за Въздуха » Качество на въздуха (IAQ)

Качеството на въздуха в закрити помещения (IAQ) се отнася до качеството на въздуха в сградите, особено когато става въпрос до здравето на техните обитатели. Разбирането и контролирането на често срещаните замърсители на закрито може да ви помогне да намалите риска от проблеми със здравето на закрито. Въздействието върху здравето от замърсители на въздуха в закрити помещения трябва да се наблюдава непрекъснато. Най-честите замърсителите на въздуха в помещенията са: Биологични замърсители, Въглероден монооксид (CO), Формалдехид, Олово (Pb), Азотен диоксид (NO2), Пестициди, Радон (Rn), Тютюнев дим, Плесени, Прахови частици и Летливи органични съединения (ЛОС, VOCs). По-долу са представени ориентировъчна данни на параметрите за качество на въздуха в закрити помещения: Прахови частици с диаметър 10 микрометра или по-малък: 50 µg/m3; Прахови частици с диаметър 2,5 микрометра или по-малък: 15 µg/m3; Въглероден моноксид (CO): по-малко от 9 ppm; Летливи органични съединения (ЛОС, VOCs): по-малко от 500 µg/m3; Формалдехид (CH2O): по-малко от 27 ppb; Въглероден диоксид (CO2): около 700 ppm (обикновено около 1000 до 1200 ppm) (ASHRAE); Влажност: под 60%, в идеалния случай между 30% и 50% (EPA). Температура: от 20°С до 24°С (зима); 24°С до 26.5°С (лято) (ASHRAE)
Atmotube PRO, Преносимо устройство за качество на въздуха Atmotube PRO, Преносимо устройство за качество на въздуха
Кат № Atmotube PRO. Преносимо устройство, което следи качеството и безопасността на въздуха, в т.ч. прахови частици (PM1, PM2.5 и PM10), летливи органични съединения (VOC), атмосферно налягане, температура и влажност на въздуха. Създаден, за да повиши осведомеността за качеството на въздуха както на закрито, така и на открито, за да можете да правите правилния избор всеки ден, да живеете по-здравословен живот и ви помага да останете в най-удобната и безопасна среда. Можете да използвате Atmotube PRO с нашето безплатно приложение Atmotube PRO (не са необходими допълнителни плащания или лицензи). Доставя се заедно с USB-C кабел, Карабинер и Ръководство за бърз старт.
Цена: 960,00 лв.без ДДС
 
FS5, Анализатор на качеството на въздуха FS5, Анализатор на качеството на въздуха
Кат № TMT-WP6932S. Преносим анализатор на прахови частици (PM1.0/PM2.5/PM10), органични съединения на формалдехид (HCHO) и общо количество летливи вещества (TVOC). Интегриран регистратор на данни. Всички записани стойности могат да бъдат прехвърлени и оценени на вашия iPhone / iPad (iOS) или Android устройство с помощта на интелигентното приложение за наблюдение в реално време чрез Bluetooth.
Цена: 310,00 лв.без ДДС
 
FS3- GRÜN, Детектор качеството на въздуха FS3- GRÜN, Детектор качеството на въздуха
Кат № FS3-GRÜN. Комбиниран анализатор за качеството на въздуха. Измерва наличието на опасни замърсявания с прахови частици (PM2,5 и PM10), вредни комбинации от формалдехид (HCHO) и органични летливи вещества (TVOC). Оценката на риска се показва на LCD дисплей в 3 цвята (зелен, жълт и червен). Устройството може да се използва за контрол на качеството на въздуха в жилища, офиси, училища и други места. Доставя се заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 290,00 лв.без ДДС
 
BQ16, Газ-детектор на формалдехид и летливи в-ва BQ16, Газ-детектор на формалдехид и летливи в-ва
Кат № 3510205090. Преносим уред за откриване на концентрации на формалдехид (HCHO) и общо летливи органични съединения (TVOC) и за оценка на качеството на въздуха. Обхват на детекция за HCHO от 0.00 до 5.00 ppm и за TVOC от 0.00 до 9.99 ppm. Функции MIN, MAX, HOLD и автоматично изключване. Доставя се в мек калъф заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 340,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 05, Брояч на прахови частици (PM2.5, T и RH) PCE-RCM 05, Брояч на прахови частици (PM2.5, T и RH)
Кат № PCE-RCM 05 / A25D / UNI-TПреносим брояч на прахови частици, температура и влажност. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM 2.5 (0 ~ 500 µg/m³); температура (T, -10 ~ 50°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 99%). Алармена функция, стойка и превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 260,00 лв.без ДДС
 
MS100-VOC, Газ-детектор на VOC (0-50ppm) MS100-VOC, Газ-детектор на VOC (0-50ppm)
Кат № MS100-VOC. Преносим газ-анализатор на летливи органични вещества (VOC, ЛОС). Пробонабиране с вградена смукателна помпа. 2,5-инчов интерфейс с матричен дисплей. Намира приложение при тестване на средата в различни опасни промишлени обекти, като металургия, петрол и нефтохимия, химически, биофармацевтични и други обекти. Възможност за съхраняване на до 100 000 набора от данни. Захранване с литиева батерия с голям капацитет. Звукова аларма за защита на личната безопасност. Доставя се заедно с батерията и ръководство за работа.
Цена: 3 480,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 8, Брояч на прахови частици (PM1.0, PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, T, RH) PCE-RCM 8, Брояч на прахови частици (PM1.0, PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, T, RH)
Кат № PCE-RCM 8. Многофункционален преносим брояч на прахови частици. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM 1.0, PM 2.5, PM 10; концентрацията на формалдехид (HCHO), общото количество летливи вещества (TVOC), температура (T) и относителна влажност (RH). Алармена функция, стойка и превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 430,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 10, Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, T и RH) PCE-RCM 10, Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, T и RH)
Кат № PCE-RCM 10. Преносим брояч на прахови частици, температура и влажност. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM2.5 (0 ~ 2000 µg/m³); PM10 (0 ~ 2000 µg/m³), температура (T, -20 ~ 70°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 100%). Алармена функция, стойка и превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 470,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 11 Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, T, RH) PCE-RCM 11 Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, T, RH)
Кат № PCE-RCM 11. Многофункционален преносим брояч на прахови частици. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM2.5 / PM10 (0 ~ 2000 µg/m³); концентрацията на формалдехид (HCHO, 0,00 ~ 5,00 mg/m³), общото количество летливи вещества (TVOC, 0,00 ~ 9,99 mg/m³), температура (T, -20 ~ +70°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 100%). Алармена функция, превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 875,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 12 Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, HCHO, CO2, T, RH) PCE-RCM 12 Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, HCHO, CO2, T, RH)
Кат № PCE-RCM 12. Многофункционален преносим брояч на прахови частици. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM2.5 / PM10 (0 ~ 2000 µg/m³); концентрацията на формалдехид (HCHO, 0,00 ~ 5,00 mg/m³), концентрация на въглероден диоксид (СО2, 0 ~ 9999 ppm), температура (T, -20 ~ +70°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 100%). Алармена функция, превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 1 125,00 лв.без ДДС
 
HQ 210 P, Термо-хигро-СО2 анализатор (SCOH 112 сонда) HQ 210 P, Термо-хигро-СО2 анализатор (SCOH 112 сонда)
Кат № 24749. Преносим мултифункционален уред за измерване концентрацията на въглероден диоксид (СО2), температура (T) и относителна влажност (RH) във въздуха. Графичен дисплей, 2 входни канали за измервателни сонди и PT100 температурни сонди, изход за PC и принтер. Функции: влажност, температура, CO2. Обхват 0 - 5000 ррм СО2, 3-98% RH и -20 +80°C. Доставя се с комбинирана сонда модел SCOH 112, 2 кабела с Mini-Din конектор, литиево-йонна акумулаторна батерия с USB/мрежов адаптер, сертификат за калибриране и транспортен калъф.
Цена: 1 715,00 лв.без ДДС
 
C-21, Стационарен детектор на VOC C-21, Стационарен детектор на VOC
Кат № C-21. Стационарно устройство за непрекъснато наблюдение на концентрацията на лесно летливи органични съединения (ЛОС, VOC). Концентрацията на ЛОС във въздуха се показва с цветна LED линия. Звукова аларма предупреждава, ако концентрацията на летливи въглеводороди във въздуха е опасна за здравето. Захранва се от мрежата посредством захранващ адаптер и акумулаторна батерия. Възможност за използване като преносим уред за откриване на течове.
Цена: 935,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plushttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG