Фотометри » Професионални фотометри

Mi490, Фотометър за перокисно число Mi490, Фотометър за перокисно число
Кат № Mi490. Фотометър за определяне на перокисно число в течни масла. Използва адаптиран метод, съгласно изискванията на Регламент (ЕИО) № 2568/97. Обхват на измерване от 0 до 25,0 meq O2/kg. Точност: ±0,5 meq O2/kg. Резолюция: 0,5 meq O2/kg. Доставя се заедно с комплект реагенти за 10 анализа, 4 x 1 mL спринцовки, тънка мека кърпичка за избърсване на епруветки, 4 x 1.5V батерии и ръководство за работа.
Цена: 1 390,00 лв.без ДДС
 
PCE-CP 04, Фотометър за pH, Алкалност, Калциева твърдост и Обща твърдост PCE-CP 04, Фотометър за pH, Алкалност, Калциева твърдост и Обща твърдост
Кат № PCE-CP 04. Фотометър с Bluetooth интерфейс / PC софтуер / Облачна услуга / Междусистемна синхронизация на измерените стойности / Измерва Алкалност: 0… 200 mg/l; pH: 6,50 ... 8,40 pH; Обща твърдост: 0… 500 mg/l и Калциева твърдост: 0… 500 mg/l. Съхранение на измерените стойности. Доставя се фотометъра, заедно и аксесоарите. Реагентите се поръчват отделно.
Цена: 1 080,00 лв.без ДДС
 
PCE-CP 10, Фотометър за Алкалност, Общ и Свободен Хлор и Цианурова киселина PCE-CP 10, Фотометър за Алкалност, Общ и Свободен Хлор и Цианурова киселина
Кат № PCE-CP 10. Фотометър с Bluetooth интерфейс, PC софтуер, Облачна услуга, Междусистемна синхронизация на измерените стойности. Измервани параметри: Алкалност 0 ~ 200 mg/l; Свободен хлор: 0,00 ~ 8,00 mg/l; Общ хлор 0,00 ~ 8,00 mg/l; Цианурова киселина: 0 ~ 160 mg/l и pH: 6,50 ~ 8,40 pH. Съхранение на измерените стойности. Доставя се фотометъра, заедно със стартов комплект от по 10 теста за всеки от измерваните параметри.
Цена: 1 215,00 лв.без ДДС
 
PCE-CP 11, Фотометър за Хлор, рН, Обща твърдост и Желязо PCE-CP 11, Фотометър за Хлор, рН, Обща твърдост и Желязо
Кат № PCE-CP 11. Фотометър с Bluetooth интерфейс, PC софтуер, Облачна услуга, Междусистемна синхронизация на измерените стойности. Измервани параметри: Общ хлор 0,00 ~ 8,00 mg/l; pH: 6,50 ~ 8,40 pH; Обща твърдост 0 ~ 500 mg/l и Желязо 0.00 ~ 1.00 mg/l. Съхранение на измерените стойности. Доставя се фотометъра, заедно със стартов комплект от по 50 теста за всеки от измерваните параметри.
Цена: 1 260,00 лв.без ДДС
 
PCE-CP 20, Фотометър за Алкалност, Общ и Свободен Хлор, Цианурова киселина, Обща и Калциева твърдост. PCE-CP 20, Фотометър за Алкалност, Общ и Свободен Хлор, Цианурова киселина, Обща и Калциева твърдост.
Кат № PCE-CP 20. Фотометър с Bluetooth интерфейс, PC софтуер, Облачна услуга, Междусистемна синхронизация на измерените стойности. Измервани параметри: Алкалност 0 ~ 200 mg/l; Свободен хлор: 0,00 ~ 8,00 mg/l; Общ хлор 0,00 ~ 8,00 mg/l; Цианурова киселина: 0 ~ 160 mg/l и pH: 6,50 ~ 8,40 pH, Обща твърдост: 0… 500 mg/l и Калциева твърдост: 0… 500 mg/l. Съхранение на измерените стойности. Доставя се фотометъра, заедно със стартов комплект от по 50 теста за всеки от измерваните параметри.
Цена: 1 385,00 лв.без ДДС
 
PCE-CP 30, Многопараметричен фотометър PCE-CP 30, Многопараметричен фотометър
Кат № PCE-CP 30. Многопараметричен фотометър с Bluetooth интерфейс, PC софтуер, Облачна услуга, Междусистемна синхронизация на измерените стойности, До 13 избираеми параметъра, в т.ч. Алкалност, Хлор, Цианурова киселина, pH, Обща твърдост, Калциева твърдост, Активен кислород, Хлорен диоксид, Бром, Озон, Водороден пероксид, PHMB (полихексанид) и Урея. Съхранение на измерените стойности. Доставя се само фотометъра с аксесоарите, заедно със стартов комплект реагенти (20x pH, 20x свободен хлор, 10x комбиниран/общ хлор, 10x алкалност, 10x цианурова киселина). Реагентите за другите параметри се поръчват допълнително.
Цена: 1 090,00 лв.без ДДС
 
PCE-TUM 20, Уред за измерване на мътност PCE-TUM 20, Уред за измерване на мътност
Кат № PCE-TUM 20. Преносим уред за измерване на мътност (мътномер). Обхват на измерване от 0 до 1000 NTU (Нефелометрична единица за мътност). Инфрачервен LED светлинен източник. Две автоматично превключващи се диапазона на измерване между 0 ~ 50 NTU и 50 ~ 1000 NTU за повишена точност. Доставя се в калъф за носене, заедно с еталон за калибриране (0 NTU), еталон за калибриране (100 NTU), 2 бр. мерителни кювети, почистващ разтвор, кърпа за почистване, батерии и ръководство за употреба.
Цена: 1 455,00 лв.без ДДС
 
PCE-TUM 50, Измервател за мътност PCE-TUM 50, Измервател за мътност
Кат № PCE-TUM 50. Лабораторен измервател на мътност за питейна и отпадна вода, както и за храна. Обхват на измерване от 0 до 2000 NTU. Цветен графичен дисплей; измерване на NTU, EBC, ASBC; USB интерфейс. Отоваря на изискванията на БДС EN ISO 7027:2001, Качество на водата. Определяне на мътност (ISO 7027:1999). Препоръчва се от EBC (Европейска конвенция за пивоварни) или ASBC (Американско дружество на пивоварните химици) за определяне мътността на пивна мъст и бира. Доставя се заедно с кювета с капак, 4 бр. калибровъчни кювети за мътност, захранващ адаптер, кърпа за почистване и ръководство за потребителя.
Цена: 2 995,00 лв.без ДДС
 
Mi404, Фотометър за общ и свободен хлор Mi404, Фотометър за общ и свободен хлор
Кат № Mi404. Преносим професионален фотометър за анализ на свободен (0.00 … 5.00mg/L) и общ (0.00 … 5.00 mg/L) хлор във вода. Работи с течни реагенти. Намира широко приложения при анализ на водата в плувни басейни, домакински почистващи средства, добавки за съдомиялни машини, прахове и течности за пране, вода за охлаждане на енергийни инсталации и много други продукти, в които хлорът се използва като окисляващ биоцид. Доставя се в куфарче заедно с комплект реагенти за незабавно започване на работа.
Цена: 600,00 лв.без ДДС
 
Mi405, Фотометър за амоняк (0.00~9.99mg/l) Mi405, Фотометър за амоняк (0.00~9.99mg/l)
Кат № Mi405. Преносим професионален фотометър за анализ на амоняк във вода (обхват от 0.00 до 9.99 mg/l). Работи с течни реагенти. Особено подходящ за откриване наличието на амоняк в пречиствателни станции и особено в аквариуми, рибарници, рибни стопанства и ферми. Доставя се в куфарче, заедно с комплект реагенти за 100 анализа.
Цена: 600,00 лв.без ДДС
 
Mi406, Фотометър за свободен хлор Mi406, Фотометър за свободен хлор
Кат № Mi406. Преносим професионален фотометър за анализ на свободен хлор във вода. Обхват от 0.00 до 5.00 mg/L. Работи с течни реагенти. Намира широко приложения при анализ на водата в плувни басейни, домакински почистващи средства, добавки за съдомиялни машини, прахове и течности за пране, вода за охлаждане на енергийни инсталации и много други. Доставя се в куфарче заедно с комплект течни реагенти за незабавно започване на работа.
Цена: 600,00 лв.без ДДС
 
Mi407, Фотометър за амоняк (0.00~3.00mg/L) Mi407, Фотометър за амоняк (0.00~3.00mg/L)
Кат № Mi407. Преносим професионален фотометър за анализ на амоняк във вода. Обхват на измерване от 0.00 до 3.00 mg/L. Работи с течни реагенти. Особено подходящ за откриване наличието на амоняк в пречиствателни станции, аквариуми, рибарници, рибни стопанства, ферми и други. Доставя се в куфарче в комплект с реагенти за 100 анализа и всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 600,00 лв.без ДДС
 
Mi408, Фотометър за желязо (висок обхват) Mi408, Фотометър за желязо (висок обхват)
Кат № Mi408. Преносим професионален фотометър за анализ на желязо във вода. Висок обхват на измерване от 0.00 до 5.00 mg/L. Работи с течни реагенти. Особено подходящ за откриване наличието на желязо в питейни и промишлени води. Доставя се в куфарче в комплект с реагенти за 100 анализа и всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 600,00 лв.без ДДС
 
Mi411, Фотометър за рН, общ и свободен хлор Mi411, Фотометър за рН, общ и свободен хлор
Кат № Mi411. Преносим комбиниран професионален фотометър (3 в 1) за определяне на рН (6,50 - 8,00 pH), свободен хлор (0,00 - 5,00mg/L) и общ хлор (0,00 - 5,00 mg/L). Работи с течни реагенти. Намира широко приложение при анализ на питейни и отпадни води, спа центрове, хранителна и фармацевтична промишленост; анализ на водата в плувни басейни, миялни машини, вода за охлаждане на енергийни инсталации и много други. Доставя се в куфарче в комплект с всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 600,00 лв.без ДДС
 
Mi412, Фотометър за фосфати Mi412, Фотометър за фосфати
Кат № Mi412. Преносим професионален фотометър за анализ на фосфати във вода. Обхват на измерване от 0.00 до 2.50mg/L. Работи с течни реагенти. Намира приложение за тестване на питейна, изворна, промишлена и други типове вода. Доставя се в куфарче, заедно две кювети и реагенти за 100 анализа.
Цена: 480,00 лв.без ДДС
 
Mi413, Фотометър за общ и свободен хлор (висок обхват) Mi413, Фотометър за общ и свободен хлор (висок обхват)
Кат № Mi413. Преносим професионален фотометър за анализ на високо съдържание на свободен хлор (0.00 … 10.00mg/L) и общ хлор (0.00 … 10.00 mg/L). Работи с течни реагенти. Намира широко приложения при анализ на водата в плувни басейни, домакински почистващи средства, добавки за съдомиялни машини, прахове и течности за пране, вода за охлаждане на енергийни инсталации и много други продукти, в които хлорът се използва като окисляващ биоцид. Доставя се в куфарче заедно с комплект реагенти (100 анализа) за незабавно започване на работа.
Цена: 600,00 лв.без ДДС
 
Mi414, Професионален фотометър за хлориди Mi414, Професионален фотометър за хлориди
Кат № Mi414. Преносим професионален фотометър за определяне на хлориди в котли с ниско налягане и охладителни системи Обхват на измерване от 0.00 до 20.00 mg/L Cl-. Работи с течни реагенти. Намира приложение също за басейни, домакински приложения, миялни машини, перилни прахове и всички почистващи продукти, които съдържат хлор като окисляващ биоцид. Доставя се в куфарче заедно с кювети, реагенти за 100 анализа и ръководство за работа.
Цена: 600,00 лв.без ДДС
 
Mi415, Фотометър за мътност на водата (турбидиметър) Mi415, Фотометър за мътност на водата (турбидиметър)
Кат № Mi415. Преносим фотометър (турбидиметър) за анализ на мътност на водата. Обхват на измерване от 0 до 1000 FNU. Калибриране по три точки (0,00; 10,00 и 500,00 FNU). Доставя се в куфарче в комплект с всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 1 410,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG