за Въздуха » Качество на въздуха (IAQ)

Качеството на въздуха в закрити помещения (IAQ) се отнася до качеството на въздуха в сградите, особено когато става въпрос до здравето на техните обитатели. Разбирането и контролирането на често срещаните замърсители на закрито може да ви помогне да намалите риска от проблеми със здравето на закрито. Въздействието върху здравето от замърсители на въздуха в закрити помещения трябва да се наблюдава непрекъснато. Най-честите замърсителите на въздуха в помещенията са: Биологични замърсители, Въглероден монооксид (CO), Формалдехид, Олово (Pb), Азотен диоксид (NO2), Пестициди, Радон (Rn), Тютюнев дим, Плесени, Прахови частици и Летливи органични съединения (ЛОС, VOCs). По-долу са представени ориентировъчна данни на параметрите за качество на въздуха в закрити помещения: Прахови частици с диаметър 10 микрометра или по-малък: 50 µg/m3; Прахови частици с диаметър 2,5 микрометра или по-малък: 15 µg/m3; Въглероден моноксид (CO): по-малко от 9 ppm; Летливи органични съединения (ЛОС, VOCs): по-малко от 500 µg/m3; Формалдехид (CH2O): по-малко от 27 ppb; Въглероден диоксид (CO2): около 700 ppm (обикновено около 1000 до 1200 ppm) (ASHRAE); Влажност: под 60%, в идеалния случай между 30% и 50% (EPA). Температура: от 20°С до 24°С (зима); 24°С до 26.5°С (лято) (ASHRAE)
Atmotube PRO, Преносимо устройство за качество на въздуха Atmotube PRO, Преносимо устройство за качество на въздуха
Кат № Atmotube PRO. Преносимо устройство, което следи качеството и безопасността на въздуха, в т.ч. прахови частици (PM1, PM2.5 и PM10), летливи органични съединения (VOC), атмосферно налягане, температура и влажност на въздуха. Създаден, за да повиши осведомеността за качеството на въздуха както на закрито, така и на открито, за да можете да правите правилния избор всеки ден, да живеете по-здравословен живот и ви помага да останете в най-удобната и безопасна среда. Можете да използвате Atmotube PRO с нашето безплатно приложение Atmotube PRO (не са необходими допълнителни плащания или лицензи). Доставя се заедно с USB-C кабел, Карабинер и Ръководство за бърз старт.
Цена: 960,00 лв.без ДДС
 
FS5, Анализатор на качеството на въздуха FS5, Анализатор на качеството на въздуха
Кат № WP-6932 TMTПреносим анализатор на прахови частици (PM1.0/PM2.5/PM10), органични съединения на формалдехид (HCHO) и общо количество летливи вещества (TVOC). Интегриран регистратор на данни. Всички записани стойности могат да бъдат прехвърлени и оценени на вашия iPhone / iPad (iOS) или Android устройство с помощта на интелигентното приложение за наблюдение в реално време чрез Bluetooth.
Цена: 395,00 лв.без ДДС
 
FS3- GRÜN, Детектор качеството на въздуха FS3- GRÜN, Детектор качеството на въздуха
Кат № FS3-GRÜN. Комбиниран анализатор за качеството на въздуха. Измерва наличието на опасни замърсявания с прахови частици (PM2,5 и PM10), вредни комбинации от формалдехид (HCHO) и органични летливи вещества (TVOC). Оценката на риска се показва на LCD дисплей в 3 цвята (зелен, жълт и червен). Устройството може да се използва за контрол на качеството на въздуха в жилища, офиси, училища и други места. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 290,00 лв.без ДДС
 
BQ16, Газ-детектор на формалдехид и летливи в-ва BQ16, Газ-детектор на формалдехид и летливи в-ва
Кат № 3510205090. Преносим уред за откриване на концентрации на формалдехид (HCHO) и общо летливи органични съединения (TVOC) и за оценка на качеството на въздуха. Обхват на детекция за HCHO от 0.00 до 5.00 ppm и за TVOC от 0.00 до 9.99 ppm. Функции MIN, MAX, HOLD и автоматично изключване. Доставя се в мек калъф заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 340,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 05, Брояч на прахови частици (PM2.5, T и RH) PCE-RCM 05, Брояч на прахови частици (PM2.5, T и RH)
Кат № PCE-RCM 05 / A25D / UNI-TПреносим брояч на прахови частици, температура и влажност. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM 2.5 (0 ~ 500 µg/m³); температура (T, -10 ~ 50°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 99%). Алармена функция, стойка и превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 260,00 лв.без ДДС
 
MS100-VOC, Газ-детектор на VOC (0-50ppm) MS100-VOC, Газ-детектор на VOC (0-50ppm)
Кат № MS100-VOC. Преносим газ-анализатор на летливи органични вещества (VOC, ЛОС). Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни опасни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 3 480,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 8, Брояч на прахови частици (PM1.0, PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, T, RH) PCE-RCM 8, Брояч на прахови частици (PM1.0, PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, T, RH)
Кат № PCE-RCM 8. Многофункционален преносим брояч на прахови частици. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM 1.0, PM 2.5, PM 10; концентрацията на формалдехид (HCHO), общото количество летливи вещества (TVOC), температура (T) и относителна влажност (RH). Алармена функция, стойка и превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 430,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 10, Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, T и RH) PCE-RCM 10, Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, T и RH)
Кат № PCE-RCM 10. Преносим брояч на прахови частици, температура и влажност. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM2.5 (0 ~ 2000 µg/m³); PM10 (0 ~ 2000 µg/m³), температура (T, -20 ~ 70°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 100%). Алармена функция, стойка и превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 470,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 11 Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, T, RH) PCE-RCM 11 Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, T, RH)
Кат № PCE-RCM 11. Многофункционален преносим брояч на прахови частици. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM2.5 / PM10 (0 ~ 2000 µg/m³); концентрацията на формалдехид (HCHO, 0,00 ~ 5,00 mg/m³), общото количество летливи вещества (TVOC, 0,00 ~ 9,99 mg/m³), температура (T, -20 ~ +70°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 100%). Алармена функция, превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 875,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 12 Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, HCHO, CO2, T, RH) PCE-RCM 12 Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, HCHO, CO2, T, RH)
Кат № PCE-RCM 12. Многофункционален преносим брояч на прахови частици. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM2.5 / PM10 (0 ~ 2000 µg/m³); концентрацията на формалдехид (HCHO, 0,00 ~ 5,00 mg/m³), концентрация на въглероден диоксид (СО2, 0 ~ 9999 ppm), температура (T, -20 ~ +70°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 100%). Алармена функция, превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 1 125,00 лв.без ДДС
 
HQ 210 P, Термо-хигро-СО2 анализатор (SCOH 112 сонда) HQ 210 P, Термо-хигро-СО2 анализатор (SCOH 112 сонда)
Кат № 24749. Преносим мултифункционален уред за измерване концентрацията на въглероден диоксид (СО2), температура (T) и относителна влажност (RH) във въздуха. Графичен дисплей, 2 входни канали за измервателни сонди и PT100 температурни сонди, изход за PC и принтер. Функции: влажност, температура, CO2. Обхват 0 - 5000 ррм СО2, 3-98% RH и -20 +80°C. Доставя се с комбинирана сонда модел SCOH 112, 2 кабела с Mini-Din конектор, литиево-йонна акумулаторна батерия с USB/мрежов адаптер, сертификат за калибриране и транспортен калъф.
Цена: 1 715,00 лв.без ДДС
 
C-21, Стационарен детектор на VOC C-21, Стационарен детектор на VOC
Кат № C-21. Стационарно устройство за непрекъснато наблюдение на концентрацията на лесно летливи органични съединения (ЛОС, VOC). Концентрацията на ЛОС във въздуха се показва с цветна LED линия. Звукова аларма предупреждава, ако концентрацията на летливи въглеводороди във въздуха е опасна за здравето. Захранва се от мрежата посредством захранващ адаптер и акумулаторна батерия. Възможност за използване като преносим уред за откриване на течове.
Цена: 935,00 лв.без ДДС
 
HD21-ABE-17, Монитор на качеството на въздуха HD21-ABE-17, Монитор на качеството на въздуха
Кат № HD21-ABE-17. Преносим уред (IAQ монитор) за наблюдение на качеството на въздуха в помещения. Едновременно измерва Въглероден диоксид (CO 2 ): 0-5000ppm; Въглероден оксид (CO): 0-500ppm, Атмосферно налягане: 750-1100hPa; Температура: от -20 до + 60°C и Относителна влажност: 0-100% RH. Вътрешна памет за 67600 записа. Доставя се транспортна кутия заедно със софтуер, 4 x 1.2V батерии NiMH, инструкции за експлоатация
Цена: 2 530,00 лв.без ДДС
 
T5000, CO2 монитор за въглероден диоксид T5000, CO2 монитор за въглероден диоксид
Кат № T5000. Мониторът T5000 е проектиран да следи концентрацията на CO2 в сгради, като училища, конферентни зали, болници, кина и театри. Измерването става с помощта на дълготраен стабилен NDIR сензор с двойна дължина на вълната с многоточково регулиране. Устройството показва нивото на концентрация на CO2 с помощта на три цветни светодиода: зелен - концентрация на CO2 от 0 до 1000 ppm; жълт от 1001 до 1400 ppm; червен – над 1401 ppm. Доставя се заедно със заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 490,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Comfort-2, Газ-анализатор и мониторинг (СО2 и Т) Si-AQ Comfort-2, Газ-анализатор и мониторинг (СО2 и Т)
Кат № 26505. Преносим IAQ мониторинг и регистратор на концентрацията на въглероден диоксид (CO2) и температура (Т). Обхват на измерване за СО2 от 0 до 5000 ppm и за температура от -40 до 125оС. Записва измерените данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста). Доставя се заедно с вътрешна помпа за пробонабиране, батерия, АС захранващ адаптер, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 4 485,00 лв.без ДДС
 
U8415, CO2 монитор за въглероден диоксид U8415, CO2 монитор за въглероден диоксид
Кат № U8415. CO2 монитор - детектор за ниво на въглероден диоксид с основно предназначение да показва концентрацията на CO2 в сградите (училища, конферентни зали, болници, офиси, кина, театри и др.). Захранване с батерия с възможност и за външно захранване (допълнителен аксесоар). Нивото на концентрация на CO2 се показва от устройството, като се използват три цвята: зелен - концентрация на CO2 от 0 до 1000 ppm; жълт от 1001 до 1400 ppm; червен – над 1401 ppm. Промените в посочените състояния се сигнализират също и акустично - чрез звуков сигнал. Доставя се заедно с батерията, заводски сертификат за калибриране, безплатен софтуер и ръководство за работа.
Цена: 495,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Comfort-3, Газ-анализатор и мониторинг (СО2, Т, P и RH) Si-AQ Comfort-3, Газ-анализатор и мониторинг (СО2, Т, P и RH)
Кат № 26505. Преносим IAQ мониторинг и регистратор на концентрацията на въглероден диоксид (CO2), атмосферно налягане (Р), относителна влажност (RH) и температура (Т). Обхват на измерване за СО2 от 0 до 5000 ppm, за налягане от 260 до 1260 mbar, за влажност от 5% до 95% и за температура от -40 до 125оС. Записва измерените данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста). Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф заедно с вътрешна помпа за пробонабиране, батерия, АС захранващ адаптер, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 4 880,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Comfort-4, Газ-анализатор и мониторинг (СО2, CO, Т, P и RH) Si-AQ Comfort-4, Газ-анализатор и мониторинг (СО2, CO, Т, P и RH)
Кат № 26507. Преносим IAQ мониторинг и регистратор на концентрацията на въглероден диоксид (CO2), въглероден оксид (CO), атмосферно налягане (Р), относителна влажност (RH) и температура (Т). Обхват на измерване за СО2 от 0 до 5000 ppm, CO от 0 до 200 ppm, за налягане от 260 до 1260 mbar, за влажност от 5% до 95% и за температура от -40 до 125оС. Записва измерените данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста). Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф заедно със софтуер, вътрешна помпа за пробонабиране, батерия, АС захранващ адаптер, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 5 615,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Pro, Газ-анализатор и мониторинг на до 3 газа по избор Si-AQ Pro, Газ-анализатор и мониторинг на до 3 газа по избор
Кат № 26516. Най-новото в ръчния IAQ мониторинг и регистриране на данни в реално време за пълен анализ на качеството на въздуха в затворени помещения. Възможност за едновременно измерване на концентрацията на 3 газа по избор (O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO, или CH2O). Вградени сензори за температура, влажност и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 4 180,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ VOC-1, Монитор на лесно летливи вещества (0-20 ppm) Si-AQ VOC-1, Монитор на лесно летливи вещества (0-20 ppm)
Кат № Si-AQ VOC-1. Мониторинг на качеството на въздуха в закрити помещения. Идеален инструмент за откриване на летливи органични съединения (ЛОС, VOC). Обхват на измерване от 0 до 20000 ppb (0-20 ppm). Вградени сензори за температура, влажност и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Може да бъде оборудван допълнително и с два (2) газ-сензори за O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO и CH2O. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 11 405,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ VOC-2, Монитор на лесно летливи вещества (0-200 ppm) Si-AQ VOC-2, Монитор на лесно летливи вещества (0-200 ppm)
Кат № Si-AQ VOC-2. Мониторинг на качеството на въздуха в закрити помещения. Идеален инструмент за откриване на летливи органични съединения (ЛОС, VOC). Обхват на измерване от 0 до 200 ppm. Вградени сензори за температура, влажност и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Може да бъде оборудван допълнително и с два (2) газ-сензори за O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO и CH2O. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 11 405,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Expert, Преносим газ-анализатор – 7 газа Si-AQ Expert, Преносим газ-анализатор – 7 газа
Кат № 26529. Si-AQ Expert е идеалният инструмент за тестване на качеството на въздуха в помещения в складове и офис сгради. Той може да измерва концентрации на множество различни опасни газове и съединения, които могат да повлияят на качеството на въздуха и безопасността на работниците. Възможност за едновременно измерване на концентрацията на 7 газа по избор (O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO, O3 и CH2O). Вградени сензори за температура, влажност и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 8 875,00 лв.без ДДС
 
MIC100-VOC, Стационарен газ-детектор на VOC (0-50ppm) MIC100-VOC, Стационарен газ-детектор на VOC (0-50ppm)
Кат № MIC100-VOC. Стационарен газ-анализатор за 24 часа непрекъснат онлайн мониторинг на летливи органични вещества (VOC, ЛОС). Обхват на измерване от 0 до 50 ppm. Използва се за непрекъснато онлайн наблюдение на концентрациите на VOC. Потребителски настройки на долно и горно алармено ниво. Звукова и светлинна алармена сигнализация. Аналогов изход 4-20 mA за лесно интегриране в система за управление, за да осигури предупреждения и да позволи контрол на високи нива в работната среда. Цветен 1,7-инчов екран. Доставя се заедно със захранващ 24V адаптер и ръководство за работа.
Цена: 3 480,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG