за Индустрията » Термометри IR

Тук ще намерите инфрачервени термометри за измерване на температура без контакт. Тези термометри измерват температурата на обекти, които излъчват инфрачервено лъчение. Инфрачервените термометри могат да измерват само температурата на открити повърхности, а не през стъкло. Някои инфрачервени термометри притежават предварително зададена стойност на излъчване, а други позволяват на потребителя да избира стойността на излъчване в зависимост от измервания повърхностен материал, независимо дали е хартия, дърво или метални повърхности. Ако потребителят измерва лъскави метални повърхности като цилиндри, безконтактните устройства могат да се използват само за определяне на тенденциите в температурата, тъй като не е възможно да се измери абсолютната температура с инфрачервен термометър върху полирани или блестящи повърхности.
BP2F, HACCP термометър (-40~200°C) BP2F, HACCP термометър (-40~200°C)
Кат № 3510003017. Преносим комбиниран безконтактен повърхностен инфрачервен термометър с допълнителна иглена температурна сонда за измерване на вътрешна температура на хранителни продукти (НАССР термометър). Обхват на измерване с безконтактния термометър от -40°C до +280°C. Обхват на измерване с иглената температурна сонда от -40°C до +200°C. Оптична резолюция на инфрачервения сензор D:S=4:1. Допълнителен индикатор показва дали измерената температура отговаря на изискванията на HACCP изискванията. Доставя се заедно с батерия и инструкции за експлоатация.
Цена: 155,00 лв.без ДДС
 
P 4945, Безконтактен IR термометър (-50~+350°C) P 4945, Безконтактен IR термометър (-50~+350°C)
Кат № P4945. Преносим безконтактен IR термометър с LED цветен индикатор. Обхват на измерване от -50 до +350°C. Многофункционален 15 мм LCD дисплей с подсветка. Възможност за бързо измерване на разликата в температурата на повече от един обект или на повече от една точка. Лазерен указател, автоматично задържане на данните на екрана, автоматично изключване на захранването. Доставя се в мек калъф, заедно с батерия, заводски сертификат за калибриране и ръководство за работа.
Цена: 135,00 лв.без ДДС
 
P 4935-EES, ИЧ термометър P 4935-EES, ИЧ термометър
Кат № P 4935-EES. Инфрачервен термометър за дистанционно измерване на температура. Обхват на измерване от -50°C до +400°C. Термометърът е част от списъка на минимално необходимите технически средства за измерване при обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради (НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г.). Доставя калъф заедно с батерии и ръководство.
Цена: 95,00 лв.без ДДС
 
P 4950, IR-/Typ-K-термометър P 4950, IR-/Typ-K-термометър
Кат № P4950. Иновативен и мощен инфрачервен термометър, който позволява безконтактно измерване на повърхностни температури (-50°C ... 850°C). Допълнителен вход за измерване с температурни сензори тип K (обхват от -50 до 900°C в зависимост от включената сонда). Тази комбинация позволява безконтактно и контактно измерване на температурата, вкл. диференциални температурни измервания. Доставя се само термометъра. Температурните сонди се поръчват отделно.
Цена: 210,00 лв.без ДДС
 
P 5400, IR-термометър (-50...+260°C) и точка на оросяване P 5400, IR-термометър (-50...+260°C) и точка на оросяване
Кат № P5400. Преносим IR-термометър за безконтактно измерване на повърхностна температура (-50...+260°C), относителна влажност на въздуха (0 ... 100 % RH) и определяне на точката оросяване. Температурата на точката на оросяване се изчислява от съотношението температура на въздуха / влажност към температурата на повърхността. Благодарение на тези технически свойства, това устройство е идеалният спътник за оценка на апартаменти под наем, строителния и архитектурния сектор, както и голямо разнообразие от приложения в биологичния и селскостопанския сектор. Доставя се в калъф, заедно с 9 V батерия и ръководство.
Цена: 200,00 лв.без ДДС
 
P 4955, IR-термометър -50 … +2200°C, Регистратор, Видео P 4955, IR-термометър -50 … +2200°C, Регистратор, Видео
Кат № P4955. Професионален "5 в 1" уред за видео измерване на околната среда с двоен лазер за точно определяне на целевата площ за бързи, точни и безконтактни измервания на повърхностната температура. На устройството е наличен допълнителен вход за измерване тип K за измервания с директен контакт или диференциални измервания на повърхности. Интегрираната функция за снимки показва измерения обект с показаната температура и други данни от измерването като влажност на въздуха и температура на точката на оросяване и може да се запише във вътрешната памет или на microSD карта. Интегрираният регистратор на данни запазва всички измерени стойности, които могат да бъдат оценени и обработени на компютъра. Идеален за документиране на важни измервания в промишления сектор, електротехника, поддръжка и сервиз, осигуряване на качеството, строителство и енергийни консултации.
Цена: 830,00 лв.без ДДС
 
BP17, IR термометър–пирометър (-30~260°C) BP17, IR термометър–пирометър (-30~260°C)
Кат № 3510003029. Безконтактен инфрачервен термометър / пирометър с от -50°C до +380°C, оптична резолюция 10:1, постоянен емисионен коефициент 0,95, лазерен показалец и дисплей. Доставя се в мек калъф, заедно с батерия и инструкция за експлоатация
Цена: 90,00 лв.без ДДС
 
BP21, IR термометър-пирометър (-35~800°C) BP21, IR термометър-пирометър (-35~800°C)
Кат № 3510003031. Преносим безконтактен инфрачервен термометър за измерване на повърхностна температура в границите от -35°C до +800°C. Регулируем емисионен коефициент от 0,1 до 1,0. Оптична резолюция 12: 1. Доставя се в мек калъф.
Цена: 165,00 лв.без ДДС
 
BP25, IR термометър, RH и точка на оросяване BP25, IR термометър, RH и точка на оросяване
Кат № 3.510.003.035. Безконтактен инфрачервен термометър/пирометър с функция за определяне на точката на оросяване. Обхват на измерване на повърхностната температура от -30°C до +260°C, относителна влажност от 0 до 100% и точка на оросяване от -30 до 100°C. Инфрачервеният термометър е с оптична резолюция 20:1, фиксиран емисионен коефициент от 0,95, лазерен показалец и дисплей. Открива потенциалните места, в които температурата е под точката на оросяване и където може да се образува мухъл. Доставя се в мек калъф.
Цена: 335,00 лв.без ДДС
 
TP7, Професионален пирометър (-50~1000°C) TP7, Професионален пирометър (-50~1000°C)
Кат № 3510003011. Професионален безконтактен термометър (пирометър) с голям температурен диапазон от -50°C до +1000°C с разнообразни приложение и множество измервателни функции. Емисионен коефициент: регулируем от 0.1 до 1.0. Оптична резолюция D:S 30:1. Доставя се в чантичка, заедно с 9V батерия и ръководство за употреба
Цена: 250,00 лв.без ДДС
 
TP10, Професионален пирометър до 1850°C TP10, Професионален пирометър до 1850°C
Кат № 3510003045. Професионален лазерен пирометър с допълнителен вход за термодвойка. Оптична разделителна способност 75:1, изключително широк диапазон на измерване на температура от -50°C до 1850°C, регулируем емисионен коефициент от 0.1 до 1.0, висока/ниска аларма. Доставя се в твърд калъф, заедно с термодвойка тип K, USB кабел за връзка с компютър и батерия.
Цена: 695,00 лв.без ДДС
 
KIRAY 50, IR термометър (-50~380°C) KIRAY 50, IR термометър (-50~380°C)
Кат № KIRAY50. Безконтактен инфрачервен термометър с лазерен показалец. Обхват на измерване от -50 до 380°C. Оптични характеристики D:S = 12:01. Фиксиран емисионен коефициент 0,95. Функция за отчитане на минимална и максимална стойност. Доставя се в мек калъф, заедно с батерия и ръководство за работа.
Цена: 290,00 лв.без ДДС
 
KIRAY 100, IR термометър (-50~800°C) KIRAY 100, IR термометър (-50~800°C)
Кат № KIRAY100. Инфрачервен термометър, двоен лазерен показалец. Измервателен обхват: -50 до 800°C. D:S = 20:1. Дисплей, звуков алармен сигнал (минимум и максимум), регулируем емисионен коефициент от 0,1 до 1,0. Доставя се с транспортен калъф и ръководство на потребителя.
Цена: 410,00 лв.без ДДС
 
KIRAY 200, IR термометър (-50~800°C) KIRAY 200, IR термометър (-50~800°C)
Кат № KIRAY200. Професионален инфрачервен термометър за безконтактно измерване на повърхностна температура. Измервателен обхват: - 50 до + 800°C. Съотношение разстояние към цел 30:1. Дисплей, звуков алармен сигнал (високи и ниски). Допълнителен вход за външна температурна термодвойка K тип сонда. Регулируем емисионен коефициент от 0,1 до 1,0. Доставя се в транспортен калъф, заедно с батерия, една термодвойка тип К и ръководство на потребителя.
Цена: 460,00 лв.без ДДС
 
KIRAY 300, IR термометър до (-50~1850°C) KIRAY 300, IR термометър до (-50~1850°C)
Кат № 21666. Инфрачервен термометър, двоен лазерен показалец. Измервателен обхват от - 50 до +1850°C. D:S = 50:1. Регулируем емисионен коефициент от 0,1 до 1,0. Дисплей със задно осветяване, алармен звуков сигнал (високи и ниски нива), вход за външна термодвойка тип K, регулируем излъчвател. Доставя се с температурна K сонда, телескопичен статив, транспортен калъф и ръководство на потребителя.
Цена: 1 150,00 лв.без ДДС
 
T260, IR термо-хигрометър T260, IR термо-хигрометър
Кат № 3510207250. Комбиниран иновативен уред за безконтактно измерване на повърхностна температура с инфрачервен термометър и температура и влажност на въздуха с интегриран сензор. Измерените параметри се използват за показвана на точката на оросяване заедно с повърхностната температура и автоматично задействане на алармена функция, когато повърхностната температура е под температурата на точката на оросяване. Въздушният температурен обхват от -20°C до +50°C, повърхностен температурен обхват от -20°C до +60°C и обхват на измерване на относителната влажност на въздуха от 5 до 95% RH. Доставя се заедно с батерии, ръководство за работа и заводски тест сертификат.
Цена: 890,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG