Йонометрия (ISE) » ISE-Метри

Висококачествените настолни и преносими ISE метри са от съществено значение за рутинните йонни измервания. Стационарните и преносими измервателни уреди за йонна концентрация и температурен анализ са проектирани, за да ви помогнат да измерите проби в широк спектър от приложения и да предоставите функциите и функционалността, които търсите от лабораторните или полеви инструменти.
MW160, pH/ORP/ISE/T-Метър (логер) MW160, pH/ORP/ISE/T-Метър (логер)
Кат № MW160. Настолен лабораторен измервател на йони, рН, редокс потенциал и температура. Обхват на измерване за рН от -2,00 до 16,00 pH, за ORP ±699,9 mV или ±2000 mV, за концентрация на йони от 0,001 до 19999 ppm и за температура от -20,0 до 120,0ºC. Автоматично калибриране в 1, 2 или 3 точки със 7 избираеми буфери. Автоматична температурна компенсация и GLP функции. Доставя се с pH презареждащ се електрод MA917B/1, температурна сонда MA831R, държател за електроди MA9315, RS232 интерфейсен кабел 2 m, Mi5200 софтуер, 12 VDC адаптер и разтвори за калибриране.
Цена: 1 480,00 лв.без ДДС
 
CPI-505, Лабораторен рН/ISE/T-Метър. CPI-505, Лабораторен рН/ISE/T-Метър.
Кат № CPI505. Лабораторен уред за измерване на рН, редокс потенциал (ORP), концентрация на йони (ISE) и температура (T). Измерва концентрацията на йони в pX, g/l, M/l или ppm. BNC 50 стандартен конектор за включване на йон-селективни електроди (ISE). Захранва се с 12V адаптер. Голям и лесен за четене екран. Вътрешна памет за 4000 измервания. Автоматично калибриране на рН в 1, 2, 3, 4 или 5 точки. USB изход за свързване с PC. Отговаря на GLP изискванията. Доставя се заедно със захранващ адаптер, температурна сонда, EPS-1 стъклен електрод, кабел за свързване с компютър и софтуер.
Цена: 1 140,00 лв.без ДДС
 
CPI-601 Лабораторен pH/mV/Ion/T-Метър. CPI-601 Лабораторен pH/mV/Ion/T-Метър.
Кат № CPI-601. Лабораторен уред за измерване на pH, редокс (mV), концентрация на йони (ISE) и температура (T). Уредът позволява едновременно измерване и показване на йонно селективно отчитане за избрания йон, pH (или mV) и температура. Резултатите се показват на 7” графичен цветен сензорен екран. Стандартният комплект включва: температурен сензор CT2S-121 с резистор Pt-1000S, pH електрод EPS-1 за измервания в чиста вода. Йоноселективните електроди (ISE) се купуват отделно.
Цена: 1 340,00 лв.без ДДС
 
CPI-502 Лабораторен ISE/рН/ORP/T-метър с принтер. CPI-502 Лабораторен ISE/рН/ORP/T-метър с принтер.
Кат № CPI502. Лабораторен уред с вграден принтер за измерване на рН, редокс потенциал (ORP), концентрация на йоните и температура (T). Захранва се с 12V адаптер. Голям и лесен за четене екран. Вътрешна памет за 950 измервания. Автоматично калибриране в 1 до 5 точки. Отговаря на GLP изискванията. Доставя се заедно със захранващ адаптер, температурна сонда, EPS-1 стъклен електрод, кабел за свързване с компютър и софтуер.
Цена: 1 260,00 лв.без ДДС
 
IMACIMUS 2_NH4, Йон селективен комплект за амониеви йони и pH IMACIMUS 2_NH4, Йон селективен комплект за амониеви йони и pH
Кат № IC2-KIT_NH4. Дву-параметричен инструмент за анализ концентрациите на NH4+-йони (0.09…9000 mg/l) и pH (4…8,5). Нанотехнологичен инструмент, комбиниращ йон селективен електрод за амониеви йони и pH електрод. Мощен софтуер за анализ, който показва измерването, позволява калибриране до 5 потребителски референтни точки и много други функции. Доставя се със всички елементи, необходими за незабавно започване на работа:
Цена: 2 090,00 лв.без ДДС
 
IMACIMUS 2_Br, Йон селективен комплект за бром и pH IMACIMUS 2_Br, Йон селективен комплект за бром и pH
Кат № IC2-KIT_Br. Дву-параметричен инструмент за анализ концентрациите на Br-йони (0.4…8000 mg/l) и pH (1…12). Нанотехнологичен инструмент, комбиниращ бромиден йон селективен електрод за бромни йони и pH електрод. Мощен софтуер за анализ, който показва измерването, позволява калибриране до 5 потребителски референтни точки и много други функции. Доставя се със всички елементи, необходими за незабавно започване на работа:
Цена: 2 490,00 лв.без ДДС
 
IMACIMUS 2_Ca, Йон селективен комплект за калциеви йони и pH IMACIMUS 2_Ca, Йон селективен комплект за калциеви йони и pH
Кат № IC2-KIT_Ca. Дву-параметричен инструмент за анализ концентрациите на Ca2+-йони (0.4…4000 mg/l) и pH (3,5…8). Нанотехнологичен инструмент, комбиниращ йон селективен електрод за калциеви йони и pH електрод. Мощен софтуер за анализ, който показва измерването, позволява калибриране до 5 потребителски референтни точки и много други функции. Доставя се със всички елементи, необходими за незабавно започване на работа.
Цена: 2 090,00 лв.без ДДС
 
IMACIMUS 2_Cl, Йон селективен комплект за хлорни йони и pH IMACIMUS 2_Cl, Йон селективен комплект за хлорни йони и pH
Кат № IC2-KIT_Cl. Дву-параметричен инструмент за анализ на концентрациите на Cl--йони (1.3…35000 mg/l) и pH (2…12). Нанотехнологичен инструмент, комбиниращ йон селективен електрод за хлорни йони и pH електрод. Мощен софтуер за анализ, който показва измерването, позволява калибриране до 5 потребителски референтни точки и много други функции. Доставя се със всички елементи, необходими за незабавно започване на работа.
Цена: 2 090,00 лв.без ДДС
 
IMACIMUS 2_l, Йон селективен комплект за йодни йони и pH IMACIMUS 2_l, Йон селективен комплект за йодни йони и pH
Кат № IC2-KIT_l. Дву-параметричен инструмент за анализ на концентрациите на l--йони (0,1…10000 mg/l) и pH (2…12). Нанотехнологичен инструмент, комбиниращ йон селективен електрод за йодни йони и pH електрод. Мощен софтуер за анализ, който показва измерването, позволява калибриране до 5 потребителски референтни точки и много други функции. Доставя се със всички елементи, необходими за незабавно започване на работа.
Цена: 2 490,00 лв.без ДДС
 
IMACIMUS 2_Li, Йон селективен комплект за литиеви йони и pH IMACIMUS 2_Li, Йон селективен комплект за литиеви йони и pH
Кат № IC2-KIT_Li. Дву-параметричен инструмент за анализ на концентрациите на Li+-йони (0,1…5000 mg/l) и pH (2…12). Нанотехнологичен инструмент, комбиниращ йон селективен електрод за литиеви йони и pH електрод. Мощен софтуер за анализ, който показва измерването, позволява калибриране до 5 потребителски референтни точки и много други функции. Доставя се със всички елементи, необходими за незабавно започване на работа.
Цена: 2 490,00 лв.без ДДС
 
IMACIMUS 2_Mg, Йон селективен комплект за магнезиеви йони и pH IMACIMUS 2_Mg, Йон селективен комплект за магнезиеви йони и pH
Кат № IC2-KIT_Mg. Дву-параметричен инструмент за анализ концентрациите на Mg2+-йони (2.4…2400 mg/l) и pH (3…8,5). Нанотехнологичен инструмент, комбиниращ йон селективен електрод за магнезиеви йони и pH електрод. Мощен софтуер за анализ, който показва измерването, позволява калибриране до 5 потребителски референтни точки и много други функции. Доставя се със всички елементи, необходими за незабавно започване на работа.
Цена: 2 090,00 лв.без ДДС
 
IMACIMUS 2_NO3, Йон селективен комплект за нитратни йони и pH IMACIMUS 2_NO3, Йон селективен комплект за нитратни йони и pH
Кат № IC2-KIT_NO3. Дву-параметричен инструмент за анализ на концентрациите на NO3--йони (0,6…31000 mg/l) и pH (2…11). Нанотехнологичен инструмент, комбиниращ йон селективен електрод за нитратни йони и pH електрод. Мощен софтуер за анализ, който показва измерването, позволява калибриране до 5 потребителски референтни точки и много други функции. Доставя се със всички елементи, необходими за незабавно започване на работа.
Цена: 2 090,00 лв.без ДДС
 
IMACIMUS 2_NO2, Йон селективен комплект за нитритни йони и pH IMACIMUS 2_NO2, Йон селективен комплект за нитритни йони и pH
Кат № IC2-KIT_NO2. Дву-параметричен инструмент за анализ на концентрациите на NO2--йони (0,5…1000 mg/l) и pH (4…8). Нанотехнологичен инструмент, комбиниращ йон селективен електрод за нитритни йони и pH електрод. Мощен софтуер за анализ, който показва измерването, позволява калибриране до 5 потребителски референтни точки и много други функции. Доставя се със всички елементи, необходими за незабавно започване на работа.
Цена: 2 490,00 лв.без ДДС
 
IMACIMUS 2_K, Йон селективен комплект за калиеви йони и pH IMACIMUS 2_K, Йон селективен комплект за калиеви йони и pH
Кат № IC2-KIT_K. Дву-параметричен инструмент за анализ на концентрациите на K+-йони (0,3…39000 mg/l) и pH (1…9). Нанотехнологичен инструмент, комбиниращ йон селективен електрод за калиеви йони и pH електрод. Мощен софтуер за анализ, който показва измерването, позволява калибриране до 5 потребителски референтни точки и много други функции. Доставя се със всички елементи, необходими за незабавно започване на работа.
Цена: 2 090,00 лв.без ДДС
 
IMACIMUS 2_Na, Йон селективен комплект за натриеви йони и pH IMACIMUS 2_Na, Йон селективен комплект за натриеви йони и pH
Кат № IC2-KIT_Na. Дву-параметричен инструмент за анализ на концентрациите на Na+-йони (2,3…23000 mg/l) и pH (1…9). Нанотехнологичен инструмент, комбиниращ йон селективен електрод за натриеви йони и pH електрод. Мощен софтуер за анализ, който показва измерването, позволява калибриране до 5 потребителски референтни точки и много други функции. Доставя се със всички елементи, необходими за незабавно започване на работа.
Цена: 2 090,00 лв.без ДДС
 
IMACIMUS 5 KIT, Йон-селективен комплект (4+1) IMACIMUS 5 KIT, Йон-селективен комплект (4+1)
Кат № IC15-A2. Иновативен комплект от мултипараметричен измервател, мулти-йон сонда с 4бр. ISE електрода, 1 бр. рН електрод и аксесоари. Едновременно измерване на 4 йона и pH на водата. Мултипараметричен измервателен уред, мулти йонна сонда, включваща 4бр. електрода по избор (Ca2+/Cl-/K+/Na+/NH4+/NO3-/Mg2+) и аксесоари. Включва стандартни мулти йонни разтвори за калибриране (3x125mL), кондициониращ разтвор (1x125mL), куфар за носене, куфар за калибриране и измерване, H/референтен електрод и буфери pH 4 / pH 7 (2x55mL).
Цена: 4 075,00 лв.без ДДС
 
IMACIMUS 10 KIT, Йон-селективен комплект (7+3) IMACIMUS 10 KIT, Йон-селективен комплект (7+3)
Кат № IC10-A2. Иновативен комплект от мултипараметричен измервател, мулти-йон сонда със 7 електрода и аксесоари. Едновременно измерване на 7 йона, pH, проводимост (EC) и твърдост на водата. Мултипараметричен измервателен уред, мулти йонна сонда, включваща 7 електрода (Ca2+/Cl-/K+/Na+/NH4+/NO3-/Mg2+) и аксесоари. Включва стандартни мулти йонни разтвори за калибриране (3x125mL), кондициониращ разтвор (1x125mL), куфар за носене, куфар за калибриране и измерване, H/референтен електрод и буфери pH 4 / pH 7 (2x55mL).
Цена: 4 800,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG