за Лъченията » UV измерватели

FS3150, Комплект за тестване на светлопропускливи материали FS3150, Комплект за тестване на светлопропускливи материали
Кат № FS3150. Комплект за демонстриране ефектите на топлоизолация, UV защита и отразяваща способност на светлопропускливи материали като фолио за прозорци, топлоизолационно стъкло и др. Комплектът е оборудван с ултравиолетови фенерчета и автентична инфрачервена лампа Philips с регулируем интензитет на светлината, за да симулира съответно инфрачервени и ултравиолетови лъчи. Инструментът е оборудван и с плексигласова кабина и специална алуминиева кутия за лесен монтаж и работа. Доставя се в голям алуминиев куфар, заедно с Плексигласова кабина, 150W инфрачервена лампа Philips, UV фенерче, LS123 UV-метър, LS122 IR-метър (2 бр.), Стъклен радиометър, Алуминиев корпус и Ръководство за потребителя.
Цена: 960,00 лв.без ДДС
 
LS120, Измервател на UV енергия LS120, Измервател на UV енергия
Кат № LS120. Професионален светломер, който може да измерва едновременно енергия, мощност, температура и време. Спектрален обхват 315nm ~ 400nm, λp = 365nm. UV шайбата може да показва кривите на енергия и мощност, да експортира данни и да отпечатва протокола от теста. Този "гарантиран продукт" може да бъде пряко сравним с американския измервателен уред за енергия на EIT и японския измервателен уред за UV енергия на ORC, предназначени за живачна лампа. Намира широко приложение при измерване на UV излагане, втвърдяване с UV лепило, втвърдяване с UV мастило, UV дигитален печат, оптична комуникация, UV 3D печат и други. Подходящ е за измерване на енергия на живачни лампи с високо налягане, халогенни лампи, галиеви лампи, железни лампи, ксенонови лампи и други източници на светлина. Доставя се в куфарче, заедно с USB кабел, AAA батерия 2 бр., Антистатични ръкавици, Отвертка и Ръководство за работа.
Цена: 1 270,00 лв.без ДДС
 
LS128, Измервател на UV енергия LS128, Измервател на UV енергия
Кат № LS128. Професионален светломер, който може да измерва едновременно енергия, мощност, температура и време. Спектрален обхват 315nm ~ 400nm, λp = 365nm. UV шайбата може да показва кривите на енергия и мощност, да експортира данни и да отпечатва протокола от теста. Намира широко приложение при измерване на UV излъчвания, втвърдяване с UV лепило, втвърдяване на UV мастило, UV дигитален печат, оптична комуникация, UV 3D печат и други. Подходящ е за измерване на енергия на живачни лампи с високо налягане, халогенни лампи, галиеви лампи, железни лампи, ксенонови лампи и други източници на светлина. Доставя се в куфарче, заедно с USB кабел, AAA батерия 2 бр., Антистатични ръкавици, Отвертка и Ръководство за работа.
Цена: 1 270,00 лв.без ДДС
 
LS132, Измервател на UV енергия LS132, Измервател на UV енергия
Кат № LS132. Професионален инструмент за ултравиолетово измерване и откриване на UV енергия и UV интензитет в живачни лампи с високо налягане, халогенни лампи и други източници на UV светлина. Диапазон на спектрален отговор: 315nm-400nm, λp=365nm. Дебелина само 7,6 мм. Дълготрайна устойчивост на висока температура. Доставя се в куфарче, заедно с USB кабел, DC 5V захранващ адаптер, Сертификат и Ръководство за потребителя.
Цена: 560,00 лв.без ДДС
 
LS133, Измервател на UV енергия LS133, Измервател на UV енергия
Кат № LS133. Професионален инструмент за ултравиолетово измерване и откриване на UV енергия и UV интензитет в живачни лампи с високо налягане, халогенни лампи и други източници на UV светлина. Диапазон на спектрален отговор: 340nm-420nm, λp=395nm. Дебелина само 7,6 мм. Дълготрайна устойчивост на висока температура. Доставя се в куфарче, заедно с USB кабел, DC 5V захранващ адаптер, Сертификат и Ръководство за потребителя.
Цена: 560,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVALED-X0, UV светломер+UVALED-X0 сонда LS125_UVALED-X0, UV светломер+UVALED-X0 сонда
Кат № LS125_ UVALED-X0. Преносим измервател на UVC светлина. Подходящ за UVA LED (365nm, 395nm, 405nm и др.). Спектрален отговор: 340nm-420nm, калибриран при 395nm LED. Диапазон на измерване на мощност: 0-20000mW/cm². Намира приложение при тестване на UV втвърдяване на мастило, UV втвърдяване на лепила, експозиция на PCB, 3D печат, оптични комуникации и много други индустрии, за да се измери интензитета на излъчване и енергията светлинния източник. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 1 140,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVALED-X1, UV светломер+UVALED-X1 сонда LS125_UVALED-X1, UV светломер+UVALED-X1 сонда
Кат № LS125_ UVALED-X1. Преносим измервател на UVC светлина. Подходящ за UVA LED точков източник на светлина. Малък отвор с диаметър на светлинния отвор 1 мм. Измерва и записва стойността на енергия и интензитет едновременно. Спектрален отговор: 340nm-420nm, калибриран с 395nm LED. Диапазон на измерване на мощност: 0-20000mW/cm². Използва се главно за откриване на UVA LED точкови светлинни източници в индустрии за втвърдяване и експониране. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 1 140,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVALED-X3, UV светломер+UVALED-X3 сонда LS125_UVALED-X3, UV светломер+UVALED-X3 сонда
Кат № LS125_ UVALED-X3. Преносим измервател на UVC светлина. Подходящ за UVA или UVV LED с ниска мощност. Спектрален отговор: 340nm-420nm, калибриран с 395nm LED. Диапазон на измерване на мощността: 0-200000μW/cm². С функцията за статистика се показват множество тестови данни едновременно. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 1 140,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVC-X0, UV светломер+UVC-X0 сонда LS125_UVC-X0, UV светломер+UVC-X0 сонда
Кат № LS125_UVC-X0. Преносим измервател на UVC светлина. Подходящ за 254nm UV стерилизираща лампа. Диапазон на спектрален отговор: 230nm-280nm, λp = 254nm. Диапазон на измерване на мощност: 0 - 200000 μW / cm². Намира широко приложение в болници, центрове за контрол на заболяванията, фармацевтични заводи, хранителни заводи, училища, детски градини, киносалони, автобуси, офиси, домове и други места, където хората трябва да използват UVC стерилизация. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 1 140,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVA-X0, UV светломер+UVA-X0 сонда LS125_UVA-X0, UV светломер+UVA-X0 сонда
Кат № LS125_UVA-X0. Преносим измервател на UVA светлина с UVA-X0 сонда. Диапазон на спектралния отговор на сондата е 315nm-400nm, калибриран на 365nm. UV светломерът е подходящ за отчитане на интензитета и енергията на живачни лампи с високо налягане. Диапазон на измерване на мощност: 0 - 2000mW/cm². Функция за статистика, тя може да измерва енергийните стойности и стойностите на мощността едновременно. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 1 140,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVA-X1, UV светломер+UVA-X1 сонда LS125_UVA-X1, UV светломер+UVA-X1 сонда
Кат № LS125_UVA-X1. Преносим измервател на UVA светлина с UVA-X1 сонда. Диапазон на спектралния отговор на сондата е 315nm-400nm, калибриран на 365nm. UV светломерът е подходящ за отчитане на интензитета и енергията на живачни лампи с високо налягане. Диапазон на измерване на мощност: 0-200000 μW/cm². Функция за статистика, тя може да измерва енергийните стойности и стойностите на мощността едновременно. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 1 140,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVB-X0, UV светломер+UVB-X0 сонда LS125_UVB-X0, UV светломер+UVB-X0 сонда
Кат № LS125_UVB-X0. Преносим измервател на UVB светлина с UVB-X0 сонда. Диапазон на спектрален отговор от 280 до 315nm. Подходящ за 297nm, 308nm, 313nm UVB източници на светлина. Едновременно проследяване на стойностите на мощността и енергийните стойности в реално време. Три модула, превключващи се свободно. Диапазон на измерване на мощност: 0 - 200000μW/cm². Функция за статистика. Може да измерва енергийните стойности и стойностите на мощността едновременно. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 1 140,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVCLED-X0, UV светломер+UVCLED-X0 сонда LS125_UVCLED-X0, UV светломер+UVCLED-X0 сонда
Кат № LS125_UVCLED-X0. Преносим измервател на UVC светлина с UVCLED-X0 сонда. Диапазон на спектрален отговор от 230 до 315 nm. Подходящ за измерване на 260-285nm UVC LED светлинен източник. Едновременно проследяване на стойностите на мощността и енергийните стойности в реално време. Три модула, превключващи се свободно. Диапазон на измерване на мощност: 0 - 200000μW/cm². Функция за статистика. Може да измерва енергийните стойности и стойностите на мощността едновременно. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 1 210,00 лв.без ДДС
 
LS126A, UV LED Светломер (0~20000 mW/cm²) LS126A, UV LED Светломер (0~20000 mW/cm²)
Кат № LS126A. Преносим UV светломер. Подходящ за UV LED втвърдяване. Изключително малка сонда, най-тясна ширина от 7,2 мм. Широк спектрален диапазон: 340nm-420nm. Калибриран с 395nm UV LED. Високоскоростно вземане на проби от 2048 пъти в секунда. Диапазон на измерване на мощността от 0 до 20000mW/cm2. Статистическа функция, директно показване на стойност в реално време, максимална стойност, минимална стойност, средна стойност и продължителност на измерване. Доставя се в куфарче, заедно с USB кабел, USB флаш диск, 4 батерии AAA, куки за UV скала и Ръководство на потребителя.
Цена: 1 270,00 лв.без ДДС
 
LS126C, UVC-Измервател (0~20000 μW/cm²) LS126C, UVC-Измервател (0~20000 μW/cm²)
Кат № LS126C. Професионален инструмент за измерване на интензивността на UVC бактерицидните лампи, т.е. силата на ултравиолетовата лъчиста енергия на единица площ. Обхват на измерване от 0 до 20000 μW/cm². Спектрален отговор от 230nm до 280nm, λp = 254nm. Bluetooth функция за предаване на данни, за да се избегне UV изгаряния по време на теста. Доставя се в куфарче, заедно с USB кабел, USB флаш диск, 4 батерии AAA, куки за UV скала и Ръководство на потребителя.
Цена: 1 130,00 лв.без ДДС
 
LS127C. Измервател на UV светлина. LS127C. Измервател на UV светлина.
Кат № LS127C. Професионален инструмент за измерване на интензитета на излъчване на UVC бактерицидни лампи. Той използва интегриран дизайн и е лесен за работа. LS127C може да следи интензитета на радиацията на бактерицидната лампа в реално време, като същевременно държи потребителите далеч от увреждане от ултравиолетовата радиация благодарение на Bluetooth функцията и връзката с минипрограма WeChat. Инструментът е напълно съобразен с изискванията за тестване на "WST 367-2012 Регламент за техниката на дезинфекция в здравни заведения", разпределението на 1-метрова тестова кука, за да се гарантира пълно съответствие със стандартите за тестване. Използва се професионално за откриване на интензитета на ултравиолетовото лъчение на 254nm бактерицидна лампа. Измервателят на UV светлина е специално проектиран за измерване на UVC интензитет и енергийни стойности, което се прилага широко в болници, CDC, фармацевтични компании, FDA и др. за измерване на UV интензитет и енергия
Цена: 740,00 лв.без ДДС
 
HD 2302.0, Мултифункционален светломер HD 2302.0, Мултифункционален светломер
Кат № HD 2302.0. Преносим много-функционален измервател на осветеност, яркост, PAR, VIS-NIR, UVA, UVB и UVC излъчване. Обхватът на измерване зависи от вида на включения сензор. SICRAM модул за автоматично разпознаване на включената сонда. Голям LCD екран. Светломерът е съвместим със седем външни сонди, които се поръчват отделно.
Цена: 0,00 Зависи от избора на сензор
 
RTR-574, Безжичен регистратор четири в едно RTR-574, Безжичен регистратор четири в едно
Кат № RTR-574. Универсален безжичен регистратор с четири елемента за UV интензитет (0 до 30mW/cm2), осветеност (0 до 130 klx), температура (0 до 55°C) и влажност (10 до 95% RH). Интерфейси USB, сериен, безжичен с малък обсег. Безжичен обхват на предаване на данни до 150 метра. Доставя се заедно с един сензор за температура / влажност (THA-3151), един сензор за осветеност/UV интензитет (ISA-3151), един USB комуникационен кабел (US-15С), една AA алкална батерия и Ръководство за работа.
Цена: 580,00 лв.без ДДС
 
YK-35UV, Преносим UVA и UVB измервател YK-35UV, Преносим UVA и UVB измервател
Кат № YK-35UV. Професионален, високо качествен UV метър. Измерва ултра-виолетови излъчвания за UVA и UVB. Спектър на UV детекция от 290 nm до 390 nm. Два обхвата за измерване: 1,999 mW/cm2, 19.99 mW/cm2. Външен измервателен сензор, който позволява на потребителя да измери UV светлината в оптимална позиция. Лесен за разчитане LCD-дисплей. Захранване с 9 V батерия. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 395,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG