за Въздуха » Прахови частици

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици. Основни източници на прах са промишлеността, транспорта и енергетиката. Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 mm - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10. Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Различни нормативни актове и стандарти сочат пределно допустими концентрации (ПДК) за фини прахови частици като определят количеството на общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5).
PCE-MPC 10, Измервател на фини прахови частици. PCE-MPC 10, Измервател на фини прахови частици.
Кат № PCE-MPC 10. Преносим уред за измерване на фини прахови частици с размери 2,5 и 10 микрона (µm). Едновременно измерване на температура и влажност, Графичен дисплей, вътрешна памет за до 5000 измерени стойности. Доставя се заедно със стойка, батерия, USB захранващ кабел и инструкция за употреба.
Цена: 1 450,00 лв.без ДДС
 
MS500-PM, Анализатор на прахови частици MS500-PM, Анализатор на прахови частици
Кат № MS500_PM2.5_PM10. Преносим мулти-параметричен газ-анализатор, снабден с два сензора за измерване концентрацията на прахови частици с размери 2,5 и 10 микрона. Вградена измервателна помпа тип всмукване. Резултатите от измерването се показват на 2,5-инчов цветен екран с висока разделителна способност, включително алармени ситуации. Функция за съхранение на данни с голям капацитет (100000 измервания). Доставя се в алуминиево куфарче, заедно с ръководство за работа, USB зарядно (включително кабела за данни) и щипка за колан.
Цена: 1 920,00 лв.без ДДС
 
MS600-PM, Анализатор на прахови частици MS600-PM, Анализатор на прахови частици
Кат № MS600_ PM0.3_PM0.5_PM1.0_PM2.5_PM5.0_PM10.0. Преносим мулти-параметричен газ-анализатор, снабден с шест сензора за измерване концентрацията на прахови частици с размери 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0 и 10.0 микрона. Вградена всмукателна помпа. Резултатите от измерването се показват на 2,5-инчов цветен екран с висока разделителна способност, включително алармени ситуации. Функция за съхранение на данни с голям капацитет (100000 измервания). Доставя се в алуминиево куфарче, заедно с ръководство за работа, USB зарядно (включително кабела за данни) и щипка за колан.
Цена: 1 995,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 05, Брояч на прахови частици (PM2.5, T и RH) PCE-RCM 05, Брояч на прахови частици (PM2.5, T и RH)
Кат № PCE-RCM 05 / A25D / UNI-TПреносим брояч на прахови частици, температура и влажност. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM 2.5 (0 ~ 500 µg/m³); температура (T, -10 ~ 50°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 99%). Алармена функция, стойка и превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 260,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 08, Брояч на прахови частици (PM1.0, PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, T, RH) PCE-RCM 08, Брояч на прахови частици (PM1.0, PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, T, RH)
Кат № PCE-RCM 08. Многофункционален преносим брояч на прахови частици. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM 1.0, PM 2.5, PM 10; концентрацията на формалдехид (HCHO), общото количество летливи вещества (TVOC), температура (T) и относителна влажност (RH). Алармена функция, стойка и превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 430,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 10, Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, T и RH) PCE-RCM 10, Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, T и RH)
Кат № PCE-RCM 10. Преносим брояч на прахови частици, температура и влажност. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM2.5 (0 ~ 2000 µg/m³); PM10 (0 ~ 2000 µg/m³), температура (T, -20 ~ 70°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 100%). Алармена функция, стойка и превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 470,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 11 Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, T, RH) PCE-RCM 11 Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, HCHO, TVOC, T, RH)
Кат № PCE-RCM 11. Многофункционален преносим брояч на прахови частици. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM2.5 / PM10 (0 ~ 2000 µg/m³); концентрацията на формалдехид (HCHO, 0,00 ~ 5,00 mg/m³), общото количество летливи вещества (TVOC, 0,00 ~ 9,99 mg/m³), температура (T, -20 ~ +70°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 100%). Алармена функция, превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 875,00 лв.без ДДС
 
BQ30, Измервател на прахови частици BQ30, Измервател на прахови частици
Кат № 3510205098. Компактен уред за мониторинг на качеството на въздуха чрез измерване на количество на прахови частици (PM10 и PM2.5), концентрация на въглероден диоксид (СО2), температура (Т) и влажност (RH). Специално разработено за оценка на качеството на въздуха в дома, офиса, учебни зали, работни и обществени помещения. BQ30 едновременно улавя инхалирания общ прах и фините прахови частици, които се показват директно на екрана като микрограми на кубичен метър. Нещо повече, на големия цветен екран се показват всички измервани параметри, включително дата и час. Доставя се заедно с батерия, мини-USB кабел, зарядно устройство и ръководство за работа.
Цена: 780,00 лв.без ДДС
 
PCE-RCM 12 Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, HCHO, CO2, T, RH) PCE-RCM 12 Брояч на прахови частици (PM2.5, PM10, HCHO, CO2, T, RH)
Кат № PCE-RCM 12. Многофункционален преносим брояч на прахови частици. Измерва и показва концентрация на частиците с размери PM2.5 / PM10 (0 ~ 2000 µg/m³); концентрацията на формалдехид (HCHO, 0,00 ~ 5,00 mg/m³), концентрация на въглероден диоксид (СО2, 0 ~ 9999 ppm), температура (T, -20 ~ +70°C) и относителна влажност (RH, 0 ~ 100%). Алармена функция, превключващ се дисплей. Доставя се заедно с батерия USB кабел за зареждане и ръководство за работа.
Цена: 1 125,00 лв.без ДДС
 
BQ21, Брояч на прахови частици BQ21, Брояч на прахови частици
Кат № 3510205095. Преносимо Bluetooth® устройство за измерване на околната среда с приложение за смартфон за записване / оценка на замърсяването с фин прах от Е-прах (PM10) и A-прах (PM2.5). Допълнително уредът измерва температурата и влажността на въздуха. Измерването на праховите частици защитава вашите служители, клиенти, гости и стажанти. Доставя се заедно с батерия (интегрирана), мини USB кабел, зарядно (USB 5 V, 1 A), ръководство и декларация за съответствие.
Цена: 1 425,00 лв.без ДДС
 
PC200, Брояч на прахови частици PC200, Брояч на прахови частици
Кат № 3510006010. Преносим уред за измерване на прахови частици с големина 0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 2.5μm, 5.0μm и 10.0μm. Лазерен, ергономичен, преносим измервателен уред с вградени фото и видео функции, които позволяват на потребителя да следи въздушните частици и да събере данни за околната среда. Уредът отговаря на изискванията на ISO 21501-4 и може да се използва от изпитване на чисти помещения, през оценка на условията на работната среда, до проверка ефективността на филтриращи системи и много други. Вградена цифрова камера за фото и видео документация на измерваната околна среда. Доставя се заедно с мини статив/триножник, нулев филтър, свързващи маркучи, USB кабел, софтуер и ръководство за работа.
Цена: 2 625,00 лв.без ДДС
 
PC200-S, Брояч на прахови частици със сертификат PC200-S, Брояч на прахови частици със сертификат
Кат № 3510006011. Преносим уред за измерване на прахови частици с големина 0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 2.5μm, 5.0μm и 10.0μm. Лазерен, ергономичен, преносим измервателен уред с вградени фото и видео функции, които позволяват на потребителя да следи въздушните частици и да събере данни за околната среда. Уредът отговаря на изискванията на ISO 21501-4 и може да се използва от изпитване на чисти помещения, през оценка на условията на работната среда, до проверка ефективността на филтриращи системи и много други. Вградена цифрова камера за фото и видео документация на измерваната околна среда. Доставя се заедно със Сертификат за калибриране, мини статив/триножник, нулев филтър, свързващи маркучи, USB кабел, софтуер и ръководство за работа.
Цена: 3 080,00 лв.без ДДС
 
PC220, Анализатор на прахови частици, формалдехид и др. PC220, Анализатор на прахови частици, формалдехид и др.
Кат № 3510006015. Преносим уред за едновременно измерване на прахови частици (0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 2.5μm, 5.0μm и 10.0μm), формалдехид, въглероден оксид, температура, влажност и точката на оросяване. Иновативно решение за мониторинг, осигуряване и оценка на качеството на въздуха. Може да се използва за изпитване на чисти помещения, оценка на условията на работната среда, проверка ефективността на филтриращи системи и много други. Доставя се в куфарче заедно с мини статив/триножник, нулев филтър, свързващи маркучи, USB кабел, софтуер и ръководство за работа.
Цена: 3 080,00 лв.без ДДС
 
PC220-S, Анализатор на прахови частици, формалдехид и др. PC220-S, Анализатор на прахови частици, формалдехид и др.
Кат № 3510006016. Преносим уред за едновременeн анализ на прахови частици (0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 2.5μm, 5.0μm и 10.0μm), формалдехид, въглероден оксид, температура, влажност и точката на оросяване. Иновативно решение за мониторинг, осигуряване и оценка на качеството на въздуха. Може да се използва за изпитване на чисти помещения, оценка на условията на работната среда, проверка ефективността на филтриращи системи и много други. Доставя се в куфарче заедно със сертификат за калибриране, мини статив/триножник, нулев филтър, свързващи маркучи, USB кабел, софтуер и ръководство за работа.
Цена: 3 540,00 лв.без ДДС
 
PCE-PQC 10EU, Брояч на частици (ISO 21501-4) PCE-PQC 10EU, Брояч на частици (ISO 21501-4)
Кат № PCE-PQC 10EU. Преносим брояч на частици съгласно ISO 21501-4. Измерва размери на частици до 25 µm и 6 измервателни канала 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 µm. Цветен дисплей. Лесно преносим и много удобен за работа. Вътрешна памет. Отчитане съгласно стандарт 14644-1. Приложение I на GMP на ЕС, FS 209E. Екстраполация на тегловна концентрация в µg/m³. Ethernet и USB връзка. Доставя се заедно с една изокинетична сонда, сензор за температура и влажност, филтър за почистване, Li-ion батерия, софтуер за изтегляне на данни, USB кабел, захранващ блок, сертификат за калибриране съгласно NIST и ръководство за работа.
Цена: 9 195,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG