за Въздуха » Качество на въздуха (IAQ)

Качеството на въздуха в закрити помещения (IAQ) се отнася до качеството на въздуха в сградите, особено когато става въпрос до здравето на техните обитатели. Разбирането и контролирането на често срещаните замърсители на закрито може да ви помогне да намалите риска от проблеми със здравето на закрито. Въздействието върху здравето от замърсители на въздуха в закрити помещения трябва да се наблюдава непрекъснато. Най-честите замърсителите на въздуха в помещенията са: Биологични замърсители, Въглероден монооксид (CO), Формалдехид, Олово (Pb), Азотен диоксид (NO2), Пестициди, Радон (Rn), Тютюнев дим, Плесени, Прахови частици и Летливи органични съединения (ЛОС, VOCs). По-долу са представени ориентировъчна данни на параметрите за качество на въздуха в закрити помещения: Прахови частици с диаметър 10 микрометра или по-малък: 50 µg/m3; Прахови частици с диаметър 2,5 микрометра или по-малък: 15 µg/m3; Въглероден моноксид (CO): по-малко от 9 ppm; Летливи органични съединения (ЛОС, VOCs): по-малко от 500 µg/m3; Формалдехид (CH2O): по-малко от 27 ppb; Въглероден диоксид (CO2): около 700 ppm (обикновено около 1000 до 1200 ppm) (ASHRAE); Влажност: под 60%, в идеалния случай между 30% и 50% (EPA). Температура: от 20°С до 24°С (зима); 24°С до 26.5°С (лято) (ASHRAE)
UNI-T, Качество на въздуха (PM2.5/T/RH) UNI-T, Качество на въздуха (PM2.5/T/RH)
Кат № A25D. Настолен измервател на качеството на въздуха. Измерва концентрацията на праховите частици PM2,5. температура и влажност. Особено подходящ за домове, търговски центрове, офиси, класни стаи и др.
Цена: 260,00 лв.без ДДС
 
FS5, Качеството на въздуха (PM1.0/2.5/10; HCHO; TVOC) FS5, Качеството на въздуха (PM1.0/2.5/10; HCHO; TVOC)
Кат № WP-6932 TMTПреносим анализатор на прахови частици (PM1.0/PM2.5/PM10), органични съединения на формалдехид (HCHO) и общо количество летливи вещества (TVOC). Интегриран регистратор на данни. Всички записани стойности могат да бъдат прехвърлени и оценени на вашия iPhone / iPad (iOS) или Android устройство с помощта на интелигентното приложение за наблюдение в реално време чрез Bluetooth.
Цена: 395,00 лв.без ДДС
 
BQ16, Газ-детектор на HCHO и TVOC BQ16, Газ-детектор на HCHO и TVOC
Кат № 3510205090. Преносим уред за откриване на концентрации на формалдехид (HCHO) и общо летливи органични съединения (TVOC) и за оценка на качеството на въздуха. Обхват на детекция за HCHO от 0.00 до 5.00 ppm и за TVOC от 0.00 до 9.99 ppm. Функции MIN, MAX, HOLD и автоматично изключване. Доставя се в мек калъф заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 390,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 05, Качество на въздуха (PM2.5, T и RH) PCE-RCM 05, Качество на въздуха (PM2.5, T и RH)
Кат № PCE-RCM 05 / A25D / UNI-TПреносим брояч на прахови частици, температура и влажност. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM 2.5 (0 ~ 500 µg/m³); температура (T, -10 ~ 50°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 99%). Алармена функция, стойка и превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 480,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 08, Качество на въздуха (PM1.0/2.5/10, HCHO, TVOC, T, RH) PCE-RCM 08, Качество на въздуха (PM1.0/2.5/10, HCHO, TVOC, T, RH)
Кат № PCE-RCM 08. Многофункционален преносим брояч на прахови частици. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM 1.0, PM 2.5, PM 10; концентрацията на формалдехид (HCHO), общото количество летливи вещества (TVOC), температура (T) и относителна влажност (RH). Алармена функция, стойка и превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 535,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 10, Качество на въздуха (PM2.5/10, T, RH) PCE-RCM 10, Качество на въздуха (PM2.5/10, T, RH)
Кат № PCE-RCM 10. Преносим брояч на прахови частици, температура и влажност. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM2.5 (0 ~ 2000 µg/m³); PM10 (0 ~ 2000 µg/m³), температура (T, -20 ~ 70°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 100%). Алармена функция, стойка и превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 595,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 11, Качество на въздуха (PM2.5/10, HCHO, TVOC, T, RH) PCE-RCM 11, Качество на въздуха (PM2.5/10, HCHO, TVOC, T, RH)
Кат № PCE-RCM 11. Многофункционален преносим брояч на прахови частици. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM2.5 / PM10 (0 ~ 2000 µg/m³); концентрацията на формалдехид (HCHO, 0,00 ~ 5,00 mg/m³), общото количество летливи вещества (TVOC, 0,00 ~ 9,99 mg/m³), температура (T, -20 ~ +70°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 100%). Алармена функция, превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 960,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 12, Качество на въздуха (PM2.5/10, HCHO, CO2, T, RH) PCE-RCM 12, Качество на въздуха (PM2.5/10, HCHO, CO2, T, RH)
Кат № PCE-RCM 12. Многофункционален преносим брояч на прахови частици. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM2.5 / PM10 (0 ~ 2000 µg/m³); концентрацията на формалдехид (HCHO, 0,00 ~ 5,00 mg/m³), концентрация на въглероден диоксид (СО2, 0 ~ 9999 ppm), температура (T, -20 ~ +70°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 100%). Алармена функция, превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 1 245,00 лв.без ДДС
 
PCE-EM 880, Измервател и регистратор за качество на въздуха (HCHO/TVOC/T/RH) PCE-EM 880, Измервател и регистратор за качество на въздуха (HCHO/TVOC/T/RH)
Кат № PCE-EM 880. Измервател и регистратор за качество на въздуха с памет за данни. Експорт на записаните данни от измерванията като CSV. Измерва формалдехид (HCHO), лесно летливи вещества (TVOC), температура (Т) е влажност (RH). Захранва се с батерия. Мобилна и стационарна употреба. Micro USB интерфейс. Доставя се заедно с батерия, USB кабел и ръководство за работа.
Цена: 495,00 лв.без ДДС
 
PC220, Анализатор на прахови частици, HCHO, CO, T, RH и др. PC220, Анализатор на прахови частици, HCHO, CO, T, RH и др.
Кат № 3510006015. Преносим уред за едновременно измерване на прахови частици (0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 2.5μm, 5.0μm и 10.0μm), формалдехид, въглероден оксид, температура, влажност и точката на оросяване. Иновативно решение за мониторинг, осигуряване и оценка на качеството на въздуха. Може да се използва за изпитване на чисти помещения, оценка на условията на работната среда, проверка ефективността на филтриращи системи и много други. Доставя се в куфарче заедно с мини статив/триножник, нулев филтър, свързващи маркучи, USB кабел, софтуер и ръководство за работа.
Цена: 2 840,00 лв.без ДДС
 
T5000, CO2 монитор за въглероден диоксид T5000, CO2 монитор за въглероден диоксид
Кат № T5000. Мониторът T5000 е проектиран да следи концентрацията на CO2 в сгради, като училища, конферентни зали, болници, кина и театри. Измерването става с помощта на дълготраен стабилен NDIR сензор с двойна дължина на вълната с многоточково регулиране. Устройството показва нивото на концентрация на CO2 с помощта на три цветни светодиода: зелен - концентрация на CO2 от 0 до 1000 ppm; жълт от 1001 до 1400 ppm; червен – над 1401 ppm. Доставя се заедно със заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 490,00 лв.без ДДС
 
U8415, CO2 монитор за въглероден диоксид U8415, CO2 монитор за въглероден диоксид
Кат № U8415. CO2 монитор - детектор за ниво на въглероден диоксид с основно предназначение да показва концентрацията на CO2 в сградите (училища, конферентни зали, болници, офиси, кина, театри и др.). Захранване с батерия с възможност и за външно захранване (допълнителен аксесоар). Нивото на концентрация на CO2 се показва от устройството, като се използват три цвята: зелен - концентрация на CO2 от 0 до 1000 ppm; жълт от 1001 до 1400 ppm; червен – над 1401 ppm. Промените в посочените състояния се сигнализират също и акустично - чрез звуков сигнал. Доставя се заедно с батерията, заводски сертификат за калибриране, безплатен софтуер и ръководство за работа.
Цена: 495,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Comfort-2, Газ-анализатор и мониторинг (СО2 и Т) Si-AQ Comfort-2, Газ-анализатор и мониторинг (СО2 и Т)
Кат № 26505. Преносим IAQ мониторинг и регистратор на концентрацията на въглероден диоксид (CO2) и температура (Т). Обхват на измерване за СО2 от 0 до 5000 ppm и за температура от -40 до 125оС. Записва измерените данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста). Доставя се заедно с вътрешна помпа за пробонабиране, батерия, АС захранващ адаптер, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 4 485,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Comfort-3, Газ-анализатор и мониторинг (СО2, Т, P и RH) Si-AQ Comfort-3, Газ-анализатор и мониторинг (СО2, Т, P и RH)
Кат № 26505. Преносим IAQ мониторинг и регистратор на концентрацията на въглероден диоксид (CO2), атмосферно налягане (Р), относителна влажност (RH) и температура (Т). Обхват на измерване за СО2 от 0 до 5000 ppm, за налягане от 260 до 1260 mbar, за влажност от 5% до 95% и за температура от -40 до 125оС. Записва измерените данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста). Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф заедно с вътрешна помпа за пробонабиране, батерия, АС захранващ адаптер, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 4 880,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Comfort-4, Газ-анализатор и мониторинг (СО2, CO, Т, P и RH) Si-AQ Comfort-4, Газ-анализатор и мониторинг (СО2, CO, Т, P и RH)
Кат № 26507. Преносим IAQ мониторинг и регистратор на концентрацията на въглероден диоксид (CO2), въглероден оксид (CO), атмосферно налягане (Р), относителна влажност (RH) и температура (Т). Обхват на измерване за СО2 от 0 до 5000 ppm, CO от 0 до 200 ppm, за налягане от 260 до 1260 mbar, за влажност от 5% до 95% и за температура от -40 до 125оС. Записва измерените данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста). Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф заедно със софтуер, вътрешна помпа за пробонабиране, батерия, АС захранващ адаптер, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 5 615,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Pro, Газ-анализатор и мониторинг на до 3 газа по избор Si-AQ Pro, Газ-анализатор и мониторинг на до 3 газа по избор
Кат № 26516. Най-новото в ръчния IAQ мониторинг и регистриране на данни в реално време за пълен анализ на качеството на въздуха в затворени помещения. Възможност за едновременно измерване на концентрацията на 3 газа по избор (O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO, или CH2O). Вградени сензори за температура, влажност и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 4 180,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ VOC-1, Монитор на лесно летливи вещества (0-20 ppm) Si-AQ VOC-1, Монитор на лесно летливи вещества (0-20 ppm)
Кат № Si-AQ VOC-1. Мониторинг на качеството на въздуха в закрити помещения. Идеален инструмент за откриване на летливи органични съединения (ЛОС, VOC). Обхват на измерване от 0 до 20000 ppb (0-20 ppm). Вградени сензори за температура, влажност и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Може да бъде оборудван допълнително и с два (2) газ-сензори за O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO и CH2O. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 11 405,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ VOC-2, Монитор на лесно летливи вещества (0-200 ppm) Si-AQ VOC-2, Монитор на лесно летливи вещества (0-200 ppm)
Кат № Si-AQ VOC-2. Мониторинг на качеството на въздуха в закрити помещения. Идеален инструмент за откриване на летливи органични съединения (ЛОС, VOC). Обхват на измерване от 0 до 200 ppm. Вградени сензори за температура, влажност и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Може да бъде оборудван допълнително и с два (2) газ-сензори за O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO и CH2O. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 11 405,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Expert, Преносим газ-анализатор – 7 газа Si-AQ Expert, Преносим газ-анализатор – 7 газа
Кат № 26529. Si-AQ Expert е идеалният инструмент за тестване на качеството на въздуха в помещения в складове и офис сгради. Той може да измерва концентрации на множество различни опасни газове и съединения, които могат да повлияят на качеството на въздуха и безопасността на работниците. Възможност за едновременно измерване на концентрацията на 7 газа по избор (O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO, O3 и CH2O). Вградени сензори за температура, влажност и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 8 875,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG