за Въздуха » Прахови частици

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови частици. Основни източници на прах са промишлеността, транспорта и енергетиката. Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 mm - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10. Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Различни нормативни актове и стандарти сочат пределно допустими концентрации (ПДК) за фини прахови частици като определят количеството на общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5).
PC220, Анализатор на прахови частици, формалдехид и др. PC220, Анализатор на прахови частици, формалдехид и др.
Кат № 3510006015. Преносим уред за едновременно измерване на прахови частици (0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 2.5μm, 5.0μm и 10.0μm), формалдехид, въглероден оксид, температура, влажност и точката на оросяване. Иновативно решение за мониторинг, осигуряване и оценка на качеството на въздуха. Може да се използва за изпитване на чисти помещения, оценка на условията на работната среда, проверка ефективността на филтриращи системи и много други. Доставя се в куфарче заедно с мини статив/триножник, нулев филтър, свързващи маркучи, USB кабел, софтуер и ръководство за работа.
Цена: 3 080,00 лв.без ДДС
 
PC220-S, Анализатор на прахови частици, формалдехид и др. PC220-S, Анализатор на прахови частици, формалдехид и др.
Кат № 3510006016. Преносим уред за едновременeн анализ на прахови частици (0.3μm, 0.5μm, 1.0μm, 2.5μm, 5.0μm и 10.0μm), формалдехид, въглероден оксид, температура, влажност и точката на оросяване. Иновативно решение за мониторинг, осигуряване и оценка на качеството на въздуха. Може да се използва за изпитване на чисти помещения, оценка на условията на работната среда, проверка ефективността на филтриращи системи и много други. Доставя се в куфарче заедно със сертификат за калибриране, мини статив/триножник, нулев филтър, свързващи маркучи, USB кабел, софтуер и ръководство за работа.
Цена: 3 540,00 лв.без ДДС
 
PCE-PQC 10EU, Брояч на частици (ISO 21501-4) PCE-PQC 10EU, Брояч на частици (ISO 21501-4)
Кат № PCE-PQC 10EU. Преносим брояч на частици съгласно ISO 21501-4. Измерва размери на частици до 25 µm и 6 измервателни канала 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 µm. Цветен дисплей. Лесно преносим и много удобен за работа. Вътрешна памет. Отчитане съгласно стандарт 14644-1. Приложение I на GMP на ЕС, FS 209E. Екстраполация на тегловна концентрация в µg/m³. Ethernet и USB връзка. Доставя се заедно с една изокинетична сонда, сензор за температура и влажност, филтър за почистване, Li-ion батерия, софтуер за изтегляне на данни, USB кабел, захранващ блок, сертификат за калибриране съгласно NIST и ръководство за работа.
Цена: 9 195,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/https://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG