за Индустрията » Скорост на вятъра

Ветромерите / Анемометрите са устройство за измерване на скоростта на движение на газове, например вятъра или на въздуха. По принципа на действие разграничаваме механични анемометри, в които движението на газа предизвиква въртенето на работно колело и термични анемометри, при които се измерва спадането на температурата на проводник с нажежаема жичка. Предлагат се същи и ултразвукови анемометри.
WINDY B/S Смарт ветромер за скорост на вятъра WINDY B/S Смарт ветромер за скорост на вятъра
Кат № WINDY B/S. Безжичен сензор-анемометър за измерване скорост на вятъра. Измерва и изпраща по безжичен път данните на смарт-телефон или смарт-таблет. Използва Free App. Показва текущата, средната, максимална скорост на вятъра, включително температура и графична история. Безжичен обхват до 100 метра. Обхват на измерване от 0,6 до 50 m/s.
Цена: 370,00 лв.без ДДС
 
WINDY B/SD  Смарт ветромер за скорост и посока на вятъра WINDY B/SD Смарт ветромер за скорост и посока на вятъра
Кат № WINDY B/SD. Безжичен сензор-анемометър за измерване скорост и посока на вятъра. Измерва и изпраща по безжичен път данните на смарт-телефон или смарт-таблет (Android 4.3 с Bluetooth BLE). Използва Free App. Показва текущата скорост и посока на вятъра, включително температура. Безжичен обхват до 100 метра. Обхват на измерване за скорост на вятъра от 0,6 до 50 m/s и за посока на вятъра от 0° до 359°. Доставя се с батерии и всичко необходимо за незабавно започване на работа.
Цена: 590,00 лв.без ДДС
 
WR3B, Безжична система за скорост на вятъра WR3B, Безжична система за скорост на вятъра
Кат № WR3B/WS010-1. Преносим безжичен анемометър за измерване скорост на вятъра и предаване на измерените данни по безжичен път на приемна станция с дисплей. Безжичен обхват до 400 m. Обхват на измерване от 0,6 до 50 m/s. Мерни единици за скорост на вятъра: m/s, Km/h, Knots, mph, Bft, Мерни единици за температурата: оC, оF. Интервал на трансмисия и показване на резултатите: всяка втора секунда. Трансмисионна честота: 868 MHz. Звукова аларма за превишена скорост на вятър.
Цена: 535,00 лв.без ДДС
 
WR5/WS, Безжична система за скорост на вятъра WR5/WS, Безжична система за скорост на вятъра
Кат № WR5/WS-010-1. Безжична система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен сензор (WS-010-1) и един приемник с екран (WR5). Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,7 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват за комуникация е до 500 метра в празно пространство. И двете устройства се захранват с батерии. Доставя се в комплект с батерии и ръководство за работа.
Цена: 645,00 лв.без ДДС
 
WR5/WSD, Безжична система за скорост и посока на вятъра WR5/WSD, Безжична система за скорост и посока на вятъра
Кат № WR5/WSD-010-1A. Безжична система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от един безжичен сензор (WSА-010-1ѝ) и един приемник с екран (WR5). Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,7 до 50 m/s и за посока на вятъра от 0° до 359°. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват за комуникация е до 500 метра в празно пространство. И двете устройства се захранват с батерии. Доставя се в комплект с батерии и ръководство за работа.
Цена: 930,00 лв.без ДДС
 
W410/WS Безжична система за скорост на вятъра W410/WS Безжична система за скорост на вятъра
Кат № W410/WS. Система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран и вградена звукова и светлинна аларма. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват за комуникация е до 500 метра. Приемникът има 4 програмируеми алармени изхода и бар-графики за текущата и пикова стойности. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Анемометърът се захранва с батерии, а приемникът от външен 12-24V DC източник. Доставя се в комплект с батерии за анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 1 270,00 лв.без ДДС
 
W410/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра W410/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра
Кат № W410/WSD. Система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от един безжичен комбиниран анемометър и един приемник с екран. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s и за посоката на вятъра от 0 до 360о. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника през интервали от 2 секунди. Безжичния обхват за комуникация е до 500 метра. Приемникът има 4 алармени релейни изхода и изисква външно 12-24VDC захранване. Графики за текущата и пикова стойности. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Доставя се с батерии за анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 1 555,00 лв.без ДДС
 
W410XW/WS Безжична система за скорост на вятъра и WiFi W410XW/WS Безжична система за скорост на вятъра и WiFi
Кат № W410XW/WS. Система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Звукова и светлинна аларма. Четири програмируеми релейни изходи. WiFi изход за изпращане на данни към Navis LIVEDATA уеб интерфейс. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s. Безжичен обхват за комуникация между анемометъра и приемника до 500 метра. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Анемометърът се захранва с батерии, а приемникът от външен 12-24V DC източник. Доставя се в комплект с батерии на анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 1 555,00 лв.без ДДС
 
W410XW/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра и WiFi W410XW/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра и WiFi
Кат № W410XW/WSD. Система за измерване скорост и посока на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Звукова и светлинна аларма. Четири програмируеми релейни изходи. WiFi изход за изпращане на данни към Navis LIVEDATA уеб интерфейс. Обхват на измерване за скоростта на вятъра от 0,8 до 50 m/s и посока на вятъра от 0 до 359 градуса. Безжичен обхват за комуникация между анемометъра и приемника до 500 метра. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Анемометърът се захранва с батерии, а приемникът от външен 12-24V DC източник. Доставя се в комплект с батерии на анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 1 845,00 лв.без ДДС
 
W410XL/WS Безжична система за скорост на вятъра (WiFi, Bluetooth, Logging) W410XL/WS Безжична система за скорост на вятъра (WiFi, Bluetooth, Logging)
Кат № W410XL/WS. Система за измерване скорост на вятъра (0,6 - 50 m/s), състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Wi-Fi изход за изпращане на данни към уеб интерфейса на Navis LIVEDATA. Bluetooth изходен сигнал за смарт устройства чрез безплатно приложение. Възможност за записване историята на данните на SD карта. До 500 м безжичен обхват. Вградена звукова и светлинна аларма. Четири програмируеми алармени релейни изхода. Анемометърът се захранва с батерии, а приемникът от външен 12-24V DC източник. Доставя се в комплект с батерии на анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 1 785,00 лв.без ДДС
 
W410XL/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра (WiFi, Bluetooth, Logging) W410XL/WSD Безжична система за скорост и посока на вятъра (WiFi, Bluetooth, Logging)
Кат № W410XL/WSD. Система за измерване скорост (0,6 - 50 m/s) посока (0-359о), състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Wi-Fi изход за изпращане на данни към уеб интерфейса на Navis LIVEDATA. Bluetooth изходен сигнал за смарт устройства чрез безплатно приложение. Възможност за записване историята на данните на SD карта. До 500 м безжичен обхват. Вградена звукова и светлинна аларма. Четири програмируеми алармени релейни изхода. Анемометърът се захранва с батерии, а приемникът от външен 12-24V DC източник. Доставя се в комплект с батерии на анемометъра и ръководство за работа.
Цена: 2 075,00 лв.без ДДС
 
W410/BAT/WS Безжична система за скорост на вятъра W410/BAT/WS Безжична система за скорост на вятъра
Кат № W410/BAT/WS. Система за измерване скорост на вятъра, състояща се от един безжичен анемометър и един приемник с екран. Обхват на измерване е от 0,8 до 50 m/s. Измерените данни се изпращат по безжичен път на приемника. Безжичния обхват за комуникация е до 500 метра. Анемометърът и приемникът се захранват с батерии. Възможност за задаване на алармени граници. Исторически осем часови стойности и алармени състояния. Доставя се в комплект с батерии за незабавно започване на работа.
Цена: 1 020,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plushttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG