Йонометрия (ISE) » ISE-Електроди

Йон-селективните електроди (ISE) са известни също като специфични йонни електроди (SIE). В основата си това са преобразуватели (или сензори), който преобразува активността на даден йон, разтворен в разтвор, в електрически потенциал. Напрежението теоретично зависи от логаритъма на йонната активност, съгласно уравнението на Нернст. Йон-селективните електроди се използват в аналитичната химия и биохимичните/биофизични изследвания, където се изискват измервания на йонната концентрация във воден разтвор.
CA-BTA, Йон-селективен електрод за калций (Ca2+) CA-BTA, Йон-селективен електрод за калций (Ca2+)
Кат № CA-BTA. Йон-селективен електрод (ISE) за измерване концентрацията на калциеви йони (Ca2+) във водни разтвори. Изисква поне един от интерфейсите на Vernie (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Препоръчват се за студенти и ученици от специализирани учебни заведения. Доставя се заедно с калциев стандарт за ниска и висока концентрация, разтвор за краткотрайно накисване и ръководство за работа.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
CL-BTA, Йон-селективен електрод за хлориди (Cl-) CL-BTA, Йон-селективен електрод за хлориди (Cl-)
Кат № CL-BTA. Йон-селективен електрод (ISE) за измерване концентрацията на хлорния йони (Cl-) във водни разтвори. Изисква поне един от интерфейсите на Vernie (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Препоръчват се за студенти и ученици от специализирани учебни заведения. Доставя се заедно със стандарт за ниска и висока концентрация, разтвор за краткотрайно накисване и ръководство за работа.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
NO3-BTA, Йон-селективен електрод за нитрати (NO3-) NO3-BTA, Йон-селективен електрод за нитрати (NO3-)
Кат № NO3-BTA. Йон-селективен електрод (ISE) за измерване концентрацията на нитратни йони (NO3-) във водни разтвори. Изисква поне един от интерфейсите на Vernie (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Препоръчват се за студенти и ученици от специализирани учебни заведения. Доставя се заедно с нитратен стандарт за ниска и висока концентрация, разтвор за краткотрайно накисване и ръководство за работа.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
NH4-BTA, Йон-селективен електрод за амоняк (NH4+) NH4-BTA, Йон-селективен електрод за амоняк (NH4+)
Кат № NH4-BTA. Йон-селективен електрод (ISE) за измерване концентрацията на амониеви йони (NH4+) във водни разтвори. Изисква поне един от интерфейсите на Vernie (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Препоръчват се за студенти и ученици от специализирани учебни заведения. Доставя се заедно с амонячен стандарт за ниска и висока концентрация, разтвор за краткотрайно накисване и ръководство за работа.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
K-BTA, Калиево-йон-селективен електрод (K+) K-BTA, Калиево-йон-селективен електрод (K+)
Кат № K-BTA. Калиево-йон-селективният електрод може да се използва за измерване на концентрацията на калиеви (K+) йони във водни разтвори. Обхват на измерване от 1 до 39000 mg/L (или ppm). Не може да работи самостоятелно. Съвместим е със следните интерфейси / устройства на Vernier LabQuest Mini и LabQuest 3. Доставя се заедно с висок и нисък стандартен разтвор (по 30 ml бутилки) и Инструкции.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
GDX-CA, Go Direct Йон-селективен Ca2+ електрод GDX-CA, Go Direct Йон-селективен Ca2+ електрод
Кат № GDX-CA. Безжичен/жичен Go Direct йон-селективен електрод (ISE) за измерване на концентрацията на калциеви йони (Ca2+) във водни проби. Обхват на измерване от 1 of 40000 mg/L (ppm). Устройството се свързва чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашия компютър или смарт мобилно устройство. Доставя се заедно с Go Direct ISE усилвател с BNC конектор, Micro USB кабел, 30 ml бутилка стандартен разтвор на (1000 mg/L Cl–) и 30 ml бутилка стандартен разтвор (10 mg/L Cl–), ISE бутилка за накисване и Ръководство за работа.
Цена: 810,00 лв.без ДДС
 
GDX-Cl, Go Direct Йон-селективен Cl- електрод GDX-Cl, Go Direct Йон-селективен Cl- електрод
Кат № GDX-Cl. Безжичен Go Direct йон-селективен електрод (ISE) за измерване на концентрацията на хлорид (Cl-) във водни проби. Обхват на измерване от 2 of 35000 mg/L (ppm). Устройството се свързва чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашия компютър или смарт мобилно устройство. Доставя се заедно с Go Direct ISE усилвател с BNC конектор, Micro USB кабел, 30 ml бутилка стандартен разтвор на (1000 mg/L Cl–) и 30 ml бутилка стандартен разтвор (10 mg/L Cl–), ISE бутилка за накисване и Ръководство за работа.
Цена: 810,00 лв.без ДДС
 
GDX-K, Go Direct Йон-селективен K+ електрод GDX-K, Go Direct Йон-селективен K+ електрод
Кат № GDX-K. Безжичен/жичен Go Direct йон-селективен електрод (ISE) за измерване на концентрацията на калиеви йони (К+) във водни проби. Обхват на измерване от 1 of 39000 mg/L (ppm). Устройството се свързва чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашия компютър или смарт мобилно устройство. Доставя се заедно с Go Direct ISE усилвател с BNC конектор, Micro USB кабел, 30 ml бутилка стандартен разтвор на (1000 mg/L K+) и 30 ml бутилка стандартен разтвор (10 mg/L K+), ISE бутилка за накисване и Ръководство за работа.
Цена: 810,00 лв.без ДДС
 
GDX-NH4, Go Direct Йон-селективен NH4+ електрод GDX-NH4, Go Direct Йон-селективен NH4+ електрод
Кат № GDX-NH4. Безжичен/жичен Go Direct йон-селективен електрод (ISE) за измерване на концентрацията на амонячни йони (NH4+) във водни проби. Обхват на измерване от 1 до 14000 mg/L (ppm). Устройството се свързва чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашия компютър или смарт мобилно устройство. Доставя се заедно с Go Direct ISE усилвател, прикрепен към Go Direct амониев йон-селективен електрод BNC, Micro USB кабел, 30 ml бутилка със стандартен разтвор (100 mg/L NH4+ като N), 30 ml бутилка със стандартен разтвор (1 mg/L NH4+ като N), ISE бутилка за накисване и Ръководство за работа.
Цена: 810,00 лв.без ДДС
 
GDX-NO3, Go Direct Йон-селективен NO3- електрод GDX-NO3, Go Direct Йон-селективен NO3- електрод
Кат № GDX-NO3. Безжичен/жичен Go Direct нитратен йон-селективен електрод (ISE) за измерване на концентрацията на нитрати (NO3-) във водни проби. Обхват на измерване от 1 до 14000 mg/L (ppm). Устройството се свързва чрез безжична технология Bluetooth® или чрез USB към вашия компютър или смарт мобилно устройство. Доставя се заедно с Go Direct ISE усилвател, прикрепен към Go Direct Nitrate йон-селективен електрод чрез BNC конектор, 30 ml бутилка висок стандарт със SDS (100 mg/L NO3–), 30 ml бутилка разтвор с нисък стандарт със SDS (1 mg/L NO3–), бутилка ISE за накисване, Микро USB кабел и Ръководство за работа.
Цена: 810,00 лв.без ДДС
 
S007, Йон-селективен електрод за литий (Li+) S007, Йон-селективен електрод за литий (Li+)
Кат № S007. Йон-селективен електрод за измерване на литиеви йони (Li+) във водни разтвори. Обхват на измерване от 0,1 до 5000 mg/L. Използва уникална нано технология за неподвижен сензор и минимална консумация на реактиви и проби, Не изисква специална поддръжка. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.
Цена: 1 070,00 лв.без ДДС
 
S018, Йон-селективен електрод за амоняк (NH4+) S018, Йон-селективен електрод за амоняк (NH4+)
Кат № S018. Йон-селективен електрод за измерване на амонячни йони (NH4+) във водни разтвори. Обхват на измерване от 0,09 до 9000 mg/L. Използва уникална нано технология за неподвижен сензор и минимална консумация на реактиви и проби, Не изисква специална поддръжка. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.
Цена: 680,00 лв.без ДДС
 
S019, Йон-селективен електрод за флуориди (F-) S019, Йон-селективен електрод за флуориди (F-)
Кат № S019. Йон-селективен електрод за измерване на флуоридни йони (F-) във водни разтвори. Обхват на измерване от 0,1 до 1900 mg/L. Минимална консумация на реактиви и проби, Не изисква специална поддръжка. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.
Цена: 1 070,00 лв.без ДДС
 
S023, Йон-селективен електрод за натрий (Na+) S023, Йон-селективен електрод за натрий (Na+)
Кат № S023. Йон-селективен електрод за измерване на натриеви йони (Na+) във водни разтвори. Обхват на измерване от 2,3 до 23000 mg/L. Използва уникална нано технология за неподвижен сензор и минимална консумация на реактиви и проби, Не изисква специална поддръжка. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.
Цена: 680,00 лв.без ДДС
 
S024, Йон-селективен електрод за магнезий (Mg2+) S024, Йон-селективен електрод за магнезий (Mg2+)
Кат № S024. Йон-селективен електрод за измерване на магнезиеви йони (Mg2+) във водни разтвори. Обхват на измерване от 2,4 до 2400 mg/L. Използва уникална нано технология за неподвижен сензор и минимална консумация на реактиви и проби, Не изисква специална поддръжка. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.
Цена: 680,00 лв.без ДДС
 
S035, Йон-селективен електрод за хлориди (Cl-) S035, Йон-селективен електрод за хлориди (Cl-)
Кат № S035. Йон-селективен електрод за измерване на хлоридни йони (Cl-) във водни разтвори. Обхват на измерване от 1,5 до 35000 mg/L. Минимална консумация на реактиви и проби, Не изисква специална поддръжка. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.
Цена: 680,00 лв.без ДДС
 
S039, Йон-селективен електрод за калий (K+) S039, Йон-селективен електрод за калий (K+)
Кат № S039. Йон-селективен електрод за измерване на калиеви йони (K+) във водни разтвори. Обхват на измерване от 0,4 до 39000 mg/L. Използва уникална нано технология за неподвижен сензор и минимална консумация на реактиви и проби, Не изисква специална поддръжка. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.
Цена: 680,00 лв.без ДДС
 
S040, Йон-селективен електрод за калций (Ca2+) S040, Йон-селективен електрод за калций (Ca2+)
Кат № S040. Йон-селективен електрод за измерване на калциеви йони (Ca2+) във водни разтвори. Обхват на измерване от 0,4 до 4000 mg/L. Използва уникална нано технология за неподвижен сензор. Минимална консумация на реактиви и проби, Не изисква специална поддръжка. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.
Цена: 680,00 лв.без ДДС
 
S046, Йон-селективен електрод за нитрити (NO2-) S046, Йон-селективен електрод за нитрити (NO2-)
Кат № S046. Йон-селективен електрод за измерване на нитритни йони (NO2-) във водни разтвори. Обхват на измерване от 2,5 до 1000 mg/L. Минимална консумация на реактиви и проби, Не изисква специална поддръжка. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.
Цена: 1 070,00 лв.без ДДС
 
S062, Йон-селективен електрод за нитрати (NO3-) S062, Йон-селективен електрод за нитрати (NO3-)
Кат № S062. Йон-селективен електрод за измерване на нитратни йони (NO3-) във водни разтвори. Обхват на измерване от 0,6 до 31000 mg/L. Минимална консумация на реактиви и проби, Не изисква специална поддръжка. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.
Цена: 680,00 лв.без ДДС
 
S080, Йон-селективен електрод за бромиди (Br-) S080, Йон-селективен електрод за бромиди (Br-)
Кат № S080. Йон-селективен електрод за измерване на бромни йони (Br-) във водни разтвори. Обхват на измерване от 0,4 до 8000 mg/L. Минимална консумация на реактиви и проби, Не изисква специална поддръжка. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.
Цена: 1 070,00 лв.без ДДС
 
S099, Йон-селективен електрод за перхлорати (ClO4-) S099, Йон-селективен електрод за перхлорати (ClO4-)
Кат № S099. Йон-селективен електрод за измерване на перхлорни йони (ClO4-) във водни разтвори. Обхват на измерване от 1,0 до 10000 mg/L. Минимална консумация на реактиви и проби, Не изисква специална поддръжка. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.
Цена: 1 070,00 лв.без ДДС
 
S127, Йон-селективен електрод за йодиди (I-) S127, Йон-селективен електрод за йодиди (I-)
Кат № S127. Йон-селективен електрод за измерване на йодни йони (I-) във водни разтвори. Обхват на измерване от 0,1 до 12000 mg/L. Минимална консумация на реактиви и проби, Не изисква специална поддръжка. Доставя се с кабел 1 m и BNC конектор.
Цена: 1 000,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG