за Лъченията » UV измерватели

FS3150, Комплект за тестване на светлопропускливи материали FS3150, Комплект за тестване на светлопропускливи материали
Кат № FS3150. Комплект за демонстриране ефектите на топлоизолация, UV защита и отразяваща способност на светлопропускливи материали като фолио за прозорци, топлоизолационно стъкло и др. Комплектът е оборудван с ултравиолетови фенерчета и автентична инфрачервена лампа Philips с регулируем интензитет на светлината, за да симулира съответно инфрачервени и ултравиолетови лъчи. Инструментът е оборудван и с плексигласова кабина и специална алуминиева кутия за лесен монтаж и работа. Доставя се в голям алуминиев куфар, заедно с Плексигласова кабина, 150W инфрачервена лампа Philips, UV фенерче, LS123 UV-метър, LS122 IR-метър (2 бр.), Стъклен радиометър, Алуминиев корпус и Ръководство за потребителя.
Цена: 960,00 лв.без ДДС
 
LS120, Измервател на UV енергия LS120, Измервател на UV енергия
Кат № LS120. Професионален светломер, който може да измерва едновременно енергия, мощност, температура и време. Спектрален обхват 315nm ~ 400nm, λp = 365nm. UV шайбата може да показва кривите на енергия и мощност, да експортира данни и да отпечатва протокола от теста. Този "гарантиран продукт" може да бъде пряко сравним с американския измервателен уред за енергия на EIT и японския измервателен уред за UV енергия на ORC, предназначени за живачна лампа. Намира широко приложение при измерване на UV излагане, втвърдяване с UV лепило, втвърдяване с UV мастило, UV дигитален печат, оптична комуникация, UV 3D печат и други. Подходящ е за измерване на енергия на живачни лампи с високо налягане, халогенни лампи, галиеви лампи, железни лампи, ксенонови лампи и други източници на светлина. Доставя се в куфарче, заедно с USB кабел, AAA батерия 2 бр., Антистатични ръкавици, Отвертка и Ръководство за работа.
Цена: 1 270,00 лв.без ДДС
 
LS128, Измервател на UV енергия LS128, Измервател на UV енергия
Кат № LS128. Професионален светломер, който може да измерва едновременно енергия, мощност, температура и време. Спектрален обхват 315nm ~ 400nm, λp = 365nm. UV шайбата може да показва кривите на енергия и мощност, да експортира данни и да отпечатва протокола от теста. Намира широко приложение при измерване на UV излъчвания, втвърдяване с UV лепило, втвърдяване на UV мастило, UV дигитален печат, оптична комуникация, UV 3D печат и други. Подходящ е за измерване на енергия на живачни лампи с високо налягане, халогенни лампи, галиеви лампи, железни лампи, ксенонови лампи и други източници на светлина. Доставя се в куфарче, заедно с USB кабел, AAA батерия 2 бр., Антистатични ръкавици, Отвертка и Ръководство за работа.
Цена: 1 270,00 лв.без ДДС
 
LS132, Измервател на UV енергия LS132, Измервател на UV енергия
Кат № LS132. Професионален инструмент за ултравиолетово измерване и откриване на UV енергия и UV интензитет в живачни лампи с високо налягане, халогенни лампи и други източници на UV светлина. Диапазон на спектрален отговор: 315nm-400nm, λp=365nm. Дебелина само 7,6 мм. Дълготрайна устойчивост на висока температура. Доставя се в куфарче, заедно с USB кабел, DC 5V захранващ адаптер, Сертификат и Ръководство за потребителя.
Цена: 560,00 лв.без ДДС
 
LS133, Измервател на UV енергия LS133, Измервател на UV енергия
Кат № LS133. Професионален инструмент за ултравиолетово измерване и откриване на UV енергия и UV интензитет в живачни лампи с високо налягане, халогенни лампи и други източници на UV светлина. Диапазон на спектрален отговор: 340nm-420nm, λp=395nm. Дебелина само 7,6 мм. Дълготрайна устойчивост на висока температура. Доставя се в куфарче, заедно с USB кабел, DC 5V захранващ адаптер, Сертификат и Ръководство за потребителя.
Цена: 560,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVALED-X0, UV светломер+UVALED-X0 сонда LS125_UVALED-X0, UV светломер+UVALED-X0 сонда
Кат № LS125_ UVALED-X0. Преносим измервател на UVC светлина. Подходящ за UVA LED (365nm, 395nm, 405nm и др.). Спектрален отговор: 340nm-420nm, калибриран при 395nm LED. Диапазон на измерване на мощност: 0-20000mW/cm². Намира приложение при тестване на UV втвърдяване на мастило, UV втвърдяване на лепила, експозиция на PCB, 3D печат, оптични комуникации и много други индустрии, за да се измери интензитета на излъчване и енергията светлинния източник. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 840,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVALED-X1, UV светломер+UVALED-X1 сонда LS125_UVALED-X1, UV светломер+UVALED-X1 сонда
Кат № LS125_ UVALED-X1. Преносим измервател на UVC светлина. Подходящ за UVA LED точков източник на светлина. Малък отвор с диаметър на светлинния отвор 1 мм. Измерва и записва стойността на енергия и интензитет едновременно. Спектрален отговор: 340nm-420nm, калибриран с 395nm LED. Диапазон на измерване на мощност: 0-20000mW/cm². Използва се главно за откриване на UVA LED точкови светлинни източници в индустрии за втвърдяване и експониране. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 840,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVALED-X3, UV светломер+UVALED-X3 сонда LS125_UVALED-X3, UV светломер+UVALED-X3 сонда
Кат № LS125_ UVALED-X3. Преносим измервател на UVC светлина. Подходящ за UVA или UVV LED с ниска мощност. Спектрален отговор: 340nm-420nm, калибриран с 395nm LED. Диапазон на измерване на мощността: 0-200000μW/cm². С функцията за статистика се показват множество тестови данни едновременно. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 840,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVC-X0, UV светломер+UVC-X0 сонда LS125_UVC-X0, UV светломер+UVC-X0 сонда
Кат № LS125_UVC-X0. Преносим измервател на UVC светлина. Подходящ за 254nm UV стерилизираща лампа. Диапазон на спектрален отговор: 230nm-280nm, λp = 254nm. Диапазон на измерване на мощност: 0 - 200000 μW / cm². Намира широко приложение в болници, центрове за контрол на заболяванията, фармацевтични заводи, хранителни заводи, училища, детски градини, киносалони, автобуси, офиси, домове и други места, където хората трябва да използват UVC стерилизация. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 840,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVA-X0, UV светломер+UVA-X0 сонда LS125_UVA-X0, UV светломер+UVA-X0 сонда
Кат № LS125_UVA-X0. Преносим измервател на UVA светлина с UVA-X0 сонда. Диапазон на спектралния отговор на сондата е 315nm-400nm, калибриран на 365nm. UV светломерът е подходящ за отчитане на интензитета и енергията на живачни лампи с високо налягане. Диапазон на измерване на мощност: 0 - 2000mW/cm². Функция за статистика, тя може да измерва енергийните стойности и стойностите на мощността едновременно. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 840,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVA-X1, UV светломер+UVA-X1 сонда LS125_UVA-X1, UV светломер+UVA-X1 сонда
Кат № LS125_UVA-X1. Преносим измервател на UVA светлина с UVA-X1 сонда. Диапазон на спектралния отговор на сондата е 315nm-400nm, калибриран на 365nm. UV светломерът е подходящ за отчитане на интензитета и енергията на живачни лампи с високо налягане. Диапазон на измерване на мощност: 0-200000 μW/cm². Функция за статистика, тя може да измерва енергийните стойности и стойностите на мощността едновременно. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 840,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVB-X0, UV светломер+UVB-X0 сонда LS125_UVB-X0, UV светломер+UVB-X0 сонда
Кат № LS125_UVB-X0. Преносим измервател на UVB светлина с UVB-X0 сонда. Диапазон на спектрален отговор от 280 до 315nm. Подходящ за 297nm, 308nm, 313nm UVB източници на светлина. Едновременно проследяване на стойностите на мощността и енергийните стойности в реално време. Три модула, превключващи се свободно. Диапазон на измерване на мощност: 0 - 200000μW/cm². Функция за статистика. Може да измерва енергийните стойности и стойностите на мощността едновременно. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 840,00 лв.без ДДС
 
LS125_UVCLED-X0, UV светломер+UVCLED-X0 сонда LS125_UVCLED-X0, UV светломер+UVCLED-X0 сонда
Кат № LS125_UVCLED-X0. Преносим измервател на UVC светлина с UVCLED-X0 сонда. Диапазон на спектрален отговор от 230 до 315 nm. Подходящ за измерване на 260-285nm UVC LED светлинен източник. Едновременно проследяване на стойностите на мощността и енергийните стойности в реално време. Три модула, превключващи се свободно. Диапазон на измерване на мощност: 0 - 200000μW/cm². Функция за статистика. Може да измерва енергийните стойности и стойностите на мощността едновременно. Доставя се в куфарче заедно със сондата, батерии, Сертификат и Ръководство
Цена: 910,00 лв.без ДДС
 
LS126A, UV LED Светломер (0~20000 mW/cm²) LS126A, UV LED Светломер (0~20000 mW/cm²)
Кат № LS126A. Преносим UV светломер. Подходящ за UV LED втвърдяване. Изключително малка сонда, най-тясна ширина от 7,2 мм. Широк спектрален диапазон: 340nm-420nm. Калибриран с 395nm UV LED. Високоскоростно вземане на проби от 2048 пъти в секунда. Диапазон на измерване на мощността от 0 до 20000mW/cm2. Статистическа функция, директно показване на стойност в реално време, максимална стойност, минимална стойност, средна стойност и продължителност на измерване. Доставя се в куфарче, заедно с USB кабел, USB флаш диск, 4 батерии AAA, куки за UV скала и Ръководство на потребителя.
Цена: 1 270,00 лв.без ДДС
 
LS126C, UVC-Измервател (0~20000 μW/cm²) LS126C, UVC-Измервател (0~20000 μW/cm²)
Кат № LS126C. Професионален инструмент за измерване на интензивността на UVC бактерицидните лампи, т.е. силата на ултравиолетовата лъчиста енергия на единица площ. Обхват на измерване от 0 до 20000 μW/cm². Спектрален отговор от 230nm до 280nm, λp = 254nm. Bluetooth функция за предаване на данни, за да се избегне UV изгаряния по време на теста. Доставя се в куфарче, заедно с USB кабел, USB флаш диск, 4 батерии AAA, куки за UV скала и Ръководство на потребителя.
Цена: 1 130,00 лв.без ДДС
 
HD 2302.0, Мултифункционален светломер HD 2302.0, Мултифункционален светломер
Кат № HD 2302.0. Преносим много-функционален измервател на осветеност, яркост, PAR, VIS-NIR, UVA, UVB и UVC излъчване. Обхватът на измерване зависи от вида на включения сензор. SICRAM модул за автоматично разпознаване на включената сонда. Голям LCD екран. Светломерът е съвместим със седем външни сонди, които се поръчват отделно.
Цена: 0,00 Зависи от избора на сензор
 
RTR-574, Безжичен регистратор четири в едно RTR-574, Безжичен регистратор четири в едно
Кат № RTR-574. Универсален безжичен регистратор с четири елемента за UV интензитет (0 до 30mW/cm2), осветеност (0 до 130 klx), температура (0 до 55°C) и влажност (10 до 95% RH). Интерфейси USB, сериен, безжичен с малък обсег. Безжичен обхват на предаване на данни до 150 метра. Доставя се заедно с един сензор за температура / влажност (THA-3151), един сензор за осветеност/UV интензитет (ISA-3151), един USB комуникационен кабел (US-15С), една AA алкална батерия и Ръководство за работа.
Цена: 580,00 лв.без ДДС
 
YK-35UV, Преносим UVA и UVB измервател YK-35UV, Преносим UVA и UVB измервател
Кат № YK-35UV. Професионален, високо качествен UV метър. Измерва ултра-виолетови излъчвания за UVA и UVB. Спектър на UV детекция от 290 nm до 390 nm. Два обхвата за измерване: 1,999 mW/cm2, 19.99 mW/cm2. Външен измервателен сензор, който позволява на потребителя да измери UV светлината в оптимална позиция. Лесен за разчитане LCD-дисплей. Захранване с 9 V батерия. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 395,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG