за Мониторинг » Wi-Fi Мониторинг

WiFi устройствата за регистриране на данни (логери) с имат Wi-Fi връзка, която им позволява да се свързват със стандартните WiFi маршрутизатори (рутери). Веднъж свързан WiFi логерът (data logger) може да комуникира с други компютри в същата мрежа или в някои случаи със сървъри, базирани на облак, ако мрежата осигурява достъп до Интернет.
W0710, WiFi Температурен логер (интегрирана сонда) W0710, WiFi Температурен логер (интегрирана сонда)
Кат № W0710. Измервател и регистратор на температура с WiFi интерфейс. Измерва температура (-30 ~ +60°C). Комуникацията със сензора се осъществява чрез безжична WiFi мрежа. Устройството позволява изпращане на измерени стойности към онлайн COMET облака (с най -краткия интервал от 5 минути) или в базата данни COMET. Стойностите могат да се показват на интегрирани уеб страници и да се предоставят на системи на трети страни, използвайки Modbus TCP, JSON и XML. Измерените стойности се извеждат на LCD дисплея. Устройството непрекъснато оценява алармените граници на измерените стойности и в случай на тяхното превишаване може да изпрати имейл или да информира чрез акустична или оптична сигнализация. Поддържат се две алармени граници за всеки измервателен канал. Доставя се заедно със сензора, батерия, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 670,00 лв.без ДДС
 
W0711, WiFi Температурен логер (1 външна сонда) W0711, WiFi Температурен логер (1 външна сонда)
Кат № W0711. Измервател и регистратор на температура с WiFi интерфейс. Измерва температурата с една външна Pt1000 сонда. Обхват на измерване от -90 до 260оС в зависимост от включената сонда. Комуникацията със сензора се осъществява чрез безжична WiFi мрежа. Устройството позволява изпращане на измерени стойности към онлайн COMET облака (с най -краткия интервал от 5 минути) или в базата данни COMET. Стойностите могат да се показват на интегрирани уеб страници и да се предоставят на системи на трети страни, използвайки Modbus TCP, JSON и XML. Измерените стойности се извеждат на LCD дисплея. Устройството непрекъснато оценява алармените граници на измерените стойности и в случай на тяхното превишаване може да изпрати имейл или да информира чрез акустична или оптична сигнализация. Поддържат се две алармени граници за всеки измервателен канал. Доставя се със сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 640,00 лв.без ДДС
 
STE2 LITE: LAN и WiFi Дистанционно наблюдение с известия по имейл. STE2 LITE: LAN и WiFi Дистанционно наблюдение с известия по имейл.
Кат № 600829. Устройство за дистанционен мониторинг. Въпреки, че устройството има само един RJ11 порт, то може да следи до 4 сензорни стойности от външни сензори (относителна влажност, CO2, VoC, 4-20mA и други). Няколко сензора RJ11 могат да бъдат свързани верижно. Освен това един физически сензор може да измерва няколко стойности (°C + %RH = 2 стойности). Доставя се в комплект с една температурна сонда (1 м кабел) и захранващ адаптер.
Цена: 430,00 лв.без ДДС
 
W0741, WiFi Температурен логер (до 4 външни сонди) W0741, WiFi Температурен логер (до 4 външни сонди)
Кат № W0741. WiFi температурен измервател и регистратор (data logger) за до 4 бр. външни Pt1000 сонди. Обхват на измерване от -90 до 260оС в зависимост от включените сонди. Комуникацията с логера се осъществява чрез безжична WiFi мрежа. Устройството позволява изпращане на измерени стойности към онлайн COMET облака (интервал от 5 минути) или в базата данни COMET. Стойностите могат да се показват на интегрирани уеб страници и да се предоставят на системи на трети страни, използвайки Modbus TCP, JSON и XML. Измерените стойности се извеждат на LCD дисплея. Устройството непрекъснато оценява алармените граници на измерените стойности и в случай на тяхното превишаване може да изпрати имейл или да информира чрез акустична или оптична сигнализация. Поддържат се две алармени граници за всеки измервателен канал. Доставя се със сертификат за калибриране и ръководство за работа. Температурните сонди се поръчват отделно.
Цена: 660,00 лв.без ДДС
 
STE2 PLUS: LAN и WiFi дистанционно наблюдение на околната среда. STE2 PLUS: LAN и WiFi дистанционно наблюдение на околната среда.
Кат № 600832. STE2 PLUS е професионален продукт за наблюдение на дистанционни сензори за LAN и WiFi. Можете да свържете външни сензори (до 15 стойности) към 2x RJ11 порта. Външни детектори могат да бъдат свързани към 2x DI (цифров вход). STE2 PLUS е професионален продукт с HTTPS персонализирани сертификати, SNMPv3, SNMP Traps и IPv6. Пакетът STE2 PLUS включва захранващ адаптер и 3m сензор за външна температура за дистанционно измерване на температурата. Устройството може да бъде свързано към мрежата чрез WIFI или LAN (RJ45) с поддръжка на PoE захранване.
Цена: 750,00 лв.без ДДС
 
STE2 R2, LAN и WiFi Дистанционно наблюдение STE2 R2, LAN и WiFi Дистанционно наблюдение
Кат № 600753. Устройство (LAN и WiFi) за дистанционно наблюдение на до 5 сензора чрез 1-Wire и 1-Wire UNI и до 2 детектора чрез DI (цифрови входове) за сухи контакти. За конфигуриране се използва вграден уеб сървър. Устройството може да се наблюдава дистанционно през интернет с помощта на безплатния портал HWg-cloud.com в комбинация с приложението SensDesk Mobile за iOS и Android. Поддържа PoE, HTTPS, TLS SMTP. Доставя се заедно с една температурна сонда (3m кабел), безплатен софтуер HWg-PDMS за създаване на графики и експортиране на данни в MS Excel.
Цена: 540,00 лв.без ДДС
 
W3710, WiFi Логер за T и RH W3710, WiFi Логер за T и RH
Кат № W3710Измервател и регистратор с WiFi интерфейс. Измерва температура (-30 ~ +60°C) и влажност (0 ~ 95%). Комуникацията със сензора се осъществява чрез безжична WiFi мрежа. Устройството позволява изпращане на измерени стойности към онлайн COMET облака (с най -краткия интервал от 5 минути) или в базата данни COMET. Стойностите могат да се показват на интегрирани уеб страници и да се предоставят на системи на трети страни, използвайки Modbus TCP, JSON и XML. Измерените стойности се извеждат на LCD дисплея. Устройството непрекъснато оценява алармените граници на измерените стойности и в случай на тяхното превишаване може да изпрати имейл или да информира чрез акустична или оптична сигнализация. Поддържат се две алармени граници за всеки измервателен канал.
Цена: 695,00 лв.без ДДС
 
W7710, WiFi Логер за T, RH и P W7710, WiFi Логер за T, RH и P
Кат № W7710Измервател и регистратор с WiFi интерфейс. Измерва температура (-30 ~ +60°C), влажност (0 ~ 95%) и атмосферно налягане (700 ~ 1100 hPa). Комуникацията със сензора се осъществява чрез безжична WiFi мрежа. Устройството позволява изпращане на измерени стойности към онлайн COMET облака (с най -краткия интервал от 5 минути) или в базата данни COMET. Стойностите могат да се показват на интегрирани уеб страници и да се предоставят на системи на трети страни, използвайки Modbus TCP, JSON и XML. Измерените стойности се извеждат на LCD дисплея. Устройството непрекъснато оценява алармените граници на измерените стойности и в случай на тяхното превишаване може да изпрати имейл или да информира чрез акустична или оптична сигнализация. Поддържат се две алармени граници за всеки измервателен канал.
Цена: 805,00 лв.без ДДС
 
W4710, WiFi Логер за T, RH, P и CO2 W4710, WiFi Логер за T, RH, P и CO2
Кат № W4710Измервател и регистратор с WiFi интерфейс. Измерва температура (-30 ~ +60°C), влажност (0 ~ 95%), атмосферно налягане (700 ~ 1100 hPa) и концентрацията на CO2 (0 ~ 5000 ppm). Комуникацията със сензора се осъществява чрез безжична WiFi мрежа. Устройството позволява изпращане на измерени стойности към онлайн COMET облака (с най -краткия интервал от 5 минути) или в базата данни COMET. Стойностите могат да се показват на интегрирани уеб страници и да се предоставят на системи на трети страни, използвайки Modbus TCP, JSON и XML. Измерените стойности се извеждат на LCD дисплея. Устройството непрекъснато оценява алармените граници на измерените стойности и в случай на тяхното превишаване може да изпрати имейл или да информира чрез акустична или оптична сигнализация. Поддържат се две алармени граници за всеки измервателен канал.
Цена: 1 150,00 лв.без ДДС
 
W5714, WiFi CO2 логер с вградена сонда W5714, WiFi CO2 логер с вградена сонда
Кат № W5714. Измервател и регистратор на СО2 с WiFi интерфейс. Измерва концентрацията на CO2 от вградения сензор (включен в доставката). Комуникацията със сензора се осъществява чрез безжична WiFi мрежа. Устройството позволява изпращане на измерени стойности към онлайн COMET облака (с най -краткия интервал от 5 минути) или в базата данни COMET. Стойностите могат да се показват на интегрирани уеб страници и да се предоставят на системи на трети страни, използвайки Modbus TCP, JSON и XML. Измерените стойности се извеждат на LCD дисплея. Устройството непрекъснато оценява алармените граници на измерените стойности и в случай на тяхното превишаване може да изпрати имейл или да информира чрез акустична или оптична сигнализация. Поддържат се две алармени граници за всеки измервателен канал.
Цена: 895,00 лв.без ДДС
 
TR71A, Облачен WiFi, Bluetooth и USB рекордер за Т TR71A, Облачен WiFi, Bluetooth и USB рекордер за Т
Кат № TR71A. TR71A са регистратори на данни за измерване и запис на температура. Записаните данни могат да бъдат или директно изтеглени на смартфон или компютър, или автоматично качени в облачната услуга чрез безжична LAN (WiFi). С помощта на облачната услуга е възможно да получите предупредително известие по имейл, когато се открие отклонение, като например температурна промяна. Също така TR71A имат режим на ваксина, който е полезен за управление на температурата на ваксината. Конфигурирането на режима на ваксина може да се извърши от смартфон или компютър. Доставя се заедно с батерии, 2 броя температурни сензори (обхват от -40 до 110°C), регистрационен код за безплатен облак и ръководство за работа.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
TR72A, Облачен WiFi, Bluetooth и USB рекордер за Т и RH TR72A, Облачен WiFi, Bluetooth и USB рекордер за Т и RH
Кат № TR72A. Безжичен дейта логер за измерване на температура (T) и относителна влажност (RH). Притежава всички основни функции на стандартните регистратори на данни с възможност за безплатно използване на „облак“ технологиите. За да се извърши автоматично качване на записаните данни на съответния облачен сървър е необходим безжичен достъп до интернет през безжична LAN мрежа (WiFi). Доставя се заедно с батерии, комбиниран сензор за температура (0~55°C) и влажност (10~95% RH), регистрационен код за безплатен облак и ръководство за работа.
Цена: 430,00 лв.без ДДС
 
TR75A, Облачен WiFi, Bluetooth и USB рекордер с термодвойки TR75A, Облачен WiFi, Bluetooth и USB рекордер с термодвойки
Кат № TR75A. Терморегистратор за измерване, записване и изпращане в облак температурата от две външни термодвойки (K, J, T, E, S, R). Обхват на измерване от -199 до 1760°C в зависимост от включената термодвойка. Уредът намира приложение за измерване на много високи температури, като например в пещи или за много ниски температури, например фризери. Интерфейси безжична LAN (WiFi), USB, Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy). TR75A има режим на ваксина, който е полезен за управление на температурата на съхранение на температурно чувствителни продукти. Водоустойчив корпус. С помощта на облачната услуга е възможно да получите предупредително известие по имейл, при нарушение на температурни алармени нива. Доставя се без термодвойките. Доставя се заедно с 2 бр. алкални батерии (AA, LR6), един USB мини-В кабел (US-16C), ръководство за работа и регистрационен код за безплатен достъп до облачно съхранение на данните.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
SD-2x1Wire, Четири-канално LAN и WiFi устройство SD-2x1Wire, Четири-канално LAN и WiFi устройство
Кат № 600695. LAN и WiFi устройство за свързване на термометри, сензори за влажност или други сензори чрез 1-Wire bus. WiFi, Eth и PoE. Устройството позволява свързване на четири сензора с 1-Wire или 1-Wire UNI шина. За конфигурация SD-2x1Wire разполага с вграден уеб сървър и WiFi свързаност. Устройството може да се наблюдава дистанционно през интернет с помощта на безплатния портал SensDesk и приложението SensDeskMobile. Ако устройството е правилно конфигурирано в портала SensDesk, то може да изпрати предупреждение по имейл, когато определеният диапазон от стойности бъде надвишен. Ако използвате и нашия SMS-GW3 заедно с портала, сигналите могат да се изпращат и като текстови съобщения (SMS). Доставя се само устройството. Сензорите се избират и поръчват отделно.
Цена: 420,00 лв.без ДДС
 
WLD2 PoE: Детектор за теч на вода с WiFi и Ethernet WLD2 PoE: Детектор за теч на вода с WiFi и Ethernet
Кат № 600717. LAN & WiFi устройство за откриване на течове на вода. Може да контролира до 4 зони чрез 4 броя WLD сензорни кабели. Максимална дължина на WLD зоните 185 метра. LAN (RJ45), Wi-Fi, NB-IoT, SensDesk свързаност на технологията, уеб интерфейс, SMTP, предупреждение за отдалечено реле. Поддържа PoE, HTTPS, TLS SMTP. Уеб портали HWg-cloud.com (безплатно) + поддръжка на технологията SensDesk.
Цена: 520,00 лв.без ДДС
 
WLD2 PoE SET: Комплект за теч на вода с WiFi и Ethernet WLD2 PoE SET: Комплект за теч на вода с WiFi и Ethernet
Кат № 600787. Комплект за откриване на теч на вода и други проводими течности. Комплектът се състои от едно LAN & WiFi устройство за откриване на течове на вода WLD2 PoE (600717), захранващ адаптери, един кабел за свързване с дължина 2 метра (600464) и един WLD сензорен кабел с дължина 2 метра (600418). Поддържа PoE, HTTPS, TLS SMTP. Уеб портали HWg-cloud.com + поддръжка на технологията SensDesk.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG