Проводимост (ЕС) » EC-Метри

TC-2, EC/Т-Тестер (0-1800 µS/cm) TC-2, EC/Т-Тестер (0-1800 µS/cm)
Кат № TC2. Малък уред за измерване на проводимост (ЕС, 0 ~ 1800 µS/cm) и температура (Т, -50 ~ 70оС). Автоматична температурна компенсация. Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори. Доставя се в пластмасова кутия в комплект с предпазен капак, отвертка за калибриране, батерии и инструкции.
Цена: 140,00 лв.без ДДС
 
TC-3, EC/Т-Тестер (0-19,99 mS/cm) TC-3, EC/Т-Тестер (0-19,99 mS/cm)
Кат № TC3. Малък уред за измерване на проводимост (ЕС, 0 ~ 19,99 mS/cm) и температура (Т, -50 ~ 70оС). Автоматична температурна компенсация. Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори с висока проводимост. Доставя се в пластмасова кутия в комплект с предпазен капак, отвертка за калибриране, батерии и инструкции.
Цена: 140,00 лв.без ДДС
 
CC-105, EC/NaCl/T-метър (0-100 mS/cm) CC-105, EC/NaCl/T-метър (0-100 mS/cm)
Кат № CC105. Цифров уред за едновременно измерване на проводимост, соленост (NaCl) и температура. Предназначен е за полева работа. Напълно водоустойчив (IP-67). С размери на тестер и функции на лабораторен уред. Има 5 обхвата за проводимост до 100 mS/cm и 5 обхвата за соленост до 60 g/l (6,0 об.%), които се сменят автоматично. Намира приложение при измерване на проводимост в µS/cm или mS/cm на вода, водни разтвори, пчелен мед, почва и други или на соленост в g/l NaCl или изразено като TDS. Доставя се комплект с батерии, ръководство за работа и сменяема кондуктометрична сонда.
Цена: 240,00 лв.без ДДС
 
CC-411, EC/NaCl/T-метър (кондуктометър, соленометър) CC-411, EC/NaCl/T-метър (кондуктометър, соленометър)
Кат № CC411. Преносим уред за измерване на проводимост (ЕС, 0~200mS/cm), соленост (NaCl, 0~178g/L) и температура (Т,-50~200oC). Измерването става с външна сонда. Предназначен е за полева и лабораторна работа. Напълно водоустойчив (IP-67).. Отчита проводимостта на пчелен мед, преизчислена към 20oC. Доставя се в пластмасово куфарче в комплект с батерии, ръководство за работа и кондуктометрична сонда тип ECF-1.
Цена: 590,00 лв.без ДДС
 
CC-451, Уред за ПРОВОДИМОСТ и СОЛЕНОСТ CC-451, Уред за ПРОВОДИМОСТ и СОЛЕНОСТ
Кат № CC-451. Преносим уред за измерване на проводимост (ЕС, 0 ~ 1000.0 mS/cm), соленост (NaCl 0 ~ 296 g/l и KCl 0 ~ 239 g/l и температура (T, -50.0 ~ 200.0 °C). Цветен, графичен сензорен екран позволява едновременно отчитане на стойността на проводимостта / солеността / температурата. Водоустойчив корпус (IP-66). Памет за 200 резултата с час и дата. Стандартният комплект се доставя с клетка за проводимост ECF-1 и температурен сензор с резистор Pt-1000B и ръководство за работа.
Цена: 640,00 лв.без ДДС
 
CC-401, EC/NaCl/KCl/T-метър (0-400 mS/cm) CC-401, EC/NaCl/KCl/T-метър (0-400 mS/cm)
Кат № CC401. Преносим уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС), соленост (като NaCl или KCL), общо разтворени вещества (TDS) и температура (Т). Предназначен е за полева и лабораторна работа. Напълно водоустойчив (IP-67). Има 6 обхвата за проводимост (до 400 mS/cm). Обхватите се сменят автоматично. Вътрешна памет за 4000 измервания. Уредът отговаря на GLP изискванията. Доставя се в пластмасово куфарче в комплект с батерии, ръководство за работа, захранващ адаптер, сонда за температура и сонда за проводимост тип ECF-1 (0-400 mS/cm).
Цена: 740,00 лв.без ДДС
 
CC-404, Измервател на проводимост и соленост CC-404, Измервател на проводимост и соленост
Кат № CC-404. Преносим уред с четириелектродна клетка за измерване на проводимост (EC, 10 µS/cm ÷ 300.0 mS/cm) и соленост (NaCl 0 ÷ 296 g/l или KCl 0 ÷ 223 g/l). Здрава конструкция за дълготрайна работа в течности с утайка, масло и грес, солена вода или битови отпадъци. Не се изисква често почистване на електродите на клетката. Не се препоръчва за измервания в ултра чиста вода. Може да се използва както на полето, така и в лабораторията.
Цена: 860,00 лв.без ДДС
 
CC-461, EC/NaCl/KCl/T-метър (0-1999,9 mS/cm) CC-461, EC/NaCl/KCl/T-метър (0-1999,9 mS/cm)
Кат № CC461. Преносим уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС), соленост (като NaCl или KCl) и температура (Т). Предназначен е за полева и лабораторна работа. Напълно водоустойчив (IP-67). Обхват за измерване на проводимост до 1999,9 mS/cm, соленост като KCl до 200 g/l или като NaCl до 250 g/l. Шест автоматично превключваеми подобхвати (autorange). Възможност за превръщане на проводимост в TDS (g/l или %) с възможност за въвеждане на TDS коефициент. Вътрешна памет за 2000 измервания. Отговаря на изискванията на GLP. Доставя се в пластмасово куфарче в комплект с батерии, ръководство за работа, захранващ адаптер, сонда за температура и сонда за проводимост тип ECF-1.
Цена: 880,00 лв.без ДДС
 
CC-511, EC/NaCl/KCl/T-Метър (0-1000 mS/cm) CC-511, EC/NaCl/KCl/T-Метър (0-1000 mS/cm)
Кат № CC511. Лабораторен уред за измерване на общо количество разтворени вещества (TDS), проводимост (ЕС), соленост (като NaCl или KCl) и температура (Т). Обхват за измерване на проводимост до 1000 mS/cm в зависимост от включената сонда. Шест автоматично превключваеми под-обхвата. Възможност за преобразуване на EC в TDS чрез въвеждане на подходящ коефициент в границите от 0,20 до 1,00. Доставя се заедно със сонда за проводимост ECF-1 (0-400mS/cm), сонда за температура CT2B-121`(-50 до 199,9оС) захранващ адаптер и ръководство за работа.
Цена: 750,00 лв.без ДДС
 
CC-505, EC/NaCl/KCl/T-метър (0-2000 mS/cm CC-505, EC/NaCl/KCl/T-метър (0-2000 mS/cm
Кат № CC505. Лабораторен уред за измерване на проводимост, соленост в g/l NaCl или KCl, общо разтворени вещества (TDS) и температура. Предназначен е за лабораторна работа. Има 6 обхвата за проводимост до 2000 mS/cm и соленост до 200 g/l KCl или до 250 g/l NaCl, които се сменят автоматично. Уредът отговаря на GLP изискванията.
Цена: 990,00 лв.без ДДС
 
CC-502, EC/NaCl/KCl/T-метър с принтер (0-2000 mS/cm) CC-502, EC/NaCl/KCl/T-метър с принтер (0-2000 mS/cm)
Кат № CC502. Лабораторен уред с вграден принтер за измерване на проводимост, соленост в g/l NaCl или KCl, общо разтворени вещества (TDS) и температура. Предназначен е за лабораторна работа. Вграден принтер, работещ с 60 mm термо хартия. Има 6 обхвата за проводимост до 2000 mS/cm и соленост до 200 g/l KCl или до 250 g/l NaCl, които се сменят автоматично. Уредът отговаря на GLP изискванията.
Цена: 1 130,00 лв.без ДДС
 
CC–661, Лабораторен кондуктометър CC–661, Лабораторен кондуктометър
Кат № CC–661. CC-661 принадлежи към най-новото поколение измервателна техника. Отличава се с голям 5” цветен графичен сензорен екран. Уредът може да се използва за точни измервания на проводимост, соленост, TDS, съпротивление и температура. Този уред позволява едновременни измервания, показващи и съхраняващи 2 функции (проводимост и температура). Доставя се в комплектът с температурна сонда CT2S-121 с резистор Pt-1000S и клетка за проводимост ECF-1 с обхват: 0 ÷ 400 mS/cm, който е достатъчен за измерване на проводимост в течности като водни почвени екстракти, вода с грес, масло или мазнини. Металните електроди се почистват лесно. Пластмасов корпус предпазва от механични повреди.
Цена: 1 030,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/http://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plushttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG