за Индустрията » Скорост на вятъра

Ветромерите / Анемометрите са устройство за измерване на скоростта на движение на газове, например вятъра или на въздуха. По принципа на действие разграничаваме механични анемометри, в които движението на газа предизвиква въртенето на работно колело и термични анемометри, при които се измерва спадането на температурата на проводник с нажежаема жичка. Предлагат се същи и ултразвукови анемометри.
WINDY B/S Смарт ветромер за скорост на вятъра WINDY B/S Смарт ветромер за скорост на вятъра
Кат № WINDY B/S. Безжичен сензор-анемометър за измерване скорост на вятъра. Измерва и изпраща по безжичен път данните на смарт-телефон или смарт-таблет. Използва Free App. Показва текущата, средната, максимална скорост на вятъра, включително температура и графична история. Безжичен обхват до 100 метра. Обхват на измерване от 0,6 до 50 m/s.
Цена: 400,00 лв.без ДДС
 
WINDY B/SD  Смарт ветромер за скорост и посока на вятъра WINDY B/SD Смарт ветромер за скорост и посока на вятъра
Кат № WINDY B/SD. Безжичен сензор-анемометър за измерване скорост и посока на вятъра. Измерва и изпраща по безжичен път данните на смарт-телефон или смарт-таблет (Android 4.3 с Bluetooth BLE). Използва Free App. Показва текущата скорост и посока на вятъра, включително температура. Безжичен обхват до 100 метра. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50 m/s и за посока на вятъра от 0° до 359°. Доставя се с батерии и всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 600,00 лв.без ДДС
 
WR3B, Безжична система за скорост на вятъра WR3B, Безжична система за скорост на вятъра
Кат № WR3B. Безжична система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен сензор (WS-010-1A) и един приемник с екран (WR3). Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,7 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват за комуникация е до 400 метра в празно пространство. И двете устройства се захранват с батерии. Доставя се в комплект с батерии и ръководство за работа. Доставя се в комплект от 1 бр. приемник WR3 и 1 бр. сензор WS 010-1A.
Цена: 550,00 лв.без ДДС
 
WR5/WS, Безжична система за скорост на вятъра WR5/WS, Безжична система за скорост на вятъра
Кат № WR5/WS. Безжична система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен сензор (WS 010-1A) и един приемник с екран (WR5). Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,7 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват за комуникация е до 500 метра в празно пространство. И двете устройства се захранват с батерии. Доставя се в комплект с батерии и ръководство за работа.
Цена: 650,00 лв.без ДДС
 
WR5/WSD, Безжична система за скорост и посока на вятъра WR5/WSD, Безжична система за скорост и посока на вятъра
Кат № WR5/WSD. Безжична система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от един безжичен сензор (WSА-010-1ѝ) и един приемник с екран (WR5). Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,7 до 50 m/s и за посока на вятъра от 0° до 359°. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват за комуникация е до 500 метра в празно пространство. И двете устройства се захранват с батерии. Доставя се в комплект с батерии и ръководство за работа.
Цена: 900,00 лв.без ДДС
 
W210/WS, Безжичен ветромер с релеен изход. W210/WS, Безжичен ветромер с релеен изход.
Кат № W210/WS. Безжична система за измерване скорост на вятъра. Състои се от един сензор-анемометър (0,7~50m/s) и един приемник с LCD екран. Безжичен обхват до 400м. Релеен изход, звукова и визуална аларма. Възможност за сигнализиране при превишаване на зададената стойност извън алармените нива. Два конфигурируеми релейни изхода и допълнително с два сигнални диода и звукова аларма. Сензорът се захранва от батерии, чийто живот може да достигне до 3-4 години, а приемникът се захранва от 12-24 Vdc мрежа. Доставя се в комплект от 1 бр. приемник W210/D и 1бр. сензор WS 010-1A.
Цена: 930,00 лв.без ДДС
 
W410/WS Безжична система за скорост на вятъра W410/WS Безжична система за скорост на вятъра
Кат № W410/WS. Система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран и вградена звукова и светлинна аларма. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват за комуникация е до 500 метра. Приемникът има 4 програмируеми алармени изхода и бар-графики за текущата и пикова стойности. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Анемометърът се захранва с батерии, а приемникът от външен 12-24V DC източник. Доставя се в комплект с батерии за анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 1 210,00 лв.без ДДС
 
W410/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра W410/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра
Кат № W410/WSD. Система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от един безжичен комбиниран анемометър и един приемник с екран. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s и за посоката на вятъра от 0 до 360о. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника през интервали от 2 секунди. Безжичния обхват за комуникация е до 500 метра. Приемникът има 4 алармени релейни изхода и изисква външно 12-24VDC захранване. Графики за текущата и пикова стойности. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Доставя се с батерии за анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 1 460,00 лв.без ДДС
 
W410XW/WS Безжична система за скорост на вятъра и WiFi W410XW/WS Безжична система за скорост на вятъра и WiFi
Кат № W410XW/WS. Система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Звукова и светлинна аларма. Четири програмируеми релейни изходи. WiFi изход за изпращане на данни към Navis LIVEDATA уеб интерфейс. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s. Безжичен обхват за комуникация между анемометъра и приемника до 500 метра. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Анемометърът се захранва с батерии, а приемникът от външен 12-24V DC източник. Доставя се в комплект с батерии на анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 1 460,00 лв.без ДДС
 
W410XW/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра и WiFi W410XW/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра и WiFi
Кат № W410XW/WSD. Система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Звукова и светлинна аларма. Четири програмируеми релейни изходи. WiFi изход за изпращане на данни към Navis LIVEDATA уеб интерфейс. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s и посока на вятъра от 0 до 359 градуса. Безжичен обхват за комуникация между анемометъра и приемника до 500 метра. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Анемометърът се захранва с батерии, а приемникът от външен 12-24V DC източник. Доставя се в комплект с батерии на анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 1 720,00 лв.без ДДС
 
W410XL/WS Безжична система за скорост на вятъра (WiFi, Bluetooth, Logging) W410XL/WS Безжична система за скорост на вятъра (WiFi, Bluetooth, Logging)
Кат № W410XL/WS. Система за измерване скорост на вятъра (0,6 - 50 m/s), състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Wi-Fi изход за изпращане на данни към уеб интерфейса на Navis LIVEDATA. Bluetooth изходен сигнал за смарт устройства чрез безплатно приложение. Възможност за записване историята на данните на SD карта. До 500 м безжичен обхват. Вградена звукова и светлинна аларма. Четири програмируеми алармени релейни изхода. Анемометърът се захранва с батерии, а приемникът от външен 12-24V DC източник. Доставя се в комплект с батерии на анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 1 660,00 лв.без ДДС
 
W410XL/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра (WiFi, Bluetooth, Logging) W410XL/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра (WiFi, Bluetooth, Logging)
Кат № W410XL/WSD. Система за измерване скорост (0,6 - 50 m/s) посока (0-359о), състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Wi-Fi изход за изпращане на данни към уеб интерфейса на Navis LIVEDATA. Bluetooth изходен сигнал за смарт устройства чрез безплатно приложение. Възможност за записване историята на данните на SD карта. До 500 м безжичен обхват. Вградена звукова и светлинна аларма. Четири програмируеми алармени релейни изхода. Анемометърът се захранва с батерии, а приемникът от външен 12-24V DC източник. Доставя се в комплект с батерии на анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 1 920,00 лв.без ДДС
 
W410/BAT/WS Безжична система за скорост на вятъра W410/BAT/WS Безжична система за скорост на вятъра
Кат № W410/BAT/WS. Система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Обхват на измерване е от 0,8 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват за комуникация е до 500 метра (опция до 1300 m). Анемометърът и приемникът се захранват с батерии. Възможност за задаване на алармени граници. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Доставя се в комплект с батерии за незабавно започване на работа.
Цена: 990,00 лв.без ДДС
 
W410/BAT/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра W410/BAT/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра
Кат № W410/BAT/WSD. Система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Обхват на измерване е от 0,8 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват е до 500 метра. Анемометърът и приемникът се захранват с батерии. Възможност за задаване на алармени граници. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Доставя се в комплект с батерии за незабавно започване на работа.
Цена: 1 240,00 лв.без ДДС
 
W410XB/BAT/WS Безжична система за скорост на вятъра с Bluetooth W410XB/BAT/WS Безжична система за скорост на вятъра с Bluetooth
Кат № W410XB/BAT/WS.Система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Звукова и светлинна аларма. Bluetooth изходен сигнал за смарт устройства чрез безплатно приложение. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s. Безжичен обхват за комуникация между анемометъра и приемника до 500 метра. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Анемометърът и приемникът се захранват с батерии. Доставя се в комплект с батерии и ръководство за работа.
Цена: 1 230,00 лв.без ДДС
 
W410XB/BAT/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра с Bluetooth W410XB/BAT/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра с Bluetooth
Кат № W410XB/BAT/WSD.Система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Звукова и светлинна аларма. Bluetooth изходен сигнал за смарт устройства чрез безплатно приложение. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s и от 0 до 359 градуса. Безжичен обхват за комуникация между анемометъра и приемника до 500 метра. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Анемометърът и приемникът се захранват с батерии. Доставя се в комплект с батерии и ръководство за работа.
Цена: 1 490,00 лв.без ДДС
 
WL12/WS Безжичен логер за скорост на вятъра (до 300m) WL12/WS Безжичен логер за скорост на вятъра (до 300m)
Кат № WL12/WS. Безжична система за измерване и записване скорост на вятъра, състояща се от един измервател/предавател за скорост на вятъра и един приемник - регистратор на данни (data logger). Комуникацията между двете устройства е по безжичен път с обхват до 300 метра. Обхватът на измерване на скоростта на вятъра е от 0,6 до 50 m/s. Едновременно измерва и температура на вятъра от -40 до + 60оС. Захранването и на двете устройства е с батерии. Доставя се в комплект готов за незабавна инсталация и започване на работа.
Цена: 840,00 лв.без ДДС
 
WL12X/WS Безжичен логер за скорост на вятъра (до 1000m) WL12X/WS Безжичен логер за скорост на вятъра (до 1000m)
Кат № WL12X/WS. Безжична система за измерване и записване скорост на вятъра, състояща се от един измервател/предавател за скорост на вятъра и един приемник - регистратор на данни (data logger). Комуникацията между двете устройства е по безжичен път с разширен безжичен обхват до 1000 метра. Обхватът на измерване на скоростта на вятъра е от 0,6 до 50 m/s. Едновременно измерва и температура на вятъра от -40 до + 60оС. Захранването и на двете устройства е с батерии. Доставя се в комплект готов за незабавна инсталация и започване на работа.
Цена: 970,00 лв.без ДДС
 
WL12/WSD Безжичен логер за скорост и посока на вятъра (до 300m) WL12/WSD Безжичен логер за скорост и посока на вятъра (до 300m)
Кат № WL12/WSD. Безжична система за измерване и записване скорост и посока на вятъра, състояща се от един измервател/предавател за скорост и посока на вятъра и един приемник - регистратор на данни (data logger). Комуникацията между двете устройства е по безжичен път с обхват до 300 метра. Обхватът на измерване на скоростта на вятъра е от 0,6 до 50 m/s, а за посоката на вятъра от 0° до 359°. Едновременно измерва и температура на вятъра от -40 до + 60оС. Захранването и на двете устройства е с батерии. Доставя се в комплект готов за незабавна инсталация и започване на работа.
Цена: 1 090,00 лв.без ДДС
 
WL12X/WSD Безжичен логер за скорост и посока на вятъра (до 10000m) WL12X/WSD Безжичен логер за скорост и посока на вятъра (до 10000m)
Кат № WL12X/WSD. Безжична система за измерване и записване скорост и посока на вятъра, състояща се от един измервател/предавател за скорост и посока на вятъра и един приемник-регистратор на данни (data logger). Комуникацията между двете устройства е по безжичен път с обхват до 1000 метра. Обхватът на измерване на скоростта на вятъра е от 0,6 до 50 m/s, а за посоката на вятъра от 0° до 359°. Едновременно измерва и температура на вятъра от -40 до + 60оС. Захранването и на двете устройства е с батерии. Доставя се в комплект готов за незабавна инсталация и започване на работа.
Цена: 1 230,00 лв.без ДДС
 
W110 4-20/WS, Безжична система за скорост на вятъра (4-20mA изход) W110 4-20/WS, Безжична система за скорост на вятъра (4-20mA изход)
Кат № W110-4-20/WS. Безжична система за измерване скорост на вятъра. Състои се от един сензор (анемометър) за измерване скорост на вятъра, който изпраща измерените данни по безжичен път на приемна станция, която има аналогов изход 4-20 mA. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50 m/s. Безжичен обхват за предаване и приемане на данните до 1300 m. Интервал на трансмисия и показване на резултатите: всяка втора секунда. Трансмисионна честота: 868 MHz. Доставя се заедно със сменяемите сензорни чашки, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 930,00 лв.без ДДС
 
W110 PULSE/WS, Безжична система за скорост на вятъра (честотен изход) W110 PULSE/WS, Безжична система за скорост на вятъра (честотен изход)
Кат № W110-PULSE/WS. Безжична система за измерване скорост на вятъра. Състои се от един сензор (анемометър) за измерване скорост на вятъра, който изпраща измерените данни по безжичен път на приемна станция, която има честотен изход 0-500 Hz. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50 m/s. Безжичен обхват за предаване и приемане на данните до 1300 m. Интервал на трансмисия и показване на резултатите: всяка втора секунда. Трансмисионна честота: 868 MHz. Доставя се заедно със сменяемите сензорни чашки, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 930,00 лв.без ДДС
 
W110 4-20/WSD, Безжична система за скорост и посока на вятъра (4-20mA изход) W110 4-20/WSD, Безжична система за скорост и посока на вятъра (4-20mA изход)
Кат № W110-4-20/WSD. Безжична система за измерване скорост и посока на вятъра. Състои се от един сензор (анемометър) за измерване скорост и посока на вятъра, който изпраща измерените данни по безжичен път на приемна станция, която има аналогов изход 4-20 mA. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50 m/s, а за посока на вятъра от 0 до 359о. Безжичен обхват за предаване и приемане на данните до 1300 m. Интервал на трансмисия и показване на резултатите: всяка втора секунда. Трансмисионна честота: 868 MHz. Доставя се заедно със сменяемите сензорни чашки, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 1 190,00 лв.без ДДС
 
W110 USB/WS Безжична USB система за скорост на вятъраа W110 USB/WS Безжична USB система за скорост на вятъраа
Кат № W110 USB/WS. Безжичен сензор (анемометър) за измерване скорост на вятъра. Измерените данни се предават по безжичен път на приемна станция с USB изход. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50 m/s. Безжичен обхват за предаване и приемане на данните до 1300 m (опция до 1300 m). Интервал на трансмисия и показване на резултатите: всяка втора секунда. Трансмисионна честота: 868 MHz. Доставя се заедно със сменяемите сензорни чашки, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 930,00 лв.без ДДС
 
W110 USB/WSD, Безжична USB система за скорост и посока на вятъра W110 USB/WSD, Безжична USB система за скорост и посока на вятъра
Кат № W110 USB/WSD. Безжична система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от два безжични сензора и един приемник. Сензорът измерва и предава по безжичен път данните на приемна станция, която ги трансформира в стандартен USB изход. Обхват на измерване за скорост на вятъра е 0,6 - 50 m/s, а за посока на вятъра 0о - 359о . Безжичният обхват за предаване и приемане на данните е до 1300 m. Интервалът на трансмисия и показване на резултатите е на всяка втора секунда. Трансмисионната честота е 868 MHz. Доставя се заедно с двата сензора, батерии, приемна станция и ръководство за работа.
Цена: 1 190,00 лв.без ДДС
 
WSS 100/4-20mA, Сензор за скорост на вятъра с 4-20mA изход, WSS 100/4-20mA, Сензор за скорост на вятъра с 4-20mA изход,
Кат № WSS100/4-20mA. Сензор за измерване скорост на вятъра за индустриални приложения. Стандартен 4-20 mA изходящ сигнал. Обхват на измерване от 0,8 до 50 m/s. Доставя се с 5 метра свързващ кабел.
Цена: 500,00 лв.без ДДС
 
WSS 100/PULSE, Сензор за скорост на вятъра с честотен изход WSS 100/PULSE, Сензор за скорост на вятъра с честотен изход
Кат № WSS100/PULSE. Сензор за измерване скорост на вятъра за индустриални приложения. Честотен изходящ сигнал – един импулс на едно завъртане (честотен, I max. 20 mA). Обхват на измерване от 0,8 до 55 m/s. Доставя се с 5 метра свързващ кабел.
Цена: 340,00 лв.без ДДС
 
WSS 100/HALL, Сензор за скорост на вятъра с импулсен изход WSS 100/HALL, Сензор за скорост на вятъра с импулсен изход
Кат № WSS100/HALL. Сензор за измерване скорост на вятъра за индустриални приложения. Импулсен изходящ сигнал – един импулс на едно завъртане. Обхват на измерване от 0,8 до 55 m/s. Доставя се с 5 метра свързващ кабел.
Цена: 310,00 лв.без ДДС
 
WSS 100/REED2, Сензор за скорост на вятъра REED WSS 100/REED2, Сензор за скорост на вятъра REED
Кат № WSS100/REED2. Сензор за измерване скорост на вятъра за индустриални приложения. Сензор за въртене REED. Обхват на измерване от 0,8 до 50 m/s. Доставя се с 5 метра свързващ кабел.
Цена: 310,00 лв.без ДДС
 
WS-102, Реле-превключвател за скорост на вятъра WS-102, Реле-превключвател за скорост на вятъра
Кат № WS102. Реле-превключвател при превишаване на ограничението за скоростта на вятъра. Обхват на измерване от 1,0 до 50,0 m/s. Регулируема граница на алармата. Регулируеми закъснения за включване и изключване на релето. Няма нужда от външен контролер. Сменяеми чаши за анемометъра. Сачмен лагер от неръждаема стомана. Доставя се заедно със свързващ кабел с дължина 10 метра.
Цена: 390,00 лв.без ДДС
 
WDS 100/4-20mA, Сензор за посока на вятъра (4-20 mA) WDS 100/4-20mA, Сензор за посока на вятъра (4-20 mA)
Кат № WDS100/4-20mA. Сензор за измерване посока на вятъра. Стандартен 4-20 mA изходящ сигнал. Обхват на измерване от 0 до 360 градуса. Доставя се с 5 метра свързващ кабел.
Цена: 480,00 лв.без ДДС
 
Y211/WS, Жичен ветромер с аларми и релета. Y211/WS, Жичен ветромер с аларми и релета.
Кат № Y211/WS. Измервател за скорост на вятъра. Обхват на измерване от 0,8 до 50,0 m/s. Измерването се извършва от крилчат WS сензор, който е свързан посредством кабел с дължина 10 m към приемник с екран (Y210). Приемникът има два релейни алармени изхода. Захранване посредством захранващ адаптер. Доставя се в комплект, заедно със захранващ адаптер и ръководство за работа.
Цена: 640,00 лв.без ДДС
 
Y211/BAT/WS, Жичен батериен ветромер с аларми и релета Y211/BAT/WS, Жичен батериен ветромер с аларми и релета
Кат № Y211/BAT/WS. Измервател за скорост на вятъра. Обхват на измерване от 0,8 до 50,0 m/s. Измерването се извършва от крилчат WS сензор, който е свързан посредством кабел с дължина 10 m към приемник с екран (Y210). Захранване с батерии. Доставя се в комплект, заедно с батериите и ръководство за работа.
Цена: 570,00 лв.без ДДС
 
Y410/WS, Жичен ветромер с аларми и релета Y410/WS, Жичен ветромер с аларми и релета
Кат № Y410/WS. Анемометър с аларми за строителни обекти и индустрия. Измервател за скорост на вятъра. Обхват на измерване от 0,6 до 50,0 m/s. Графичен LCD със задно осветяване с големи числа. Вградена звукова аларма и червени/жълти алармени светлини. 4 програмируеми алармени релейни изхода за включване и изключване. Защита срещу осветление. Сменяеми чаши за анемометър-сензора. Сменяема глава на сачмени лагери от неръждаема стомана. Доставя се заедно с ръководство за работа, но без със захранващ адаптер.
Цена: 1 090,00 лв.без ДДС
 
Y410/WSD, Ветромер (скорост и посока на вятъра) с алармeни релета Y410/WSD, Ветромер (скорост и посока на вятъра) с алармeни релета
Кат № Y410/WSD. Анемометър с аларми за строителни обекти и индустрия. Измервател за скорост и посока на вятъра. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50,0 m/s и за посока на вятъра от 0о до 359о. Графичен LCD със задно осветяване с големи числа. Вградена звукова аларма и червени/жълти алармени светлини. 4 програмируеми алармени релейни изхода за включване и изключване. Защита срещу осветление. Сменяеми чаши за анемометър-сензора. Сменяема глава на сачмени лагери от неръждаема стомана. Доставя се заедно с ръководство за работа, но без със захранващ адаптер.
Цена: 1 280,00 лв.без ДДС
 
http://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowG-Wonhopoocolorhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/PeakTechhttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipmentUPRtek.comZetron
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG