Измерватели за вода » Проводимост (ЕС)

Уреди и апарати (кондуктометри) за измерване специфичната електропроводимост на водата. Проводимостта е цифров израз на способността на воден разтвор да провежда електрически ток. Електропроводимостта на водата зависи главно от степента на минерализация (концентрацията на разтворените в нея минерални соли) и температура. Поради тази зависимост от проводимостта на водата може в определена степен да се съди за нейната минерализация. Този принцип на измерване се използва, по-специално, в доста разпространените устройства за текущо измерване на общото количество разтворени вещества (солесъдържание, т. нар. TDS-метри). Електропроводимостта на водите за питейно-битови нужди трябва да не надвишава 2000 µS/сm.
EC-тестер (нисък обхват до 1990 µS/cm), CD601 EC-тестер (нисък обхват до 1990 µS/cm), CD601
Кат № CD601Малък уред за измерване на проводимост (ЕС, 0 … 1990 µS/cm). Автоматична температурна компенсация. Специално проектиран за анализ на водата. Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори. Доставя се в пластмасова опаковка в комплект с предпазен капак, отвертка за калибриране, батерии и инструкции.
Цена: 33,00 EUR без ДДС
 
EC-тестер (висок обхват до 20000 µS/cm), CD611 EC-тестер (висок обхват до 20000 µS/cm), CD611
Кат № CD611Малък уред за измерване на проводимост (ЕС, 0 … 20000 µS/cm). Автоматична температурна компенсация. Специално проектиран за анализ на водата. Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори. Доставя се в пластмасова опаковка в комплект с предпазен капак, отвертка за калибриране, батерии и инструкции.
Цена: 33,00 EUR без ДДС
 
EC/TDS/Т-метър (нисък обхват 0-3999 µS/cm), ЕС59 EC/TDS/Т-метър (нисък обхват 0-3999 µS/cm), ЕС59
Кат № EC59Джобен водоустойчив уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС, 0 … 3999 µS/cm) и температура (Т, 0,0 ... 60,0ºC). Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори. Доставя в комплект с предпазно капаче, калибрационен разтвор, батерии и инструкции..
Цена: 99,71 EUR без ДДС
 
EC/TDS/Т-метър (висок обхват 0-20 mS/cm), ЕС60 EC/TDS/Т-метър (висок обхват 0-20 mS/cm), ЕС60
Кат № EC60Джобен водоустойчив уред за едновременно измерване на проводимост (ЕС, 0 … 20 mS/cm), общо разтворени вещества (TDS, 0 … 10.00 ppt) и температура (Т, 0,0 ... 60,0ºC). Автоматична температурна компенсация с регулируем ß коефициент, автоматично калибриране, сменяем електрод. Намира приложение при изпитване на вода и водни разтвори. Доставя се със сменяем електрод.
Цена: 99,71 EUR без ДДС
 
EC/NaCl/T-метър (0 до 100 mS/cm), CC-105 EC/NaCl/T-метър (0 до 100 mS/cm), CC-105
Кат № CC105Цифров уред за едновременно измерване на проводимост, соленост (NaCl) и температура. Предназначен е за полева работа. Напълно водоустойчив (IP-67). С размери на тестер и функции на лабораторен уред. Има 5 обхвата за проводимост до 100 mS/cm и 5 обхвата за соленост до 60 g/l (6,0 об.%), които се сменят автоматично. Намира приложение при измерване на проводимост в µS/cm или mS/cm на вода, водни разтвори, пчелен мед, почва и други или на соленост в g/l NaCl или изразено като TDS. Доставя се комплект с батерии, ръководство за работа и сменяема кондуктометрична сонда.
Цена: 132,94 EUR без ДДС
 
EC/pH/mV/NaCl/T-Метър, CPC-105 EC/pH/mV/NaCl/T-Метър, CPC-105
Кат № CPC105Цифров уред с комбиниран електрод за едновременно измерване на рН, проводимост (EC), соленост (NaCl) и температура (Т). Предназначен е за полева работа. Напълно водоустойчив (IP-67). С размери на тестер и функции на лабораторен уред. Има 5 обхвата за проводимост до 100 mS/cm и 5 обхвата за соленост до 60 g/l (6,0 об.%), които се сменят автоматично.
Цена: 168,00 EUR без ДДС
 
ЕС-метър (нисък обхват 0-1990 µS/cm), MW301 ЕС-метър (нисък обхват 0-1990 µS/cm), MW301
Кат № MW301Портативен уред за измерване на кондуктивност (EC, проводимост) в границите от 0 – 1990 µS/cm, с автоматична температурна компенсация, калибриране в една точка. Доставя се заедно с кондуктометрична сонда, батерия и саше с разтвор за калибриране.
Цена: 164,60 EUR без ДДС
 
ЕС-метър (висок обхват 0-10,0 mS/cm), MW302 ЕС-метър (висок обхват 0-10,0 mS/cm), MW302
Кат № MW302Портативен уред за измерване на кондуктивност (EC, проводимост) в границите от 0 до 10,0 mS/cm, с автоматична температурна компенсация и калибриране в една точка. Доставя се заедно с кондуктометрична сонда, батерия и саше с разтвор за калибриране.
Цена: 164,60 EUR без ДДС
 
EC/pH/TDS-метър (нисък обхват 0–1990 µS/cm), MW801 EC/pH/TDS-метър (нисък обхват 0–1990 µS/cm), MW801
Кат № MW801Комбиниран pH/EC/TDS-Метър, обхват 0,0 – 14,0 pH, 0 – 1990 ppm, 0 – 1990 µS/cm, точност ±0.2 pH и ±2% за EC и TDS. Ръчно калибриране. Доставя се с комбиниран електрод, 9V батерия, 20mL сашета с разтвори за калибровка pH 7.01, 1382 ppm и 1.413 µS/cm.
Цена: 297,00 EUR без ДДС
 
EC/pH/TDS-метър (висок обхват 0- 6,00 mS/cm ), MW802 EC/pH/TDS-метър (висок обхват 0- 6,00 mS/cm ), MW802
Кат № MW802Портативен комбиниран уред за измерване на pH/EC/TDS. рН: 0,00 ... 14,00, TDS: 0 ... 4000 ppm, ЕС: 0,00 ... 6,00 mS/cm, точност ±0,20 pH и ±2% за EC и TDS. Ръчна калибровка. Доставя се заедно с комбиниран електрод, 9V батерия и разтвори за калибриране.
Цена: 297,00 EUR без ДДС
 
EC/pH/TDS/T-метър (ЕС до 1990 µS/cm), Mi805 EC/pH/TDS/T-метър (ЕС до 1990 µS/cm), Mi805
Кат № Mi805Портативен pH/EC/TDS/Temp-метър с обхват на измерване за рН: 0,00 … 14,00, ЕС: 0 … 3999 µS/cm EC, TDS: 0 … 1999 ppm TDS и температура (Т): 0,0 … 60,0°C, резолюция 0,01 pH, 1 µS/cm, 1 ppm, 0,1°C, точност (при 25°C). Автоматична температурна компенсация. Автоматично pH калибриране в 1 или 2 точки с автоматично разпознаване на стандарта и EC калибриране в една точка. Доставя се в куфарче заедно с комбинирания електрод MA851D/1, a 9V батерия и разтвор за калибриране.
Цена: 499,00 EUR без ДДС
 
EC/pH/TDS/T-метър (ЕС до 20,00 mS/cm), Mi806 EC/pH/TDS/T-метър (ЕС до 20,00 mS/cm), Mi806
Кат № Mi806Портативен pH/EC/TDS/Temp-метър с обхват на измерване за рН: 0,00 … 14,00 pH, ЕС: 0,00 … 20,00 mS/cm, TDS: 0,00 … 10,00 ppt и температура (Т): 0,0 … 60,0°C. Автоматична температурна компенсация. Автоматично pH калибриране в 1 или 2 точки с автоматично разпознаване на стандарта и EC калибриране в една точка. Доставя се в куфарче заедно с комбинирания електрод MA851D/1, a 9V батерия и разтвор за калибриране.
Цена: 499,00 EUR без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttp://blulog.eu/en/http://www.cometsystem.com/https://www.castlegroup.co.uk/Elmetronhttp://www.exotek-instruments.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/http://www.kimo.fr/?lang=enhttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.com/site/http://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plussensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comYHequipmenthttp://www.vernier.com/
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com