за Почвата » Влага на почвата

Влажността на почвата е важна променлива в климатичната система. Разбирането и прогнозирането на вариациите на повърхностната температура, валежите, сушата, наводненията и влиянието на бъдещите климатични промени зависят критично от познаването на измененията на влагата в почвата. Обикновено сензорите за влага в почвата измерват обемното съдържание на вода в почвата за разлика от директното гравиметрично измерване на свободната почвена влага, което изисква изсушаване до постоянно тегло на претеглена влажна проба. Датчиците за влага в почвата измерват обемното съдържание на вода индиректно чрез използване на някакво друго свойство на почвата, като електрическо съпротивление, диелектрична константа или взаимодействие с неутрони , като прокси за съдържанието на влага.
GW1100, WiFi система за почвена влага GW1100, WiFi система за почвена влага
Кат № GW1100_ PCT400.Wi-Fi Портал (Gateway) със сонди за влага на почвата. Подходяща за използване, както вътре, така и навън. Безжично предаване на данните от сондата към Портала на разстояние до 100 метра. Порталът може да наблюдава максимално 8 безжични почвени сонди едновременно. Ще бъде изпратен имейл, ако действителната стойност спадне под стойността на предупреждението. Доставя се в комплект с 1 бр. Gateway, 1бр. безжична сонда за почвена влага, USB захранващ адаптер и ръководство за работа. Допълнителни сонди се поръчват отделно.
Цена: 195,00 лв.без ДДС
 
PCT-280, Цифров влагомер за почва (1825) PCT-280, Цифров влагомер за почва (1825)
Кат № PCT280. Преносим уред за измерване на почвена влага. Обхват на измерване от 1,0 (много сухо) до 9,9 (много мокро). Захранва се с батерия. Доставя се с таблица за оптималното количество влага, която за повечето растения е между 4,0 и 7,0.
Цена: 65,00 лв.без ДДС
 
PMS-710, Влагомер за почва PMS-710, Влагомер за почва
Кат № PMS710. Преносим уред с външна пробивна сонда за измерване съдържанието на вода в почва. Може да се използва и за измерване влага на цимент и пясък. Намира приложение в земеделието, строителството, промишлеността, науката и други релевантни отрасли.
Цена: 270,00 лв.без ДДС
 
MS-350, Високо-честотен влагомер MS-350, Високо-честотен влагомер
Кат № MS350. Високо-честотен влагомер с интегрирана сонда за измерване на съдържанието на дървесни пррахообразни продукти, прахообразни химични суровини, въглищен прах и други прахообразни материали. Обхват на измерване от 0 до 80 %. Приложим в химическата промишленост, селското стопанство, строителството и други индустрии. Доставя се в мека транспортна чанта, заедно с ръководство за работа.
Цена: 340,00 лв.без ДДС
 
MS-350A, Влагомер за почва, пясък и други MS-350A, Влагомер за почва, пясък и други
Кат № MS350A. Високо-честотен влагомер с външна сонда за измерване на съдържанието на влага на почва, пясък, прахообразни химични суровини, въглищен прах и други прахообразни материали. Приложим в химическата промишленост, селското стопанство, строителството и други индустрии. Обхват на измерване от 0 до 60 %. Доставя се в мека транспортна чанта, заедно с ръководство за работа.
Цена: 390,00 лв.без ДДС
 
SWM 5000, Влагомер за почва SWM 5000, Влагомер за почва
Кат № SWM 5000. Преносима автоматизираната система за измерване съдържанието на вода в почвата. Използва честотно рефлектометричен метод (FDR). Обхват на измерване от 0 до 50% VWC. Измерва и показва едновременно температурата на почвата (0°C ~ +60°C). Здрава измервателна сонда от неръждаема стомана с размери дължина 1000 мм и Ø 20 мм. Минимална дълбочина на измерване 10 cm. Възможност за управление на измерването с безплатно приложение от смарт-телефон. Доставя се заедно със сондата и ръководство за работа.
Цена: 1 990,00 лв.без ДДС
 
MST 5000, Влага на почвата MST 5000, Влага на почвата
Кат № 10850. Ръчен преносим уред за бързо и точно определяне на обемната влажност на почвата. Обхват на измерване от 0 до 60 % VWC. Едновременно измерване на температурата на почвата от -40 до + 60°C. Функция за регистриране на данни. Директни селективни измервания във всички почви и субстрати. Доставя се в куфарче, заедно със сонда за влага на почвата, ръководство и сертификат за калибриране.
Цена: 1 220,00 лв.без ДДС
 
TDR-150 Измервател за влажност на почвата TDR-150 Измервател за влажност на почвата
Кат № 40010. Преносим уред за бързо, надеждно и удобно измерване влагата на почвата. Обхват на измерване от 0 до 50 % обемна влага (VWC). Уредът измерва също електрическата проводимост (0 ~ 5 mS/cm) и повърхностната температура на почвата (-30°C ~ 60°C). Вътрешна памет за 50000 измервания. Доставя се в куфарче, заедно два чифта пробивни сензора (дължина по избор 3,8 cm, 7,5 cm, 12 cm или 20 cm), батерии и ръководство за работа.
Цена: 2 510,00 лв.без ДДС
 
TDR-350 Измервател за влажност на почвата TDR-350 Измервател за влажност на почвата
Кат № 40050. Преносим уред за бързо, надеждно и удобно измерване влагата на почвата. Обхват на измерване от 0 до 50 % обемна влага (VWC). Уредът измерва също електрическата проводимост (0 ~ 5 mS/cm) и повърхностната температура на почвата (-30°C ~ 60°C). Вътрешна памет за 50000 измервания. Интегрирани функции за Bluetooth и GPS. Доставя се в куфарче, заедно два чифта пробивни сензора (дължина по избор 3,8 cm, 7,5 cm, 12 cm или 20 cm), батерии и ръководство за работа.
Цена: 3 420,00 лв.без ДДС
 
SR-300B Четири-функционален рН метър за почва SR-300B Четири-функционален рН метър за почва
Кат № PCT-020. Преносим уред за измерване на рН на почвата. Едновременно показва влага на почвата, слънчевата осветеност и почвената температура. Особено полезен за тревни площи, при определяне на почвените условия във вашата градина и оранжерия. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 95,00 лв.без ДДС
 
DK311-S, Регистратор на почвена влага от 1 сонда DK311-S, Регистратор на почвена влага от 1 сонда
Кат № DK311-S. Измервател и регистратор (data logger) на данни за почвена влага посредством външна сонда с кабел 2 m. Обхват на измерване от 0%−57% VWC (обемна влажност). Клас на защита на логера IP65, капацитет на паметта 4 M показания, функция "Shaky-Start" (стартиране чрез разклащане), режими на записване: стоп при запълване или непрекъснато, алармен светодиод. Доставя се заедно със сондата, батерия LITH12, USB кабел и InfraLog Basic софтуер за Windows.
Цена: 995,00 лв.без ДДС
 
DK312-S, Регистратор на почвена влага от 2 сонди DK312-S, Регистратор на почвена влага от 2 сонди
Кат № DK312-S. Регистратор на данни за почвена влага посредством две (2) външни сонди с кабел 2 m и 4 m. Обхват на измерване от 0%−57% VWC (обемна влажност). Клас на защита на логера IP65, капацитет на паметта 4 M показания, функция "Shaky-Start" (стартиране чрез разклащане), режими на записване: стоп при запълване или непрекъснато, алармен светодиод. Доставя се заедно със сондата, батерия LITH12, USB кабел и InfraLog Basic софтуер за Windows.
Цена: 1 560,00 лв.без ДДС
 
AM-128 SOIL, Влагомер за почва AM-128 SOIL, Влагомер за почва
Кат № AM-128SOIL. Преносим уред за измерване влага на почва. Обхват на измерване от 0 до 80 %. Външна сонда с два пробивни електрода с дължина 15 cm и пластмасова дръжка. Лесен за използване. Функции за показване на текуща, средна, минимална и максимална стойности. Доставя се в транспортно куфарче, заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
COMBI 6000, Влагомер за почва COMBI 6000, Влагомер за почва
Кат № COMBI6000_SMT100. Ръчен преносим измервателен уред за влага на почвата с помощта на външна сонда SMT100. Обхват на измерване от 0 до 100 % обемно водно съдържание. Измервателната част на сондата е около е с дължина 113 мм. Влагомерът намира широко лабораторно и полево приложение, например за общи селскостопански и градинарски работи, разсадници: производство на саксийни и контейнерни растения, голф игрища, напояване на спортни площадки, университети и изследователски институции, хидропоника и др. Доставя се заедно със сондата и всичко необходимо за незабовно започване на работа.
Цена: 730,00 лв.без ДДС
 
PCT-625, Безжичен монитор за влажност на почвата PCT-625, Безжичен монитор за влажност на почвата
Кат № PCT625. Безжичен комплект от сонда и приемник за мониторинг на влагата на почвата. Почвената сонда следи в реално време влажността на почвата и температурата на почвата. Измерените параметри се изпращат по безжичен път на приемна станция с дисплей. Един приемник може да сес свърже с общо 3 сонди. Сондите могат да бъдат поставени на открито, а приемната станция само на закрито. Максималният обхват на предаване между сондите и приемника е около 60 метра. Доставя се в комплект от една сонда, един приемник, батерии и ръководство за работа.
Цена: 130,00 лв.без ДДС
 
PC-16A, Влагомерна везна (1mg, 160 С) PC-16A, Влагомерна везна (1mg, 160 С)
Кат № PC-16A. Автоматична влагомерна везна за определяне съдържанието на влага. Обхват на измерване от 0 до 100% влага, нагряване от 60 до 160оС. Намира широко приложение във всички области, които се нуждаят от бързо измерване на влагата на медикаменти, зърно, тютюн, химикали, чай, храни, текстил, строителни материали и др. Възможност за избор на три различни режима на измерване: ръчен, времеви и автоматичен. Лесна за работа и управление от тъч скрийн. Доставя се заедно с две измервателни тарелки, държател на тарелки, захранващ кабел, референтна калибрираща тежест и ръководство за работа.
Цена: 1 440,00 лв.без ДДС
 
XY-105W, Влагомерна везна (5mg, 199оС) XY-105W, Влагомерна везна (5mg, 199оС)
Кат № XY105W. Автоматична влагомерна везна за определяне съдържанието на влага. Обхват на измерване от 0 до 100% влага, повторяемост 5mg/0,005g; проба до 110 g, нагряване от 40 до 199оС. Намира широко приложение във всички области, които се нуждаят от бързо измерване на влагата на медикаменти, зърно, тютюн, химикали, чай, храни, текстил, строителни материали и др. Възможност за съхраняване на 15 програми на тестване. Доставя се заедно с комплект измервателни тарелки, държател на тарелки, захранващ кабел, референтна калибрираща тежест и ръководство за работа.
Цена: 1 660,00 лв.без ДДС
 
PMS-714, Влагомер за почва (F06) PMS-714, Влагомер за почва (F06)
Кат № F06. Преносим ръчен влагомер за измерване почвена влага. Обхват на измерване от 0 до 50 %. Интегрирана почвена сонда с дължина 202 mm и диаметър 10 mm. Доставя се заедно с батерии и ръководство за работа.
Цена: 490,00 лв.без ДДС
 
DM-300, Високо-честотен влагомер за почва DM-300, Високо-честотен влагомер за почва
Кат № DM300. Високо-честотен преносим уред за измерване на съдържанието на влага в почвата, сребърен пясък, химически прахообразни продукти, въглища на прах и други подобни материали. Приложим е за селското стопанство, химическата промишленост и други съответни индустрии. Два обхвата на измерване: нисък от 0.00-2.00% и висок от 0.0-90.0%. Приложим в химическата промишленост, селското стопанство, строителството и други индустрии. Доставя се в куфарче, заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 435,00 лв.без ДДС
 
DM-400, Влагомер за почва DM-400, Влагомер за почва
Кат № DM400. Високо-честотен влагомер с външна сонда за измерване съдържанието на вода в почва, пясък, прахообразни химични суровини, въглищен прах и други прахообразни материали. Два обхвата на измерване: 0 ~ 2% и 0 ~ 90%. Приложим в химическата промишленост, селското стопанство, строителството и други индустрии. Доставя се в мека транспортна чанта, заедно с ръководство за работа.
Цена: 435,00 лв.без ДДС
 
SMT 50, Сонда за влага на почвата SMT 50, Сонда за влага на почвата
Кат № SMT 50. Достъпен сензор за влага и температура на почвата. Обхват на измерване от 0 до 50 % VWC (обемна влажност) и от -20 до +85°C (температура). Компактен, функционален, здрав, водоустойчив. Не изисква поддръжка и е устойчив на замръзване. С кратко време за реакция и ниско смущение от солеността, той е проектиран за дългосрочно наблюдение за влагата на почвата. Доставя се заедно с 10 метра кабел.
Цена: 170,00 лв.без ДДС
 
SMT100-V, Сонда за почвена влага (0 - 10 V) SMT100-V, Сонда за почвена влага (0 - 10 V)
Кат № SMT100_0-10V. Сензор за влага и температура на почвата с аналогов 0-10V изход. Обхват на измерване за влага на почвата от 0 до 60% VWC (обемна влага) и за температура на почвата от -40 до 60оС. Аналогов интерфейс 0 - 10 V, 10 m свързващ кабел, 12 - 24 V DC захранване, макс. 40 mA по време на измерване. Доставя се с 10 метра кабел.
Цена: 310,00 лв.без ДДС
 
SMT100 SDI-12, Сонда за почвена влага (SDI-12) SMT100 SDI-12, Сонда за почвена влага (SDI-12)
Кат № SMT100_SDI12. Сензор за измерване влага и температурата на почвата с интерфейс SDI-12. Обхват на измерване за влага на почвата от 0 до 60% VWC (обемна влага) и за температура на почвата от -40 до 60оС. SDI-12 интерфейс, 10 m свързващ кабел, 4 - 24 V DC захранване, макс. 40 mA по време на измерване. Доставя се с 10 метра кабел.
Цена: 290,00 лв.без ДДС
 
SMT100 RS485, Сонда за почвена влага (RS-485) SMT100 RS485, Сонда за почвена влага (RS-485)
Кат № SMT100_RS485. Сензор за измерване влага и температурата на почвата. Обхват на измерване за влага на почвата от 0 до 60% VWC (обемна влага) и за температура на почвата от -40 до 60оС. SMT100 се предлага с RS485 Modbus интерфейс или с RS485 ASCII интерфейс. Дължината на свързващия кабела 10 m, а захранването 4 - 24 V DC и макс. 40 mA по време на измерване. Доставя се с 10 метра кабел.
Цена: 290,00 лв.без ДДС
 
TrueCon 100, Свързваща кутия на сонди за почвена влага TrueCon 100, Свързваща кутия на сонди за почвена влага
Кат № TrueCon 100. Удобно устройство, което позволява свързване на до 10 броя RS485 или до 10 броя SDI-12 сензора за почвена влага към регистратор или чрез интерфейс към компютър. Възможността за последователна верига позволява по-големи системи.
Цена: 230,00 лв.без ДДС
 
MAS-1. Сонда за почвена влага, 4-20 mA MAS-1. Сонда за почвена влага, 4-20 mA
Кат № MAS-1. Сонда за измерване на обемно водно съдържание на почвата (VWC) с аналогов 4-20mA сигнал. Обхват на измерване от 0 до 100 % VWC. Особено подходящ за непрекъснат мониторинг и системи за напояване. Доставя се с 5 метра кабел за свързване.
Цена: 540,00 лв.без ДДС
 
SMS-BTA, Сонда за почвена влага SMS-BTA, Сонда за почвена влага
Кат № SMS-BTA. Сонда за измерване съдържанието на вода в почвата. Предназначен е главно за образователни цели. Обхват на измерване от 0 до 45 обемни % влага. Не може да работи самостоятелно – изисква поне един от интерфейсите на Vernier (LabQuest Mini, LabQuest 2, LabQuest Stream или Go!Link) и софтуерните програми на Vernier (Graphical Analysis, Logger Pro или Logger Lite). Доставя се с кабел и конектор за свързване към съвместимите интерфейсни устройства. Интерфейсът и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 350,00 лв.без ДДС
 
ZSC, Bluetooth сензорен интерфейс ZSC, Bluetooth сензорен интерфейс
Кат № ZSC. Хардуерен аксесоар за поддръжка на сензори за измерване на различни екологични и селскостопански параметри. Устройството се сдвоява безжично с мобилни устройства iOSTM и AndroidTM чрез мобилното приложение ZENTRA Utility, за да покаже данните от измерването. ZSC работи с повечето аналогови, импулсни и цифрови сензори, поддържани от системата ZENTRA, и поддържа промяна на адреса на сензора SDI-12 за използване на регистратори на трети страни. Захранва се с две алкални батерии AA.
Цена: 245,00 лв.без ДДС
 
ZL6 Basic, Шест-канален регистратор на данни ZL6 Basic, Шест-канален регистратор на данни
Кат № ZL6 Basic. Стационарно устройство, част от системата ZENTRA - регистратори на данни, софтуер и съвместими сензори за точно и рентабилно измерване на параметрите на околната среда. Захранване с алкални батерия (6бр.). Интервал на измерване през 60 минути. Флаш памет за данни 2 MB. ZL6 може да служи като станция за събиране на данни от до шест сензора, включително сензори за влага на почвата, сензори за температура, влажност на въздуха, сензорите за листа и др. Доставя се заедно с батерии, мicro-USB комуникационен кабел и ръководство за работа
Цена: 1 555,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG