за Въздуха » Качество на въздуха (IAQ)

Качеството на въздуха в закрити помещения (IAQ) се отнася до качеството на въздуха в сградите, особено когато става въпрос до здравето на техните обитатели. Разбирането и контролирането на често срещаните замърсители на закрито може да ви помогне да намалите риска от проблеми със здравето на закрито. Въздействието върху здравето от замърсители на въздуха в закрити помещения трябва да се наблюдава непрекъснато. Най-честите замърсителите на въздуха в помещенията са: Биологични замърсители, Въглероден монооксид (CO), Формалдехид, Олово (Pb), Азотен диоксид (NO2), Пестициди, Радон (Rn), Тютюнев дим, Плесени, Прахови частици и Летливи органични съединения (ЛОС, VOCs). По-долу са представени ориентировъчна данни на параметрите за качество на въздуха в закрити помещения: Прахови частици с диаметър 10 микрометра или по-малък: 50 µg/m3; Прахови частици с диаметър 2,5 микрометра или по-малък: 15 µg/m3; Въглероден моноксид (CO): по-малко от 9 ppm; Летливи органични съединения (ЛОС, VOCs): по-малко от 500 µg/m3; Формалдехид (CH2O): по-малко от 27 ppb; Въглероден диоксид (CO2): около 700 ppm (обикновено около 1000 до 1200 ppm) (ASHRAE); Влажност: под 60%, в идеалния случай между 30% и 50% (EPA). Температура: от 20°С до 24°С (зима); 24°С до 26.5°С (лято) (ASHRAE)
HD21-ABE-17, Монитор на качеството на въздуха HD21-ABE-17, Монитор на качеството на въздуха
Кат № HD21-ABE-17. Преносим уред (IAQ монитор) за наблюдение на качеството на въздуха в помещения. Едновременно измерва Въглероден диоксид (CO 2 ): 0-5000ppm; Въглероден оксид (CO): 0-500ppm, Атмосферно налягане: 750-1100hPa; Температура: от -20 до + 60°C и Относителна влажност: 0-100% RH. Вътрешна памет за 67600 записа. Доставя се транспортна кутия заедно със софтуер, 4 x 1.2V батерии NiMH, инструкции за експлоатация
Цена: 2 530,00 лв.без ДДС
 
T5000, CO2 монитор за въглероден диоксид T5000, CO2 монитор за въглероден диоксид
Кат № T5000. Мониторът T5000 е проектиран да следи концентрацията на CO2 в сгради, като училища, конферентни зали, болници, кина и театри. Измерването става с помощта на дълготраен стабилен NDIR сензор с двойна дължина на вълната с многоточково регулиране. Устройството показва нивото на концентрация на CO2 с помощта на три цветни светодиода: зелен - концентрация на CO2 от 0 до 1000 ppm; жълт от 1001 до 1400 ppm; червен – над 1401 ppm. Доставя се заедно със заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 490,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Comfort-2, Газ-анализатор и мониторинг (СО2 и Т) Si-AQ Comfort-2, Газ-анализатор и мониторинг (СО2 и Т)
Кат № 26505. Преносим IAQ мониторинг и регистратор на концентрацията на въглероден диоксид (CO2) и температура (Т). Обхват на измерване за СО2 от 0 до 5000 ppm и за температура от -40 до 125оС. Записва измерените данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста). Доставя се заедно с вътрешна помпа за пробонабиране, батерия, АС захранващ адаптер, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 4 485,00 лв.без ДДС
 
U8415, CO2 монитор за въглероден диоксид U8415, CO2 монитор за въглероден диоксид
Кат № U8415. CO2 монитор - детектор за ниво на въглероден диоксид с основно предназначение да показва концентрацията на CO2 в сградите (училища, конферентни зали, болници, офиси, кина, театри и др.). Захранване с батерия с възможност и за външно захранване (допълнителен аксесоар). Нивото на концентрация на CO2 се показва от устройството, като се използват три цвята: зелен - концентрация на CO2 от 0 до 1000 ppm; жълт от 1001 до 1400 ppm; червен – над 1401 ppm. Промените в посочените състояния се сигнализират също и акустично - чрез звуков сигнал. Доставя се заедно с батерията, заводски сертификат за калибриране, безплатен софтуер и ръководство за работа.
Цена: 495,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Comfort-3, Газ-анализатор и мониторинг (СО2, Т, P и RH) Si-AQ Comfort-3, Газ-анализатор и мониторинг (СО2, Т, P и RH)
Кат № 26505. Преносим IAQ мониторинг и регистратор на концентрацията на въглероден диоксид (CO2), атмосферно налягане (Р), относителна влажност (RH) и температура (Т). Обхват на измерване за СО2 от 0 до 5000 ppm, за налягане от 260 до 1260 mbar, за влажност от 5% до 95% и за температура от -40 до 125оС. Записва измерените данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста). Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф заедно с вътрешна помпа за пробонабиране, батерия, АС захранващ адаптер, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 4 880,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Comfort-4, Газ-анализатор и мониторинг (СО2, CO, Т, P и RH) Si-AQ Comfort-4, Газ-анализатор и мониторинг (СО2, CO, Т, P и RH)
Кат № 26507. Преносим IAQ мониторинг и регистратор на концентрацията на въглероден диоксид (CO2), въглероден оксид (CO), атмосферно налягане (Р), относителна влажност (RH) и температура (Т). Обхват на измерване за СО2 от 0 до 5000 ppm, CO от 0 до 200 ppm, за налягане от 260 до 1260 mbar, за влажност от 5% до 95% и за температура от -40 до 125оС. Записва измерените данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста). Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф заедно със софтуер, вътрешна помпа за пробонабиране, батерия, АС захранващ адаптер, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 5 615,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Pro, Газ-анализатор и мониторинг на до 3 газа по избор Si-AQ Pro, Газ-анализатор и мониторинг на до 3 газа по избор
Кат № 26516. Най-новото в ръчния IAQ мониторинг и регистриране на данни в реално време за пълен анализ на качеството на въздуха в затворени помещения. Възможност за едновременно измерване на концентрацията на 3 газа по избор (O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO, или CH2O). Вградени сензори за температура, влажност и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 4 180,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ VOC-1, Монитор на лесно летливи вещества (0-20 ppm) Si-AQ VOC-1, Монитор на лесно летливи вещества (0-20 ppm)
Кат № Si-AQ VOC-1. Мониторинг на качеството на въздуха в закрити помещения. Идеален инструмент за откриване на летливи органични съединения (ЛОС, VOC). Обхват на измерване от 0 до 20000 ppb (0-20 ppm). Вградени сензори за температура, влажност и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Може да бъде оборудван допълнително и с два (2) газ-сензори за O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO и CH2O. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 11 405,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ VOC-2, Монитор на лесно летливи вещества (0-200 ppm) Si-AQ VOC-2, Монитор на лесно летливи вещества (0-200 ppm)
Кат № Si-AQ VOC-2. Мониторинг на качеството на въздуха в закрити помещения. Идеален инструмент за откриване на летливи органични съединения (ЛОС, VOC). Обхват на измерване от 0 до 200 ppm. Вградени сензори за температура, влажност и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Може да бъде оборудван допълнително и с два (2) газ-сензори за O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO и CH2O. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 11 405,00 лв.без ДДС
 
Si-AQ Expert, Преносим газ-анализатор – 7 газа Si-AQ Expert, Преносим газ-анализатор – 7 газа
Кат № 26529. Si-AQ Expert е идеалният инструмент за тестване на качеството на въздуха в помещения в складове и офис сгради. Той може да измерва концентрации на множество различни опасни газове и съединения, които могат да повлияят на качеството на въздуха и безопасността на работниците. Възможност за едновременно измерване на концентрацията на 7 газа по избор (O2, CO2, CO, NO2, H2S, SO2, NO, O3 и CH2O). Вградени сензори за температура, влажност и барометрично налягане. Регистриране на данни в реално време. Активна помпа за вътрешно вземане на проби. Голяма вътрешна памет (2000 теста), Безжична комуникация чрез Bluetooth за външен принтер. Доставя се в мек калъф, заедно със софтуер, PC-кабел и ръководство за работа. Сензорните газови клетки се поръчват и доставят отделно.
Цена: 8 875,00 лв.без ДДС
 
MIC100-VOC, Стационарен газ-детектор на VOC (0-50ppm) MIC100-VOC, Стационарен газ-детектор на VOC (0-50ppm)
Кат № MIC100-VOC. Стационарен газ-анализатор за 24 часа непрекъснат онлайн мониторинг на летливи органични вещества (VOC, ЛОС). Обхват на измерване от 0 до 50 ppm. Използва се за непрекъснато онлайн наблюдение на концентрациите на VOC. Потребителски настройки на долно и горно алармено ниво. Звукова и светлинна алармена сигнализация. Аналогов изход 4-20 mA за лесно интегриране в система за управление, за да осигури предупреждения и да позволи контрол на високи нива в работната среда. Цветен 1,7-инчов екран. Доставя се заедно със захранващ 24V адаптер и ръководство за работа.
Цена: 3 480,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/https://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG