за Мониторинг » RF Мониторинг

В този раздел ще намерите голямо разнообразие от безжични регистратори (data loggers) за измерване на различни параметри, като температура, влажност, налягане, CO2, ток, напрежение и др. Измерените параметри се изпращат по безжичен път на приемни станции, които позволяват допълнителен анализ и обработка. Тази безжична безжична комуникационна технология се състои от най-малко два компонента, всеки от които може да открие присъствието или отсъствието на другия. В зависимост от приложението, един компонент може да запише датата и часа, когато другият компонент не успее да получи радиочестотен (RF) сигнал за наблюдение.
LOG26 Безжичен логер за температура LOG26 Безжичен логер за температура
Кат № PFPN-LOG26-001. Безжичен измервател и регистратор (data logger) за измерване, записване и безжично предаване на температура на околната среда от -40°C до + 70°C с точност ± 0,3°C. Регистраторът на данни е самостоятелно устройство с външна 1/4 антена, което изпраща измерената температура на компютър с помощта на радиосигнал RF ISM (868MHz). При липса на комуникация с компютъра, логерът съхранява измерените данни на своята вътрешна памет. Безжичният обхват на предаване на данните е до 800 метра.
Цена: 360,00 лв.без ДДС
 
LOG86 Безжичен логер за температура LOG86 Безжичен логер за температура
Кат № PFPN-LOG86-001. Безжичен измервател и регистратор (data logger) за измерване, записване и безжично предаване на температура на околната среда от -40°C до + 70°C с точност ± 0,3°C. Регистраторът на данни е самостоятелно устройство с външна 1/2 антена, което изпраща измерената температура на компютър с помощта на радиосигнал RF ISM (868MHz). Защита IP65. При липса на комуникация с компютъра, логерът съхранява измерените данни на своята вътрешна памет. Безжичният обхват на предаване на данните е до 900 метра.
Цена: 390,00 лв.без ДДС
 
LOG36, Безжичен логер за температура LOG36, Безжичен логер за температура
Кат № PFPN-LOG36-001. Регистратор на температура (температурен логер) за измерване, записване и безжично предаване на температура на околната среда от -40°C до + 85°C с точност ± 0,3°C. Регистраторът на данни е самостоятелно устройство с външна 1/2 антена. Регистраторът на данни е самостоятелно устройство с външна 1/2 антена, което изпраща измерените данни на радиоприемник RF-to-USB за компютър или шлюз CUB22 за дистанционно извличане, чрез Ethernet (IP), Wi-Fi или 3G / 4G (GSM мрежа), за да ги съхранява съответно на компютър или на отдалечен и защитен сървър. Защита IP65. При липса на комуникация с компютъра или шлюза, логерът съхранява измерените данни на своята вътрешна памет. Безжичният обхват на предаване на данните е до 900 метра.
Цена: 410,00 лв.без ДДС
 
LOM16, Мини безжичен логер за температура, комплект LOM16, Мини безжичен логер за температура, комплект
Кат № PFKI-LOM16-001. Безжичен измервател и регистратор (data logger) с вграден температурен сензор за измерване, записване и безжично предаване на данните на приемна станция. Обхватът на измерване е от -40°C до + 70°C с точност ± 0,3°C. Логерът е самостоятелно устройства с вътрешна антена, което изпраща измерената температура на приемна станция с помощта на радиосигнал RF ISM (868MHz). При липса на комуникация с компютъра, логерът съхранява измерените данни на своята вътрешна памет. Безжичният обхват за предаване на данните е до 200 метра. Основно приложение: мониторинг на температурата в хладилници. Доставя се в комплект с 2 логера, приемна станция и софтуер Light.
Цена: 840,00 лв.без ДДС
 
LOM56, Мини безжичен логер за температура, комплект LOM56, Мини безжичен логер за температура, комплект
Кат № PFPN-LOM56-001. Безжичен регистратор на данни за температура в границите от -5°C до 50°C. Измерва, записва и изпраща по безжичен път температура на приемна станция (център за наблюдение). Захранва се с батерия. Намира широко приложение за наблюдение в реално време на температурата на студената верига в хладилници, във фармацевтичната или хранителната индустрия. Безжичният обхват за предаване на данните е до 200 метра. Доставя се в комплект приемна станция и софтуер premium.
Цена: 820,00 лв.без ДДС
 
LOG87 Безжичен логер за температура и влажност LOG87 Безжичен логер за температура и влажност
Кат № PFPN-LOG87-001. Безжичен измервател и регистратор (data logger) за измерване, записване и безжично предаване на температура и относителна влажност на околната среда. Обхват на измерване за температура от от -40°C до + 70°C и за влажност от 0 до 100% RH. Регистраторът на данни е самостоятелно устройство с външна 1/2 антена, което изпраща измерените данни на радиоприемник RF-to-USB за компютър или шлюз CUB22 за дистанционно извличане, чрез Ethernet (IP), Wi-Fi или 3G / 4G (GSM мрежа), за да ги съхранява съответно на компютър или на отдалечен и защитен сървър. Защита IP65. При липса на комуникация с компютъра или шлюза, логерът съхранява измерените данни на своята вътрешна памет. Безжичният обхват на предаване на данните е до 900 метра.
Цена: 480,00 лв.без ДДС
 
LOG17 Безжичен логер за температура и влажност LOG17 Безжичен логер за температура и влажност
Кат № PFPN-LOG17-001. Безжичен измервател и регистратор (data logger) за измерване, записване и безжично предаване на температура и относителна влажност на околната среда. Обхват на измерване за температура от от -40°C до + 70°C и за влажност от 0 до 100% RH. Регистраторът на данни е самостоятелно устройство с външна 1/2 антена, което изпраща измерените данни на радиоприемник RF-to-USB за компютър или шлюз CUB22 за дистанционно извличане, чрез Ethernet (IP), Wi-Fi или 3G / 4G (GSM мрежа), за да ги съхранява съответно на компютър или на отдалечен и защитен сървър. Защита IP65. При липса на комуникация с компютъра или шлюза, логерът съхранява измерените данни на своята вътрешна памет. Безжичният обхват на предаване на данните е до 100 метра.
Цена: 580,00 лв.без ДДС
 
LGR64 Безжичен логер за температура и влажност LGR64 Безжичен логер за температура и влажност
Кат № PFPN-LGR64-001. Безжичен измервател и регистратор (data logger) на температура (от -40°C до + 85°C) и относителна влажност (от 0 до 100%). IP 65 защита на корпуса. Сензорът е устойчив на конденз. Прехвърля измерените данни на компютър или ги съхранява продължително време на своята вътрешна памет. Безжичен обхват до 900 m. Доставя се заедно с батерия и антена. Софтуерът и приемната станция се купуват отделно.
Цена: 710,00 лв.без ДДС
 
LGR30, Безжичен логер за външна Pt100 сонда LGR30, Безжичен логер за външна Pt100 сонда
Кат № PFPN-LGR30-001. Безжичен измервател и регистратор (data logger) за измерване, записване и безжично предаване на измерена температура от външна Pt100 температурна сонда. Термометърът е с външна 1/2 антена и изпраща чрез радиосигнал RF ISM (868MHz) измерената температура на компютър. При липса на комуникация с компютъра, логерът съхранява измерените данни на своята вътрешна памет. Безжичният обхват на предаване на данните е до 800 метра.
Цена: 520,00 лв.без ДДС
 
LGR32, Безжичен термо-хигрометър с вход за външна сонда LGR32, Безжичен термо-хигрометър с вход за външна сонда
Кат № PFPN-LGR32-001. Безжично устройство (data logger) за измерване, записване и безжично предаване на температура и влажност от външна сонда. Обхват на измерване за температура от -40 до +125°C и за влажност от 0 до 100 % RH. Измерените и записани данни се изпращат на приемна станция по безжичен път посредством радиосигнал (868MHz). При липса на комуникация, логерът съхранява измерените данни на своята вътрешна памет и ги предава автоматично при следващата сесия на свързване. Безжичният обхват на предаване на данните е до 900 метра. Доставя се заедно с батерия, антена и ръководство за работа. Външната сонда, приемната станция и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 520,00 лв.без ДДС
 
LGR33, Безжичен логер за външна Pt1000 сонда LGR33, Безжичен логер за външна Pt1000 сонда
Кат № PFPN-LGR33-001. Безжичен измервател и регистратор (data logger) за измерване, записване и безжично предаване на температура с външна температурна сонда, тип PT1000. Обхват на измерване от минус 196 до плюс 250оС (зависи от включената сонда). Регистраторът на данни е самостоятелно устройство с външна 1/2 антена, което изпраща измерената температура на компютър с помощта на радиосигнал RF ISM (868MHz). При липса на комуникация с компютъра, логерът съхранява измерените данни на своята вътрешна памет. Безжичният обхват на предаване на данните е до 900 метра. Защита IP65. Доставя се заедно с батерия и антена. Приемната станция със софтуерът и температурните сонди се поръчват отделно.
Цена: 470,00 лв.без ДДС
 
LGR36, Логер-Термометър с външна сонда (STE51-002) LGR36, Логер-Термометър с външна сонда (STE51-002)
Кат № LGR36_STE51-002. Безжичен логер за измерване на температура с една външна цифрова температурна сонда тип STE51-002 с обхват от -40°C до +80°C. Логерът може да прехвърля безжично данните на компютър или да ги съхранява продължително време на своята вътрешна памет. Безжичният обхват е до 900 m. Доставя се заедно с батерия, температурна сонда и антена. Приемната станция и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 640,00 лв.без ДДС
 
LGR36, Логер-Термометър с външна сонда (STE51-003) LGR36, Логер-Термометър с външна сонда (STE51-003)
Кат № LGR36_STE51-003. Безжичен логер за измерване на температура с една външна цифрова температурна сонда тип STE51-003 с обхват от -40°C до +80°C. Логерът може да прехвърля безжично данните на компютър или да ги съхранява продължително време на своята вътрешна памет. Безжичният обхват е до 900 m. Доставя се заедно с батерия, температурна сонда и антена. Приемната станция и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 580,00 лв.без ДДС
 
LGR36, Логер-Термометър с външна сонда (STE51-005) LGR36, Логер-Термометър с външна сонда (STE51-005)
Кат № LGR36_STE51-005. Безжичен логер за измерване на температура с една външна цифрова температурна сонда тип STE51-005 с обхват от -40°C до +80°C. Основно приложение за мониторинг на тръбопроводи. Логерът може да прехвърля безжично данните на компютър или да ги съхранява продължително време на своята вътрешна памет. Безжичният обхват е до 900 m. Доставя се заедно с батерия, температурна сонда и антена. Приемната станция и софтуерът се поръчват отделно.
Цена: 640,00 лв.без ДДС
 
LGR37 Безжичен логер за термодвойки LGR37 Безжичен логер за термодвойки
Кат № PFPN-LGR37-001. Безжичен измервател и регистратор (data logger) за измерване на температура с външна термодвойка тип K, E, J, N, T. Логерът може да прехвърля данните на компютър или да ги съхранява продължително време на своята вътрешна памет. Безжичният обхват е до 800 m.
Цена: 520,00 лв.без ДДС
 
LGR46 Безжичен логер за две темп.сонди LGR46 Безжичен логер за две темп.сонди
Кат № PFPN-LGR46-001. Безжичен измервател и регистратор (data logger) за измерване на температура с една двойна външна температурна сонда, която има два температурни датчика. Обхватът на измерване е от -40°C до +100°C, а точността ±0,3°C. Логерът може да прехвърля данните на компютър или да ги съхранява продължително време на своята вътрешна памет. Безжичният обхват е до 900 m. Този термометър е специално проектиран за индустриални цели, включително енергийни и топлинни централи.
Цена: 560,00 лв.без ДДС
 
LGS34, Безжичен логер с 4-20 mA вход LGS34, Безжичен логер с 4-20 mA вход
Кат № PFPN-LGS34-001. Логер за превръщане на 4-20 mA датчици в безжично устройство за измерване, записване и предаване на данни. Логерът е снабден с външна ½ антена и вход за 4-20 mA датчици. Комуникацията с компютър става по безжичен път. При липса на комуникация с компютъра, логерът записва и съхранява измерените данни на своята вътрешна памет. Съхранените данни се прехвърлят автоматично на компютъра при следващото свързване с компютъра. Безжичният обхват на предаване на данни е до 800 метра. Доставя се батерия и ръководство за работа. Приемниците, софтуерът и свързващите кабели се поръчват и закупуват отделно.
Цена: 700,00 лв.без ДДС
 
LGS35, Безжичен логер за свързване на 0-10V сензори и датчици LGS35, Безжичен логер за свързване на 0-10V сензори и датчици
Кат № PFPN-LGS35-001. Логер за превръщане на 0-10V датчици в безжично устройство за измерване, записване и предаване на данни. Логерът е снабден с външна ½ антена и вход за 0-10V датчици. Комуникацията с компютър става чрез радиосигнал RF ISM (868MHz). При липса на комуникация с компютъра, логерът записва и съхранява измерените данни на своята вътрешна памет. Съхранените данни се прехвърлят автоматично на компютъра при следващото свързване с компютъра. Безжичният обхват на предаване на данни е до 800 метра.
Цена: 700,00 лв.без ДДС
 
TRE35 Безжичен акселерометър и термометър TRE35 Безжичен акселерометър и термометър
Кат № PFPN-TRE25-001. Безжичен логер за измерване, записване и предаване на ускорение (удари, вибрации, падане) и температура. Обхват на измерване на ускорението по трите оси от -16g до + 16g и за температура от -40° до +85°C. Устройството измерва, записва и изпраща по безжичен път данните на USB приемник. Безжичен обхват до 100m в празно пространство. Захранва се с батерия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 2 години. Доставя се батерия и ръководство за работа. USB приемникът и софтуерът се поръчват и закупуват отделно.
Цена: 650,00 лв.без ДДС
 
TRE37 Безжичен акселерометър и термо-хигрометър TRE37 Безжичен акселерометър и термо-хигрометър
Кат № PFPN-TRE37-001. Безжичен логер (тракер) за измерване, записване и предаване на данни за шок (удари, вибрации, падане), температура и влажност. Обхват на измерване на ускорението по трите оси от -16g до + 16g, за температура от -40° до +85°C и за влажност от 0 до 100%. Устройството измерва, записва и изпраща по безжичен път данните на USB приемник. Безжичен обхват до 100m в празно пространство. Захранва се с батерия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 2 години. Доставя се батерия и ръководство за работа. USB приемникът и софтуерът се поръчват и закупуват отделно.
Цена: 780,00 лв.без ДДС
 
TRE38 Безжичен акселерометър, термометър, термохигрометър и луксомер TRE38 Безжичен акселерометър, термометър, термохигрометър и луксомер
Кат № PFPN-TRE38-001. Безжичен логер (datalogger) за измерване, записване и предаване на данни за шок (удари, вибрации, падане), температура, влажност и осветеност. Обхват на измерване за ускорението по трите оси от -16g до + 16g, за температура от -40° до +85°C, за влажност от 0 до 100% и за осветеност от 0 до 220 Lux. Устройството измерва, записва и изпраща по безжичен път данните на USB приемник. Безжичен обхват до 100m в празно пространство. Захранва се с батерия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 2 години. Доставя се батерия и ръководство за работа. USB приемникът и софтуерът се поръчват и закупуват отделно.
Цена: 880,00 лв.без ДДС
 
TRE35 Тракер за шок и температура TRE35 Тракер за шок и температура
Кат № PFPN-TRE35-001. Безжичен логер (тракер) за измерване, записване и предаване на данни за шок (ускорение, удари, вибрации, падане) и температура. Обхват на измерване на ускорението по трите оси от -16g до + 16g и за температура от -40° до +85°C. Устройството измерва, записва и изпраща по безжичен път данните на USB приемник. Безжичен обхват до 100m в празно пространство. Захранва се с батерия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 2 години. Доставя се батерия и ръководство за работа. USB приемникът и софтуерът се поръчват и закупуват отделно.
Цена: 650,00 лв.без ДДС
 
TRE37 Тракер за шок, температура и влажност TRE37 Тракер за шок, температура и влажност
Кат № PFPN-TRE37-001. Безжичен логер (тракер) за измерване, записване и предаване на данни за шок (удари, вибрации, падане), температура и влажност. Обхват на измерване на ускорението по трите оси от -16g до + 16g, за температура от -40° до +85°C и за влажност от 0 до 100%. Устройството измерва, записва и изпраща по безжичен път данните на USB приемник. Безжичен обхват до 100m в празно пространство. Захранва се с батерия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 2 години. Доставя се батерия и ръководство за работа. USB приемникът и софтуерът се поръчват и закупуват отделно.
Цена: 730,00 лв.без ДДС
 
TRE38 Тракер за шок, температура, влажност и осветеност TRE38 Тракер за шок, температура, влажност и осветеност
Кат № PFPN-TRE38-001. Безжичен логер (тракер) за измерване, записване и предаване на данни за шок (удари, вибрации, падане), температура, влажност и осветеност. Обхват на измерване за ускорението по трите оси от -16g до + 16g, за температура от -40° до +85°C, за влажност от 0 до 100% и за осветеност от 0 до 220 Lux. Устройството измерва, записва и изпраща по безжичен път данните на USB приемник. Безжичен обхват до 100m в празно пространство. Захранва се с батерия. Възможност за самостоятелна работа в продължение на 2 години. Доставя се батерия и ръководство за работа. USB приемникът и софтуерът се поръчват и закупуват отделно.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
RFM10, USB Приемник и софтуер за безжични логери RFM10, USB Приемник и софтуер за безжични логери
Кат № PFPN-RFM10-001. USB приемник и софтуер за приемане и обработване на данни от безжични логери на Newsteo. Приемникът се включва към USB вход на компютър, на който се инсталира и софтуера. RF-към-USB ключът е USB 2.0 съвместим, няма вътрешна батерия и се захранва от РС-то. Приемникът работи с 1/4 антена и има 800 m покритие в свободно пространство и проникване през до 5 бетонни стени с метална конструкция. Доставя се заедно с антена и флашка със софтуера.
Цена: 690,00 лв.без ДДС
 
CUB22, Ethernet Wifi Gateway с външна антена CUB22, Ethernet Wifi Gateway с външна антена
Кат № PFKI-CUB22-004. Устройството за извличане на данни, събрани от безжичните регистратори на данни Newsteo и да ги предава през Ethernet / WiFi /. Дисплей, който позволява лесна инсталация, поддръжка и наблюдение на самото устройство и регистраторите на данни. CUB може да наблюдава, показва и предупреждава, когато измерването на регистратора надвишава зададения праг. Потребителят може да се свърже с приложението Webmonitor за достъп до записаните данни и конфигуриране на регистратори на данни. Потребителят може също да използва софтуера RF Monitor за първата инсталация. Абонаментът за Webmonitor се плаща допълнително.
Цена: 950,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG