Регистратори (DL) » DL за Стерилизация

Пастьоризацията е процес, който убива патогенните бактерии чрез нагряване до определена температура за определен период от време. Пастьоризацията унищожава само вегетативните форми на бактериите. След пастьоризацията продуктите трябва да се съхраняват в хладилник, за да се предотврати развитието на оцелелите сапрофитни бактерии. Температурният диапазон на пастьоризацията обикновено е от 62 до 100°С. Стерилизацията е унищожаване на всички микроорганизми и техните спори. Процесът убива патогенни и сапрофитни микроорганизми, вегетативни и спорови форми, вируси. При стерилизацията температурата достига 121 ~ 126°C и се поддържа в продължение на 20 ~ 30 минути, при които условия могат да се убият всички микроорганизми, включително устойчивите бактериални спори
DiskInterface HS Mini, Базов компютърен USB четец на логери за стерилизация DiskInterface HS Mini, Базов компютърен USB четец на логери за стерилизация
Кат № TS04DIHSM. Базов (мини) компютърен USB четец за изтегляне на данни и програмиране на някои от регистратори на данни (data loggers) на Tecnosoft, като SterilDisk, P-Micro и S-Micro. Доставя се заедно със софтуер и USB интерфейсен кабел.
Цена: 180,00 лв.без ДДС
 
DiskInterface HS, Универсален USB четец на логери за стерилизация DiskInterface HS, Универсален USB четец на логери за стерилизация
Кат № TS04DIHS. Универсален компютърен USB четец за изтегляне на данни и програмиране на всички регистратори на данни (data loggers) на Tecnosoft, включително SterilDisk, S-Disk J, P-Micro, S-Micro, S-Radio, S-MicroW, L-Disk, RHTemp, PressureDisk, Pirani Vacuum Logger. Доставя се заедно със софтуер (SPD) и USB интерфейсен кабел.
Цена: 400,00 лв.без ДДС
 
USB Radio Receiver, Приемник за безжични логери за стерилизация USB Radio Receiver, Приемник за безжични логери за стерилизация
Кат № TS04RR. USB приемник за безжични регистратори на данни, като P-Radio (всички версии), S-Radio (всички версии). Включва се към компютър през USB порт. Поддържа се от софтуера SPD. Доставя се заедно с USB интерфейсен кабел.
Цена: 260,00 лв.без ДДС
 
SterilDisk, Температурен логер за стерилизация SterilDisk, Температурен логер за стерилизация
Кат № TS01SD. Температурен измервател и регистратор (data logger) на температура до 140°C с вътрешен температурен сензор. Изработен от неръждаема стомана, разрешена за контакт с храни. Част от система за мониторинг на процесите на стерилизация, включваща още софтуер и USB четец (поръчват се отделно). Вътрешна памет за съхраняване на 20200 измервания. Доставят се заедно със сертификат за калибриране. Софтуерът и четящото устройство се поръчват отделно.
Цена: 660,00 лв.без ДДС
 
SterilDisk Probe 10, Температурен логер за стерилизация SterilDisk Probe 10, Температурен логер за стерилизация
Кат № TS01SDP10. Температурен измервател и регистратор (data logger) на температура до 140°C с интегриран към корпуса температурен сензор. Дължина на сензора 10 mm. Размери на тялото височина 18 mm и диаметър 36 mm. Изработен от неръждаема стомана, разрешена за контакт с храни. Част от система за мониторинг на процесите на стерилизация, включваща още софтуер и USB четец (поръчват се отделно). Вътрешна памет за съхраняване на 20200 измервания. Доставя се заедно със сертификат за калибриране. Софтуерът и четящото устройство се поръчват отделно.
Цена: 720,00 лв.без ДДС
 
SterilDisk Probe 20/50/100/150, Температурни логери за стерилизация SterilDisk Probe 20/50/100/150, Температурни логери за стерилизация
Кат № TS01SDP 20/50/100/200. Температурни измерватели и регистратори (data loggers) на температура до 140°C с интегрирани към корпуса температурни сензори с различна дължина. Дължината на сензорите може да бъде 20, 50, 100 или 150 mm. Размерите на тялото е височина 18 mm и диаметър 36 mm. Изработени са от неръждаема стомана, разрешена за контакт с храни. Представляват част от система за мониторинг на процесите на стерилизация, включваща още софтуер и USB четец (поръчват се отделно). Вътрешна памет за съхраняване на 20200 измервания. Доставят се заедно със сертификат за калибриране. Софтуерът и четящото устройство се поръчват отделно.
Цена: 800,00 лв.без ДДС
 
SterilDisk Flexible, Температурен логер за стерилизация SterilDisk Flexible, Температурен логер за стерилизация
Кат № TS01SDF3. Устройство (data logger) с външна гъвкава температурна сонда за измерване и регистрация на температура на стерилизация. Обхват на измерване от -20 до +140°C. Изработен от неръждаема стомана, разрешена за контакт с храни. Управлението на логера се извършва с помощта на четящо USB устройство и специализиран софтуер (поръчват се отделно). Вътрешна памет за съхраняване на 20224 измервания. Доставя се заедно със сертификат за калибриране. Софтуерът и четящото устройство се поръчват отделно.
Цена: 1 000,00 лв.без ДДС
 
S-Micro, Мини логер за температура до 140°C S-Micro, Мини логер за температура до 140°C
Кат № TS01SM1 / TS01SM4 / TS01SM3 / TS01SM5. Мини измервател и регистратор на температури от -40°C до 140°C с интегрирани към корпуса температурни сонди с различни дължини (20, 50, 100 или 150 mm). Управлявана със специализиран софтуер и USB четец DiskInterface HS Mini. Потребителски сменяема батерия. Размери на тялото: височина 14 mm и диаметър 17 Ø mm. Размери на сондата: височина по избор 20, 50, 100 или 150 mm и диаметър 3 Ø mm. Вътрешна памет за съхраняване на 20200 измервания. Особено подходящ за контрол на процесите на стерилизация и пастьоризация. Доставя се с избраната от потребителя дължина на сондата, заедно с батерия и сертификат за калибриране.
Цена: 1 950,00 лв.без ДДС
 
S-Micro L, Мини логер за температура до 140°C S-Micro L, Мини логер за температура до 140°C
Кат № TS01SML1 / TS01SML4 / TS01SML3 / TS01SML5. Мини измервател и регистратор на температури от -40°C до 140°C с интегрирани към корпуса температурни сонди с различни дължини (20, 50, 100 или 150 mm). Размери на тялото: височина 39 mm и диаметър 17 Ø mm. Настройки със специализиран софтуер и USB четец DiskInterface HS. Потребителски сменяема батерия. Вътрешна памет за съхраняване на 20224 измервания. Особено подходящ за контрол на процесите на стерилизация и пастьоризация. Доставя се с избраната от потребителя дължина на сондата, заедно с батерия и сертификат за калибриране.
Цена: 1 250,00 лв.без ДДС
 
S-MicroW L Ultra Freeze, Логер за ултра ниски температури от -80°C до 140°C S-MicroW L Ultra Freeze, Логер за ултра ниски температури от -80°C до 140°C
Кат № TS18SMWLU1 / TS18SMWLU2 Измервател и регистратор на температури от -80°C до 140°C с интегрирани към корпуса температурни сонди с различни дължини (20 или 100 mm). Управлявана със специализиран софтуер и USB четец DiskInterface HS. Потребителски сменяема батерия. Размери на тялото: височина 39 mm и диаметър 21 Ø mm. Размери на сондата: височина по избор 20 или 100 mm и диаметър 3 Ø mm. Вътрешна памет за съхраняване на 20224 измервания. Особено подходящ за контрол на процесите на лиофилизация, стерилизация и пастьоризация. Доставя се с избраната от потребителя дължина на сондата, заедно с батерия и сертификат за калибриране в 9 точки (-40/-20/0/25/50/75/100/121/140°C).
Цена: 1 650,00 лв.без ДДС
 
S-MicroW XL Ultra Freeze, Логер за ултра ниски температури от -80°C до 140°C S-MicroW XL Ultra Freeze, Логер за ултра ниски температури от -80°C до 140°C
Кат № TS18SMWXLU1 / TS18SMWXLU2. Измервател и регистратор на температури от -80°C до 140°C с интегрирани към корпуса температурни сонди с различни дължини (20 или 100 mm). Управлявана със специализиран софтуер и USB четец DiskInterface HS. Потребителски сменяема батерия. Размери на тялото: височина 64 mm и диаметър 21 Ø mm. Размери на сондата: височина по избор 20 или 100 mm и диаметър 3 Ø mm. Вътрешна памет за съхраняване на 20224 измервания. Особено подходящ за контрол на процесите на лиофилизация, стерилизация и пастьоризация. Доставя се с избраната от потребителя дължина на сондата, заедно с батерия и сертификат за калибриране в 9 точки (-40/-20/0/25/50/75/100/121/140°C).
Цена: 1 650,00 лв.без ДДС
 
S-Radio 20/50/100/150, Безжични температурни логери за стерилизация S-Radio 20/50/100/150, Безжични температурни логери за стерилизация
Кат № TS01SR x. Температурен измервател и регистратор (data logger) на температура от -40°C до 140°C с интегриран към корпуса температурен сензор. Дължина на сензора по избор 20, 50, 100 или 150 mm. Логерът е част от система за безжичен онлайн мониторинг на процесите на стерилизация, включваща още специализиран софтуер (SPD) и USB Radio Reciever (поръчват се отделно). Вътрешна памет за съхраняване на 121171 измервания. Доставя се заедно със сертификат за калибриране. Софтуерът и USB радиоприемникът се поръчват отделно.
Цена: 1 480,00 лв.без ДДС
 
Decagonhttp://www.amittari.com/en/index.jsphttps://www.as-1.co.jp/http://www.cometsystem.com/Driesen + Kern GmbHElmetronhttp://www.exotek-instruments.com/Gentos - pFlowhttp://www.hiyipro.com/http://www.hw-group.com/index_en.htmlhttp://www.humimeter.com/home/https://sauermanngroup.com/en-INThttp://www.landteknet.com/en/Linshanghttp://www.merlin-technology.com/en#http://www.milwaukeeinst.comhttp://www.navis-elektronika.com/en/index.phphttp://ndtone.com/en/home/http://www.newsteo.com/en/http://www.ntsensors.com/en/index.htmlhttp://www.industrial-needs.com/proges-plushttps://www.ritter.de/en/sensithttp://www.aqua-check.de/en/http://www.tandd.com/index.htmlhttp://www.tecnosoft.eu/TME.eutrotec.com/products/measuring-devices/sinogage.comtruebnerhttp://www.vernier.com/YHequipment
СПОДЕЛИ
ПОЛЕЗНО

София 1618, ул. Бързарица № 4а, тел.: 02/955 95 39, факс: 02/955 95 39, моб: 0888/625 915,
e-mail office@bioevibul.com             WebDesignBG