за Индустрията » Виброметри

Механичните трептения /вибрации/ се характеризират с два от следните три параметъра: амплитуда на трептене; амплитуда на ускорението и честота на трептене. Приборите, които се използват за измерване на механични трептения се наричат виброметри, а приборите, използвани за измерване на ускорения, се наричат акселерометри.
BETEX Тестер за лагери (Bearing Checker) BETEX Тестер за лагери (Bearing Checker)
Кат № 80322. Преносим инструмент за бързо и лесно измерване на състоянието на лагерите при превантивна поддръжка. Уредът измерва ударните импулси с вградена сонда, като използва SPM dBm/dBc метод. Тестерът намира широко приложение за оценка на състоянието на търкалящи лагери в индустриалното оборудване като скоростни кутии, двигатели, вентилатори и помпи. Компактен, удобен и лесен за носене. Доставя се заедно за батериите и ръководство за работа.
Цена: 3 410,00 лв.без ДДС
 
PCE-VD 3, Регистратор на вибрации PCE-VD 3, Регистратор на вибрации
Кат № PCE-VD3. Уред за измерване и записване на вибрации по трите оси (х, y и z). Обхват на измерване ±18 g за всяка ос. Резултатите се записват на вътрешна памет с капацитет 85764 записа. Възможност за неподвижно закрепване посредством специален държател. Доставя се със софтуер, батерия и държател.
Цена: 455,00 лв.без ДДС
 
AV-160P, Виброметър тип писалка AV-160P, Виброметър тип писалка
Кат № AV160P. Преносим виброметър за бързо измерване на вибрации, дисбаланс, измествания и други механични повреди в ротационни машини. Пиезоелектричен сензор. Обхват на измерване за ускорение 0,1 - 300,0 m/s² ; за скорост 0,1 - 300,00 mm/s и за отместване: 0,001 - 3,000 mm. Широк честотен диапазон (10Hz ~ 10kHz) в режим на ускорение. Може да показва на екрана параметрите на "отклонение", "скорост" и "ускорение" едновременно. Доставя се в калъф, заедно с USB зарядно устройство и ръководство за работа.
Цена: 450,00 лв.без ДДС
 
AV-160A, Виброметър с външна сонда AV-160A, Виброметър с външна сонда
Кат № AV160А. Преносим виброметър за бързо измерване на вибрации, дисбаланс, измествания и други механични повреди в ротационни машини. Пиезоелектрична външна сонда / преобразовател. Обхват на измерване за ускорение 0,1 - 400,0 m/s² ; за скорост 0,1 - 400,00 mm/s и за отместване: 0,001 - 4,000 mm. Широк честотен диапазон (10Hz ~ 10kHz) в режим на ускорение. Доставя се в куфарче, заедно с ръководство за работа, магнитен, конусен и сферичен накрайници.
Цена: 480,00 лв.без ДДС
 
AV-160B, Виброметър с външна сонда AV-160B, Виброметър с външна сонда
Кат № AV160B. Преносим виброметър за бързо измерване на вибрации, дисбаланс, измествания и други механични повреди в ротационни машини. Пиезоелектрична външна сонда / преобразовател. Обхват на измерване за ускорение 0,1 - 400,0 m/s² ; за скорост 0,1 - 400,00 mm/s и за отместване: 0,001 - 4,000 mm. Широк честотен диапазон (10Hz ~ 10kHz) в режим на ускорение. Може да показва на екрана параметрите "отклонение", "скорост" и "ускорение" едновременно. Доставя се в куфарче, заедно с ръководство за работа, магнитен, конусен и сферичен накрайници.
Цена: 500,00 лв.без ДДС
 
AV-160D-2, Двуканален виброметър AV-160D-2, Двуканален виброметър
Кат № AV-160D-2. Преносим двуканален виброметър за едновременно измерване на вибрациите в две точки посредством две измервателни сонди. Обхват на измерване: Изместване: 0,001 ~ 4000 mm, Ускорение: 0.1 ~ 400.0 m/s и Скорост: 0.01 ~ 400.0 mm/s. Възможност за едновременно измерване на два еднакви параметъра в две 2 различни позиции или измерване в една позиция, показващи 3 различни параметъра на скорост, ускорение и изместване. Широк честотен диапазон (10Hz ~ 10kHz.) в режим на ускорение. Автоматично изключване на захранването за пестене на енергия. Доставя се в куфарче, заедно с 2бр. Пиезоелектрични преобразуватели, 2бр. Стингър сонда (Конус), 2бр. Стингър сонда (Сфера), 2бр. Магнитни осезатели, батерии и ръководство за работа.
Цена: 795,00 лв.без ДДС
 
AV-160D-3, Триканален виброметър AV-160D-3, Триканален виброметър
Кат № AV-160D-3. Преносим триканален виброметър за едновременно измерване на вибрациите в три точки посредством три измервателни сонди. Обхват на измерване: Изместване: 0,001 ~ 4000 mm, Ускорение: 0.1 ~ 400.0 m/s и Скорост: 0.01 ~ 400.0 mm/s. Възможност за едновременно измерване на три еднакви параметъра в три различни позиции или измерване в една позиция, показващи 3 различни параметъра на скорост, ускорение и изместване. Широк честотен диапазон (10Hz ~ 10kHz.) в режим на ускорение. Автоматично изключване на захранването за пестене на енергия. Доставя се в куфарче, заедно с 3бр. Пиезоелектрични преобразуватели, 3бр. Стингър сонда (Конус), 3бр. Стингър сонда (Сфера), 3бр. Магнитни осезатели, батерии и ръководство за работа.
Цена: 1 040,00 лв.без ДДС
 
AV-160D, 3D-Виброметър с 3-осна сонда AV-160D, 3D-Виброметър с 3-осна сонда
Кат № AV160D. Преносим виброметър за бързо измерване на вибрации по трите оси X, Y и Z. Пиезоелектрична 3-Axis външна сонда / преобразовател. Обхват на измерване за ускорение 0,1 - 400,0 m/s² ; за скорост 0,1 - 400,00 mm/s и за отместване: 0,001 - 4,000 mm. Широк честотен диапазон (10Hz ~ 10kHz) в режим на ускорение. Може да показва на екрана параметрите "отклонение", "скорост" и "ускорение" едновременно. Доставя се в куфарче, заедно с ръководство за работа, магнитен, конусен и сферичен накрайници.
Цена: 750,00 лв.без ДДС
 
AV-160T, Виброметър-тахометър с външни сонди AV-160T, Виброметър-тахометър с външни сонди
Кат № AV160T. Преносим виброметър-тахометър за бързо измерване на вибрации, дисбаланс, измествания и обороти на ротационни машини. Многофункционален инструмент, който съчетава фото тахометър и контактен виброметър. Обхват на измерване за ускорение 0,1 - 400,0 m/s² ; за скорост 0,1 - 400,00 mm/s и за отместване: 0,001 - 4,000 mm. Широк честотен диапазон (10Hz ~ 10kHz) в режим на ускорение. Доставя се в куфарче, заедно с ръководство за работа, магнитен, конусен и сферичен накрайници.
Цена: 430,00 лв.без ДДС
 
PCE-VT 204, Виброметър-тахометър PCE-VT 204, Виброметър-тахометър
Кат № PCE-VT 204. Преносим уред за измерване на вибрации, скорост, преместване и ускорение. Възможност за измерване на обороти чрез използване на контактна или оптична сонда. Виброметърът има вътрешна памет и RS-232 интерфейс за включване към компютър. Доставя се в калъф за носене заедно със сензор за контакт и 1,5 m кабел, 70 мм сензор за закрепване, магнитна плоча, измервателен конус, отразяваща лента, батерия и ръководство за работа.
Цена: 1 730,00 лв.без ДДС
 
GA2006H, Виброметър за ръка-рамо GA2006H, Виброметър за ръка-рамо
Кат № GA2006HПреносим виброметър за измервания и изчисляване вибрации на ръка-рамо. Използва се от мениджърите по здравословни и безопасни условия на труд и от всички онези, които се нуждаят от оценката на нивата на вибрации на ръчни електрически инструменти. Напълно съвместим с БДС EN ISO 8041. Доставя се с всичко необходимо за незабовно започване на работа.
Цена: 5 685,00 лв.без ДДС
 
PCE-VM 31-HA, Виброметър за ръка-рамо PCE-VM 31-HA, Виброметър за ръка-рамо
Кат № PCEVM31HA. Преносим виброметър за измервания и изчисляване вибрации на ръка-рамо, съгласно ISO 5349. Поддържа TEDS, флаш памет за до 10000 измервания и USB интерфейс. Лесен за използване. Доставя се в куфар, заедно със сензор за ускорение KS903.10 на цялото тяло, ръчен адаптер за извити повърхности, дръжка-адаптер за извити повърхности, кабел за сензор, USB кабел, батерии и инструкции.
Цена: 9 110,00 лв.без ДДС
 
PCE-VM 31-WB, Виброметър за тяло PCE-VM 31-WB, Виброметър за тяло
Кат № PCEVM31WB. Преносим виброметър за измервания и изчисляване на вибрации на цялото тяло, съгласно ISO 2631. Поддържа TEDS, флаш памет за до 10000 измервания и USB интерфейс. Лесен за използване. Доставя се в куфар, заедно със сензор за ускорение KS903.10 на цялото тяло, ръчен адаптер за извити повърхности, дръжка-адаптер за извити повърхности, кабел за сензор, USB кабел, батерии и инструкции.
Цена: 9 240,00 лв.без ДДС
 
PCE-VM 31-HAWB, Виброметър за тяло и ръка-рамо PCE-VM 31-HAWB, Виброметър за тяло и ръка-рамо
Кат № PCEVM31HAWB. Преносим виброметър за измервания и изчисляване на вибрации на цялото тяло, съгласно ISO 2631 и на вибрации ръка-рамо, съгласно ISO 5349. Поддържа TEDS, флаш памет за до 10000 измервания и USB интерфейс. Лесен за използване. Доставя се в куфар, заедно със сензор за ускорение KS903.10 на цялото тяло, ръчен адаптер за извити повърхности, дръжка-адаптер за извити повърхности, кабел за сензор, USB кабел, батерии и инструкции.
Цена: 12 320,00 лв.без ДДС
 
PCE-VM 40B, Виброметър-логер с вграден GSM модем PCE-VM 40B, Виброметър-логер с вграден GSM модем
Кат № PCE-VM40B. Устройство (data logger) за измерване и записване на вибрации по трите оси. Захранване с батерия, мобилна версия с NiMH батерии, FFT анализ, IP 64 защита, вътрешна памет за до 100000 измервания, SMS известяване на алармени ситуации. Особено подходящ за непрекъснат мониторинг на вибрации и удари измерване на сгради, мостове, кули и други структури. Измерванията са в съответствие с DIN 4150-3, BS 7385 и SN 640312A стандарти. Доставя се заедно с USB кабел, захранващ адаптер и ръководство за работа.
Цена: 9 200,00 лв.без ДДС
 
PCE-VS11, Датчик и превключвател на вибрации PCE-VS11, Датчик и превключвател на вибрации
Кат № PCE-VS11. Вибрационен измервател, анализатор и превключвател. Измерване на RMS стойност, пикова стойност и честотен домейн (FFT) на вибрационната скорост или ускорение. Пиезоелектрически сензор. Обхват на измерване от 0.1 до 1000 m/s² ускорение, IP67 защита, цветна червено и зелено визуално предупреждение или аларма с програмируеми високочестотни и нискочестотни филтри. Доставя се заедно с USB кабел, PC-съвместим софтуер и ръководство за работа.
Цена: 1 085,00 лв.без ДДС
 
SDL800, Виброметър-логер SDL800, Виброметър-логер
Кат № SDL800. Преносим уред за измерване, показване и съхраняване (data logger) на вибрациите за ускорение, скорост и изместване. Поддържаните мерни единици са в m/s2, ft/s2, g, mm/s, cm/s, in/s, mm и inch. Записаните данни се съхраняват на SD карта за прехвърляне към компютър. Доставя се в куфарче заедно с измервателната сонда, магнитно закрепване, 6 x AA батерии, SD карта и ръководство за работа.
Цена: 1 885,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG