръчно калибриране, ±0,1 pH точност, обхват: 0,0 до 14,0 pH, със сменяем pH електрод MA73600) и C65 (Водоустойчив тестер за проводимост с автоматична температурна компенсация и 1 точково ръчно калибриране, обхват: 0 до 1999 μS/cm, със сменяема сонда MA73075) в твърда чанта за носене (MA753). Доставя се в куфарче, заедно с двата тестера pH51 и C65, разтвори за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 210,00 лв.без ДДС
 
Mi5166, Комплект за рН и ЕС (висок обхват). Mi5166, Комплект за рН и ЕС (висок обхват).
Кат № Mi5166. Преносим комплект, съдържащ pH51 (Водоустойчив pH тестер с 2 точково ръчно калибриране, ±0,1 pH точност, обхват: 0,0 до 14,0 pH, със сменяем MA73600 pH електрод) и C66 (Водоустойчив тестер за проводимост с автоматична температурна компенсация и 1 точково ръчно калибриране, обхват: 0,00 до 10,00 mS/cm, със сменяема сонда MA73076) в твърда чанта за носене (MA753). Доставя се в куфарче, заедно с двата тестера pH51 и C66, разтвори за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 210,00 лв.без ДДС
 
Mi5559, Комплект рН/Т-Метър и EC/TDS/T-Метър (нисък обхват). Mi5559, Комплект рН/Т-Метър и EC/TDS/T-Метър (нисък обхват).
Кат № Mi5559. Комплект от един водоустойчив рН/Т-Метър и един водоустойчив EC/TDS/T-Метър (кондуктометър, нисък обхват). рН-Метърът измерва рН (-2,0 ~ 16,0 рН) и температура (Т, -5,0 ~ 60,0°C). Кондуктометърът измерва проводимост (ЕС, 0 ~ 3999 µS/cm) общо количество разтворени вещества (TDS, 0 ~ 2000 ppm) и температура (Т, 0,0 ~ 60,0ºC). И двата уреда имат автоматична температурна компенсация и автоматично калибриране. Комплектът се доставя в куфарче, заедно със стандартни разтвори за калибриране, батерии и инструкции.
Цена: 330,00 лв.без ДДС
 
Mi5560, Комплект рН/Т-Метър и EC/TDS/T-Метър (висок обхват). Mi5560, Комплект рН/Т-Метър и EC/TDS/T-Метър (висок обхват).
Кат № Mi5560. Комплект от един водоустойчив рН/Т-Метър и един водоустойчив EC/TDS/T-Метър (кондуктометър висок обхват). рН-Метърът измерва рН (-2,0 ~ 16,0 рН) и температура (Т, -5,0 ~ 60,0°C). Кондуктометърът измерва проводимост (ЕС, 0 ~ 20,00 mS/cm) общо количество разтворени вещества (TDS, 0 ~ 10,00 ppt) и температура (Т, 0,0 ~ 60,0ºC). И двата уреда имат автоматична температурна компенсация и автоматично калибриране. Комплектът се доставя в куфарче, заедно със стандартни разтвори за калибриране, батерии и инструкции.
Цена: 330,00 лв.без ДДС
 
LS310, Тестер за качество на водата. LS310, Тестер за качество на водата.
Кат № LS310. Преносим уред за измерване качеството на питейната вода. Без реактиви, измерване на 6 показателя за качество на водата: COD (Химична потребност от кислород), TOC (Общ органичен въглерод) и UV275 (Стойност на ултравиолетова абсорбция) ЕС (електропроводимост и Т (Температура). Интелигентно оценяване на различните нива на качество на водата. Дизайн тип писалка, лесен за носене. С автоматична температурна компенсация. Интелигентно точкуване за определяне на различните нива на качество на водата. Доставя се с всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 280,00 лв.без ДДС
 
CCO-505, O2/EC/NaCl/KCl/P/T-Метър CCO-505, O2/EC/NaCl/KCl/P/T-Метър
Кат № ССО505. Настолен уред (оксиметър и ЕС-метър) за едновременно измерване количеството на разтворен кислород, температура, атмосферно налягане, проводимост и соленост. Обхват на измерване за кислорода от 0 до 60 mg/l или от 0 до 600 % (насищане), за температурата от -50 до 199,9oC; за проводимост: от 0 до 1999,9 mS/cm, за соленост: от 0 до 200 g/l KCl / от 0 до 250 g/l NaCl и за атмосферното налягане от 800 до 1100 hPa. Покрива изискванията за GLP. Доставя се със сонда за разтворен кислород (1 m кабел), температурна сонда, захранващ адаптер, интерфейсен кабел за свързване с компютър и софтуер.
Цена: 1 420,00 лв.без ДДС
 
CCO-502, O2/EC/NaCl/KCl/P/T-Метър с принтер CCO-502, O2/EC/NaCl/KCl/P/T-Метър с принтер
Кат № ССО502. Настолен уред (оксиметър и ЕС-метър) с интегриран принтер за едновременно измерване количеството на разтворен кислород, температура, атмосферно налягане, проводимост и соленост. Обхват на измерване за кислорода от 0 до 60 mg/l или от 0 до 600 % (насищане), за температурата от -50 до 199,9oC, за атмосферното налягане от 800 до 1100 hPa, за проводимост от 0 до 1999,9 mS/cm и за соленост от 0 до 200 g/l KCl или 0 до 250 g/l NaCl. Резултатите от измерването могат да бъдат принтирани чрез вградения принтер. Покрива изискванията за GLP. Доставя се със сонда за разтворен кислород (1 m кабел), сонда за проводимост (1 m кабел), температурна сонда, захранващ адаптер, интерфейсен кабел за свързване с компютър и софтуер.
Цена: 1 560,00 лв.без ДДС
 
EC 5000, Проводимост на течности EC 5000, Проводимост на течности
Кат № 10290. Преносим уред за измерване проводимост в течности. Обхват на измерване от 0 до 200 mS/cm. Измерването става посредством външна пластмасова сонда с платинени сензори и кабел с дължина 120 cm. Едновременно измерва и температурата в границите от -20 до 80оС. Функция за измерване и записване. Намира приложение при производството на саксийни растения за контрол на хранителни разтвори (системи за смесване на торове); изходни разтвори; хидропонни системи, университети, училища, градинарски/селскостопански образователни институти и пр. Доставя се в алуминиев куфар, заедно с EC сонда с платинени сензори, стандартни разтвори 111,8 mS/cm и 1,4 mS/cm (по 50 ml), чаша за измерване на обема, 100 ml, ръководство с оптимални стойности, сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 1 220,00 лв.без ДДС
 
CX-505, Мултифункционален уред за рН/ORP/EC/TDS/O2/P/Соленост CX-505, Мултифункционален уред за рН/ORP/EC/TDS/O2/P/Соленост
Кат № CX-505. Многофункционален, комбиниран лабораторен уред за измерване на рН, редокс потенциал (mV), проводимост (EC), соленост, общо количество разтворени вещества (TDS), съпротивление, разтворен кислород в % или mg/l, атмосферно налягане и температура. Висока точност и повторяемост във всички измервателни функции. Калибриране на рН електрод и кондуктометрична клетка в 1 ÷ 5 точки, кислороден сензор в 1 ÷ 2 точки. Осветеният дисплей за наблюдение на избраната функция и температура. Памет за 4 000 резултата. USB изход. Отговаря на изискванията на GLP. Доставя се заедно с температурна сонда (CT2B-121) и ръководство за работа. Еелектродите и другите аксесоари се поръчват отделно.
Цена: 1 240,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG